Andlig vägledning eller högre medvetenhet

woman doing yoga exercise at the sea shore

När jag vaknade kände jag så starkt att jag ska skriva om detta. Även om jag inte vet vilka ord jag kommer beskriva det igenom så har jag en känsla av en energi som vill förmedla sig vidare som ord. Orden är bortom min nuvarande medvetenhet men kommer inom det när jag börjar sätta ord på vad jag känner. Detta kallas för andlig vägledning eller en högre nivå av medvetenhet som gör sig till känna för min nuvarande som människa här på denna jord.

Vi är inte begränsade till vår nuvarande närvaro här som människor. Vi är “här” och upplever oss vara “där”. Med “här” menar jag som högre aspekter av dem vi verkligen är vilket är bortom att vara “där” som människa. Vi är i en upplevelse av en form, men vi är inte själva upplevelsen. Den är en subjektiv form av materia som ger oss den nuvarande holografiska realiteten av att vara “där”. Men vi är egentligen aldrig där även om vi upplever oss vara det. Vi är alltid “här” som våra högre aspekter av oss som högre jag men upplever oss vara “där” som människor i en slags upplevelse som kan ge oss den högre medvetenheten om vem vi verkligen är som vårt högsta jag, Jag är eller som allt som är, eller som Gud vilket är allt som är, som vi alla är, som allt är, Gud.

Vad är då andlig vägledning eller en högre medvetenhet?

Det är jag som talar till mig i min egen upplevelse av att vara “där”. Jag ger mig själv råd och vägledning som jag kan ha nytta av medan jag är i en upplevelse av att vara “där”. Men det är inte alls säkert att jag kan nå mig “där” eftersom jag i min upplevelse ofta fångas inom illusionen, en separation ifrån den jag egentligen är. Jag glömmer så att säga bort vem jag är och tror mig vara den upplevelse som jag formades att uppleva mig vara för en stund. Trots det är ingen av oss egentligen begränsade till endast den här upplevelsen eftersom vi alla är bortom den inom oss själva. Ett inom oss själva som vi har skärmat av inom illusionen av separation.

Inom oss alla har vi kontakten med den vi verkligen är som vår högre aspekt som högre jag. Men kan inte nå den om vi är fångade inom illusionen av separation. Vi förhåller oss då endast till den yttre verkligheten och tror den är sann. När den i själva verket är en illusion av en separation ifrån oss själva som högre aspekt som högre jag. Den är en upplevelse av att vara någon som upplever någonting. Men den är inte allt som är, utan en upplevelse av någonting av allting.

Det är här den inre resan tar dig hem till dig själv igen som en högre aspekt som högre jag. Eftersom den högre aspekten existerar inom den du nu upplever att du är så är det en inre resa du behöver göra för att nå den högre aspekten av den du är som högre jag. Du behöver skingra illusionen av separation för att nå den andliga vägledningen eller den högre medvetenheten inom dig. Det är dina illusoriska föreställningar om vem du är som motsätter dig ifrån att nå den du är. När du skingrar dessa föreställningar öppnas ditt inre upp till dig att nå en andlig vägledning och en högre medvetenhet igenom.

Du är inte längre begränsad till din nuvarande upplevelse av att vara någon upplevandes någonting, utan du har återställt kontakten med dig som högre aspekt som högre jag, som har en högre medvetenhet om vad du är, vem du kom för att uppleva dig vara, vad du kom för att göra och så vidare. Som din högre aspekt valde du allt detta och vet varför du är “där” och vad du kom för att uppleva. Denna högre medvetenhet når du inom dig “där” i din nuvarande upplevelse av att vara någon upplevandes någonting. Denna vägledning är mycket värdefull eftersom den vägleder dig längs den högre meningen för dig att vara “där”. Med andra ord ger denna vägledning dig meningen med ditt nuvarande liv.

Du kan även se det så här. Du upplever dig vara en människa “där” du upplever dig vara just nu. Som denna människa har du lärt dig väldigt mycket vilket är din nuvarande medvetenhet. Denna medvetenhet är dina nuvarande sanningar om allt du vet om allt du känner till, inklusive den du upplever dig vara. Inom dig själv når du “hit” där du är som din högre aspekt som högre jag, som känner till varför du är “där” och även håller en betydligt högre medvetenhet om vem du verkligen är och vad allt är. Du har alltså tillgång till denna högre medvetenhet inom dig, vilket är denna andliga vägledning.

När du har återställt kontakten med dig som högre aspekt som högre jag är då multidimensionaliteten visar sig inom din nuvarande upplevelse av att vara någon upplevandes någonting. Detta någonting som du upplever har då expanderat och inkluderar multipla aspekter av den du är. Du är då medveten även “där” att du är en högre aspekt “här” medan du är “där” i din nuvarande upplevelse. En högre aspekt som du kan ta hjälp utav och som du även är. Det är inte längre en illusion av en separation på samma sätt, även om medvetenheten är lägre “där” än “här” som högre aspekt som högre jag.

Eftersom du kom för att uppleva dig vara någon som upplever någonting kan du inte hålla samma medvetenhet om den du är som din högre aspekt som högre jag. För då skulle du inte kunna uppleva den subjektiva realiteten av form som du nu gör. Det är alltså menat att du ska ha en lägre medvetenhet än du har i den högre aspekten som ditt högre jag för att få uppleva den upplevelse som du gör just nu. Därför får du endast tillgång till den medvetenhet du behöver när du behöver den och som du är mottaglig för att hålla.

Längs den inre resan av ifrågasättande och ersättande av sanningar till allt högre är du alltmer mottaglig för allt högre svar och kan hålla sanningar som inte var möjliga i lägre dimensioner av medvetande. Successivt expanderas “ditt” medvetande och du når en allt högre medvetenhet längs den inre resan även medan du är “där”. Detta gör att alltmer blir möjligt även inom din nuvarande subjektiva form av realitet. Det är som att du skrapar hål på slöjan som har dolt en expanderad verklighet för dig att uppleva. En verklighet som visar nya sidor av sig själv ju längre du kommer längs din resa om vem du är, eller med andra ord livet. Det är denna resa du erhåller andlig vägledning att färdas igenom. Om du följer denna vägledning låter du dig lyssna och följa dig som högre aspekt som högre jag som även vet varför du är “där”, och vad du kommit för att uppleva och göra.

Den andliga vägledningen eller högre medvetenheten är alltså du som högre aspekt som högre jag som ger råd till “dig själv” i den upplevelse som du har valt att uppleva av att vara någon som upplever någonting. Vägledningen är av högre karaktär och motsätter ibland den du upplever dig vara när du upplever dig vara någonting som du inte är. Det vill säga motstånd av livet är ditt motstånd emot den du är och den väg som du har valt som högre aspekt högre jag. När du upplever dig vara den du verkligen är så upplever du istället följsamhet och ett flöde uppstår där saker verkar flyta på som utav sig självt. Du ser hur saker faller på plats och du förundras över hur det är möjligt. Det är möjligt för att du följer din högre aspekt högre jag och den vägledning du erhåller inom dig bortom “där” du nu upplever att du är.

Dessa ord fick forma den känsla av energin jag hade inom mig när jag vaknade denna morgon.

All kärlek till dig!
Teppo

Kommentera

%d bloggare gillar detta: