Det finns alltid med (i nästa kapitel av mitt liv)

I många år har jag följt mitt hjärta i det jag har gjort. Detta har inneburit ett arbete med mig själv för att bli en allt bättre version av mig själv. Det har även inneburit att jag har gjort nya saker som jag tidigare inte varit medveten om hur eller att jag är kapabel till att göra. Successivt längs denna resa har jag även delat med mig av mina insikter till er för att hjälpa er på er resa genom livet här på jorden.

Jag har hittills skrivit böckerna ”Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv” och ”Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet”. Jag har delat med mig av mina insikter på YouTube i ca: 150 videos där jag beskriver mängder av perspektiv som du kan använda dig utav för att nå en högre medvetenhet om den du är och hur du kan transformera om ditt liv på nytt. Sedan år 2014 – 2018 har jag varje vecka delat med mig av healing på distans till grupp för att hjälpa mina medmänniskor vidare i livet.

Nu känner jag att det är dags för mig att vända blad och se vad som finns i nästa kapitel av mitt liv. I ett par dagar har jag känt att jag är klar med att dela med mig av just denna information och att det är dags för någonting nytt om jag ska fortsätta. Vad det nya är vet jag inte ännu men jag känner att jag behöver lämna det gamla bakom mig.

Det viktigaste i detta för dig att veta är att det är du som behöver göra jobbet. Jag har endast delat med mig av olika sätt som du kan interagera med livet för att transformera om det till det bättre och för att nå ditt sannaste jag. Jag har gjort detta samtidigt som jag själv har gjort jobbet. Det hjälper alltså inte att enbart ”känna till” att ”ja så är det ju kanske” eftersom detta endast transformerar om illusionen till en annan. Det är genom att göra jobbet du transformerar om din upplevelse av livet och får uppleva den direkt. Då är det inte längre en tro på någonting, utan en faktisk sanning. Allt jag har delat med mig av lever jag. Det är inte endast en tro utan en faktisk sanning som jag upplever i min vardag. En sanning som vilken som helst men för mig en betydligt högre sanning som har givit mig en mening med livet. En fråga som oftast glöms bort inom illusionen av separation. Jag upplever mig ha funnit meningen med livet, men det finns alltid mer (i nästa kapitel av mitt liv). Vilken jag nu kommer att öppna mig för genom detta avslut.

All kärlek till dig från hela mitt hjärta! <3
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Jag tänker vara sann emot mig själv

Denna video kan ses som en fortsättning på mina två tidigare videos ”Är du redo att lämna din identitet?” och ”Egot och det falska jaget” som handlade om att avidentifiera sig ifrån de falska jagen för att nå det sanna jaget, och en fördjupning i vad egot och det falska jaget är. I denna video berättar jag hur vi skapar de falska jagen och hur viktigt det är när vi väl når vårt sanna jag att slutar att skapa nya falska jag och istället är sanna emot oss själva.

Var sann emot dig själv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Egot och det falska jaget

I denna video pratar jag om egot och det falska jaget. Jag berättar varför det är gynnsamt att avidentifiera sig ifrån sina falska jag. Alla har vi dessa falska jag som förhåller sig med egot, och vi skapar dem successivt längs vår resa här på jorden. De falska jagen är dem vi tror oss vara men inte är, och baserat på dem skapas även falska behov som får oss att jaga efter mer osv.

Var sann emot dig själv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Är du redo att lämna din identitet?

I denna video delar jag med mig av en energi som jag burit på ett par dagar vilken handlar om att lämna min identitet helt och hållet. En stor del av min inre resa har handlat om att avidentifiera mig ifrån den jag inte men trott mig vara. Detta för att komma allt närmare den jag verkligen är genom att inte längre identifiera mig med mina falska jag som förhåller sig med egot.

Allt mindre är jag och samtidigt är jag så mycket mer. Tillslut når jag en tillvaro där jag inte är någonting, men ändå finns där ett halmstrå som jag håller mig kvar i som ska vara min identitet. Nu verkar det handla om att vara redo att släppa taget om detta halmstrå till identitet. Vad som händer när jag gör detta vet jag inte ännu. Detta pratar jag om i denna video.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Glöm inte det väsentliga – Lev livet

I denna video påminner jag om att inte glömma bort det väsentliga vilket är att leva livet. När man väl ger sig av på sin inre resa skapas en ny drivkraft som handlar om att söka och finna nya svar om meningen med sitt liv och livet som sådant. Detta arbete kan bli som ett självändamål vilket skapar som en komprimering inombords vilket förhindrar dig ifrån att njuta av livet fullt ut. Det blir som en jakt efter mer, efter nya svar osv.

Den inre resan handlar ofta om att finna och avidentifiera sig ifrån sina falska jag som förhåller sig med egot för att nå sitt sannaste jag inom sig själv. Man skingrar illusionen av separation alltmer längs denna resa. Egot styr allt mindre över de vägval man tar. Den spegelvända upplevelsen av livet är inte längre den högsta sanningen.

Tidigare var det egot som skapade falska behov som man försökte uppfylla i tron om att det var det man sökte. Jakten efter mer pågick även då, och nu så ändrar den endast sin form och handlar om att finna högre svar om meningen med livet. Det man då ofta glömmer bort är att leva livet, att stanna upp och njuta av det som är nu. Det skapas ofta även nya regler över vad du får och inte får göra. Denna jakt efter mer svar är fortfarande ofta egot i en ny förklädnad.

Budskapet i denna video är att släppa taget och låta dig njuta av livet som är nu istället för att hela tiden kämpa efter någonting.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Energin ljuger inte

I denna video pratar jag om energin som är i allt som är. Hur denna energi kan vägleda oss i möten, vägval, i det vi väljer att göra osv. Allt som existerar består av energi och vibrerar i en viss frekvens. Det andra säger till dig består även av energi, även det de egentligen menar. Här kan det bli dubbla budskap där någon säger en sak, men menar en annan.

Budskapet i videon är att lita på energin du känner inom dig mer än din tolkning utav den. Din tolkning baseras på det som du redan känner till medan energin är universell och vägleder bortom vad du just nu kan veta.

All lycka på din livsväg!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Vad har du motstånd emot?

I denna video pratar jag om hur allt är du. Det som du har ett motstånd emot i det yttre har du ett motstånd emot inom dig själv. Det du hatar i det yttre hatar du inom dig själv. Allt utom dig själv befinner sig inom dig själv. Känslan för att spela in denna video kom av att jag kände att jag ska visualisera hur jag blir ett med varje cell i min kropp och älska och acceptera vartenda cell i min kropp. Detta skapar en helt annan upplevelse av att befinna sig i den och även i upplevelsen av den yttre verkligheten.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

En sökares inre resa

Denna morgon vaknade jag med en känsla att jag ska skriva ett inlägg här på denna sida vilket jag inte har gjort på ett tag. Jag hade även titeln “En sökares inre resa” och en energi inom mig som vill komma ut ur mig genom detta inlägg. Jag vet ännu inte vad denna energi och känsla har för ord inbäddade i sig så jag sätter mig här vid datorn och börjar skriva så får jag se vad som händer genom det.

I många år har jag befunnit mig på en sökares inre resa. Det började när jag hade sökt i det yttre så länge att jag hade fått nog. Där fanns inte längre någon kompensation i det yttre för vad jag saknade i det inre. Då var jag inte medveten om att jag saknade någonting i det inre eftersom jag (som så många andra) hade blivit lärd att det befann sig i det yttre. Det skapade en känsla av meningslöshet att befinna sig i denna värld eftersom det inte längre fanns någonting inom den som gav mig någon glädje eller en känsla av välbehag. Jag befann mig nu i en värld av form och upplevde en illusion av separation. En illusion som inte längre kunde ge mig det jag trott mig vilja ha, och en separation ifrån den jag verkligen är som jag inte varit medveten utav att jag är.

Att befinna sig i denna värld inom illusionen av separation är en upplevelse av avskildhet från alltet. Inom illusionen är det endast jag (som den jag tror mig vara) och alla andra och allt annat. Jag tror mig vara min kropp och livet tror jag är det som händer “mig” genom det yttre i denna värld. Jag är då ofta ett offer för de omständigheter som sker i det yttre. Där finns ingen koppling mellan den yttre och den inre världen eftersom jag har separerat detta. Den inre världen är som ett slags bihang som kommer med på köpet men kopplingen finns inte längre kvar. Den är separerad inom illusionen av att vara någon som jag inte är men tror mig vara. Att leva i denna värld inom illusionen av separation är så avskärmande nu när jag kan se på det i efterhand. Att vara så fångad av världens händelser är väldigt begränsande, men samtidigt väldigt lärorikt eftersom det ger en så stark upplevelse. Det som fick mig att bege mig på en sökares inre resa var just att den yttre verkligheten inte längre kunde ge mig någon tillfredställande känsla inom mig själv. Illusionen hade förlorat sitt syfte och jag trodde inte längre på den.

När jag levde inom illusionen av separation (som så många andra gör) var det en spegelvänd upplevelse av verkligheten jag upplevde. Det var inte mitt “fel” att jag upplevde verkligheten så eftersom “alla andra” gjorde det också. Vi alla verkar fångas av samma illusion eftersom vi blir lärda av de som lever innan oss gällande vem vi är och hur denna värld fungerar. Vi lär oss av våra föräldrar som lärt sig av sina föräldrar osv. Vi lär oss i skolan, av media, överallt blir vi överösta av att vi ska söka i det yttre efter det vi saknar inom oss själva. Det finns alltid någonting i det yttre som ska göra oss till en bättre vackrare människa mer lyckad människa. Vi tror det är sant eftersom de flesta av oss befinner sig i denna spegelvända upplevelse av verkligheten och tror den är sann. Men det är den inte. Vi har blivit lärda en lögn!

Den dagen jag hade fått nog kände jag att mitt liv var totalt meningslöst. Jag hade tröttnat på lögnen men visste inte om att det var en lögn för den var så verklig. Alla andra verkade uppleva livet på samma spegelvända sätt i jakten efter mer, i jakten efter kompensation för den vi verkligen är och samtidigt omedvetna om att det är detta vi söker efter. Även om jag upplevde att livet kändes meningslöst upplevde jag inte att jag var meningslös. Det måste finnas någonting mer för jag kan inte vara ett misstag. Det måste finnas en mening för mig att vara här som jag ännu inte kan se. Just denna känsla av att det måste finnas en mening var gnistan av nyfikenhet som fick mig att börja ställa de existensiella frågorna som av någon outgrundlig anledning tidigare inte hade varit alls viktiga. Visst har jag under hela mitt liv varit nyfiken och även känt att det fanns någonting mer än jag har haft förmågan att uppfatta. Men känslan av detta hade inte varit så viktig att jag börjat söka efter svaret. Jag som så många andra fortsatte istället att leva inom illusionen av separation. Men nu hade jag fått nog och nu fanns där inte längre någon mening i det yttre. All yttre kompensation kändes totalt meningslös. Där fanns ingenting längre! Det var meningslöst att fortsätta och jag måste finna en annan väg. Den vägen begav sig inåt. Att nå denna punkt av meningslöshet i tillvaron i det yttre var det bästa som någonsin kunde ha hänt mig. Utan denna punkt i min tillvaro hade jag förmodligen fortsatt att leva mitt spegelvända liv i jakten på mer sökandes efter mig själv totalt omedveten utav det. Jag kunde ha gått ner mig i en depression och tyckt att livet är orättvist emot mig, men jag valde istället att försöka förstå varför världen upplevdes som den gjorde. Jag gav mig av på en inre resa omedveten om att det var detta jag gjorde.

Allt började med att jag läste en bok där jag fann sanningar som ingen tidigare hade berättat för mig. Jag kände inom mig att det stämde och jag kände även inom mig att jag hade blivit lurad av denna värld. Vad mer fanns som jag tidigare inte varit medveten utav. Jag gav mig av på en väldigt intensiv inre resa av sökande efter svar. I början var svaren om saker jag trott på om mig själv och om livet som inte var sanna. Dvs. jag började skingra illusionen av separation genom att förändra mina egna sanningar. Jag ifrågasatte vem jag själv var och fann att jag inte är min kropp, jag är inte mina tankar osv. Jag började erhålla en allt högre förståelse för varför jag tidigare upplevde livet så som jag gjorde. Känslan av att blivit lurad av denna värld började tyna bort allt eftersom jag erhöll medvetenheten av varför det varit så. Det var ingens fel utan det är så det är just nu. Ingen hade lurat mig medvetet att leva ett spegelvänt liv. Jag är idag medveten av att jag själv hade valt att fångas av illusionen av separation för att därigenom kunna göra denna inre resa där jag bryter mig loss ifrån illusionen. Längs resan var jag även menad att dela med mig av vad jag funnit för att lära andra att det finns ett annat sätt att leva sina liv. Ett sätt där man samarbetar med livet istället för att envist stångas emot det. Ett sätt att leva i samförstånd med omvärlden. Att ständigt se budskapen i det som händer och bli alltmer medveten om mig själv på resan.

Idag ser jag som att allt har en mening att vara som det är men att jag inte alltid är medveten om vad det är. Jag är medveten om att jag är medveten om det på ett plan som jag ännu inte kan se. Jag behöver endast finna det.

Att skingra illusionen av separation är ett första steg i att finna sitt sanna kall här på jorden. Två år in på min inre resa av skingrande av gamla sanningar och ersättande av nya erhöll jag en medveten kontakt med mitt högre jag. Mitt högre jag är en högre aspekt av mig. Vi är multidimensionella varelser upplevandes en fysisk upplevelse just nu. Jag kunde nu höra och kommunicera med mitt högre jag. Det kändes fortfarande som en separation och att mitt högre jag var “någon annan”. Genom denna kommunikation erhöll jag budskap om att jag ska få hjälp att skriva en bok för att hjälpa andra på sin inre resa emot en högre sanning om vem de är. En resa till sig själv helt enkelt. Detta blev boken Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv som är publicerad och finns att köpa. Denna bok är en hjälp för sökaren att finna sitt sanna jag. Boken hjälper läsaren med ifrågasättandet och ger även nya perspektiv att uppleva livet igenom. Samtidigt som skrivandet var en fortsättning på min egen inre resa så var min målsättning att hjälpa andra på sin. Att ploga vägen framåt på ett sätt genom mitt eget sökande visa att det finns en annan väg, ett annat sätt. Men alla är på sin resa och befinner sig på olika platser av varandet. Så denna bok är inte för alla att läsa. Är man fullt inom illusionen av separation så förstår man den nog inte alls.

Mitt sökande slutade inte efter denna bok utan fortsatte parallellt i att jag även skrev på denna hemsida om livet och de insikter jag hade erhållit. Sedan år 2012 till 2017 skrev jag inlägg på sidan för att dela med mig till andra. I många år hade jag känt att det var ännu en bok som skulle komma ut genom mig. Men jag visste inte hur. År 2017 tog Ärkeängel Mikael kontakt med mig som sa att jag ska sluta skriva på min hemsida. Någon månad senare erhöll jag budskapet om att jag skulle ta bort alla inlägg från min hemsida och de skulle flytta in i min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som också är publicerad. Boken var en fortsättning på min mening med livet att dela med mig till andra om vad som finns bortom illusionen av separation och även beskriva hur det är att vara inom den. När jag publicerat min nya bok erhöll jag återigen budskap av Ärkeängel Mikael att jag ska starta en YouTube-kanal vilket jag gjorde och detta blev en expansion av det jag själv trodde mig kunna göra. I denna YouTube-kanal fortsatte jag att prata om livet och om illusionen av separation och hur man kan skingra den. Det är idag över 100 videos ur olika perspektiv om livet. Önskar du du se dessa videos så finner du dem här: https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Att ha varit på denna inre resa har inte varit enkelt. Jag har ifrågasatt allt jag har trott mig vara, alla sanningar, allt bagage har jag fått se på och bearbeta. Men det har samtidigt varit helt fantastiskt för en ny värld har successivt öppnat sig för mig. Alltmer är möjligt i denna värld som inte längre är meningslös i det yttre. Det är faktiskt så att allt vi får uppleva i det yttre visar oss vem vi är inom oss själva. Men har vi separerat kopplingen så tar vi inte emot lärdomarna som livet i det yttre vill visa till oss. Hur man får tillbaka kopplingen och kan börja samarbeta med livet är mitt syfte i livet just nu. Visa andra genom eget exempel. Kan jag så kan även du!

Om du just nu finner att livet känns meningslöst eller händelselöst kan jag varmt rekommendera dig att ge dig av på en sökares inre resa. Du upplever förmodligen livet så eftersom även du har tröttnat på att leva en lögn men just nu är omedveten om det. Så var det för mig och denna meningslöshet var det absolut bästa som kunde hänt mig. Idag upplever jag ett helt annat liv, ett magiskt liv där allt har en mening att vara som det är. I omgångar kommer nya vågor med vägledning som jag surfar på vilket får mig att uppleva och interagera med livet på sätt som jag tidigare inte trott var möjligt. Ibland blir det helt stilla och jag inte kan känna vägledningen. Men detta är endast en paus medan livet orkestrerar nästa våg för mig att surfa på. Detta är så häftigt och det har fått mig att uppleva och att göra saker som jag i min vildaste fantasi kunde ha föreställt mig när jag befann mig i denna punkt i tillvaron där jag hade fått nog. Nu är jag öppen för allt även jag inte är medveten om det ännu. Successivt tar jag steg för steg mot en allt starkare klarhet i vem jag är och varför jag är här. Detta är så fantastiskt. Jag önskar att alla mina medmänniskor som ännu befinner sig inom illusionen av separation och känner en meningslöshet ska finna denna gnista inom sig själva att börja söka i det inre efter det som verkligen kan ge en känsla av tillfredställelse. Detta befinner sig inte i det yttre eftersom detta endast är en illusion när man upplever sig separerad ifrån den man verkligen är (omedveten utav det). Det är därför jag skrivit mina böcker, spelat in på YouTube-kanalen, och nu skriver här på denna sida.

Jag måste nu iväg då jag ska utomlands på en jobbresa. Väskorna är packade och snart kommer min skjuts till tåget som tar mig till flyget över Atlanten. Det blir en yttre resa denna vecka och förmodligen samtidigt en inre. Allt hänger samman och det handlar om att finna denna koppling. När du gör det finner du meningen i det som sker, och det finna alltid en mening även om man inte alltid kan se den. Men den finns där ändå och livet är helt fantastiskt på att visa oss detta. Bli vän med livet och lev i symbios med det. För du är livet genom denna upplevelse utav det. Du upplever dig själv genom denna formen av liv just nu. Du är redan allt och upplever det genom ett visst perspektiv. Ett perspektiv som förändras ju längre du kommer på din inre resa. Genom din inre transformation transformeras den yttre världen. Du speglar dig i alltmer medvetna delar av dig själv i det yttre och får känna det även i det inre. Ta tillbaka din kraft och bli den som styr farkosten din kropp och se vilka möjligheter du har att förändra ditt liv till ett helt magiskt fantastiskt liv bortom vad du just nu kan se. Du vet inte allt och kan inte se allt. Lita och lyssna till din inre vägledare (ditt hjärta) och låt dig vägledas till möjligheternas värld. Ditt nya fantastiska liv!

All lycka till i ditt sökande! <3 Jag har delat med mig av mitt sökande för att hjälpa dig på ditt. Om det känns rätt i ditt hjärta så läs mina böcker, se på mina videos osv. Jag finns här som en ljusarbetare i sitt eget sökande och finnande. Vi är här tillsammans!

All kärlek till dig! <3
Teppo

Ta det inte så allvarlig – Livet är en balansgång

I denna video pratar jag om hur vi kan tappa vår kraft och vårt center och sugas in i händelser som om detta vore vårt liv. Jag beskriver hur vi kan komma tillbaka till vårt center igen och även att inte ta det så allvarligt. Livet är en balansgång mellan att vara i sitt center och sin kraft för att sedan dras in i händelser för att nå en högre medvetenhet om den vi är.

Inom illusionen av separation är upplevs inte livet som en balansgång eftersom vi låter egot styra och ställa över vårt liv. Då är det mer av en berg och dalbana där vi själva inte upplever oss ha någon som helst kontroll över det som sker.

Var snäll emot dig själv, straffa inte dig själv om du tappar ditt center och din kraft. Utan ta det som en lärdom och att du nu ges en möjlighet att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som händer.

Ha ett fint liv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Ickelinjär tid och energisträngar

I denna video delar jag med mig av olika perspektiv att se på ickelinjär tid och hur vi kan vara sammanbundna med olika tidsaspekter med energisträngar. Dessa tidsaspekter är olika upplevelser av tid och rum även om tiden egentligen alltid är nu vilket inkluderar både dåtid och framtid.

Jag önskar dig ett fantastiskt liv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube