AAA Golden Heart

AAA

Allowing Abundance Attunement Golden Heart (AAA) är framtagen och kanaliserad utav EvaLisa Bergqvist. Jag är en diplomerad huvudansvarig lärare inom AAA Golden Heart och ansvarar tillsammans med EvaLisa för utgivandet av rättigheterna för att lära ut.

AAA Golden Heart är en healingform som öppnar upp för ett liv i överflöd. Den ökar välmåendet och öppnar det kreativa flödet då den löser upp begränsningar som tidigare har funnits inom oss. AAA-energin kan beskrivas som ett gyllene högfrekvent ljus som väller ner genom kronchakrat och vidare genom chakrakanalen och löser upp de blockeringar där det existerar begränsningar som förhindrar oss ifrån ett liv i överflöd. Detta är en mycket kraftfull men samtidigt en väldigt kärleksfull energi.

Under vår uppväxt får vi oftast inte höra att vi lever i ett givande Universum i överflöd, utan att det existerar en brist där det inte finns så det räcker till oss alla. Vi har även fått erhålla riktlinjer gällande vad som krävs av oss för att kunna få uppleva ett överflöd i vårt liv. Ofta är detta någonting vi ännu inte har uppnått utan måste kämpa väldigt hårt för att få, och kanske även under hela vårt liv. Denna prägling av brist skapar diverse blockeringar inom oss vilket får oss att uppleva den verklighet vi har lärt oss uppleva. Det vill säga ett krävande Universum där det även existerar en brist.

De präglingar som skapas under vår uppväxt är sanningar som vi bär med oss. Detta är sanningar som går att förändra. Genom ett helande med AAA Golden Heart går energin in och löser upp de blockeringar som skapats av denna prägling och öppnar åter upp för ett överflöd. Överflöd handlar inte enbart om pengar utan om alla de saker där vi begränsar oss själva ifrån det vi i själva verket önskar få uppleva eller uppnå. Eftersom det är våra nuvarande sanningar som skapat dessa blockeringar krävs även att vi förändrar dessa sanningar till nya. Så förutom helande med AAA Golden Heart krävs även ett nytt synsätt gällande ett Universum med överflöd och hur detta överflöd ska komma till dig.

Information om mina kurser: https://www.iamthat.me/kurser/

Information om healingsession: https://www.iamthat.me/healing

Information om AAA Golden Heart på EvaLisas hemsida: http://www.levailjuset.se