Allt är som det ska vara just nu

Även om allt är som det ska vara så är det en process mot en högre medvetenhet om den du är. Det vill säga allt är som det ska vara just nu. Men successivt så förändras det som ska vara till någonting annat för att ur detta perspektiv höja din medvetenhet om den du är.

Allt liv strävar mot en högre medvetenhet, och allt liv är som det ska vara just nu i sin process mot en högre medvetenhet. Allt liv befinner sig även på olika nivåer av medvetenhet. Detta innebär även att alla har sin egen väg mot denna högre medvetenhet. Därav är din resa mot en högre medvetenhet unik för dig, och andras resa unik för dem. Ingen resa är fel utan rätt ur det perspektiv som det behöver upplevas ifrån. Detta innefattar även den du upplever dig vara. Du är helt perfekt just så som du är just nu. Du är den du behöver vara för att nå denna högre medvetenhet om den du är igenom den som du upplever dig vara just nu. När du höjer din medvetenhet om den du är så förändras även den som du upplever dig vara. Du når ett allt högre perspektiv av att höra samma med någonting mer, någonting mycket större. Din nuvarande upplevelse av ett liv får även en mening i ett större sammanhang.

Var tacksam för den du är. Var tacksam för det du får uppleva eftersom detta är vad du behöver få uppleva ur ditt unika perspektiv för att nå en högre medvetenhet om den du är. Observera att den du är inte enbart innefattar den som du upplever dig vara, utan allt som är, är den du är i olika upplevelser om den du är. Allt som är, är även olika uttryck om den du är. Därav upplever du den du är både utom dig och inom dig i allt som är. Utom dig visar sig spegelbilden om den du är inom dig. Det vill säga utom dig får du uppleva det du behöver vilket även tolkas av din nuvarande medvetenhet om den du är. Detta omformas sedan till en känsla om den du är inom dig. Är det en omedveten del om den du är som du får uppleva så upplevs den oftast som en slags obehagskänsla eller som någonting som du vill förändra. Är det en medveten del om den du är som du får uppleva så upplevs den antingen transparent eller som en kärlekskänsla inombords.

Allt är som det ska vara just nu. Din uppgift är att tolka och transformera detta till en medveten del om den du är vilket även höjer din medvetenhet om den du är. Detta transformerar även det som ska vara just nu till någonting annat för att genom det sedan nå en högre medvetenhet om den du är.

Allt liv strävar mot en högre medvetenhet, och du kom för att vara denna strävan.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: