Allt är inte fysiskt

När man mår dåligt över någonting så handlar det ofta om händelser i det yttre, i det fysiska. Vi får uppleva massor av saker i det yttre. Men det är inte allt som är utan endast en del av själva upplevelsen. Den andra delen av upplevelsen har du inom dig i form av känslor. Både den yttre händelsen och den inre upplevelsen utav det hänger samman. Det yttre är där av just den anledningen för att skapa en känsla om den du är inom dig. När du lär dig att uppleva det fysiska som den spegelbild det är så når du möjligheten att transformera det som sker. Du kan alltså ta emot spegelbilden vilket är det du får uppleva utom dig som ett budskap om den du är som du kan nå inom dig. När budskapet är mottaget av dig så har inte den yttre händelsen någon orsak att vara där för dig längre eftersom den har gjort sin verkan. Upplever du att du har återkommande händelser i det yttre som inte verkar lämna dig ifred så har det förmodligen med detta att göra. Händelsen i det yttre har inte utfört sin orsak att vara där för dig eftersom du inte har tagit emot dess budskap.

Jag har full förståelse för om detta kan kännas overkligt för dig. Allra helst om du endast uppfattar den fysiska verkligheten som verklig och den inre verkligheten som fantasier eller påhitt. Tänk om det är precis tvärtemot att den yttre fysiska världen egentligen är själva fantasin (en dröm om du vill), och din inre värld är den som är verklig. Där den yttre världen egentligen är en illusion som du får uppleva för att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva i det fysiska.

Det finns egentligen endast ett sätt att ta reda på om detta stämmer och det är att prova själv. Det finns givetvis alltid mer än ett sätt men att prova själv är det sätt som ger dig mest “bevis” för att det är så det är för dig. Alla har vi olika sanningar och befinner oss på olika nivåer i vår utveckling. Vi har kommit till denna planet för att utvecklas igenom de fysiska upplevelserna som även stundtals kan bli väldigt prövande. Det jag skriver om nu är ett sätt att bearbeta det som händer genom att ta emot budskapet om det. Detta sätt har jag själv erhållit genom att nå högre dimensioner inom mig själv i form av mitt högre jag och den bok jag har skrivit. Bokens budskap har jag tagit emot av mitt högre jag efter bästa förmåga och sedan fört ner till text vilket blev denna bok. Jag har själv levt enligt dessa budskap för att ”prova” om det stämmer för mig.

Vi människor kan fastna i dessa fysiska händelser och må väldigt dåligt. Vi inte ser några möjliga utvägar utan sitter fast där med “benen långt ner i gyttjan”. Ofta försöker vi bemöta det som händer genom att enbart förhålla oss i det fysiska och vi bearbetar det inte inom oss att vi tar emot budskapet. Kanske kämpar vi emot vilket får oss att sjunka ännu mer.

Vad jag vill säga med detta inlägg är att allt inte är fysiskt. Den yttre världen är en spegelbild om den du är som du kan känna inom dig själv. Detta kan verka väldigt diffust men jag ska försöka beskriva hur jag själv bearbetar det som händer utom mig som jag känner inom mig.

När jag upplever en fysisk händelse i det yttre som speglar en omedveten del av mig. Då skapar detta en slags olustkänsla inom mig. En känsla som man oftast vill bli av med. Det vanliga är givetvis att kämpa emot det fysiska och kanske “hugga tillbaka”. Detta är inte att ta emot budskapet av händelsen. När jag uppmärksammar denna olustkänsla inom mig av någonting som har hänt i det yttre så vänder jag mig istället inåt. Ibland kan det ta mig några dagar innan jag kommer på att göra detta. Men när jag väl gör det så känner jag efter var i kroppen som denna obehagskänsla befinner sig. Jag går därefter in i känslan och bekantar mig med den och accepterar den som en del av mig som jag tidigare har varit omedveten om. Efter en stund så transformeras denna känsla till en medveten del av mig. En medveten del av mig upplevs antingen transparent eller som en slags kärlekskänsla. Obehagskänslan försvinner eftersom jag har accepterat denna som en del av mig. Jag försöker alltså inte att bli av med känslan som sådan utan går istället in i den och badar i känslan så att säga. På så vis har jag tagit emot budskapet av händelsen inom mig själv. Oftast så försvinner den yttre händelsen för gott eller så ger den mig inte längre samma påverkan. Detta händer eftersom det nu är en medveten del av mig som det speglar.

Det finns även tillfällen när den inre känslan skapas på grund av gamla sanningar som man ännu bär på inom sig själv. Detta kan till exempel vara en obearbetad oförrätt som kommer upp till ytan där man ännu inte har förlåtit sig själv och alla andra inblandade. Ett annat exempel kan vara en händelse där man ser ner på sig själv på grund av en händelse ur ett historiskt perspektiv. I dessa fall så accepterar jag återigen känslan det skapar inom mig som en del av mig. Om det är en oförrätt så är även förlåtelse en del av processen. I detta fall försöker jag minnas allt som är inblandat i denna händelse och visualiserar hur jag samlar allt som jag kan minnas om denna händelse i en slags bubbla i mitt eget hjärta. Detta kan vara personer, en känsla skapad av något som någon har sagt, olika situationer och så vidare. När jag har samlat in allt inklusive känslan i min kropp av detta så sänder jag kärlek till det. Jag förlåter mig själv och alla andra inblandade i detta. Jag tackar “bubblan” med allt som jag har samlat från händelsen för dess tid inom mig och säger till mig själv att det nu är dags att lämna detta eftersom det inte längre fyller mitt högre syfte. Jag bestämmer mig mentalt inom mig för att det nu är dags för den att lämna för gott. Därefter visualiserar jag hur “bubblan” försvinner iväg i horisonten tills jag inte längre kan se den. Fungerar inte en bubbla för dig så visualisera vad som helst som känns rätt för dig. Detta har en mindre betydelse. Det viktiga är att samla ihop allt och tacka för dess tid och därefter be det lämna dig eftersom det inte längre fyller ditt högre syfte att vara kvar inom dig. Gäller det en gammal sanning där du såg ner på dig själv så förlåt dig själv för att du har sett så på dig själv och samla ihop allt som sist och låt det lämna dig. Efteråt ska du känna dig lättare inombords som om någonting som har tyngt dig har släppt taget. Känner du ingen skillnad så gör om processen ännu en gång.

Allt detta kan låta väldigt konstigt om du enbart förhåller dig i det fysiska och anser att det är allt som är. Men det yttre är enbart en illusion, en spegelbild som du har möjlighet att uppleva för att höja din medvetenhet om den du är. Du är inte din fysiska kropp eller det som händer i denna upplevelse som kallas för ett liv. Du är så mycket mer än så. Du är livet som du upplever ett perspektiv utav genom en fysisk kropp och värld. Det som du har fått lära dig är fantasi eller påhitt är minst lika verkligt som den fysiska tillvaron som du får uppleva utom dig. Därav är dina tankar och det som du visualiserar mycket kraftfulla sätt att transformera din tillvaro till en annan.

Själv har jag levt livet så i ett antal år och transformerat om händelser i det yttre genom att vända mig inåt och använt dessa metoder. Det finns givetvis andra sätt att göra detta. Jag beskrev två av dem som jag själv har använt som jag känner fungerar bra för mig. Min upplevelse av verkligheten har blivit alltmer kärleksfull allteftersom jag har bearbetat omedvetna delar av den jag är. Detta eftersom en medveten del av den jag är upplevs antingen transparent eller som en slags kärlekskänsla. Allt färre saker har även påverkat mig i en negativ bemärkelse. Jag har även nått ett allt högre perspektiv där jag har mycket enklare att nå budskapet om det som händer även om det är tyngre händelser. Ju tyngre eller hårdare händelse i det yttre, desto högre perspektiv behöver man hålla för att kunna se att det finns en mening även i det. Det finns en mening i allt som händer hur orättvist eller hemskt det än kan verka. Men ser man det enbart till det fysiska så når man oftast inte budskapet av händelserna och de upplevs sakna en högre mening.

Om du får uppleva upprepade händelser som inte verkar vilja ge med sig. Prova gärna detta sätt att bemöta det. Oftast kommer även insikter över varför du får uppleva det. Det är inte enbart energimässigt som du bearbetar detta som jag har beskrivit ovan, utan även intellektuellt genom insikter som ger dig en högre förståelse för varför det sker genom det fysiska. Det finns alltså två aspekter utav det där den ena är fysisk och upplevs påtaglig i det yttre, och den andra är energimässig vilken du kan bearbeta inom dig. Du skapar även den fysiska tillvaron baserat på dina tankar och dina projiceringar samt din medvetenhet om den du är. Du får alltså uppleva det som du behöver i det yttre hela tiden. Allt för att du ska nå en högre medvetenhet om den du är. Allt liv är en resa emot en högre medvetenhet där den du kom för att vara är en del av denna resa.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: