Angelic Reiki®

änglabildAngelic Reiki® grundades av Kevin och Christine Core.

Angelic Reiki® är ett helandesystem där jag arbetar hand i hand med änglar, uppstigna mästare, galaktiska helare min själsgrupp och Gudsnärvaron. I detta helandesystem så överlämnas processen helt till änglarnas kungarike av ljus. Jag är idag Angelic Reiki® Master Teacher.

Det sägs att detta är en av de högsta formerna av healing för individer, grupper och planeten i vår tid.

Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de dimensionerna som vi känner dem. De är inte begränsade av tid och rum utan existerar överallt hela tiden.

I denna tid så har frekvensen höjts på denna planet och likaså vår medvetenhet om den vi är. När vi höjer vår medvetenhet om den vi är så höjs även frekvensen av den energi som vi består utav. Detta gör att vår värld och änglarnas kungarike av ljus är närmare varandra vilket gör denna form av helande möjlig i denna tid.

Angelic Reiki® har öppnat mig för en helt ny värld och dimension. Änglar, uppstigna mästare, galaktiska helare, min själsgrupp och Gudsnärvaron är nu en tanke bort och är även mina nya vänner. De är nu en del av mitt liv och kan hjälpa mig och även andra närhelst jag än ber om någonting. De är här för vår skull bara vi ber om deras hjälp. De får inte gå emot vår fria vilja så därav kan de inte hjälpa oss om vi inte ber om hjälp. De vill inget hellre än att jobba för att hjälpa oss att nå vårt högsta syfte för att vara här på denna jord. De är våra medhjälpare i denna fysiska tillvaro även om de inte är av den. Vilket inte heller vi är. Vi är andliga varelser i en fysisk upplevelse. Änglarna är våra vänner av ljus och finns där vid vår sida oavsett om vi är medvetna om dem eller inte.

Som healer inom Angelic Reiki® så är jag en kanal för änglarnas kungarike av ljus. Inom Angelic Reiki® så finns det många olika metoder för helande och för att vara en kanal åt änglarna att nå ut dit där helandet sker. Vilken metod som ska användas känner jag intuitivt och även genom att kommunicera direkt med änglarna. Helandemetoden som man använder sig av beror på vad det är som ska helas. I själva verket så är du redan hel så änglarnas uppgift är egentligen att påminna dig om vem du i själva verket är.


Helandemetoder inom Angelic Reiki®:

Inför varje helande så öppnas först utrymmet för helandet. Man skapar även ett skydd för den helande platsen.

Helande som kanal:
I denna metod så sammanstrålar healern med änglarna och de blir ett. Healern är sedan en kanal för änglarna som sköter helandet.

Helande med avsikt:
Utöver helande som kanal så inkluderar detta helande även att healern öppnar sitt tredje öga och sänder ljus via det till den plats där avsikten sätts för helandet. Detta kan t.ex. vara en del av kroppen dit detta ljus sänds som penetrerar varje cell och molekyl så att det består helt av ljus. Därefter så ber healern änglarna att sända helande via strålen av ljus ifrån sitt tredje öga. Helandet fokuseras då på detta område.

Helande med uppstigna mästare och galaktiska helare:
Utöver helande som kanal så kallar healern även in uppstigna mästare och/eller galaktiska helare som sammanstrålar med healern. Healern är nu en kanal för änglarna, uppstigna mästare och galaktiska helare som sköter helandet.

Multidimensionellt helande:
Utöver helande som kanal så tar healern med den som tar emot helandet bortom tid och rum till den dimension där helandet behövs. Detta kan t.ex. vara i ett tidigare liv där man kan ha upplevt någonting som man ännu bär med sig i sitt nuvarande liv.

Helande genom ögonkontakt:
Denna helandemetod sänds via ögonkontakt med den som tar emot helandet. Själva överföringen sker på ett par sekunder. Avsikten sätts i förväg hos healern och överförs sedan när mötet sker in i mottagarens medvetande.

Helande med den Gudomliga närvaron:
Utöver helande som kanal så kallas även healerns själsgrupp in till helandet för att höja healerns frekvens för att vara mottaglig för den Gudomliga närvaron. Därefter kallar healern på den Gudomliga närvaron och de sammanstrålar och blir ett. Healern är nu en kanal för den Gudomliga närvaron som sköter helandet.

Distanshelande:
Detta är en helandemetod som används om den som tar emot helandet inte är på plats hos healern. Metoden fungerar även väl till en grupp som tar emot helandet samtidigt. Ett distanshelande kan inkludera samtliga ovanstående metoder med skillnaden att det sker över tid och rum. Detta helande kan även tas emot senare än det sänds.

Eteriskt helande:
En bit utanför den fysiska kroppen så sträcker sig den eteriska kroppen. Det är här som sjukdomar m.m. startar innan de manifesteras i den fysiska kroppen. Det kan t.ex. uppstå blockeringar m.m. i detta eteriska fält på grund av olika känslotillstånd. Om dessa blockeringar får vara kvar en längre stund i detta eteriska fält så kan de manifesteras i den fysiska kroppen. I ett eteriskt helande så håller healern händerna strax innanför det eteriska fältet för att lösa upp sådana blockeringar. I övrigt så kan healern kalla in änglar, uppstigna mästare osv. som i metoderna ovan.

Sfäriskt helande:
En människa är egentligen en sfär av medvetande. Detta medvetande sträcker sig utanför kroppen som en sfär. I ett sfäriskt helande så sammanstrålar healern sin sfär med den som tar emot helandets svär så att de befinner sig i en gemensam sfär. Healern håller healern händerna på den fysiska kroppen precis som vanligt men ber änglarna att fylla denna sfär med ljuset ifrån änglarnas kungarike. Både healern och den som tar emot helandet badar nu i detta ljus från änglarnas kungarike.

Självhelande:
I detta helande så sker helandet till healern själv. Ovanstående metoder kan användas även till detta.


Det är alltid änglarna som sköter själva helandet och healern är en kanal som håller utrymmet för detta att ske. Helandet med Angelic Reiki® skiljer sig ifrån t.ex. Usui Reiki och Karuna Reiki® där jag använder symboler för att energin ska flöda. I Angelic Reiki® finns det symboler men allt sköts av änglarnas kungarike av ljus. Ett helande med Angelic Reiki® blir som en resa kan man säga. En resa in i änglarnas kungarike av ljus.

Att ta emot detta helande handlar om att få möta änglar, uppstigna mästare, galaktiska helare och den Gudomliga närvaron och låta dem påminna dig om att du redan är hel som den du verkligen är. Det är endast upplevelsen av att vara som kan skilja sig ifrån detta. Upplevelsen av detta möte med änglarna varierar mellan alla som tar emot helandet. Eftersom helandet sköts av änglarna så blir varje helande helt perfekt. Mottagaren får det som den behöver allra mest sett ur änglarnas perspektiv. Änglarnas perspektiv är detsamma som ditt högsta bästa. Det är därför de är här. För att hjälpa oss att nå vårt allra högsta bästa i detta nuvarande liv.