All upplevelse är en illusion

Hej på er!

Idag tänkte jag skriva om hur all upplevelse är en illusion.

Ett liv här på jorden upplevs ju så väldigt verkligt! Molnen på himmelen finns ju på riktigt, hettan från solen känns på kroppen, och såret från fallet blöder osv. Skulle allt detta vara en illusion? Ja som jag ser på det numera så är det så.

Jag har ofta skrivit om hur jag började ifrågasätta min upplevelse av livet, och hur jag successivt har skingrat den spegelvända illusionen av separation. Jag har så att säga reverserat den programmering som sker med oss människor från dagen vi föds och börjat uppleva en ny verklighet jämfört med den jag upplevde tidigare innan allt detta arbete. Från början kände jag mig lurad av livet. Varför har ingen berättat detta för mig tidigare? Varför upplever vi människor denna spegelvända upplevelse av verkligheten? Jo vi gör det eftersom de som lever innan oss har lärt oss att uppleva samma verklighet som dem. Samma sak är det i skolan, i samhället, överallt vi ser oss omkring ser vi människor som upplever samma spegelvända verklighet. Och om alla upplever samma så är det väl så det är, eller hur?

Det var inte så jättelänge sedan vi var överens om att jorden var platt och om man åkte med skepp för långt ut på havet så skulle man falla över kanten. Det var först när någon modig person vågade ifrågasätta detta som motsatsen blev bevisad. Var då detta sant? För alla som upplevde denna verklighet var det sant, men sanningen är endast ett perspektiv att se på någonting. Det behöver inte vara den totala sanningen. Vilket det inte var eftersom vi nu anser jorden vara rund istället. Jag säger inte att det jag skriver är den totala sanningen heller, men det är en högre sanning än jag hållit tidigare inom den spegelvända illusionen av separation.

Successivt så vaknar alltfler människor upp ur den spegelvända illusionen av separation och ser vad denna verklighet verkligen vill visa till oss. När vi väl gör det tolkar vi inte händelser och situationer spegelvänt. Vi ser vad livet vill visa och låter det speglas inom oss istället vilket leder till en högre medvetenhet om vem vi är. Vi inser att vi är här på jorden i en upplevelse igenom en kropp för en stund för att sedan återgå som vårt högre jag i den övre världen, för att sedan välja vidare vilken sorts upplevelse vi behöver därefter.

Just nu upplever vi en upplevelse av att vara en människa på planeten jorden. Detta är inte vår första eller enda upplevelse utan vi har upplevt oss vara massor. Kanske har vi inte endast varit människor utan även andra raser på andra platser än denna planet. Vi har förmodligen även upplevt oss vara ett gasmoln och allt annat som kan ge en upplevelse av att vara någonting. Som vårt högre jag har vi samlat medvetenheten från alla dessa upplevelser vilket betyder att vi som vårt högre jag har en betydligt högre medvetenhet om vem vi verkligen är än vad vi kan hålla som människa i denna begränsade men fascinerande upplevelse.

Jag känner att jag behöver ta denna berättelse på nytt om hur vi egentligen är allt som är, Högsta Jag, Medvetandet, Källan, Gud eller vilket namn vi än väljer att kalla vår högsta aspekt av den vi är där vi alla är ett.

Som Gud, Högsta jag osv. är vi allt som är. Som allt som är finns ingen rörelse och ingen upplevelse så vi blev lite “rastlösa” kan vi säga och valde att uppleva “livet”. För att få en upplevelse behövs någon sorts separation vilket skapade det högre jaget. Det högre jaget är inte längre fullständigt medveten om vem man är som det högsta jaget eftersom där existerar en illusion av separation. Egentligen existerar inte denna separation utan detta är en illusion av att uppleva sig vara någonting annat än allt som är/Gud. Det högsta jaget/Gud skapade flera högre jag som en fraktalisering av sig själv. Du har/är ett högre jag, och jag är det också. Nu existerar det en upplevelse av ett jag och även ett du. Det högre jagets önskan och drivkraft är nu att bli fullständigt medveten om vem man är som det högsta jaget igen och kan samtidigt uppleva andra högre jag som inte heller är fullständigt medvetna om sig själva som sitt högsta jag.

Jag har själv under en meditation gått tillbaka till källan/Gud och upplevt mig vara allt som är och känt denna rastlöshet i avsaknaden av upplevelse. I meditationen sa jag att jag väljer “liv” och separerade mig själv som mitt högre jag. Därefter såg jag som ett kartotek med miljarders olika “liv/upplevelser” att välja mellan. Jag valde att uppleva livet som jag upplever just nu och fick återuppleva min födelse som Teppo på denna planet. Jag fick känna den begränsning som uppstår när det lägre jaget inkarnerar kroppen och kommer ut ur mammans mage ut till denna verklighet som ett människobarn.

Vi som vårt högre jag väljer att uppleva en upplevelse baserat på vad vi önskar höja vår medvetenhet om gällande vårt högsta jag. Efter detta val har gjorts planeras din födelse som t.ex. en människa med de föräldrar med “rätt” trossatser, och det samhälle där du kan formas in i ännu en illusion av separation. Denna illusion av separation är ännu en begränsning från den du är som ditt högre jag eftersom du endast tar med dig en viss del av den du är som ditt högre jag till denna upplevelse medan du är kvar som ditt högre jag i den övre världen samtidigt. Baserat på denna formning skapas perspektivet du upplever livet igenom. Detta perspektiv ger dig de utmaningar och prövningar som behövs för att nå en högre medvetenhet om den du är som ditt högsta jag så som du önskade som ditt högre jag.

Till en början är oftast illusionen av separationen här på jorden spegelvänd. Vi glömmer bort att det är en illusion och förlorar kontakten med vårt lägre jag som inkarnerat denna människokropp. Istället förhåller vi oss med vårt ego och våra falska jag och tror oss vara någon som vi inte är. Vi tar heller inte emot budskapet fullt ut utan fångas inom den spegelvända illusionen. Får vi nog av den yttre verkligheten kanske vi börjar ifrågasätta den och reverserar den programmering som skett och åter når vårt lägre jag. Ett lägre jag som alltid har existerat inom oss, vi har endast glömt bort detta. Det lägre jaget är i ständig kontakt med det högre jaget eftersom det är en del utav det. Det är endast en upplevelse av en illusion av separation från det högre jaget. Det högre jaget är i ständig kontakt med det högsta jaget. Det är endast en upplevelse av en illusion av separation från det högsta jaget.

Jag vill berätta en dröm som jag hade för ca: 20 år sedan som fortfarande känns som om den vore igår. I drömmen levde jag ett liv som mitt högre jag i den övre världen. Jag hade som en familj även i den övre världen. Sedan skulle jag gå till “jobbet” vilket innebar att jag satte mig i en slags upplevelsekupol. Detta var som en högteknologisk visuell illusionsmaskin. För mig som mitt högre jag var det helt naturligt att sätta mig i denna maskin för att få uppleva en upplevelse av ett slag. Upplevelse jag upplevde var att jag var “någon annan” som levde ett liv som en människa. En människa som skaffade sig en familj och allt annat vi gör här på jorden. När jag dog som människan jag upplevde mig vara i denna högteknologiska visuella illusionsmaskin så kom jag tillbaka ur upplevelsen som mig själv som mitt högre jag upplevelser rikare av det liv jag just upplevt. Jag hade erhållit mängder med medvetenhet genom att få uppleva denna visuella verkliga upplevelse i denna upplevelsekupol. Efter detta gick jag tillbaka till min familj i den övre världen. Detta var en arbetsdag i den övre världen vilket upplevdes som ett helt liv i den undre världen som jag kallar det vi inkarnerar som vårt lägre jag.

Vad är det jag egentligen berättar? Jo att Gud valde liv vilket skapade en fraktalisering av sig själv till flera högre jag som sedan valde att fraktalisera sig ytterligare via lägre jag i t.ex. en upplevelse av att vara människa som glömmer bort vem man är genom programmeringen vilket spegelvänder illusionen av separation och skärmar av sig ytterligare i tron om att vara sina falska jag som förhåller sig med egot.

Här är vi nu upplevandes en ytterst verklig upplevelse av ett liv som en människa på en planet vi kallar för jorden. Är detta en illusion? Ja det är det! Det är en illusion av separation ifrån det högsta jaget/Gud genom flera steg av upplevd separation. Är vi begränsade till denna upplevelse? Nej det är vi inte och det är just detta jag försöker beskriva i mina böcker, i mina YouTube-videos, i dessa texter osv. All upplevelse är en illusion av separation ifrån det högsta jaget/Gud och det är vad vi själva valde för att få uppleva “livet”.

Livet är egentligen samma sak som den vi verkligen är men att vi upplever den i fraktaliserad form genom en illusion av separation. Detta betyder att allt som du upplever, alla som du möter, ALLT är DU! Detta betyder att du just nu upplever dig själv i allt som är i den illusoriska verklighet som du upplever just nu här på jorden.

Denna upplevelse här på jorden är endast en i mängden av upplevelser som du har och kommer att uppleva dig vara. Egentligen existerar inte tiden så du upplever dem alla samtidigt som parallella liv även om du just nu fokuserar ner i din nuvarande upplevelse som människa. När du reverserar den spegelvända upplevelsen av illusionen av separation här på jorden så upplever du fortfarande en illusion av separation i upplevelsen av att vara en människa. Parallellt med detta kan du samtidigt uppleva dig vara ditt högre jag vilket också är en illusion av separation, du kan uppleva dina parallella existenser som även de är en illusion av separation och ditt högsta jag som allt som är. Du är alltså inte begränsad till enbart denna upplevelse även om du just nu fokuserar in i den och upplever den mestadels.

Jag själv börjar få uppleva glimtar av parallella existenser medan jag är människan Teppo här på denna planet. Jag har även återupplevt tidigare/parallella liv samtidigt som jag är här för att hela dessa delar av mig som jag samtidigt bär med mig som Teppo. Detta betyder att jag förändrar medvetenheten i mina parallella existenser medan jag upplever mig vara Teppo, och samtidigt påverkas min nuvarande medvetenhet som den jag upplever mig vara av dessa parallella existenser. Alla existerar de samtidigt inom en illusion av separation där det även existerar tid och rum som separerar upplevelserna åt. Som jag förstått det så existerar inte tid och rum i upplevelsen av att vara vårt högre jag som upplever samtliga upplevelser parallellt även om vi upplever dem i sekvens. Tid och rum är som att välja upplevelse eller ett fack inom allt som är där du önskar uppleva en sekvens där du föds, lever ett tag och dör vilket är att du återgår som ditt högre jag igen medvetenhet rikare av den upplevelse som varit.

Genom alla dessa upplevelser uppnår du en allt högre medvetenhet om den du verkligen är som ditt högsta jag/Gud. Du är som en självutforskande organism som upplever dig själv i tron om att du upplever någon annan. Det är en upplevelse av en illusion av att vara någonting istället för att vara allt som är utan rörelse och upplevelse. Steg för steg inom din evolution av att “existera” som ett jag kommer du allt närmare sanningen om vem du är och illusionen av separation skingras alltmer för att tillslut bli ett med ditt högsta jag igen, eller Gud eller vilket ord du än vill sätta på detta.

Jag är fullt medveten om att jag berättar en berättelse för dig som kanske inte alls är den högsta sanningen utan en förklaringsmodell för att kunna greppa storheten av vad du verkligen är. Denna förklaringsmodell erhöll jag själv av mitt högre jag när jag erhöll en medveten kontakt och började kommunicera med mig själv som mitt högre jag. Denna kommunikation pågick väldigt intensivt under två år vilket blev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Den har hjälpt mig att successivt expandera min upplevelse som en människa här på denna jord.

Vi tror oss vara begränsade varelser på en fysisk och fast plats som vi kallar för jorden. Men detta är endast en illusion av separation vilket även all annan upplevelse är, och vi är inte alls begränsade till någonting sådant. Det är endast vår upplevelse av att vara det. Det är just detta som är illusionen. Separationen existerar egentligen inte, utan endast upplevelsen utav den. En upplevelse som transformeras till en annan ju längre du kommer på din resa av ifrågasättande av din nuvarande verklighetsuppfattning vilket inkluderar den du tror dig vara.

Det är detta jag delar med mig av från olika perspektiv att se det ifrån. För det finns många perspektiv och därav har jag hittills spelat in över 190 YouTube-videos där jag pratar om dessa olika perspektiv att uppleva och interagera med livet för att därigenom nå en högre medvetenhet om den du är (vilket livet egentligen handlar om). Min bok Den inre flykten innehåller 200 sidor med information från mitt högre jag på den nivå som jag var mottaglig att ta emot detta. Min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet innehåller 684 sidor med information där jag intuitivt följde min inre känsla att förmedla saker till er. Och det verkar inte ta slut eftersom jag nu åter skriver till er om hur all upplevelse är en illusion. Successivt visar “livet” mig nya sidor av sig själv vilket är så intressant. Jag kallar mig för ljusarbetare, men jag är även en sökare och en finnare av nya sanningar bortom de som för närvarande skapar min upplevelse av verkligheten. En verklighet av en illusion av separation som successivt expanderar eller om jag ska säga skingras alltmer.

Från att ha upplevt illusionsbubblan av den spegelvända upplevelsen till att nu uppleva denna nya verklighet är så fascinerande. Livet upplevs alltmer magiskt och fantastiskt. En vacker soluppgång kan göra min dag, eller en vacker molnformation. Tacksamheten för livet blir allt starkare och det blir allt häftigare att samspela med livet och allt det andra nya som nu inkluderas i min upplevelse av livet. Alltmer är möjligt och alltmer fascinerande är det att få tillgång till dessa möjligheter. För denna jordupplevelse är så fantastiskt häftig, och även de andra existenserna som existerar parallellt med denna.

Livet är vackert även om det stundtals kan vara mycket krävande. Illusionen innehåller så makalöst fantastiska saker att uppleva. Och det är verkligt även om det är en illusion. Det är en illusion eftersom det är en upplevelse av att vara någonting. Som Gud är du redan allt. Där existerar inte denna separation. Du är även detta. Du är Gud, allt som är. Du är ditt högre jag, och du är ditt lägre jag, och du är människan du upplever dig vara just nu samtidigt. Dessa är olika nivåer av separation, eller olika illusoriska upplevelser av Gud.

All kärlek till dig!
Teppo

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.