Kategori: Inlägg

Del 36 – Vi har med oss hjälp (YouTube)

Del 36 – Vi har med oss hjälp (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag att vi har med oss hjälp in i upplevelsen utav ett fysiskt liv. Jag berättar även om änglar hur vi kan be dem om hjälp m.m.

All kärlek till dig! <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 35 – Du behöver dö en gång för att leva som ditt äkta jag (YouTube)

Del 35 – Du behöver dö en gång för att leva som ditt äkta jag (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video beskriver jag hur det upplevs när vi avidentifierat oss ifrån våra falska jag och egot förlorar sin felaktiga funktion. Hur detta upplevs som att dö även om det endast är egots felaktiga funktion som gör det.

Jag önskar dig en fantastisk dag! <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 34 – Älska allt (YouTube)

Del 34 – Älska allt (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berör jag ämnet att älska allt. Hur vi genom vår resa emot en högre medvetenhet om den vi verkligen är även når en allt högre förmåga att älska allt eftersom vi alltmer upplever oss som ett med allt som är.

Jag älskar dig! <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 33 – Allt är som det behöver vara just nu (YouTube)

Del 33 – Allt är som det behöver vara just nu (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag hur livet är intelligent och formar sig så som det behöver vara just nu.

All kärlek till dig! <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 32 – Det finns inget att skämmas för (YouTube)

Del 32 – Det finns inget att skämmas för (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag att det inte finns någonting att skämmas för. Ofta upplever jag att man ser ner på sig själv för vissa sidor man ser hos sig själv. Detta kan vara saker man bär på från saker som man har upplevt eller gjort osv. Saker som påverkar hur vi upplever livet här och nu och även de vägval som vi gör. Jag beskriver även en metod som kallas för Sedona-metoden som du kan använda dig utav för att lämna det som du bär inom dig som inte längre gynnar dig.

Sedona-metoden:

  1. Känn efter var i kroppen som du kan känna händelsen (eller enbart känslan om du saknar sammanhang till den).
  2. Välkomna känslan som du har i kroppen med öppna armar in till ditt hjärta.
  3. Välkomna även alla inblandade i händelsen om det fanns ett sammanhang in till ditt hjärta och omfamna det med dina öppna armar.
  4. Ta in och välkomna allt som har med detta att göra med öppna armar in till ditt hjärta.
  5. När allt är insamlat i ditt hjärta så tackar du för dess tid inom dig och berättar för det att det inte längre är där för ditt högsta bästa.
  6. Fråga dig själv om du är redo att lämna det som du har samlat i ditt hjärta. Svara Ja om du vill lämna det.
  7. Fråga dig själv när du är redo att lämna det som du har samlat i ditt hjärta. Svara nu om du vill att det ska lämna nu.
  8. Visualisera att allt som du har samlat i ditt hjärta befinner sig som i en såpbubbla som flyger bort i horisonten tills du inte längre kan förnimma det. Du kan välja att visualisera detta hur du än vill. Välj det som känns mest logiskt för dig.
  9. När väl såpbubblan eller det som du visualiserade har lämnat så känner du dig oftast lättare i din kropp. Ibland så kan man behöva upprepa proceduren flera gånger för att det ska göra en verkan.

Se upp till dig själv <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 31 – Livsplan, livsväg och livstid (YouTube)

Del 31 – Livsplan, livsväg och livstid (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video beskriver jag hur vi som vårt högre jag skapar en livsplan för vår upplevelse under denna livstid på jorden. Där denna livsplan innefattar en livsväg vilket för oss till de upplevelser och prövningar som vi är ämnade att möta för att därigenom kunna höja vår medvetenhet om den vi är.

All lycka längs din livsväg <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 30 – Rädsla för döden (YouTube)

Del 30 – Rädsla för döden (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video pratar jag om hur rädslan för döden påverkar hur vi lever våra liv. Jag beskriver även min syn på döden gällande att den inte alls är slutet på livet, utan endast en fortsättning till någonting annat.

Lev väl, i kärlek <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

%d bloggare gillar detta: