Acceptera det som är som det är

Livet här på jorden är full av upplevelser. En del av upplevelserna är väldigt njutbara och lätta att acceptera som de är, medan andra är väldigt tuffa och prövande och svårare att acceptera som de är. Oavsett hur det upplevs så är ändå det som är som det är för dig.

Det är inte annorlunda än vad det är oavsett hur du önskar att det borde vara.

Din upplevelse av tillvaron baseras på din nuvarande medvetenhet om den du är. Det vill säga du tolkar det du upplever baserat på de sanningar som du för närvarande har om den du är.

Allt som är är den du är.

Du är inte medveten utav allt som du är. För vore du det så skulle du inte komma för att uppleva ett liv på jorden som den du upplever dig vara. Den du upplever dig vara är den som du har medvetenhet om att du är. Så den du upplever dig vara hänger samman med din nuvarande medvetenhet om den du är (vilket är allt som är). Den du upplever dig vara är den som du har formats att tro dig vara. Under hela din uppväxt så har du fått lära dig om den du är av andra. Du har tagit till dig mycket av det som har sagts vilket har format den som du nu upplever dig vara. Detta ger dig i sin tur upplevelser ur ett visst perspektiv vilket är precis vad du har valt att uppleva av detta nuvarande liv som en människa här på jorden.

Din upplevelse utav livet visar dig den du är hela tiden.

Allt som du får uppleva av tillvaron visar dig den du är hela tiden. Det yttre speglar hela tiden den du är inom din nuvarande kropp. Din tolkning utav det som händer baseras på din medvetenhet utav den du är, vilket i sin tur skapar en känsla om den du är inom dig. Alltid så upplevs inte denna känsla som behaglig utan som någonting som du vill förändra. Detta är delar av den du är som du ännu inte har blivit medveten utav. Och eftersom du har blivit formad genom din uppväxt att uppleva livet ur ett visst perspektiv så är det just ur detta perspektiv som du erhåller medvetenhet om den du är.

Du speglar upplevelser om den du är genom dina sanningar.

Detta innebär alltså att du kan känna den du är inom dig, och uppleva en spegelbild om den du är utom dig. Det yttre är som en prisma(ett hologram) som visar dig den du är hela tiden. Där din tolkning utav detta i sin tur formar en känsla om den du är inom dig själv. Du kan alltså använda det yttre för att kunna höja din medvetenhet om den du är inom dig.

Allt är den du är som du är olika mycket medveten utav.

Eftersom allt är den du är så är även alla upplevelser utav det den du är (som du är olika mycket medveten utav). Genom att acceptera det som är som det är så accepterar du även att det som är är den du är. Istället för att förneka att det är som det är kan du alltså acceptera att det är just så du tolkar upplevelsen utav det just nu. Det är trots allt så som det är oavsett hur du upplever det vara. Att vilja vara någon annanstans än där du är just nu förändrar inte hur du upplever det vara, utan förhindrar dig endast ifrån att uppleva det som är som det är. Genom att acceptera att det som är som det är och även acceptera din inre känsla utav det som den du är så har du tagit emot det livet har visat dig om den du är som du ännu inte har varit medveten utav.

Livet på jorden som en människa är en resa emot en högre medvetenhet om den du är.

I vardagen så handlar detta alltså om de händelser som uppstår. De konflikter som sker osv. Händelser där du kanske önskar att du kunde ha agerat genom ett högre perspektiv där du nu kanske ångrar att det blev som det blev. Kanske andra människor är arga och besvikna på dig för det som du hade gjort eller sagt. Händelser som du nu önskar kunde vara ogjorda. Men det som visar sig i det yttre genom dessa händelser är just den du är inom dig. Där du nu får möjligheten att uppleva den du är inom dig genom det som händer i det yttre.

Det som är gjort är gjort och kan inte fås ogjort.

Så även här gäller det att acceptera det som är som det är. Du kan givetvis be om ursäkt om du ångrar någonting men det kan inte fås ogjort. Hur någon annan i sin tur tar emot detta eller inte handlar mer om den de upplever att de är än hur du upplever den du är. Du kan inte förändra en annan människas upplevelse av det yttre oavsett hur du önskar det. Detta måste ske inom dem själva. Så acceptera det som är som det är och acceptera även din inre känsla utav det som den du är och gå vidare även om ursäkten inte tas emot. Genom detta så har du erhållit en högre medvetenhet om den du är vilket livet här på jorden handlar om.

Vill du fastna eller gå vidare?

Att acceptera det som är som det är får dig även att gå vidare i livet till nya upplevelser som kan höja din medvetenhet om den du är ytterligare. Om du inte accepterar det som är som det är håller du dig således fast där du är, och gillar du det inte så får du alltså uppleva mer utav det som du inte vill eftersom du håller dig fast där. Det yttre fortsätter då att visa dig den du är som du ännu inte är medveten utav. Det är kvar där eftersom du inte har tagit emot budskapet om den du är inom dig. Det fortsätter att återkomma tills du har accepterat detta som den du är. Förstår du inte dess ursprungliga form så kommer det genom en annan form i det yttre. Oavsett dess form i det yttre så skapar det ändå samma känsla om den du är inom dig som är där för dig att acceptera som den du är.

Vill du uppleva ett “flow”?

Om du önskar att livet ska upplevas följsamt som ett pussel som lägger sina bitar framför dig så behöver du acceptera det som är som det är. Det är där för din skull för att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som du kan känna inom din nuvarande kropp. Bearbetar du detta genom dina upplevelser så leds du således vidare i livet emot en allt högre medvetenhet om den du är. Detta leder i sin tur till följsamhet eftersom du inte håller dig kvar i ett historiskt perspektiv med samma lärdomar utan ständigt kommer vidare. Eftersom en medveten del om den du är upplevs kärleksfull och närande så transformeras samtidigt alltmer av upplevelserna i det yttre till kärleksfulla och närande upplevelser. Alltmindre händelser i det yttre speglar då omedvetna delar om den du är inom dig, och alltmindre saker upplevs störande och irriterande. Ett allt större lugn och en fridfull känsla uppstår inombords där du med tacksamhet tar emot det som du får uppleva i det yttre. Allt fortare lär du dig även att acceptera omedvetna delar om den du är som den du är.

Var nyfiken på det som är eftersom det visar dig den du är hela tiden!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: