10 års återblick

När jag minns tillbaka till år 2010 när denna resa började på allvar så befann jag mig i en total meningslöshet. Det fanns ingenting i det yttre som kunde tillfredsställa tomheten som jag kände inombords. Då förstod jag inte varför jag fick uppleva livet som jag gjorde. Idag vet jag och är oerhört tacksam över att livet fick mig att vända mig inåt. Utan detta sinnestillstånd av total meningslöshet hade denna inre resa aldrig påbörjats. Sedan dess har det verkligen hänt massor i mitt liv. En kort summering av detta skulle kunna vara en total transformering av vem jag upplever mig vara och vad livet är och vad som är möjligt.

Nedan finner du en längre summering av min resa sedan år 2010:

År 2010:

Detta år började min inre resa på allvar på ett medvetet plan. Jag började ifrågasätta min nuvarande upplevelse av verkligheten, mina egna sanningar, vem jag är och vad allt är. Jag började läsa mängder av böcker om livet från olika perspektiv. Från dessa böcker fann jag många nya sanningar. De sanningar som kändes rätt i mitt hjärta tog jag till mig och provade att leva efter dem för att se hur de påverkar min upplevelse av livet. De sanningar som fungerade för mig fick vara kvar, och resten lämnade jag att bero till senare.

År 2011:

Mitt intensiva sökande efter högre svar och mitt eget helande arbete fortsatte.

År 2012:

Efter två års intensivt helande arbete erhöll jag en kontakt med mitt högre jag. Via denna kontakt började jag skriva min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Skrivandet av boken blev samtidigt en fortsättning på min egen inre resa av sökande efter svar på meningen med livet och vem jag är. 

Detta år registrerade jag även domännamnet iamthat.me för att använda till min e-post. Senare under året blev jag vägledd att starta en hemsida med samma namn. På hemsidan skrev jag sedan inlägg när jag kände i mitt hjärta att jag skulle förmedla någonting. Det blev i stort sett dagliga långa inlägg om olika perspektiv om livet och om min egen inre resa. Skrivande av inlägg på hemsidan pågick parallellt med skrivandet av min bok Den inre flykten.

År 2013:

Skrivandet av min bok Den inre flykten fortsatte även detta år. Jag arbetade med denna bok i flera timmar varje kväll. Parallellt med skrivandet av Den inre flykten fortsatte jag att skriva inlägg på hemsidan genom ett annat flöde.

Parallellt med mitt arbete med boken och hemsidan fortsatte jag med mitt eget helande. Jag fortsatte att läsa mängder av böcker om livet från alla möjliga olika perspektiv. Successivt förändrade jag mina sanningar till andra som kändes rätt i mitt hjärta från dessa böcker. Informationsflödet kom nu både genom litteratur och av mitt högre jag under denna tid. Successivt övade jag på att bli en allt bättre version av mig själv. Jag utövade daglig meditation och ständig övning av att vara observatören av mina tankar, mina känslor och min upplevelse av verkligheten både utom mig och inom mig.

År 2014:

Jag blev vägledd att starta en Facebooksida vid namn iamthat.me. Initialt använde jag den för att dela mina inlägg som jag skrev från hemsidan.

Detta år skrev jag klart min bok Den inre flykten och blev vägledd att starta mitt eget förlag för att publicera boken. Jag fann företaget Publit som jag använde för publicering, tryck och distribution av min nya bok. All sättningsarbete, korrekturarbete med mera som det innebar att publicera en bok gjorde jag själv. Via Publit publicerade jag sedan min första bok Den inre flykten via mitt nystartade företag iamthat.me förlag.

Detta år kände jag även väldigt starkt att jag måste resa iväg någonstans. Jag visste inte vart men efter ett antal synkronistiska händelser visade det sig vara Glastonbury i England. Jag trodde mig åka dit för att känna på energierna på en kulle som heter Tor. Men senare visade det sig vara där som min Reikiresa började och jag blev initierad till Karuna Reiki® 1-2. I samband med detta erhöll jag även en medveten kontakt med min Karuna Guide som assisterar mig i det helande arbetet med Karuna Reiki®. Jag märkte att jag kunde kommunicera med min Karuna Guide på samma sätt som med mitt högre jag.

Samma år fortsatte min Reikiresa och jag utbildade mig även inom Angelic Reiki® 1-2. Efter denna kurs erhöll jag förutom möjligheten att kanalisera änglaenergier även en medveten kontakt med änglar, ärkeänglar, uppstigna mästare och galaktiska helare på samma sätt som med mitt högre jag och min Karuna guide. Detta expanderade min upplevelse av verkligheten ytterligare.

Efter att jag hade gått Angelic Reiki®-utbildningen kände jag starkt att jag var menad att dela med mig av helande energier till andra. Detta fick mig att skapa evenemang på min Facebooksida iamthat.me där jag erbjöd gratis distanshealing till grupp med Angelic Reiki® eller Karuna Reiki®. Jag erbjöd detta varje söndag till dem som anmälde sig på evenemangen. Ett tag erbjöd jag detta både på onsdagar och söndagar.

År 2015:

Jag fortsatte att vidareutveckla mig inom Reiki och gick utbildningen Angelic Reiki® steg 3-4 och även nivå Professional samma år. Detta stärkte min förmåga att kanalisera Angelic Reiki® och gav mig även fler sätt att göra detta. Samma år tog jag även emot initieringar till Usui Reiki nivå Art (Advanced Reiki Training) då jag kände energimässigt att jag saknade en grund till Karuna Reiki®

Parallellt med denna Reikiresa fortsatte jag med skrivandet av inlägg på min hemsida nästan dagligen när jag kände att det var någonting som behövde komma ut igenom mig. Jag fortsatte även att dela med mig av Reiki gratis på distans varje vecka. Det egna helande arbetet med mig själv fortsatte parallellt med allt annat och jag gav mig själv healing dagligen varje morgon och kväll, och även vid andra tillfällen när möjlighet fanns. Förutom detta fortsatte jag även med daglig meditation och fortsatte även att läsa böcker om livet för att nå nya insikter och lärdomar.

År 2016:

Eftersom jag endast hade tagit emot initieringar till Usui Reiki 1, 2 och ART kände jag att jag ville gå en kurs i Usui Reiki Steg 2 för att se om jag saknade någon grundkunskap. Jag hade tidigare läst litteratur om Usui Reiki men ville ändå gå kursen.

Senare under året kände jag starkt att det var en energi som ville komma till mig. Efter att ha känt på det ett tag så förstod jag att det var Holy Fire®-energin som kallade på mig. Holy Fire®-energin var nu inkluderad i Usui Reiki och Karuna Reiki®-utbildningarna från William Lee Rand och ICRT (International Center for Reiki Training). Därför gick jag kursen Usui/Holy Fire® Art/Reiki Master detta år. I och med denna utbildning kunde jag nu själv hålla kurser inom Usui/Holy Fire® Reiki om jag ville. Men jag gjorde detta för min egen personliga utvecklings skull. Jag kunde nu även kanalisera Holy Fire®-energi som jag så starkt kände mig dragen till. Några veckor efter denna utbildning erhöll jag även en ny vägledare i form av en Seraf-ängel.

Senare samma år gick jag även utbildningen Angelic Reiki® Master Teacher. I och med denna kurs skulle jag även kunna utbilda inom Angelic Reiki®. Men även detta gjorde jag för min egen personliga utvecklings skull och för att jag kände mig vägledd till det.

Jag utbildade mig inom healingformen AAA Golden Heart och blev senare en av de huvudansvariga utbildarna inom denna healingform. Jag hjälpte till med att skriva och trycka kursmanualer och diplom till AAA Golden Heart via mitt förlag. Jag höll även ett antal utbildningar inom denna healingform på distans.

Parallellt med detta fortsatte skrivandet av inlägg på hemsidan nästan dagligen. Varje vecka fortsatte jag även att erbjuda distanshealing med anmälningar via Facebooksidan. Jag fortsatte med mitt egna helande arbete och gav mig själv även Reiki dagligen och även meditation för mitt eget helande.

År 2017:

Karuna Reiki® var där min Reikiresa började vilket var en initiering till dessa energier. Detta var ingen riktig kurs utan endast initieringar för att kunna kanalisera Karunaenergierna. Detta år kände jag mycket starkt att jag skulle gå en kurs i Holy Fire® Karuna Reiki® Master Teacher. Jag kände även starkt att jag skulle gå den för en lärare i Stockholm vilket blev helt rätt.

Utöver grundämnena i denna kurs så fick jag under meditationer på denna kurs uppleva många minnen om vem jag är och vad jag gör här. Jag såg bland annat hur jag sänktes ner i jordens atmosfär i en tid när jorden var i ett mörker och en nedåtgående spiral. Jag såg jordklotet ungefär som det ser ut från ISS och hörde orden “Detta är din arbetsplats”. Det kändes som att sjunka ner i ett helvete när jag sänktes ner i jordens atmosfär. Därefter spolades “tiden” fram till nutid och jag såg hur jag har varit här sedan dess och gjort ljusarbete. Utöver detta fick jag även återuppleva både min själs födelse och min jordiska födelse. Jag var mitt högsta jag/Jag är/allt som är och hörde mig själv säga “Jag väljer livet” och blev mitt högre jag. Därefter bläddrade jag som i ett kartotek av tusentals/miljoners upplevelser/liv som jag har upplevt eller kommer att få uppleva. Jag valde livet som jag upplever just nu och fick återuppleva min födelse till detta jordeliv och de första sekunderna utanför min mors sköte. I och med utbildningen Holy Fire® Karuna Reiki® Master Teacher skulle jag kunna hålla utbildningar inom Karuna Reiki® men återigen gick jag denna utbildning för att jag kände mig vägledd till det och för min egen personliga utvecklings skull.

Detta år kände jag mig även dragen åt det Shamanska hållet och gick en kurs i Munay-Ki. Under kursen tog jag emot de Riter som ingår och den information som hör till varje rit. Detta i sig var mycket transformerade på djupet på sätt som jag förmodligen inte kan placera till just Munay-Ki. Jag kände dock att detta var ännu en pusselbit längs min livsresa.

Det hade funnits en uppgradering till Holy Fire® II Reiki ett tag vilket även är en uppgradering av både Usui/Holy Fire® Reiki och Holy Fire® Karuna Reiki® systemen. Men det har inte känts rätt för mig när den först kom. Därför höll jag mig kvar på nivå Holy Fire® I ett tag. Detta år insåg jag att det var mitt ego som ville ha kontroll. I och med Holy Fire® II Reiki tas förmågan att utföra initieringar bort i Reiki-kurserna. De ersätts istället med någonting som kallas för Placeringar. När jag ger en Placering till en Reikielev så vägleder jag eleven i en kort vägledd meditation och därefter backar jag undan och låter Holy Fire®-energin utföra Placeringen av Reikisymboler och så vidare. Tidigare var det jag själv som gjorde en slags ritual för att föra ner symboler vid initiering av en Reikielev. Det var min känsla att tappa denna kontroll som höll mig tillbaka. När jag väl uppgraderat till Holy Fire® II vilket jag gjorde via ett Webinarie som William Lee Rand från ICRT (International Center for Reiki Training) höll så kände jag en enorm tacksamhet. Detta var helt rätt. Reikienergierna kändes nu starkare, även traditionella Usui-energierna. Även Karuna Reiki® upplevdes kraftfullare efter denna uppgradering till Holy Fire® II Reiki.

Detta år började jag uppmärksamma att jag hade nya förmågor som jag tidigare inte hade haft som människa. Jag började kunna se apparater och blockeringar i andra människor. Jag kunde även känna hur andra människor känner och även kunna förändra och transformera saker hos andra på sätt som jag tidigare inte hade kunnat. Verkligheten hade expanderat ytterligare längs min inre helande resa och alltmer blev möjligt.

I flera år hade jag känt att det var ännu en bok som skulle skrivas av mig. Men jag visste inte hur eller om vad. En morgon år 2017 kom Ärkeängel Michael till mig medan jag fortfarande låg kvar i sängen. Han sa till mig: “alla inlägg från din hemsida ska tas bort”. Detta var alla inlägg som jag hade skrivit väldigt frekvent på min hemsida mellan år 2012 till 2017. Just då var jag i en period där jag behövde släppa taget om saker och ting. Trots det blev jag chockad av att få denna vägledning. Jag funderade ett tag och kom fram till att jag förmodligen hade identifierat mig med dessa inlägg och därför behöver jag släppa taget om dem. När jag kom fram till detta svarade jag Ärkeängel Michael att jag tar bort dem. Efter att jag hade svarat honom sa han ”och de ska flytta in i din nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet”. Som jag skrattade högt i min säng när han sa detta. I flera år hade jag känt att jag skulle skriva ännu en bok men inte vetat hur, och samtidigt hade jag skrivit denna bok omedveten om att det var det jag gjorde. Ett intensivt arbete påbörjades och jag publicerade sedan min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som blev på 684 sidor via mitt förlag iamthat.me förlag.

Samma morgon som Ärkeängel Michael sa åt mig att hemsidans inlägg skulle in i min bok Jag ÄR sa han även att jag ska starta en YouTube-kanal. Min första reaktion var att vägra detta för att jag inte var alls bekväm med att stå framför en kamera och prata. Detta var helt nytt forum för mig. Men efter att jag insåg att det var min egen rädsla för det nya så startade jag även en YouTube-kanal vid namn iamthat.me. Nu började jag spela in YouTube-videos med samma frekvens som jag tidigare skrivit inlägg på hemsidan.

Under många år har jag nu följt mitt hjärta/min intuition i det jag har gjort. Nu kände jag mig starkt vägledd att avsluta med en healingvariant helt och hållet. Jag ifrågasatte detta till en början men kände sedan att det stämde med min livsväg. AAA Golden Heart och min livsväg var inte en och samma. Det var det under ett tag men inte längre än hit. Därför slutade jag med att erbjuda kurser i denna healingform och även i att ge mig själv healing med AAA Golden Heart.

Jag fick förfrågan om att hålla ett föredrag. Mitt allra första. Jag tackade ja direkt och såg det som en utmaning. Tack vare min YouTube-kanal kände jag mig ändå redo att kunna hålla ett föredrag. Jag försökte få vägledning om hur jag ska hålla föredraget och tillslut fick jag äntligen två ledord. De var “Var här och nu” och “var glad”. Med dessa ledord höll jag sedan föredraget och lyssnade istället på min intuition under tiden. På samma föredrag höll jag även en kurs i att ”leva ditt högre syfte”.

Efter jag flyttat alla inlägg från hemsidan till min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet så skrev jag inte längre lika frekvent på hemsidan. Jag fortsatte endast när jag kände mig vägledd. Men mest energi flödade nu ut via YouTube-kanalen istället. Även distanshealingen via Facebook-sidan minskade i antal. Jag lyssnade inåt för att det skulle vara en balans i ett ge och ta emot och anpassade dessa sessioner efter detta.

Hela tiden när jag givit ut saker har jag även arbetat med mig själv och min egen helande resa emot en allt högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Det är dessa insikter jag sedan blir vägledd att dela med mig av till andra på olika sätt.

År 2018:

Detta år fortsatte jag med skrivande av inlägg på hemsidan och Facebooksidan. Jag fortsatte även att erbjuda gratis distanshealing via Facebooksidan. Det egna helande arbetet fortsatte även parallellt som det gjort under alla år. Jag fortsatte även med inspelning av nya YouTube-videos och kände mig successivt vägledd att göra fler inspelningar.

Detta år fick jag ytterligare en förfrågan att hålla ett föredrag om meningen med livet vilket jag gjorde.

I många år har jag sett saker i människan som många andra inte verkar kunna se. Apparater, spårsändare, entiteter etcetera. Under flera år har jag arbetat med detta i bakgrunden på ett sätt. Men jag hade inte gått ut offentligt med vad jag ser och kan göra. I Juni 2018 valde jag efter mycket ifrågasättande ändå att gå ut med det. Jag bar på en oro om jag endast skulle skrämma andra med denna information. Efter detta började jag erbjuda ett helande som jag kallar för ett Galaktiskt helande. Detta helande har jag erhållit som minnen från andra parallella existenser i andra stjärnsystem där jag redan utför detta helande.

År 2019:

Efter att jag gick ut offentligt med det jag gör med Galaktiskt helande blev jag fullständigt fullbokad under detta år med dessa helanden. Jag fick skapa en bokningskalander på min hemsida för att få en struktur på min vardag. Varje måndag- och onsdagkväll mellan 19:30 till 22:00 arbetade jag med detta helande. Jag började även få en lång kölista och för att ”beta av” denna kö innan sommaren började jag erbjuda detta helande även på tisdagar och söndagar. Jag ersatte healingsessionerna jag hade till grupp på söndagar för att få till dessa Galaktiska helande även där. Fyra kvällar i veckan gick nu åt till detta intensiva healingarbete. Under våren kände jag att jag måste spärra kalendern under sommaren och vara helt ledig. Annars skulle det ha blivit för mycket.

I Juni när jag satt på bussen hem från Stockholm från en Eagles konsert kände jag plötsligt att jag ska skriva en bok som ska heta hel[ande]. Denna titel hade inte funnits i mitt medvetande tidigare så jag blev väldigt nyfiken var denna känsla kom ifrån. När jag mediterade på känslan hörde jag orden “Vi ska hjälpa dig att skriva denna bok”. Jag tonade in mig på den som förmedlade orden till mig och kände närvaron av Ärkeängeln Raphael. Jag misstänker att det var han som hade laddat ner detta energimässigt i mig för det kändes helt rätt och jag kände mig verkligen motiverad att skriva denna bok. Parallellt med det Galaktiska helandet, skrivandet på min hemsida påbörjade jag nu även arbetet med min nya bok hel[ande].

Jag kände intuitivt en dag att jag ska lägga in en spärr i bokningskalendern för att inte kunna boka upp Galaktisk healing mellan Oktober och December. Mina tankar gick att det förmodligen var för att ge mer fokus till min kommande bok hel[ande]. Men senare visade det sig vara att vi skulle flytta till Norrköping med min familj. Omedveten om detta då följde jag ändå vägledningen och spärrade min bokningskalender för att inte ta emot några healingsessioner under denna tid. Det hade aldrig fungerat med allt arbete som en flytt innebär och allt arbete som ett Galaktiskt helande innebär parallellt med mitt andra heltidsjobb, familj och skrivandet av min nya bok hel[ande]. Det skulle ha blivit alldeles för mycket för mig. Nu började istället min bokningskalender bokas upp år 2020. Redan i November 2019 var jag fullbokad från Januari 2020 till Mars 2020.

Under våren 2019 så mötte jag åter min guide som är en drake vid namn Khan Dee. Det var ett så kärt återseende. Det var inte en fråga om att vi hade träffats innan för när jag väl mötte honom igen rann tårarna på mig av glädje att äntligen få träffa honom igen. Vi har varit med om så mycket längs våra livsresor genom livet. Alla saker minns jag inte i min jordiska närvaro men nu tar han till exempel med mig till platser i andra stjärnsystem som han vill visa till mig. Detta är så intressant och spännande. I många år har jag även känt att jag måste åka till England igen. I år blev detta äntligen av igen. Nu i efterhand förstår jag att det var detta beslut att åka som initierade återträffen med min Guide Khan Dee. Tid och rum existerar egentligen inte och det som hände i England var en initiering som triggade igång möjligheten för mig att åter se honom igen. Han har säkert varit med mig tidigare också men inte kunna nå mig medvetandemässigt.

När jag var i England i Glastonbury så gick jag ensam upp på Tor vilket är en kulle med fantastiska energier. På väg upp såg jag två eteriska majestätiska drakar rotera uppe på kullen. När jag gått upp en bit kom de båda och landade på var sidan om mig när jag vandrade uppför kullen. Jag började förstå att det var någonting som skulle hända där uppe. När jag väl satt uppe på Tor kom båda dessa drakars energier in i mig via varsin sida om huvudet och vandrade nedåt till rotchakrat som i en spiral. Därefter kom de upp längs ryggraden upp till huvudet och ut via mitt tredje öga. Efteråt fick jag känslan att det var en ljus och en mörk drake som gjorde en initiering på mig med drakenergin. Efter detta har dessa två drakar varit med mig på mina Galaktiska healingsessioner och hjälpt till vid behov. På senare tid har jag även en medveten kontakt med mitt galaktiska team som även de hjälper till i dessa helanden vid behov.

Jag uppgraderade till Holy Fire® III Reiki vilket kändes helt fantastiskt. Min upplevelse är att jag nu når ännu djupare in i det undermedvetna med dessa energier. Samtidigt känns de även starkare och förfinade på ett sätt. Holy Fire®-energin använder jag även i mitt Galaktiska helande när jag ska hela utrymmen efter jag har gjort ett andligt kirurgiskt ingrepp vid borttagning av apparater, entiteter, ormar etcetera.

December månad publicerade jag äntligen min tredje bok som heter hel[ande]. Jag är väldigt glad och stolt över den. Intentionen i mitt skrivande har varit att ge läsaren vägledning och tips hur de kan stå i sin egen kraft och utföra sitt eget helande.

År 2019 har varit ett väldigt intensivt år på många sätt. Mycket eget helande arbete, mycket på mitt andra heltidsarbete, mycket galaktiskt helande, skrivande av min nya bok hel[ande], försäljning av gamla bostaden och flytt till ny. Inspelning av YouTube-videos med mera. Jag kände mig nästan utbränd på ett sätt. Nu var jag fullbokad från Januari till Mars månad år 2020 med Galaktiska helanden. Jag kände starkt att det inte kändes rätt för min egen del men jag kände samtidigt även ett ansvar för dem som bokat sin healingsession så långt i förväg och väntat på sin tur. Efter att jag hade känt på de olika vägvalen valde jag ändå att avboka samtliga healingsessioner under det kommande året för att ge mig luft att andas och för att landa i allt som har varit. Jag kände samtidigt att om det nya ska kunna komma in i mitt liv, vad det än må vara så måste jag stanna upp. Jag är inte till hjälp för någon som utbränd och jag vet även hur viktigt det är att lyssna och följa min inre vägledning.

År 2020:

I början av detta år känner jag starkt att det viktigaste jag kan göra är att stanna upp och landa i mig själv fullt ut. Det händer redan massor av saker med mig som jag inte förstår vidden utav ännu. Förmodligen kommer de saker som händer påverka det jag kommer erbjuda till er framöver. Men nu är det viktigt att stanna upp, känna, vara mig själv utan att känna någon press att behöva ge ut någonting.

Jag stoppade helt med att erbjuda healingsessioner till andra.

Den 12/3-2020 håller jag ett föredrag med ämnen från min nypublicerade bok hel[ande] på föreningen Spiritlight i Norrköping.

Framtiden ->

Vad som sker i framtiden vet jag inte ännu. Men ibland så kallar jag på mitt framtida jag som hjälper mig med helande. Som mitt framtida jag har jag utvecklat det galaktiska helandet ytterligare märker jag vilket är intressant. Framtiden existerar egentligen nu samtidigt även om vi ofta upplever livet sekventiellt här på jorden. Jag har nu återupplevt flera parallella existenser från både här på jorden i olika tids och rumsupplevelser och likaså i andra stjärnsystem där existenserna är annorlunda. Alla dessa liv hänger samman och påverkar varandra på fler sätt än vi kan förstå. Detta har fått livet att upplevas multidimensionellt och handlar inte längre enbart om just detta jordeliv utan alla parallella existenser samtidigt på ett sätt som är svårt att förklara. 

Min nuvarande fokuspunkt är fortsatt här i detta jordeliv och min ambition är att fortsätta med iamthat.me. Hur vet jag inte ännu men under alla dessa år har jag blivit vägledd längs min livsväg vilket har fått mig att göra de saker som jag har skrivit i detta långa inlägg. Jag vet att när det väl är menat för mig att göra någonting så kommer detta att ske så som det är menat. Det finns ingen anledning för mig att pressa mig fram eftersom jag inte har det högsta perspektivet av någonting som människa här på denna jord. Därför är det mycket klokare av mig att lyssna till de högre aspekterna av mig som vet bättre än mig.

Det blev ett väldigt långt inlägg med saker som har hänt under dessa tio år på min inre helande resa. Det har givetvis hänt mycket mer än så men jag kan inte skriva ner alla detaljer för då skulle det bli min fjärde bok.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: