Änglar finns dom?

Jag fick en tanke inom mig som innehöll orden “Änglar finns dom?“, och dessa ord skapade i sin tur en känsla inom mig att det är meningen att jag ska skriva några rader om detta. Nästa tanke och känsla som uppstod var att jag ska “kalla in” de änglar som känner sig manade att ge mig ett budskap till den text jag ska skriva (som jag ännu inte har en aning om vad den kommer att bli). Jag börjar skriva så får jag se vad som kommer stå allteftersom.

När jag jobbar med Angelic Reiki® kallar jag in helande änglar och ber dem att smälta samman med mig. Vi blir så att säga ett och detta kan jag känna energimässigt i min kropp. Det känns som en sammanstrålning mellan änglarnas medvetande och mitt då vi blir ett. Detta tänkte jag kunde vara lämpligt att göra nu inför denna text. Först kände jag att jag skulle kalla in ärkeängel Michael. Men nu är det ärkeängel Gabriel som är här. “Vi kommer förmodligen att bytas om” hörde jag nu. Det är så intressant när jag tonar in för de kommenterar det som jag skriver eller svarar på frågan som jag just ställde. Jag känner nu att när de kommenterar någonting så sätter jag det inom citationstecken i denna text.

Som ni redan förmodligen har förstått så anser jag att änglar existerar eftersom jag medvetet kommunicerar med dem, känner av dem energimässigt, och även låter dem “jobba” genom mig i och med Angelic Reiki®. Vad änglarna i sin tur gör inom detta helande är att påminna om att vi redan är hela, att vi är älskade och gudomliga så som vi är. Det är endast föreställningen om någonting annat som kan skapa sår inom den här inkarnationen som en människa på jorden.

Jag kan dock ännu inte se änglar eftersom mitt tredje öga inte har aktiverats helt och hållet. Mitt ego är även där och lägger sig i när jag ska höra dem säga någonting vilket kan blockera flödet. Det är en strävan jag har att få ett ännu bättre flöde i kommunikationen och att den ska vara ännu tydligare eller starkare. Att meditera innan jag tar emot budskap underlättar för då är det stilla bland tankarna och budskapet kommer fram klarare. Kommunikationen med änglarna sker intuitivt och budskapet kommer som tankar inom mig själv. På samma sätt kommunicerade jag med mitt högre jag när jag skrev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Detta är alltså inget nytt sätt att kommunicera även om det stundtals kan vara ansträngande att ta emot budskapet när egot är där och lägger sig i. Till en början känns det som att man hittar på. Men när det kommer budskap som går bortom vad man själv kan förstå eller har tagit reda på så blir det mycket verkligt. Allra helst när budskapet följs av en yttre händelse som stämmer. Så har jag själv fått min bekräftelse att det är “på riktigt”. Under de två år som jag skrev min bok Den inre flykten upplevde jag oavbrutet synkronistiska händelser. De var synkronistiska på det sätt att jag upplevde saker i det yttre som stärkte min förståelse för det budskap som jag just tog emot av mitt högre jag som jag skrev ner i min bok. Jag tog emot budskapet först och skrev ner vilket sedan följdes av upplevelser i det yttre som gav mig en större förståelse och insikt i vad som just skrevs. Detta var en fantastiskt spännande tid i mitt liv att få uppleva denna kontakt med mitt högre jag. Kontakten har varit där hela tiden även om jag som människa på jorden inte hade en medveten upplevelse utav det. Det blir även betydligt lättare att låta sig ledas av sitt högre jag när jag medvetet kan kommunicera med “det”.

Alla har vi denna förmåga att ta emot budskap men vi förkastar ofta detta som nonsens och som att vi har konstiga tankar. En del av de tankar som kommer till oss är budskap bland annat från änglarna. Budskapen kommer även från vårt eget högre jag och de guider som är med oss i denna nuvarande tillvaro här på jorden. Vi har mycket hjälp att tillgå om vi bara tar till oss denna och tar reda på om det är verkligt för oss. Så länge vi förkastar tankarna så förkastar vi även hjälpen som vi har att få. ”Om du bara visste hur mycket hjälp som du har om du bara låter oss arbeta för dig” får jag till mig nu av ärkeängel Michael. Vi har all hjälp att få i denna upplevelse som vi kallar för ett liv på jorden. Men vi måste kunna ta emot den om vi ska ha någon nytta utav den. Vi måste även tillåta det att hända eftersom änglarna inte får inkräkta på vår egen fria vilja. De har tillåtelse om det är en direkt livsfara som motsätter vår högre syfte. Men annars har de inget tillstånd att komma till dig med hjälp om du inte först tillåter detta. “Vi kan bistå dig med “egna” tankar som får dig att se ur ett högre perspektiv än du för närvarande gjorde“. Änglarna kan alltså inte hjälpa dig om du inte tillåter dem. Men de kan bistå med hjälp vid direkt livsfara som inte är enligt det högre syftet, och även med “egna” tankar som kan hjälpa dig att se tillvaron ur ett högre perspektiv. De kan hjälpa med så mycket mer än så. Men de får aldrig “hjälpa” dig emot ditt högre syfte som du har antagit dig som ditt högre jag innan du kom för att vara i denna nuvarande tillvaro här på jorden som en människa.

Vissa saker är vi menade att uppleva eftersom dessa upplevelser kommer att höja vår medvetenhet om den vi är. Även vissa sjukdomar är lärdomar och för vårt högre syfte och även döden har sitt högre syfte. Vi lever inte ett liv, utan vi är livet och upplever det just nu igenom en kropp i en fysisk verklighet av materia. Detta liv igenom en kropp är en upplevelse, vilket inte är den vi är. Upplevelsen igenom en kropp är en tillfällig sådan och vi fortsätter att “leva” även efter döden i denna fysiska kropp. Döden är ett naturligt tillstånd och ett slut på denna nuvarande upplevelse igenom en kropp. Ungefär som slutet på en film som du har sett. Bara för att upplevelsen av filmen är slut så är inte du det. Du lever vidare och kanske ser på en annan film. Samma sak är det för dig som ditt högre jag. Du går ner i en upplevelse som vi kan likna en film. I den händer det saker som är för ditt högre syfte vilket inte alltid kanske upplevs som upplyftande, men som är medvetandehöjande ur ett högre perspektiv som ditt högre jag. Vad jag vill förmedla med denna text är att änglarna inte bryter kontraktet som du har gjort innan du kom för att uppleva denna upplevelse av ett liv här på jorden. Tänk dig själv när du väl dör och blir ett med ditt högre jag om änglarna har varit där och “förstört” din upplevelse genom att bryta emot det som du kom för att lära dig. De är här för att hjälpa, inte stjälpa, och du har all hjälp att få om du bara ber om det.

Änglarna finns omkring oss och är endast en tanke bort. Detta kan jag märka när jag ber om änglarnas hjälp. Sekunden efter, eller till och med innan jag ens har hunnit sätta min intention så kan jag känna deras närvaro hos mig. Tid och rum har ingen som helst betydelse eftersom de befinner sig bortom detta. De är överallt hela tiden. Inget är för stort för en ängel att utföra. De är Guds budbärare och förlängda arm. Vad jag menar med Gud är skaparen av tillvaron som vi alla består utav. Vi är alla en del av Gud, eller allt som är, eller som jag kallar det “den du är”. Vi upplever det endast genom en inkarnation i en kropp här på jorden just nu. Därav handlar Angelic Reiki® om att påminna oss om detta vilket är änglarnas möjlighet att nå ut genom mig och andra som arbetar med detta till alla dem som vill ta emot detta helande. I det fysiska kan det handla om helande av en sjukdom, ett känslomässigt stärkande och så vidare. Men grunden till allt detta är vår upplevda separation ifrån källan som är den vi alla är.

Vi är alla separerade ifrån den vi är till en viss del för att kunna uppleva “andra”. Vi är även separerade ifrån den vi kom för att vara genom att förhålla oss med egot som om det vore den vi är. Det är alltså olika skikt av separation som vi upplever denna jordupplevelse igenom. Men inom oss är allt ett eftersom separationen endast är en illusion skapad för att få uppleva en andra del av den vi är.

Änglarna ingår alltid i vår upplevelse av den vi är eftersom de är en del utav det även de. De har ett arbete att göra och likaså har vi det. Alla är vi här tillsammans i denna upplevelse på denna jord. En del utav oss upplever det genom en fysisk form, andra genom andliga former. Även när vi själva dör så kan vi befinna oss i denna tillvaro. Den upplevs endast igenom en annan form eller i det formlösa. Att änglar existerar är inte mer mystiskt än att vi själva gör det, eller någonting annat för den delen.

Ofta när vi tänker på änglar så ser vi dem som människor som har vingar. “Ja vi kan visa oss så för er men vi kan anta vilken form vi än vill” hör jag inom mig nu. De kan även anta en människas form som du möter som kan hjälpa dig med det du behöver. Kanske säger de någonting till dig som du behövde höra. De ger dig även budskap i form av tecken eller signaler om du är uppmärksam. Själv upplever jag synkronistiska siffror dagligen vilket jag tolkar som tecken av änglarna om att jag är på “rätt” väg, eller vilken känsla jag har just när de dyker upp. Ibland upplever jag dem vara en bekräftelse på att tanken jag just tänkte är korrekt och så vidare. De kan även få oss att uppmärksamma en text på en låt som spelas radion, eller uppmärksamma en bild någonstans som ger oss insikten vi behöver. De kan få oss att observera det som alltid har varit där men som vi själva inte har varit mottagliga för. De är våra andliga medhjälpare och är där för vår skull. Det är endast vår förmåga att kontakta dem som begränsar den hjälp som vi kommer få. Men även om du inte medvetet kan kommunicera med änglarna så kan du be dem om hjälp och tänka att det ska hända. De hör och känner allt som du kan göra. De vet förmodligen mer om dig än du själv är medveten om i denna upplevelse, och de vet exakt vad du behöver höra eller göra för att komma på rätt väg i din nuvarande upplevelse av ett liv. Eftersom de vet om din livsplan så kan de även avgöra om det är en hjälp som du ber dem om eller någonting som motstrider ditt högre syfte att vara här. Det som motstrider ditt högre syfte kommer du således inte få någon “hjälp” med eftersom det inte är någon hjälp ur ett högre perspektiv.

Oavsett om du tror på änglar eller inte så har du ingenting att förlora på att be dem om hjälp. Varför ska du låta din tro hindra dig ifrån att få uppleva det som är menat dig i detta liv? Varför ska du låta din tro på vad som är möjligt förhindra det som är möjligt bortom denna tro? Du kan be änglarna om hjälp med vad som helst. Det kan vara en situation som du vill ska lösa sig på bästa möjliga sätt. Det kan vara ett stöd i det som du ska utföra som kanske är lite otäckt när det är bortom din trygghetszon. Det kan vara precis vad som helst. För att be änglarna om hjälp så tänk endast att du gör det. Strunta i att det upplevs som fantasier och sätt din intention på det som du vill ha hjälp med och be dem om det. Tänk sedan att du låter det komma till dig i rättan tid vad det än var som du bad om hjälp med.

Börja med meditation eftersom det är nyttigt för dig ur många aspekter. Detta hjälper dig bland annat med att stilla ditt sinne så det blir större mellanrum mellan tankarna. Detta hjälper dig även att bli den som observerar tankarna istället för att tro dig vara dem. När du är den som observerar tankarna så kan du även känna skillnad på dem. Du kan känna när egot är där och blandar sig i, och du hör även änglarnas budskap, ditt högre jag och dina guider med flera. Du når en större förmåga att kommunicera med din inre röst.

Det finns många änglar och jag vet inte vem de alla är utan jag låter dem som önskar komma och hjälpa mig. De har olika specialitéer som de har som “uppdrag” kan man säga. Vissa änglar kan hjälpa till med att kapa band till sådant som förhindrar oss att komma framåt, andra kan hjälpa till att stärka band. De kan sätta upp sköldar runt omkring oss för att skydda oss emot “dåliga” energier. De kan rena rum där energierna är låga. Be helt enkelt den rätta ängeln att hjälpa dig med det du behöver. Du behöver inte veta dess namn eftersom de själva vet vem som är mest lämpad för uppdraget.

Inom Angelic Reiki® kallar jag till exempel alltid in ärkeängel Michael i slutet för att förankra helandet som har skett. Det är även ärkeängel Michael jag kallar in för att kapa band till sådant som håller mig tillbaka. Ärkeängel Gabriel kalla jag på till exempel för att kunna se klart eller från ett högre perspektiv. Det finns mängder med information om detta på Internet som du kan läsa från dem som har fördjupat sig i det mer än vad jag har gjort. Min kontakt med änglarna och uppstigna mästare med flera kom i samband med initieringen till Angelic Reiki® och har stärkts allteftersom jag har “jobbat” tillsammans med dem. Jag upplever dem vara ganska skämtsamma också, och det verkar inte finnas något som man inte kan be dem om hjälp med.

Jag älskar änglarna då de är helt fantastiska. Be dem om hjälp eller be dem bara att vara närvarande hos dig om du känner dig ensam. Inget är för mycket att be om och de vill ge dig allt som de får göra. Tid är ingen aspekt för dem så det går bortom tid och rum. De kan hjälpa till att hela sår från barndomen och även från tidigare liv som har inverkan på ditt nuvarande. Vi kan bära med oss cellminnen ifrån tidigare liv som kan vara “triggers” i vårt nuvarande liv vilket inte är för vårt högsta bästa. Oftast så har vi inte ens förmågan om att be om så mycket hjälp som vi förtjänar då vi ofta ser ner på oss själva som att vi inte är förtjänta av denna hjälp. Som om vi är skyldiga att bevisa någonting för att få hjälp och att vi har varit stygga. Men inget kan vara mer fel än så. Vi är alltid förtjänta av det högsta bästa för vår och alla andras skull. Be om mer än du kan tänka dig och låt det komma till dig. Är det för ditt högre syfte så har de tillåtelse att hjälpa dig. Var uppmärksam på dina tankar så du inte samtidigt tänker motsättande tankar om att det inte är möjligt. Var även uppmärksam på dina tankar eftersom de kan kommunicera med dig och ge dig hjälp den vägen genom insikter och så vidare. Experimentera och se vad som kan hända. De är här för din skull och du är värdig all hjälp.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: