Kategori: Inlägg

Veta utan att förstå

Veta utan att förstå

Under alla år som jag har befunnit mig på min inre resa så har jag successivt erhållit en allt högre förståelse om meningen med livet här på jorden och även bortom. Det som från början handlade det om att finna en mening med mitt eget liv visade sig ganska snart handla om vem jag egentligen är. Jag fann att jag inte alls höll de högsta svaren om varken mig själv eller om livet som sådant. Steg för steg började jag skingra den illusion där jag befann mig och allt högre svar fann jag. Livet började visa mig vägen i mitt sökande efter svar och en högre förståelse för vad livet egentligen handlade om. Det som från början handlade om att finna en mening med mitt liv visade sig handla om meningen med hela livet. En fråga som många diskuterar och argumenterar kring. Själv upplever jag mig ha funnit svaret på meningen med livet ur många perspektiv att se på det. Jag är fullt medveten om att jag inte har den allra högsta förståelsen för helheten men ändå så pass att jag nu finner att allt numera har en mening att vara som det är. Denna förståelse skapar en frihet i att vara så som jag är och även att allt annat får vara som det är. Denna frihet får kampen att vara över. En kamp som under hela mitt liv har befunnit sig som en skugga omkring mig utan att jag har varit medveten utav den. Nu när denna kamp är över har jag uppmärksammat hur denna skugga har påverkat mig väldigt hårt i allt jag har gjort. Det är väldigt skönt att kunna pusta ut och nöja mig med hur det är utan att försöka pressa någonting att hända.

Sättet som jag nu lever mitt liv är att försöka interagera med livet här och nu efter min bästa förmåga. Jag försöker inte längre pressa mig fram utan lyssnar till livets signaler och låter mig vägledas längs mitt högre syfte för att vara här. Steg för steg vägleds jag fram längs min livsväg utan kamp. Det är en avsevärd skillnad att låta mig vägledas jämfört med att jag ska försöka kontrollera allt som sker. Det tar en väldig kraft att försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera så detta har givit mig helt nya resurser att jobba med och en ny glädje i att vakna varje ny dag. Varje ny dag är som ett nytt äventyr där livet visar vad denna nya dag har med sig. Med en nyfikenhet och en tacksamhet ser jag fram emot varje ny dag. Givetvis finner inte jag heller allt helt upplyftande och glädjande. Jag upplever min beskärda del av prövningar och saker jag behöver göra som jag inte tycker är fantastiskt roliga att göra. Men i det stora hela är det ändå en tacksamhet i det jag får uppleva och interagera med i livet. Jag förstår idag att jag inte har den högsta förmågan eller medvetenheten om vad jag är ämnad att göra här på denna jord. Därför låter jag mig vägledas av mitt högre jag och av livet som vet bättre än ”lilla” mig här på jorden.

Under alla dessa år på min inre resa har jag även successivt delat med mig av de insikter jag har erhållit. Det började med att jag skrev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv där jag erhöll allt högre svar om meningen med livet av mitt högre jag. Parallellt med skrivandet av denna bok blev jag även vägledd att starta denna hemsida där du läser detta inlägg. Mellan år 2012 – 2017 delade jag med mig av de insikter jag erhöll vilket senare visade sig vara min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Inläggen från hemsidan togs bort och skapade boken Jag ÄR, en bok jag hade haft en känsla för i flera år men inte haft förståelsen för hur den skulle skapas (omedveten om att jag redan skrev den). Efter att jag publicerade boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet blev jag vägledd till att starta en YouTube-kanal om meningen med livet och att leva sitt högre syfte. Omedveten om vad detta skulle leda till lät jag mig vägledas till att spela in en serie av 95 videos gällande detta ämne. Detta i sin tur medförde att jag började få förfrågningar om att hålla föredrag inom samma ämne vilket jag också har gjort. Steg för steg blir alltmer möjligt som jag tidigare inte har haft en förståelse för att det var möjligt eller ens hur.

Livet expanderar och visar alltmer av sin vackra sida ju längre jag låter mig vägledas längs min livsväg emot en allt högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Nu har jag åter börjat skriva inlägg på min hemsida efter att jag spelat in min sista YouTube-video i den serien av videos. Känslan jag hade för detta inlägg var att beskriva det tillstånd att vara som jag själv har erhållit nu längs min inre resa. I alla år på min inre resa har jag sökt efter en förståelse för hur det hela hänger samman, och successivt har jag delat med mig utav detta med er. Det jag märker nu är att denna önskan av att vilja förstå är en begränsande faktor. Jag når numera vetskap om saker utan att jag för den delen alltid förstår. Jag bara vet att det är så på ett sätt kan man säga. Det jag förstår är att jag når medvetandenivåer bortom min egen nuvarande medvetenhet som en människa här på jorden och att jag inte alltid kan förstå vad dessa medvetandenivåer är. Jag bara vet utan att förstå kan man säga. Detta kan handla om energiarbeten som jag gör, vägval i livet osv. Inom allt jag gör har jag numera medvetenheten om att jag inte alltid behöver förstå för att göra någonting utan jag att jag kan förlita mig på vetskapen jag erhåller av dessa medvetandenivåer som jag når. Detta är en fascinerande insikt att erhålla och ger även det en frihet där kampen av att behöva förstå nu är borta. Viljan att först behöva förstå håller mig tillbaka ifrån det som är möjligt genom det jag vet. Så genom att släppa taget om att behöva förstå kan jag först veta och följa det jag vet och därefter kommer förståelsen till mig.

Det kan låta konstigt att veta utan att förstå. Men vi är inte enbart människor här på denna jord, utan vi är multidimensionella varelser med flera aspekter som vi kan kalla ett Jag. Vi har vårt lägre jag som inkarnerat vår kropp, vi är vårt högre jag i den övre världen och även vårt högsta jag vilket är allt som är. Jag når dem alla inom mig själv numera om jag så önskar. Det beror helt enkelt på vart jag vill hämta informationen ifrån. Informationen finns att hämta bortom dessa Jag inom allt som är eftersom vi är allt som är i en upplevelse utav det i denna nuvarande form som en människa här på jorden. Vi är allt annat än begränsade till denna form eftersom vi inom oss når bortom detta. I samband med att nå bortom detta så håller jag en nivå av medvetenhet som den jag upplever mig vara här på jorden, och allt högre nivåer av medvetenhet ju högre aspekter av mig själv som jag når. Det tar längre tid för den jag upplever mig vara här på jorden att förstå det som jag redan vet som mina högre aspekter av mig. Därav kan jag förlita mig på det jag redan vet även om jag ännu inte kan förstå det fullt ut som den jag upplever mig vara.

Ju mer jag släpper taget om att vilja förstå, desto högre nivåer av medvetande når jag inom mig själv. Viljan att förstå är således en begränsande faktor. Ibland kan detta vara förvirrande för en del och även för mig själv eftersom jag inte alltid kan förklara varför det är så. Att förklara varför kräver att jag förstår vilket jag inte alltid gör när jag ännu endast vet någonting och förståelsen inte har infunnit sig ännu i den här dimensionen av medvetande.

Det är en fantastiskt spännande tid och värld att leva i för min del numera. Att kunna uppleva hur livet och världen expanderar fortare än vad jag kan förstå är så fascinerande och exalterande. Att släppa taget om förståelsen är så frigörande och vetandet når allt högre höjder. Jag vet ännu inte vad jag kommer att dela med mig av härnäst nu när min serie av YouTube-videos har fått sitt avslut. Men inom mig kan jag ändå känna att det kommer att hända mer saker i och med denna resa jag förhåller mig till. Jag har mött kärleken även i det yttre igen som visar nya fantastiska sidor av vad som är möjligt här på denna jord. Tacksamheten har inga gränser och livet bara erbjuder mig alltmer att få uppleva vilket skapar ännu mer att vara tacksam för.

Samma dag som jag bestämde mig för att vända mig inåt för att finna meningen med mitt liv så började livet visa mig svar. Svar som först gav mig en högre förståelse vilket i sin tur ledde till vetskap. Nu är det tvärtom att livet visar mig vetskap vilket sedan leder till en allt högre förståelse. Jag är så tacksam för mitt liv som tidigare upplevdes fullständigt meningslöst. Idag har allt en mening att vara så som det är även om jag inte alltid förstår varför. Men förståelsen kommer allteftersom jag får uppleva vetskapen.

All kärlek till dig! <3
Teppo

 

Universellt överflöd

Universellt överflöd

Denna dag fick jag en känsla som jag känner behöver komma ut ur mig. Känslan handlar om hur vi begränsar oss själva på grund av att vi inte ser eller kan känna det universella överflödet inom oss.

Allt existerar i detta Universum och alla möjligheter existerar hela tiden. Det existerar egentligen ingen brist av någonting utan endast en upplevelse utav det. Denna upplevelse av brist skapas under vår uppväxt då vi präglas in i denna värld av form. En form som någon annan har bestämt åt oss innan vi kom för att uppleva denna värld. Denna form av värld förändras successivt för varje generation som lever här och vi utvecklas och når en allt högre medvetenhet om den vi verkligen är och om livet som sådant. Idag upplever vi till exempel en helt annan form av värld än vad vi upplevde för flera hundra år sedan. Alltmer blir möjligt i denna värld av form allteftersom vi når en högre medvetenhet om vem vi är. Alltmer expanderar vi även som varelser här på denna jord som även sträcker sig bortom denna form av värld. Vi når en allt högre förståelse för att vi inte är begränsade till någon form överhuvudtaget utan att vi är multidimensionella varelser i en upplevelse utav en form. I denna upplevelse existerar även en upplevelse utav brist. Detta är en upplevelse som går att förändra om vi förändrar vår prägling som vi har erhållit under vår uppväxt.

Det är alltså en upplevelse utav en brist som skapar brist, inte bristen i sig utan vår inre upplevelse utav att den existerar. Om vi förändrar vårt inre sinnestillstånd att inte känna en brist så upplever vi den inte i det yttre heller. Detta eftersom den yttre världen är en projektion av vår inre verklighet som baseras på de sanningar vi håller.

I Universum existerar inte något sådant som en brist, utan allt existerar i detta Universum hela tiden. Alla möjligheter finns för oss att nå om vi tillåter oss att nå möjligheterna.

Dessa begränsade präglingar av brist kan till exempel förhindra oss ifrån att göra det vi önskar. Vi tänker kanske att inte ska jag göra detta då det redan är någon annan som gör det. Vi följer inte vårt hjärtas röst utan begränsar oss till att tro att det vi kan göra inte behövs eftersom någon annan redan gör någonting liknande. Vi tänker i konkurrens som att vi skulle ta av någon annan om vi gör någonting som någon annan redan gör och vise versa. Dessa tankar baseras på brist som att det inte finns nog åt oss alla.

Du är en unik gåva till denna värld! Det du känner att du ska göra är exakt det som du behöver göra för att vara en pusselbit i detta Universella överflöd som existerar överallt. Gör du inte det du känner att du ska göra så begränsar du det Universella överflödet som flödar igenom dig. Det skapas som en stagnation inom dig där livsglädjen begränsas. Livsglädjen sprudlar när du får vara denna pusselbit i detta Universella överflöd som även flödar igenom denna form av liv. Denna form av liv är inget undantag från andra former av liv i detta Universum. Det är endast att vi har präglats av våra förfäders sätt att se på världen. Ett sätt som vi kan förändra om vi önskar att göra så. Vi är inga offer för tidigare omständigheter så vi kan när som helst förändra vårt sätt att se på denna värld och samtidigt förändra världen på samma gång eftersom detta hänger samman. Kanske får du höra att det inte är möjligt och återigen begränsar dig efter vad någon annan anser, eller så ifrågasätter du deras och dina egna sanningar och finner att detta Universella överflöd verkligen existerar där du får vara denna pusselbit och göra det du verkligen älskar att göra. Du når ett tillstånd av överflöd där du inser att det egentligen inte existerar någon konkurrens överhuvudtaget utan att alla är unika gåvor till denna värld och att alla behövs.

Kanske jämför du dig även med någon annan vilket får dig att begränsa dig själv. Där du ser någon annan som bättre än dig så det inte är någon mening att göra det du gör. Återigen så handlar detta om nedsättande tankar om brist där du inte ser att du är en unik gåva till denna värld och som att någon annan är en bättre gåva än dig. Alla behövs och alla är vi unika. Även om du gör liknande saker som någon annan så är de inte lika. Den energi som du lägger på det som du gör är unikt för dig, och den energi som någon annan lägger på det de gör är unikt för dem. Baserat på denna energi attraherar du de personer som behöver ta del av din gåva som baseras på din energi som du lägger på det du gör. Du behövs, och alla andra likaså. Alla är vi en unik gåva till denna värld och tillåter vi oss endast flöda med det Universella överflödet så finns det nog till oss alla. Då behöver vi inte hamstra på oss mer saker än vi behöver i tron om att det kommer att ta slut, och vi alla får del av det som vi behöver allra mest. Vi gör det vi älskar allra mest, och vi får möjligheten att ta del av det vi behöver allra mest eftersom vi inte längre begränsar oss vid något historiskt perspektiv över hur det borde vara utan gör så som det behöver vara istället.

Vad jag vill säga med detta inlägg är att se inte ner på dig själv om du upplever att någon annan är bättre än dig. Du är unik och har unika förmågor som är unika för dig. De är inte samma som de du anser vara bättre än dig. Du tar inte heller ifrån någon annan om du gör saker som någon annan redan gör. I Universum existerar överflöd så det räcker åt oss alla. Alla får göra det de gör i detta Universella överflöd och det tar aldrig slut. Lev och njut och sjung med livets flöde istället för att begränsa dig till det som någon annan har bestämt vid någon tidigare tidpunkt. Spräck barriären över vad som är möjligt och visa vad som är möjligt istället med dig själv som exempel. Var denna unika gåva som du kom för att vara i denna värld och ge denna värld det som du kom för att ge. Var en del av detta Universella överflöd genom den som du kom för att vara. Du är unik! Du behövs! Vi alla gör det! Ingen är bättre än någon annan utan vi alla är unika på vårt alldeles egna speciella helt fantastiska sätt. Älska dig själv för den du är och det du gör oavsett vad någon annan anser om det. Det finns alltid någon som behöver det som du gör exakt så som du gör det. Så anpassa dig inte för att göra på ett sätt som du tror att de andra behöver utan gör det på det sätt som får ditt hjärta att sjunga. Det är då du är en del av detta Universella överflöd som sprudlar genom allt liv.

All kärlek och ljus till dig! <3
Teppo Oksa

 

Del 95 – Avslut är en ny början (YouTube)

Del 95 – Avslut är en ny början (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

Med denna video avslutar jag denna serie av videos om meningen med livet och att leva sitt högre syfte här på denna jord. Återigen vaknade jag med en känsla av att någonting skulle förmedlas till er. Denna gång berör jag att vågen som jag har surfat på har fått sitt avslut, och att en ny början kommer att följa.

All kärlek och ljus till dig och din livsväg <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 94 – Det handlar inte om mig (eller dig) egentligen (YouTube)

Del 94 – Det handlar inte om mig (eller dig) egentligen (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag att livet här på jorden egentligen inte handlar om dig eller mig, utan om någonting större som den du är som ditt högsta jag. Jag beskriver mitt nuvarande perspektiv att uppleva livet när det gäller detta.

Lev som ditt sannaste jag och upplev friheten av att vara den du är <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 93 – Intention (YouTube)

Del 93 – Intention (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag hur vår intention är avgörande i det vi gör. Med vår intention skapar vi vår framtid och våra karmiska följder.

Skapa din framtid med din intention <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 92 – Reiki (YouTube)

Del 92 – Reiki (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag om Reiki och om de Reikivarianter som jag själv arbetar med.

I videon nämnde jag att Karuna Reiki kom in i mitt liv år 2004. Detta stämmer inte utan år 2014 ska det vara.

All kärlek till dig <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

Del 91 – Det blir alltmer abstrakt (YouTube)

Del 91 – Det blir alltmer abstrakt (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag hur det blir alltmer abstrakt ju längre jag kommer på min inre resa. Där den fysiska världen som tidigare var så verklig upplevs alltmer som en upplevelse igenom en kropp.

Det finns sanningar bortom dina nuvarande <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
http://www.iamthat.me/youtube

%d bloggare gillar detta: