Angelic Reiki®

Hur skapades Angelic Reiki®?
Genom vägledning av mästaren Djwhal Khul och ärkeängel Metatron med deras stora kunskap om andliga principer och uråldriga läror vävde Kevin och Christine Core ihop ett unikt och djupgående helandesystem som fick namnet Angelic Reiki®

Avsikten med Angelic Reiki®
Den primära avsikten med Angelic Reiki® är att återuppväcka oss till kunskapen om vårt gudomliga jag genom den intima närvaron av perfekt kärlek. Att få erfarenheten av att verkligen arbeta med änglar och känna deras intima närvaro och kraft. Detta är inte bara en speciell upplevelse för några få begåvade, utan en absolut möjlighet för alla.

En brygga
Filosofin med Angelic Reiki® aktiverar deltagarna i en workshop eller mottagaren av detta helande att finna svar på djupgående frågor. Den är en brygga till förlorad visdom.

På vissa sätt är Angelic Reiki® väldigt utmanande eftersom det kräver att utövaren och läraren släpper taget om sina personliga önskemål och agendor. Det är denna öppenhet och enkelhet som uppfyller mantrat ”Inte min vilja men din kommer att ske”. Det är inte för utövaren att göra helandet eller för läraren att göra utbildandet och initieringarna. Deras roll är att vara den opartiska och kärleksfulla bryggan.

Det kan vara utmanande att släppa taget om att ta ansvar och öppna upp för något som befinner sig bortom våra små sinnen.

Från denna större visdom erbjuder vi svar på de stora frågorna genom att dela andlig kunskap och uråldriga förlorade läror. Frågor som vad är en ängel? och vad är ett helande?

Vad är en ängel?
Änglar är huvudprogrammerarna för huvudprogrammet som vi känner som universum. Genom den vägledningen och Angelic Reikis helande konst kan vi positivt påverka de kreativa energisystemen för varje individ eller grupp enligt den gudomliga viljan.

Ordet Ängel kommer från grekiska och anses betyda ”Guds budbärare”.

De grekiska gudarna var primära arketyper, ett mönster, design eller princip. Våra mänskliga egenskaper, känslor eller avsikter till icke-fysiska entiteter inbjuder oss att föreställa oss och till och med tro att änglar är varelser med en mänsklig form. Denna information kan vara oroväckande först. Men när vi förstår att vi är arkitekterna i vår värld och inte bara föremål är den bemyndigande.

Vi uppfattar inte änglar som varelser med högre andliga talanger utan som informationsmatriser.

Vad är helande?
Först och främst är helandet en inbjudan att komma ihåg. Ett helande är inte bara ett steg på vägen till förbättring. Det är en glimt av vår destination av kärlek och frihet.

Detta är villkorslös kärlek (kärlek utan villkor) där det inte finns något dömande.

Utövaren av Angelic Reiki® uppfattar inte en klient som någon med ett problem som änglarna kommer att fixa, utan snarare som närvaron av det gudomliga som har glömts bort.

Angelic Reiki® Workshops
Reikisymbolerna som ges i Angelic Reiki® workshops är anpassade genom änglavibrationen. ’Helande änglar’ ger initieringarna och arbetar med oss på en permanent basis vilket underlättar vår förbindelse till änglarnas ljusrike och tillbaka till vårt ursprung.

En workshop ger deltagaren ett komplett helandesystem genom änglarna och Reiki-symbolerna. Deltagaren ges praktiska erfarenheter av helandemetoder som involverar helande som en kanal, helande med avsikt, helande med uppstigna och galaktiska mästare och multidimensionellt helande.

Dessa workshoppar innehåller även information om hur man anpassar andliga verktyg som kristaller och essenser.

Angelic Reiki-workshops kommer att ge dig den mest perfekta gåvan för DIG:

  • Stödja ditt eget personliga helande och din andliga resa
  • Öppnar dina gåvor och andliga talanger
  • Avslöjar din dharma och livsuppgift
  • Hjälper dig att stödja din familj och vänner
  • Skapar steg mot att dela Angelic Reiki med andra som professionell utövare eller lärare

Angelic Reiki® kan fullständigt förändra ditt liv
Du kanske inte vet, men din själ kommer att veta varför den har fört dig till Angelic Reiki.

Angelic Reiki har potential att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att göra det möjligt för dig att ansluta dig alltmer intimt med änglarnas ljusrike.

Använda Angelic Reiki®
Att använda Angelic Reiki kunde inte vara enklare. Det är faktiskt dess enkelhet som kan vara utmaningen. Den viktigaste färdigheten som behövs är konsten att släppa taget.

Principen för Angelic Reiki är ”Din vilja inte min”.

Utövarens roll är helt enkelt att hålla ett utrymme för energierna att strömma till mottagaren. Änglarna har ett mycket större perspektiv än vi och vet vad som behövs för att underlätta det mest perfekta helandet. Utövaren behöver inte komma ihåg några symboler eller handpositioner. Änglarna vet exakt vad som krävs.

Angelic Reiki är en inkluderande metod som adresserar alla områden: fysisk, emotionell, mental och andlig. Den riktar sig till de grundläggande orsakerna till problem, inklusive tidigare liv och kan därför effektivt ta bort symtomen.

En av de vackra gåvorna av att vara initierad till Angelic Reiki är förmågan att utföra helande på sig själv när det behövs. Detta gäller särskilt under dessa tider när många utmanande problem upplevs som en del av ”Uppstigningsprocessen”.

Människor från många olika bakgrunder kommer för att lära sig Angelic Reiki. Vissa är erfarna terapeuter medan andra aldrig har gjort helande arbete förut. Angelic Reiki kan användas som ett helande verktyg på egen hand eller med andra former av terapi eller helande arbete.


Texten ovan är översatt och hämtad från Angelic Reikis internationella sida:
Originaltexten finner du här:
https://angelicreikiinternational.com/about-angelic-reiki/


Vem kan lära sig Angelic Reiki®?
Alla kan lära sig Angelic Reiki® genom att deltaga i Angelic Reiki® Workshops. Som med alla Reikiutbildningar vilket även inkluderar Angelic Reiki® så handlar det i första hand om den personliga andliga utvecklingen, och i andra hand om att hjälpa alla andra. Viktigt att komma ihåg inom Angelic Reiki® är att det inte är du som gör någonting när du ger ett helande med Angelic Reiki® eller annan Reikimetod. Du är kanalen och håller utrymmet för helandet att ske. Den som tar emot helandet är ingen som ska lagas, utan påminnas om sin egen gudomlighet genom att minnas vem man är som redan är hel.

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Angelic Reiki®: Personlig healingsession

%d bloggare gillar detta: