Att vara i flow

Du kan antingen vara i flow med livet, eller ur flow. Detta beror på om du är i fas med den du är, eller inte eftersom den du är och livet är en och samma. Livet är som en orkestration av olika flöden där den du kom för att vara är ett av dessa flöden. Ett flöde som du antingen kan följa, eller inte. Om du följer det flöde som du kom för att vara så upplevs livet synkronistiskt och saker faller på plats som utav sig själv. Du möter de du behöver möta. Du är där du behöver vara vid rätt tidpunkt och så vidare. Pusslet lägger sig som av sig självt när du är i flow.

Följer du däremot inte det flöde som du kom för att vara så upplevs livet som ett motstånd. Som att du går motströms i en strömmande fors. Saker upplevs vara emot dig istället för att vara för dig. Det blir ett kämpande emot någonting som tar mycket av din energi.

Att vara i fas med den du är, är att vara tillåtande, förlåtande och kärleksfull till det som är. Det som är, är den du är. Allt som är, är den du är. Detta innefattar även den du upplever dig vara. Hur du uppfattar dig själv påverkar även om du är i fas med den du är eller inte. Upplever du dig inte tillåtande, förlåtande och kärleksfull emot dig själv så motsätter du dig den du är. Det blir inget flow eftersom du vill vara någon annan än du är just nu. Det handlar även om den plats där du befinner dig fysiskt. Accepterar du inte att du är där du är just nu (oavsett hur oacceptabelt det än må vara) så motsätter du dig den du är och det blir inget flow. Det gäller även andra. Accepterar du inte att de andra är som de är (oavsett hur de är) så blir det inget flow, eftersom även de andra är den du är.

Allt är den du är i olika upplevelser utav den du är. Det som du får uppleva utom dig är en spegelbild om den du är inom dig. Om du kan se detta så kan du även se vad du behöver för att höja din medvetenhet om den du är. Eftersom allt som är, är den du är så visar allt som är den du är både inom och utom den du upplever dig vara. När du höjer din medvetenhet om den du är, vilket det som är visar dig så förändras även din uppfattning om det eftersom det är en spegelbild om den du är. Det vill säga allt som är, är som det är just nu. Det är inte annorlunda än det. Detta som är just nu kan upplevas oacceptabelt. Men ändå är det så det är just nu. Genom denna acceptans för att det är just så har du även accepterat den du är just så som du är just nu. Och den du är, är allt som är.

När du befinner dig i denna plats av acceptans för den du är som är allt som är (oavsett hur oacceptabelt det än kan tänkas vara) så har du inget motstånd emot någonting. Du är tillåtande, förlåtande och kärleksfull. Från denna plats vilket är där du verkligen är kan du nu utgå ifrån och följa ditt hjärta i det du gör och komma i flow med livet.

Ditt motstånd emot det som är får dig endast ur flow eftersom det som är, är den du är. Då följer du inte ditt flöde av livet som du kom för att vara. Nu menas inte att du inte kan vara av annan åsikt, eller säga nej. Utan en acceptans för att det som är, är så det är just nu. Du kan givetvis vara av annan åsikt och göra någonting som går emot någon annans önskan. Det som menas är att vara tillåtande, förlåtande och kärleksfull för det som är även om det motsätter någon annans önskan. Där andras värde bibehålls även om det du gör motsätter det som någon annan önskar göra. Prövningar är en del i att höja din medvetenhet om den du är. Det är så att säga ett orkestrerat möte där ditt flöde av livet möter ett annat flöde för att höja medvetenheten om den du är. Så även prövningar är där för din skull för att höja din medvetenhet om den du är (oavsett hur oacceptabelt det än kan upplevas vara).

Allt som är, är den du är och den du är strävar hela tiden mot en högre medvetenhet. Genom att vara tillåtande, förlåtande och kärleksfull till denna strävan så upplever du ett flow av livet. Du och livet är då ett.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: