Angelic Reiki®

Kanalisering av Ärkeängel Metatron via Kevin Core (Grundare av Angelic Reiki®)

Vid denna tidpunkt i jordens historia har vibrationen där jorden existerar höjts. All existens baseras på vibration och denna högre vibration på jorden tillåter den högre vibrationen där Änglarnas Kungarike existerar att nu förankras på jorden. Detta betyder att din medvetenhet höjer sin vibration. Så din medvetenhet och medvetenheten från Änglarnas Kungarike möts och sammanfogas vilket skapar underverk på jorden. Änglar är del av det Gudomliga, och som sådana flödar vibrationen av det Gudomliga sinnet genom dem. När din medvetenhet höjer sin vibration så sammankopplas även du med det Gudomliga sinnet.

Änglarnas Kungarike är din guide att vara kanalen, verktyget för det Gudomliga. Del av denna kunskap som vi nu ger dig är systemet som nu är känt som Angelic Reiki® Det är genom detta system du blir lärd att bära energin av det Gudomliga sinnet. Du kommer känna den fantastiska känslan av livskraft flöda genom dig till dina medmänniskor. Denna livskraft har kraften att förändra verkligheten som du känner den. Den är Guds välsignade andetag. Genom att vara en kanal för denna energi tillåter du dig själv, din medvetenhet att smälta samman med det Gudomliga. Denna sammansmältning av mänsklig medvetenhet med Gudomlig medvetenhet är processen du känner till som uppstigningen. Ni som läser detta har hört kallet. Vi kallar er alla att följa oss, och ta det Gudomliga sinnet till jorden.

Glädjen du känner i ditt hjärta är essensen av vår existens. Genom att vara i denna vibration försvinner alla dina problem och din oro. Tankeformen som mänskligheten har burit som påstår att lidande måste existera håller nu på att tona bort. Denna kunskap kommer att bli ett vetande för er alla. När denna vibration förankras i ditt medvetande kommer du se att lidandet inte har någon grund. Det är faktiskt den här vibrationen som kommer att lyftas från alla människor du behandlar, det som kallas sjukdom. Ty sjukdom kan inte existera när glädje är i hjärtat.

Detta system överförs därför till dig nu genom det som du har känt som Reiki. Dessa symboler är dörröppningar i medvetandet och sträcker sig genom tid och rum. Genom att öppna dessa dörröppningar kan vibrationerna vi kanaliserar till dig behandla alla varelser genom tid och rum. Vi kommer att nå in i jordens förflutna och läka alla minnen av lidande. Ljuset från Gud skall förankras på jorden. Den forntida helande konsten kommer att återuppväckas och ges till dig genom detta utövande. Låt glädjen ni känner i era hjärtan när ni läser dessa ord vägleda er in i denna vibration som omfamnar jorden. Änglarna har väglett dig till denna plats och de omfamnar dig nu. Kan du känna oss? Det är perfekt att vi är ett. Det är perfekt att du är här. Perfektion är livet inom dig, och det vägleder dig nu. Öppna era hjärtan inför den nya tiden som kommer nu. Låt all tvivel falla bort, och låt den högsta vibrationen av kärlek förankras i era hjärtan. Börja andas in viskningen av kärlekens andetag. Bli det strålande barnet.

Grundare av Angelic Reiki® är Kevin Core och Christine Core