Min resa

I flera dagar har jag haft en känsla för att spela in denna video. Jag har dröjt med den eftersom jag tänkte att jag redan har delat med mig av min resa i denna YouTube-kanal. Men känslan vill inte släppa taget om mig så då finns där ändå en mening som jag ännu inte kan se i att spela in denna video till er. I denna video delar jag med mig av min resa fram till nu. Jag känner nu i efterhand att denna video är en avslutning på denna del av min resa, och även att den är en ny början på min kommande resa.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Olika dimensioner av medvetande

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminner om tiden vi är i just nu som består av mycket energipåslag som bl.a. ger utrensningar vilket får det gamla att komma upp till ytan för oss att bearbeta. I och med att vi bearbetar detta bereder vi även plats för det nya att komma in. Dvs. vi når högre dimensioner av medvetande vilket även är titeln till inlägget som jag läste ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Vi är så mycket mer än en kropp med ett namn här på denna jord. Vi har så mycket mer att uppleva än vi kan föreställa oss i varje nu. Men det gäller att vara observeraren av upplevelsen för att finna det magiska, det lärorika i varje händelse, i varje nu. Ibland dras vi ner i illusionen av separation och upplever inte längre som observeraren. Då försvinner det magiska i det som sker, eller djupet av budskapet i händelserna försvinner eftersom händelserna tar ett sådant grepp om oss vilket får oss att uppleva händelserna som om de vore vårt liv. När vi väl kan separera oss ifrån illusionen av separation igen så når vi åter ett högre perspektiv att se på händelserna som observeraren. Då kan vi oftast se på händelserna med en tacksamhet eftersom vi ser lärdomarna som händelserna egentligen vill visa till oss. Vi upplever oss inte längre vara händelsen och ser budskapet istället, och när vi väl kan se budskapet så ser vi oftast även att vi kan utföra en åtgärd som tar oss till ännu högre dimensioner av medvetande. Åtgärden kan vara att vi förändrar någonting vi gör i den yttre världen, eller perspektivet till det vi gör eller upplever. Det kan även vara någonting vi förändrar inom oss själva. Ett förändrat perspektiv vilket kan ge en acceptans och tacksamhet för det som är, en högre sanning m.m. Livet har sitt sätt att visa oss vägen emot högre dimensioner av medvetande. Det är oftast endast att vi har fastnat i händelsen som förhindrar oss ifrån att se budskapet.

Inom dig själv når du observeraren som kan se objektivt både på dig själv och det du gör och de händelser du får uppleva. Det handlar om att kunna se ärligt på dig själv och det som sker. Att ta dig bort från offerrollen och att det skulle vara något dåligt att ha saker att bearbeta inom dig själv. Alla har vi det och det finns alltid en högre dimensions medvetande att nå genom detta arbete med dig själv. Det är inget dåligt utan en nödvändighet att kunna se inåt till dig själv och de sidor av dig själv som visar sig genom de händelser som du får uppleva genom denna yttre värld inom dig själv.

Allt i livet, precis allt är där för din skull för att nå en allt högre dimension av medvetande, eller med andra ord en allt högre nivå av medvetenhet om den du är – vilket är allt som är. Allt som är är detta medvetande som du är olika mycket medveten utav. Du är det redan, men ännu inte fullständigt medveten om att du är.

När jag läste detta inlägg ur min bok kände jag även att jag önskar dela det med er för att ge er en känsla för min bok Jag ÄR – En Ljusarbetares blogg om livet. Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/. Du finner den även hos andra bokhandlare som är anslutna till Bokinfo. T.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

/Teppo


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

 


2016-10-18
Olika dimensioner av medvetande
ur boken
Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

Att ta emot en högre medvetenhet om den du är kommer att ske på olika nivåer när du väl börjar ifrågasätta vem du är. Detta är i själva verket vad hela livet egentligen handlar om. Det handlar inte om att du ska nå olika mål utan om att du ska få reda på vem du i själva verket är, vilket i sig kan handla om att du behöver nå olika mål. Men målen i sig är inget självändamål utan endast pusselbitar längs vägen emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Innan du börjar ifrågasätta vem du är så går du förmodligen runt och redan anser dig veta vem du är. Du har egentligen ingen anledning att ifrågasätta detta eftersom det är så du upplever tillvaron. Den som du då anser dig vara är ofta det som du har fått lära dig av andra att du är. Av dina föräldrar, av andra barn, i skolan och även i vuxenlivet har du fått höra om den du är och successivt har din självbild expanderat baserat på detta. Men du är ingenting av det som du har fått höra av andra om den du är, utan detta är enbart deras egen spegelbild som de ser i dig som de har projicerat på dig. I denna dimension av medvetande förhåller du dig således till andras sanningar om den du är och du är tämligen frånkopplad ifrån den du i själva verket är. Du förhåller dig då även mestadels med egot och dina falska jag vilket är dessa identifieringar med olika saker som du inte är men anser dig vara. Frågar man dig i detta stadie om vem är du så svarar du förmodligen med ditt namn, vad du gör, hur din familj är, vad dina intressen är, vad du jobbar med, om du är en man eller kvinna, hur gammal du är och så vidare. Du tror dig ofta även vara din kropp, och även att de tankar som kommer och även att livet är det som händer dig i din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Att livet är någonting annat än detta existerar inte i din nuvarande medvetenhet om den du är, eller den dimension av medvetande som du förhåller dig till när du upplever livet som så. Detta är inte fel utan det är så nästan alla påbörjar sina liv, och många fortsätter även genom denna dimension av medvetande under hela upplevelsen ända in i döden som man då ofta tror är slutet på allt.

Den dimension av medvetande som du förhåller dig till är det som du kan acceptera som en sanning. Att det skulle finnas någonting bortom denna dimension av medvetande kräver oftast att du inte känner dig helt nöjd eller bekväm med svaren som du har fått ärva under din uppväxt. Först då kanske du börjar skrapa på ytan till vad nästa dimension av medvetande kan ge dig. Till dess så förhåller du dig mestadels enbart till den yttre verkligheten i det fysiska.

Om och när du väl börjar ifrågasätta vem du är så kommer du successivt att nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du når en allt högre dimension av medvetande och blir öppen för mer. Detta hänger samman med ditt ifrågasättande om vem du är eftersom allt som är är den du är, och din upplevelse utav allt som är expanderar och mer kommer att uppenbara sig för dig ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att uppleva och ta emot. När du väl börjar ifrågasättandet om vem du är på allvar så kommer även insikterna att visa sig att du inte längre är ditt namn eller det du gör eller någonting av det som du hade trott dig vara. Du inser att du inte längre är din kropp eller några av dina intressen. Successivt så skalar du bort dessa falska jag som du finner vilket var din identifiering med saker som du inte är men trott dig vara. Du erhåller därigenom även en allt högre sanning om vem du i själva verket är eftersom du kommer allt närmare den du verkligen är inom dig själv och expanderar din medvetenhet om den du är. Det handlar egentligen inte om ett vetande utan om ett varande. I början av sökandet när de existentiella frågorna gjorde sig hörda handlade det om att få veta mer, men senare förändrades detta till att vara det istället. I varandet kan du känna den du verkligen är när du har skalat av dina falska jag som förhöll sig med egot.

Allt som är är den du är, och allt som du är är du olika mycket medveten utav. Din medvetenhet om den du är förhåller sig till den dimension av medvetande där detta förhåller sig. Ju högre dimension av medvetande som du förhåller dig till, desto mer upplever du dig även vara och desto mer upplever du även av världen som befinner sig både utom dig och inom dig. Alltmer blir även möjligt ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att förhålla dig till. Allt som är är detta medvetande som du är medveten om till en viss nivå. Du är allt detta men förhåller dig med ditt medvetna sinne på den nivå som du har erhållit medvetenhet om att du är. Därav kommer ditt ifrågasättande om vem du är att öppna ditt sinne och även expandera din upplevelse utav tillvaron som du har förmågan att uppfatta. Alltmer blir möjligt i din värld längs din resa emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Det som på en lägre dimension av medvetande var en sanning blir i en högre dimension allt annat än det, eller det är inte längre den högsta sanningen att hålla. Det motsatta är även korrekt att ur en lägre dimension av medvetande kan man inte uppfatta den högre dimensionens medvetande som en sanning eftersom man ännu inte förhåller sig till den och inte kan uppleva den. Det upplevs då oftast som att den som upplever den högre dimensionens medvetande ljuger eller hittar på saker som inte stämmer. Om man då har ett öppet sinne och kan acceptera att det existerar högre dimensioner av medvetande än vad man själv har förmågan att uppfatta för stunden så kan man successivt expandera in i dessa högre dimensioners medvetande genom att ta emot den lärdom som dessa personer har vilket sedan blir till en sanning och inget konstigt alls.

Dessa dimensioner av medvetande påverkar även förmågan som man har att bearbeta det som man uppfattar av den värld där vi befinner oss just nu. Eftersom även världen expanderar i samband med en högre dimensions medvetande så uppfattar man den helt annorlunda än man gjorde från början. Det som från början var hela ens liv och så väldigt allvarligt i berättelsen av ett liv blir ur högre dimensioner av medvetande just en berättelse. Det som händer i denna upplevelse är inte längre en identifikation med egot utan just en upplevelse igenom en kropp.

Ur ännu högre dimensioner av medvetande försvinner även den fysiska världens verklighet och allt upplevs mer som energier som interagerar med varandra. Man ser det fysiska men upplever energiernas frekvenser och förhåller sig till dem när det gäller att göra sina vägval och andra beslut. Kroppens förmåga att känna dessa energifrekvenser blir alltmer sensitiva ju högre dimension av medvetande som man förhåller sig till. Detta påverkar i sin tur vad man stoppar i sin kropp, vad man väljer att göra i det yttre, hur man interagerar med andra människor, hur man uppfattar andra människor och även världen som sådan. Att leva en lögn är totalt oacceptabelt ur högre dimensioner av medvetande eftersom detta motsätter hela ens väsen vilket känns energimässigt inom kroppen. Att vara i kärlek och i sanning både emot sig själv och även andra blir allt viktigare aspekter i sitt varande ju högre dimensioner av medvetande som man förhåller sig till. Detta eftersom man känner samhörigheten med andra på ett helt annat plan ur dessa högre dimensioners medvetande. De är egentligen inga andra längre utan spegelbilden utav en själv. Man ser fortfarande de andra på samma sätt som förut men man känner energierna utav dem nu på ett helt annat sätt. Alltmindre blir personligt och man når ett enhetligt plan av varande. Detta gäller även det man upplever utav andra människor i dessa högre dimensioner av medvetande då man kan känna hur den andra mår utan att de behöver säga det. Man ser vilka bördor andra bär och kan känna deras smärta. Det är även möjligt att gå in och uppleva hur en annan människa upplever livet här på jorden. Ingenting är egentligen personligt längre utan endast olika upplevelser igenom olika former av liv.

Precis så som vi gjorde i den övre världen innan vi kom för att vara i denna värld så smakade vi så att säga på upplevelserna för att få känna på vilken som var den rätta upplevelsen att få vara i. Vi fick gå in i olika former av liv för att känna om det var den rätta upplevelsen för oss, och andra kan göra likaså även medan vi upplever detta nuvarande liv genom en kropp. Detta är således möjligt även medan man befinner sig i en kropp genom dessa högre dimensioners medvetande.

Den övre världens verklighet och denna går samman och vi blir även ett med vårt högre jag medan vi upplever en upplevelse igenom en kropp. Vi blir alltmer av den vi verkligen är vilket är allt som är även genom denna fysiska kropp här på denna jord. Vi kan plötsligt gå in i olika tidslinjer och uppleva tidigare inkarnationer som vi har erfarit och är inte längre begränsade till denna nuvarande som vi har valt att få uppleva. Vi kan nu se hur de människor som vi interagerar med har varit med oss i många olika upplevelser av liv där vi genom karma har interagerat med varandra i olika konstellationer för att därigenom balansera upp dessa obalanser i energierna som vi består utav vilket karma i själva verket är. Ur dessa högre dimensioners medvetande är vi nu medvetna om hur vi i dessa tidigare inkarnationers upplevelser varit begränsade till en lägre dimensions medvetande och agerat därigenom. Vi kan uppleva fina och helt underbara ljusa stunder ur dessa tidigare tidslinjer och även värsta mörkaste elakheter som känns helt overkliga att vi har varit delaktiga i. Vi har provat allt möjligt för att få se hur det upplevs och därigenom når vi en högre medvetenhet om den vi är genom de kontraster som uppstår. Genom denna högre dimensions medvetande är det nu möjligt att lösa upp dessa karmaknutar och göra sig alltmer fri ifrån den historia som vi har burit med oss livstid efter livstid.

Det är som att den fysiska verkligheten luckras upp och blir alltmindre fysisk och övergår till att bestå av energier istället, vilket det hela tiden har varit även om man inte hade uppfattat det som så. Det som ur en lägre dimensions medvetande är en prövande händelse som man går in i och låter sig överrumplas utav är ur en högre dimensions medvetande energier som man får bli medveten utav inom en själv. Energier som är den man själv är men som man ännu inte varit medveten utav.

Hela livet här på jorden blir som att uppleva en prisma av speglar som hela tiden visar vem man själv är. Även om man är medveten utav att man är allt så kanske man inte upplever sig vara det ännu, men medvetenheten utav det gör det logiskt att använda spegelbilderna för att nå en ännu högre dimension av medvetande där alltmer blir möjligt. Man bearbetar detta energimässigt istället för att gå ner sig i händelserna. Likt en alkemist så transformerar man nu mörker till ljus inom ens nuvarande kropp vilket i det yttre transformerar det som kommer att upplevas därigenom. Eftersom det yttre nu upplevs som en spegelbild så förändras även det yttre i samband med det inre. Händelser, personer och situationer i det yttre förändras genom denna inre transformation. Detta är helt logiskt ur en högre dimensions medvetande medan det ur en längre dimensions medvetande inte alls har någon koppling överhuvudtaget.

Att leva i högre dimensioners medvetande är helt fantastiskt. Alltmer blir möjligt som man tidigare inte hade upplevt ju högre dimensions medvetande man har förmåga att förhålla sig till. Det kan även vara stundtals prövande att var här i denna värld eftersom man samtidigt befinner sig i världar bortom vad många andra ännu inte kan uppfatta. Denna kontrast mellan olika dimensioners medvetande blir allt starkare och allt färre förstår var man själv befinner sig. Det går inte heller att förmedla så att de kan förstå fullt ut eftersom detta inte finns inom deras medvetenhet ännu. Jag försöker dock att förmedla min upplevelse utav det här på denna sida för att vidga perspektivet i en önskan att få hjälpa andra att finna de högre sanningarna inom dem själva för att därigenom nå en allt högre dimension av medvetande. Först genom att nå den de själva är inom sig själva och därigenom expandera till allt högre dimensioner.

Allt är en resa emot dessa högre dimensioner av medvetande. Allt som sker på denna jord är denna väg emot dessa högre dimensioner. Allt som vi får uppleva utav denna värld har en anledning att vara där. Ur ett perspektiv är det som vi får uppleva utav det fysiskt och väldigt fast i sin form, och ur en högre dimensions medvetande så är det energier som interagerar med varandra. Därav interagerar jag med det som händer ur ett energiperspektiv och transformerar det därigenom. Alla vägar emot en högre medvetenhet, eller en högre dimensions medvetande är valida. De jag förmedlar är de energibaserade eftersom det är där jag upplever mig vara. Ur detta perspektiv är berättelsen borta och livet består utav en interaktion av energi. Det personliga är borta och allt har en mening att vara så som det är. Lärdomarna visar sig genom varje ny dag, i varje händelse och i varje möte med en annan person. Alla dessa saker är gåvor som jag nu får ta del utav som livet har valt att visa till mig genom den här formen av liv. Alltmer är nu möjligt i min upplevelse utav livet, och detsamma gäller dig om du just nu har börjat ifrågasätta vem du är.

Som en hjälp för de som söker efter svar har jag även skrivit en bok om att nå den du är, som du kom för att vara. Boken heter Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Bokens budskap erhöll jag genom min medvetna kontakt med mitt högre jag som numera befinner sig i min nuvarande kropp och kallar sig för Jag är. Genom mitt eget ifrågasättande om vem jag är så erhöll jag en allt högre medvetenhet om den jag är vilket fick mig att nå allt högre dimensioner av medvetande. Vid en viss nivå så erhöll jag denna kontakt med mitt högre jag, och vid en ännu högre dimension så var jag mottaglig för att vara mitt högre jag som numera är mitt Jag är. Jag förhåller mig fortfarande här på jorden men upplever så mycket annat bortom denna plats och även inom den. Även upplevelsen utav det som befinner sig här på denna jord och vad som är möjligt här har expanderat i samband med detta ifrågasättande om vem jag är.

Fråga dig själv: Vem är jag? och analysera de svar som du ger dig själv. Stämmer detta svar? Håller jag den allra högsta sanningen om detta, eller finns där en högre? Det finns alltid en högre sanning än den man håller för närvarande och det tar aldrig slut. Att anse sig ha rätt eller den totala sanningen är således helt meningslöst eftersom där alltid existerar en högre sanning än den man håller för närvarande. Det existerar alltid en högre dimensions medvetande att förhålla sig till när man är klar med den nuvarande. Denna resa fortgår ända till källan av allt liv tills du upplever dig vara den. Du är den redan men du håller inte den högsta medvetenheten om den ännu, eller med andra ord så förhåller du dig inte till den dimensionens medvetande ännu. Men du är på god väg och varje ny dag är din nya möjlighet att nå allt högre.

Jag önskar dig all kärlek och ljus längs din väg som du har kommit för att vandra. Jag respekterar och accepterar den väg som du tar för det är den som du behöver få uppleva allra mest. Jag ger dig endast andra möjligheter att få se på om de kan kännas rätt även för dig. För jag har kommit för att vandra här på denna jord för att dela med mig med andra av det jag nu får erhålla. Jag gör det med en ödmjukhet och med en allt starkare kärlek för allt liv.

/Teppo

Frånkopplad (omkonfigureringar och uppdateringar)

I denna video delar jag med mig av där jag befinner mig just nu. Ett tillstånd av att känna mig frånkopplad pga. de omkonfigureringar och uppdateringar som sker. I detta tillstånd uppstår som en slags känsla av meningslöshet eftersom det känns så tomt. Alla band kapas av och vägledningen känns som bortblåst. Det som har gjorts längs denna resa känns även så avlägset pga. denna frånkoppling, och det som komma skall kan jag inte känna alls.

Detta tillstånd har jag varit i flera gånger längs min inre resa och jag har full tillit till att den nya vågen kommer när tiden är inne. Det jag behöver göra nu är att gå in i mig själv i full tillit till att allt är som det ska vara och välkomna det nya som komma skall.

Till dess önskar jag dig ett helt fantastiskt liv!

All kärlek från mig till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Triggers – (En vägvisare mot en högre medvetenhet)

I denna video berör jag ämnet Triggers. Triggers är de saker som ”triggar” igång en sensation inom dig om den du är som du ännu inte är fullständigt medveten utav. Triggers visar dig även dina skuggsidor och sår som ännu inte är bearbetade och transformerade.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Andligt ego

I denna video berör jag det andliga egot, eller rättare sagt egot som gömmer sig bakom andligheten. Egot är väldigt smart i att hålla sig kvar som en falsk kärna och gör allt för att inte ”dö”. När egot gömmer sig bakom andligheten hamnar man ofta i en fälla där man tror sig vara färdig med egots felaktiga funktionalitet medan den stärker de nya falska jagen inom det andliga istället. Detta är en etapp längs sin resa emot en högre medvetenhet om den man är och i sitt arbete att bli ett med sitt sanna jag genom att skingra egots felaktiga funktionalitet.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Du är allt!

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminde mig om att verkligen ta vara på varje nu och varje stund som existerar. Inlägget påminde mig även om att allt jag får uppleva i varje nu verkligen är en gåva till mig. Jag är fullt medveten om detta men ibland går jag in i ett slags “vardagslunk” där jag sugs in i illusionen av separation och glömmer bort att vara observeraren av min upplevelse. I detta “vardagslunk” skärmas upplevelse av och jag är inte längre lika observant på gåvorna som finns runt omkring mig. Det är lite som att gå in i ett “drömläge” där jag inte är lika vaken. Även kraften inombords förändras eftersom den yttre berättelsen får ett starkare grepp om mig. Man kan säga att skillnaden är som att se mig själv från ovan som en betraktare där jag observerar att det är en berättelse jag upplever, eller gå in i fordonet “min kropp” och tro på allt som sker inom illusionen av separation. Inom illusionen av separation går jag så att säga in i berättelsen och min tolkning av det inom mig själv vilket får det magiska, det unika, det helt fantastiska att försvinna. Ur detta perspektiv kan jag inte längre kan se gåvan jag har mitt framför mig i varje nu eftersom jag har dragits tillbaka in i illusionen av separation. Illusionen av separation kan begränsa upplevelsen av verkligheten så avsevärt att en händelse, eller ett ord kan få upplevelsen av verkligheten att enbart inkludera denna händelse eller detta ord. Från att uppleva mig som allt som är till att enbart uppleva mig som denna händelse eller detta ord är kontrasten mellan dessa två olika upplevelser av verkligheten. Båda är sanna men ger olika starka upplevelser på olika sätt. Båda behövs för att kunna växa som den jag är och upplever mig vara här på jorden. Det vill säga det är inte dåligt att fara in i illusionen av separation för att få en starkare upplevelse ett tag, utan nödvändigt för mitt växande.

Det är så lätt att straffa sig själv i början för att man har fallit tillbaka in i illusionen av separation när man tidigare har varit ute ur den. Men med tiden så inser man att det är precis som det ska vara och man tar sig själv inte lika allvarligt längre. Det existerar ingen prestige i att enbart vara observeraren av upplevelsen utan även tillåta sig att göra några små djupdyk in i illusionen för att få smaka på dess starka upplevelser. Vi är här för att leva oss in i upplevelsen också ungefär som när man verkligen går in i en händelse av en film man ser på. Det är filmen som får ett riktigt grepp om oss som ger den häftiga starka upplevelsen. Att få smaka på den och riktigt känna den och inte enbart få uppleva den på avstånd. Dock så är det gynnsamt att samtidigt vara medveten om att det är en illusion så att man inte blir fångad i den och tror den är allt som är.

Det är när vi erhåller prövningar eller blir visade saker vi ännu inte har bearbetat inom oss som vi oftast går in i illusionen av separation igen, eller när vi går in i ett “vardagslunk” och ett så kallat drömtillstånd där observeraren somnar. Vi sugs då in i det och berättelsen tar ett grepp om oss vilket gör upplevelsen starkare inombords. Vi får riktigt bada i känslan av berättelsen och smaka på den vilket är tjusningen med den. Det är kontrasterna vi är här för att uppleva och växa igenom. Men vi behöver även erhålla medvetenheten om att det är en berättelse och inte vårt liv för att förstå att vi kan kliva ut ur illusionen av separation och inte fastna i den för alltid. När vi kliver ut ur illusionen av separation så ser vi på berättelsen ur ett högre perspektiv. Den har inte samma grepp om oss längre och vi når insikterna och lärdomarna berättelsen verkligen har till oss.

Det är medvetenhen om detta jag har skrivit om i mina böcker Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv och även boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Jag har spelat in över 100 videos i min YouTube-kanal iamthat.me ur mängder av olika perspektiv att se på det. Vad det handlar om är att skingra illusionen av separation för att därigenom nå ditt sanna jag och din sanna kraft och leva ditt högre syfte här på denna jord. Detta är en kraft där du står stark i dig själv, och det är ett perspektiv att uppleva livet där du upplever att du är observeraren av denna upplevelse igenom din nuvarande kropp. Det är en avsevärd skillnad att uppleva berättelsen av “livet” som observeraren jämfört med att tro sig vara sin kropp och att berättelsen är ens liv. Du kan ta tillbaka din kraft att manifestera din verklighet. Du har redan allt inom dig själv och du behöver endast finna det igen. Dvs. du behöver göra en resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv vilket är undertiteln till min bok Den inre flykten.

När jag läste inlägget ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet denna morgon fick jag samtidigt en känsla av att vilja dela detta inlägg med dig här. Lite så att du får en försmak av vad denna bok handlar om och hur den känns att läsa.

Denna bok innehåller de inlägg jag kände i mitt hjärta att jag skulle skriva på min hemsida/blogg mellan år 2012-2017. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok. Livet har sitt sätt att vägleda oss att göra saker vi själva inte är fullständigt medvetna utav. Det vi behöver göra är att släppa taget om hur, varför och vad som kommer att hända och följa vårt hjärta i det vi gör. I detta fall blev det en bok på 684 sidor.


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/

 


2016-12-16
Du är allt!

I morse kände jag detta så starkt och jag försöker komma tillbaka till känslan som jag hade då så att jag kan förmedla detta till dig så att även du får känna det. Det jag kommer att skriva kommer att låta som att jag skriver att det är så det är. För mig är det så men din upplevelse utav livet kan skilja sig ifrån detta. Det är så det är för livet som vi upplever är så beroende av vilket perspektiv vi upplever utav det. Alla är de sanna sett ur det egna perspektivet medan andras perspektiv kan vara svårare att ta till sig eller förstå.

Känslan jag hade i morse är att du är allt! Eller rättare sagt att jag är allt. Det var inte att jag bara tänkte att så kan det nog vara utan jag upplevde det bokstavligen. Jag såg min roll i allt som är och även hur allt är sammankopplat och egentligen är ett. Jag var allt ifrån en lyktstolpe till katten som gick längs vägen. Ingenting var exkluderat utan allt innebar verkligen allt.

Jag reflekterade tillbaka på hur mitt liv har varit på sistone och hur jag har kommit till det perspektiv som jag upplever livet igenom idag. Det har varit en resa av ifrågasättande om vem jag är, vad livet är, vad en upplevelse är, vad den yttre världen är, vad den inre världen är, vad dimensioner är, vad allt är, varför jag får uppleva vissa saker, varför personer är på ett visst sätt, varför vi krigar och bråkar med varandra. Jag har ifrågasatt allt som jag har kommit på att ifrågasätta. Jag har gått igenom min sanningsbank av mina sanningar och ifrågasatt dem alla. Jag har tagit upp en sanning efter den andra och sett på den. Jag har frågat mig själv om den verkligen är sann eller om det finns en högre sanning? Jag har läst över 100 böcker de senaste åren som har med livet att göra på olika sätt. Jag har även läst mängder av texter på Internet och sett diverse olika filmer och intervjuer med intressanta människor. Sanningar som jag har funnit där har jag ersatt inom mig själv. Detta har varit sanningar som har känts sanna i mitt eget hjärta. Det har inte varit enkelt att förändra en sanning till en annan utan jag har fått nöta in den för att den skulle ta plats inom mig och bli min egen nya sanning. Jag behövde få in den så djupt så att jag kunde leva den och uppleva den och inte bara tro på den. Jag har provat olika sätt att leva mitt liv som jag har funnit och de som har fungerat för mig har fått vara kvar, och andra har fått lämna. Det har varit en 8 år lång resa hittills där jag väldigt intensivt varje dag i varje nu har ifrågasatt allt och funnit allt högre sanningar.

Jag har arbetat som elektriker och där fick jag lära mig logisk felsökning som jag sedan har anammat i mitt sökande efter livets gåtor. Jag arbetar nu inom IT-området där jag har börjat använda min intuition i felsökningen som jag även har anammat i mitt sökande. Jag är djupt tekniskt intresserad av hur saker och ting fungerar och även detta har jag anammat i mitt sökande av livets gåtor. Det måste vara logiskt för mig för att jag ska kunna ta till mig det. Min felsökningsförmåga inom både elektriker- och IT-yrket har lärt mig hur jag ska bemöta en frågeställning för att finna ett svar. Är det si på det ena stället så borde det var så på det andra. Det behöver hänga samman så att det inte finns några lösa trådar där det inte längre håller. Jag har nu kommit så långt (som jag ser det, eller upplever det) att jag upplever att allt verkligen är ett, eller att du och jag är allt. Jag förstår om detta kan låta konstigt och som någonting jag bara säger men genom mitt sökande och finnande så är det numera så jag upplever och agerar inom livet.

Så här sitter jag nu och vill beskriva hur du verkligen är allt och få in samma känsla som jag hade i morse som var så stark. Du har en sådan nytta av att få till dig detta perspektiv av livet för det ger dig sådana möjligheter och insikter varje ny dag. Du inser då att allt är en gåva och att allt även har en mening att vara så som det är. Även det mörkaste mörker har sitt syfte, och det ljusaste ljus likaså. Allt är den du är och allt är en projicering utav den du upplever att du är. Allt är en helt makalös orkestration av livet som är allt som är. Varje möte, varje händelse, den röst du hör på radion, ja helt enkelt allt är som det ska vara och har ofta en djupare betydelse än du kan ana. Allt i din yttre värld är den du är och detta kan du känna inom dig om du endast öppnar upp det som skymmer ditt sannaste jag som du når inom dig själv. Det som egot och de falska jagen skymmer för dig. De falska jagen är de roller som du har börjat agera och tro dig vara. De som du har identifierat dig med som dig själv även om de inte är den du är utan endast roller. Även dessa har jag ifrågasatt hos mig själv och avidentifierat mig ifrån dem så att de enbart är roller. Allt starkare har jag kunna känna den jag verkligen är inom mig själv genom detta.

Efter insikten infann sig att min yttre värld hela tiden visar mig vem jag verkligen är så har jag använt mig utav detta för att nå en allt högre medvetenhet om den jag är genom det. Detta har gjort att varje ny dag är en ny möjlighet för mig att växa. Jag har använt livet som den läromästare som det verkligen är eftersom livet hela tiden speglar den jag är inom mig själv. Eftersom jag är allt så är jag även det som jag får uppleva utom mig. Jag är tiggaren runt hörnet, mördaren som de pratar om på TV, snabbköpskassörskan på ICA, hästen som gnäggar, trädet som vajar av vinden, solen som strålar, allt är jag och allt är även den du är. Här står jag nu i en värld som jag har projicerat och får spegla mig i. Jag förstår att detta är djupt men jag skriver helt ohämmat min upplevelse utav världen. Om jag är allt och allt utom mig är delar av den jag är och även min projicering utav det som jag behöver få uppleva så är denna världen en helt perfekt plats för mig att lära mig mer om den jag är. Allt som jag får uppleva varje dag visar mig vem jag är, allt jag ser, allt jag hör, allt jag känner, allt jag smakar, allt är jag, eller allt är du. Vi är en och samma i olika upplevelser utav det. Din upplevelse utav världen är din projicering av den du är eller upplever dig vara. Din och min upplevelse skiljer sig eftersom våra sanningar gör det också. Din sanning kanske inte alls innefattar att du är allt, utan att du är någonting helt annat. Detta är också helt sant för dig även om det inte är min sanning.

Det som även påverkas utav detta är hur vi upplever det vi söker eller längtar efter. Allt i vår yttre värld är en projicering utav vår inre värld eller den vi upplever oss vara. Det vi längtar efter i det yttre är en spegelbild av det vi längtar efter inom oss själva. Det vi hatar i det yttre hatar vi även inom oss själva. Det vi älskar i det yttre älskar vi inom oss själva. Allt! Precis ALLT! är en spegelbild av den du är inom dig själv vilken du har projicerat utåt. Förstår du hur värdefullt det är att få uppleva en värld som denna om precis allt är en spegelbild av dig? Att du får uppleva en prisma av speglar precis överallt där du befinner dig. Detta kan du använda dig utav för att transformera ditt liv och den du upplever dig vara. Precis allt har du i din vardag som du upplever varje ny dag. Det är inte endast en Måndag, Tisdag, Onsdag… och så är det helg igen utan varje stund är ett helt unikt NU där du får uppleva den du är genom allt som är, eftersom du är allt.

De tillfällen du önskar att du var någon annan är även de tillfällen du önskar vara den du verkligen är. Din önskan och din längtan efter någonting oavsett vad det är i det yttre är en spegling av din önskan eller längtan efter motsvarande saker inom dig själv. Du har endast projicerat ut det på någonting i denna yttre värld som du i din tur sedan tror kommer att ge dig känslan som du önskar inom dig själv. Kanske gör den yttre saken det för ett tag men känslan utav den har du fortfarande inom dig. Ingenting i det yttre är din känsla inom dig. Din projektion till den yttre världen speglar endast delar inom dig själv som du längtar efter eftersom allt är du och allt är ett. Kanske tröttnar du sedan på saken du äntligen erhöll och då försvinner även känslan utav det. Du tänker kanske då att det var inte det som jag verkligen längtade eller önskade, eller att den personen har förändrats så min inlevelse utav det yttre har förändrats. När det i själva verket är att spegelbilden inte var det som skapade din känsla utan att det enbart öppnade upp dig för den du är inom dig själv för ett tag. Egot och det som skymmer ditt sannaste jag försvann i samband med att behovet försvann, och när behovet kom tillbaka så försvann även känslan av ditt sannaste jag. Du söker då efter någonting annat i det yttre som du projicerar det på istället. Du vill ha mer och får söka i all evighet efter det som du i själva verket letar efter om du söker i det yttre efter den du i själva verket är inom dig själv.

Allt! Precis allt är en projektion av din medvetenhet om den du är ut till den yttre världen. Din inlevelse av din upplevelse visar dig den du upplever dig vara just nu. I samband med att du använder livet som en spegelbild och bearbetar det som du kan känna inom dig så förändras din inlevelse utav din upplevelse. Men det är inte enbart inlevelsen som förändras eftersom du i samband med att du bearbetar detta förändrar din medvetenhet om den du är. Du förändrar din inre verklighet i samband med detta vilket i sin tur skapar en ny projektion, en ny värld för dig att spegla dig i. Det vill säga i samband med din inre bearbetning av din yttre verklighet förändrar du även din yttre verklighet. Du är skaparen av din upplevelse utav din värld. Du upplever din värld som skiljer sig avsevärt ifrån min eftersom vi håller olika sanningar inom oss om vem vi verkligen är.

Du har en sådan förmåga och kraft att förändra din värld och skapa en sådan som du önskar genom att använda livet som en läromästare. Du kan bli en mästare på livet genom att successivt transformera sådant som livet speglar om den du är till dig. Varje händelse är en gåva till dig även om de tunga är svårare att förstå, men även de har sin mening att vara där för dig. Genom att successivt ta emot livets budskap och transformera dina egna sanningar så skapar du ett allt bättre flöde till dig själv eftersom livet inte behöver återupprepa samma budskap till dig om och om igen. Kanske undrar du ibland varför alltid jag ska få uppleva det här? Det beror förmodligen på att livet speglar den du är till dig men att du inte har tagit emot budskapet ur händelsen ännu. Kanske försvinner händelsen för en stund men den kommer alltid åter i någon form. Förstår du inte dess ursprungliga form så återkommer den i en annan. Livet gör allt för att få dig att växa till ditt sannaste jag eftersom det hela tiden speglar den du är. I början så speglar livet de saker till dig som du tror dig vara i form av dina falska jag. Livet visar dig gladeligen hur du kan reversera dessa sanningar om den du är för att nå en allt högre nivå av medvetenhet om dig själv. Detta kan vara jobbigt eftersom det är prövande att bli ifrågasatt om den man själv anser sig vara. Successivt genom att bearbeta detta så når du allt djupare in i ditt sannaste jag. Alltmer harmoniskt och kärleksfullt upplevs livet och alltmindre allvarligt upplevs det även ju längre du kommer på din väg emot ditt sannaste jag (vilket är allt som är).

En omedveten del av den du är upplevs oftast som ett slags obehag. Det känns inte bekvämt inom dig själv. Medan en medveten del utav den du är upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla. Detta kan du använda dig utav medan du speglar dig i allt som du är i det yttre. Upplever du att du stör dig på någonting så är detta en helt perfekt händelse att använda dig utav för att växa som ditt sannaste jag. Det som du stör dig på är endast en spegelbild av den du är inom dig själv. Energin som du kan känna inom dig som upplevs av det störande är den du är som du ännu inte är medveten utav. Genom att gå in i denna känsla inom dig själv och acceptera detta som den du är så kommer detta successivt att transformeras om till en kärlekskänsla eller en transparent känsla. Du kan även ge kärlek till den delen utav dig som om det vore ett ledset litet barn. För det är dig själv eller en del utav den du är vilket är allt som är som du kan känna inom dig genom den yttre händelsen som var störande. Det yttre speglade endast detta till dig för att få dig att växa. När du väl har bearbetat detta inom dig själv så försvinner oftast även den yttre spegelbilden då du inte längre projicerar ut detta till den yttre världen. Bearbetar du det däremot inte så kommer livet att fortsätta spegla detta inom dig själv. Det vill säga att du fortsätter att störa dig på vissa saker. Genom att bearbeta detta så som jag beskrev skapar du ett alltmer harmoniskt och kärleksfullt liv till dig själv både i ditt inre och i ditt yttre. Alltmer speglar du dig i medvetna delar av den du är. Det vill säga du upplever alltmer som den du är, och du är allt som är. Allt närmare den du verkligen är inom dig själv kommer du vilket i sig skapar en känsla av välbehag och fridfullhet. Du är nöjd över hur det är och hur du har det. Det är egentligen bra hur det än är i det yttre för du kan känna denna härliga känsla inombords. Det som du tidigare längtade och önskade i det yttre är nu någonting som du upplever hela tiden inom dig själv. Det falska behovet har upphört och du behöver inte längre projicera det utåt i någonting eftersom du redan kan känna det inom dig själv. Det yttre kan fortfarande vara någonting som du älskar att göra eller uppleva, men det falska behovet i det är borta. Nu är det en ren glädje att få göra eller uppleva det och känslan inombords är kvar även om det skulle försvinna. Din jakt efter någonting eller kamp av att få behålla någonting minskar i samband med detta eftersom du redan är hel och kan känna den du är inom dig själv. Du fascineras över hur fantastiskt livet verkligen är och vilken möjlighet du har givits av att få uppleva dig vara just du i detta nuvarande liv. Allt är helt perfekt även om det ibland givetvis kan upplevas mycket prövande också.

Så min upplevelse i morse när jag åkte till jobbet var att jag är precis allt. Jag upplever det just nu igenom min kropp som projicerar min upplevelse åt mig. Ungefär som om jag befann mig i en upplevelsegenerator som skapar exakt det som jag behöver få uppleva till mig varje sekund. Hur fantastiskt är inte det? Vilken fantastisk gåva världen är för mig att uppleva! Jag är så oerhört tacksam för allt, även det jag ännu inte förstår. Men även jag har en längtan och en önskan och det är inte alls fel att ha detta. För det är genom den vi drivs framåt till någonting i denna värld, och det är precis så det ska vara. Vi behöver en drivkraft för att nå dit vi ska vilket i sin tur är ännu en spegelbild om den vi är inom oss själva.

Livet här på jorden och tiden vi upplever är en sekvens av rum som vi upplever som rör sig i en sekvens som vi kallar för tid. Varje rum är en vision om den du är. Det vill säga i varje nu som du upplever befinner du dig i ett rum som visar dig den du är ur det perspektiv som du har förmågan att uppleva detta igenom. Genom varje val som du gör påverkas rummet eller val av rum genom denna sekvens vilket vi även kallar för ett liv här på jorden. Du föds och får uppleva en tids och rumsupplevelse sekventiellt medan du som ditt högre jag befinner dig bortom detta. Som ditt högre jag har du även valt en väg igenom denna upplevelse eller matris av möjligheter. Det är detta som du kan känna i ditt eget hjärta är rätt för dig. För det är genom ditt hjärta som du låter ditt högre jag vägleda dig genom matrisen av möjligheter i denna tids och rumsupplevelse som hela tiden visar dig den du är. Vissa rum är mer prövande än andra. Går du vilse eller inte följer den livsväg som du själv har satt upp som ditt högre jag så kommer motståndet att stärkas ju längre ifrån din livsväg som du kommer. Ju närmare din livsväg som du vandrar så kommer även livet att upplevas allt följsammare. Även detta kan du använda dig utav inom denna värld som vi upplever just nu. Det finns en mening i allt som sker som har en betydelse bortom detta nuvarande liv. Egentligen har allt som sker här och nu en mening i ett större sammanhang då denna nuvarande livstid endast är ett steg i evolutionen av den du är, vilket är allt.

Så här befinner jag mig nu igen i en värld som visar mig den jag är genom allt som jag får uppleva. Det är stort och det betyder att jag är allt. Det betyder även att allt är ett. Det är endast att det upplevs genom olika former här i denna värld, och vi får uppleva det i en sekvens av tid som vi kallar för ett liv. Det vill säga vi får uppleva små bilder av oss själva i varje rum vilket är en vision om den vi är. Successivt så blir rummen större, eller rättare sagt ditt perspektiv att uppleva dem blir större. Även tiden expanderar eller slutar vara sekventiell på samma sätt som tidigare. Alltmer upplevs vara ett och samma nu och du är allt detta.

Jag önskar dig en helt underbar dag! Ta vara på den och upplev den fullt ut. Ta emot budskapet ur det som du får uppleva och nå en allt högre medvetenhet om den du är genom detta. Alltmer harmonisk och kärleksfull upplever du både dig själv och den yttre världen eftersom den är en projektion av din inre värld.

All kärlek till dig!

Teppo

Energiutbyten (avgöra om du ska göra eller säga någonting)

I denna video pratar jag om att vi lever som i två världar samtidigt. Den ena är fysisk i sin form och den andra är ickefysisk och består av energier. Dessa världar hänger egentligen samman och påverkar oss på olika sätt. Allt vi gör i det fysiska har en ickefysisk aspekt inbäddad i sig i form av ett energiutbyte. Genom att bli energisensitiv och observeraren av sin kropp, sina tankar, sina känslor och egot så kan man avgöra om man ska göra eller säga någonting, eller om det är bättre att avstå ifrån att göra detta. I videon ger jag några exempel när detta sker.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Multidimensionellt bagage (karma, spegelbilder m.m.)

I denna video delar jag med mig av min syn på bagage, karma och spegelbilder som vi får uppleva i denna form av liv som vi upplever just nu. I denna form av liv upplever vi händelser i det yttre som har en annan form vilket inom oss själva skapar en känsla av den vi verkligen är. Detta går bortom denna nuvarande upplevelse, bortom vår nuvarande kropp, bortom händelsen som sådan som egentligen endast är en spegelbild om den du är som du når inom dig själv. Du är en multidimensionell varelse upplevandes ett tillsynes fysiskt liv igenom en kropp just nu. Genom denna kropp kan du uppleva dig själv som ditt högsta jag genom allt som är, och du kan även visa andra den de är som sitt högsta jag genom formen av dig. Allt är ett och du upplever det just nu genom formen av dig.

/Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Tomheten (upplevelsen av alltings möjligheter)

I denna video delar jag med mig av där jag själv befinner mig just nu. I en slags tomhetskänsla där alla möjligheter existerar och allt är möjligt. Jag känner en orkestration av livet, änglar, mästare, mitt högre jag m.fl. men jag vet ännu inte vad det är. Allt sker i periferin som jag ännu inte kan nå eller förstå. Detta kan skapa en frustrerande känsla om man inte samtidigt släpper taget om vad det är och istället är här och nu med full tillit att livet vet vad som är bäst för mig och när det är bäst för mig att få uppleva.

Det jag upplever kan man säga är lugnet före stormen, eller stillheten innan nästa våg för mig att följa. Vägledningen erhåller jag av livet när det väl är dags genom att även fortsättningsvis följa mitt hjärta i det jag gör.

All kärlek till dig!
Teppo

 


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Du behöver inte alltid förstå, var här och nu

Denna morgon fick jag återigen en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Detta var precis vad jag själv behövde få läsa just nu. Vi behöver inte alltid förstå eller finna logiken i det som är, även om det var så även jag började mitt sökande. Det behövde finnas en förståelse och ett svar på varför i mitt sökande. Efter en stund in i mitt sökande efter en högre mening med mitt eget liv och livet som sådant nådde jag insikten av att försöka förstå allt var en begränsande faktor som tog mig ner i lägre dimensioner av medvetande. Jag öppnade mig för högre sanningar och släppte taget om att förstå varför för att tillåta detta svar komma till mig när jag väl är där med min nuvarande medvetenhet. Mer om detta i inlägget ur boken som jag delar med er här.

Denna bok innehåller de inlägg jag kände i mitt hjärta att jag skulle skriva på min hemsida/blogg mellan år 2012-2017. När jag läste detta kände jag en önskan att få dela med mig av detta inlägg ur boken även här på hemsidan till er. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok.

Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/

 


2016-02-16
Du behöver inte alltid förstå, var här och nu

Det finns alltid en högre förståelse än den som du har just nu. Men för att du ska nå denna högre förståelse så behöver du även acceptera att det finns någonting mer än det som du kan förstå just nu. För accepterar du inte det som du ännu inte kan förstå så försakar du även dess möjlighet att komma in till dig som en verklighet.

Ofta så tolkar vi det som vi får uppleva baserat på det som vi för närvarande anser vara sant och ser inte det högre budskapet i det som sker. Vi tror att det är sant och att det är så det är även om det finns en högre mening inbäddad i det som händer. Vi tolkar det ur det perspektiv som vi för närvarande kan acceptera som en sanning. Men hur kommer det nya in i bilden om vi alltid måste förstå allt som sker och även tolka det genom våra nuvarande sanningar?

Allt som vi upplever av livet är ett perspektiv av allt som är. Även om det vi upplever har flera aspekter inbäddade i sig så korrigeras detta så att det passar in i vår egen verklighet. Vi skalar så att säga av upplevelsen till ett smalt spektra som anpassas och tolkas att passa in i formen av det som vi kan förstå. Låt säga att någon har upplevt någonting mirakulöst som går bortom det som du kan acceptera som en sanning, någonting som går bortom det som du kan förstå. Hur tar du emot det som denna någon berättar för dig? Tänker du att denna person ljuger och bara hittar på? Att detta inte kan vara sant eftersom det ännu inte finns i din egen uppfattning om verkligheten. Eller låter du dig ta in detta in i ditt medvetande även om du ännu inte kan förstå det?

På min egen resa emot en högre medvetenhet om den jag är och livet som sådant så har jag successivt nått allt högre sanningar som jag tidigare inte har kunnat förstå. Steg för steg blir alltmer en verklighet i min tillvaro och livspusslet lägger sig framför mig för varje ny dag som går. Jag accepterar och förstår att jag inte har det högsta perspektivet om någonting, och även att jag tolkar det som är baserat på min nuvarande sanning. Med ett öppet sinne har jag successivt höjt mina sanningar till andra som i sin tur har gjort mig mottaglig för andra högre verkligheter än jag tidigare hade varit öppen för. Dock så har jag kommit till en punkt i tillvaron där jag inser att jag begränsar min egen förmåga genom att vilja förstå allting. Genom mitt logiska tänkande så har jag försökt att sätta saker i ett perspektiv för att sedan kunna säga varför det är så som det är. Jag har gjort det både för min egen skull och för att jag sedan ska kunna skriva om det i t.ex. ett inlägg här för andra att kunna ta till sig detta som en högre sanning. Jag har velat veta varför det är så som det är och inte enbart acceptera att det är så det är. Det har varit lättare för mig att förändra min sanning när jag har förstått varför det är så som det är. Men nu börjar det hända saker i min verklighet som får mig att inse att jag begränsar min förmåga att se och även agera med det som är när jag hela tiden måste försöka förstå. När jag försöker förstå varför så försvinner jag ifrån att vara i nuet in i tankens värld där jag försöker kategorisera detta nya in i något slags ramverk där det finns ett sammanhang. När jag i själva verket behöver befinna mig i nuet helt förankrad med moder jord så försvinner jag istället bort ifrån mitt center där jag försöker förstå varför.

Insikten som har kommit till mig nu är att låta mig vara här och nu för att uppleva och även agera med det som är även utan att jag förstår vad det är eller varför. Vetskapen och förståelsen för vad och varför kommer till mig i efterhand i vilket fall. Så det bästa för mig just nu är att tillåta mig gå bortom ramverket och in i det okända för att senare låta det smälta och få plats i någon sorts form som går att beskriva i ord. För varje gång en ny förmåga visar sig för mig och jag nyfiket har försökt att se och höra och avgöra vad det är så försvinner det. Det jag upplever och min förmåga att avgöra vad det är befinner sig helt enkelt på olika dimensioner tolkar jag det som, och så fort jag är i en högre dimension och upplever saker så försvinner jag tillbaka ner i en lägre så fort jag försöker tolka det genom att vilja förstå.

Vad jag försöker förmedla med detta inlägg är att vi inte alltid måste förstå allting, utan att vi även kan tillåta oss att inte förstå men ändå vara närvarande och uppleva det som är även utan att tolka det genom våra sanningar. Det vill säga att vi har en förmåga att gå bortom vår nuvarande sanningsbank bara vi släpper taget och tillåter det som visar sig att vara så som det är. Vi kan göra det genom att vara närvarande här och nu och sedan bara acceptera att vi inte alltid måste förstå allting som är. Vi måste inte tolka allting in i ett redan befintligt ramverk av sanningar, utan vi kan även observera det som är utan att göra detta.

Låt dig själv gå bortom din nuvarande sanningsbank och se vad mer som är möjligt i denna värld. För egen del så anser jag att allting är möjligt. Det är bara att vi inte har nått vår sanna potential riktigt ännu. Ett sätt att höja din potential är just genom att inte försöka förstå allting och vara närvarande här och nu och sedan låta det nya visa sig för dig. Det nya kommer sedan att ta en plats i din sanningsbank och du blir mottaglig för allt högre sanningar. Alltmer blir möjligt i din nuvarande tillvaro som går bortom det som du tidigare hade upplevt som möjligt. Förståelsen för det kommer i efterhand.

Jag önskar dig all kärlek & ljus <3

Teppo