Del 111 – Ljusarbete (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

Detta är förmodligen sista delen i denna serie av videos. I denna video delar jag med mig av mitt ljusarbete här på denna jord och hur jag ser på ljusarbete.

Var ljuset och kärleken i ditt liv för din skull <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 110 – Intuition (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video pratar jag om intuition och hur viktig del det är för att leva ditt högre syfte här på denna jord.

Lita på din inre känsla och din intuitiva förmåga!
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 109 – En sanning? (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video pratar jag direkt ur en känsla jag burit under veckan. Hur de som söker finner en sanning, och hur de ofta verkar överensstämma varandra. Jag pratar om sanningar överlag och hur vår fasta och bestämda åsikt över vad som är sant är en kraftig begränsning i vår egen personliga utveckling. När man berättar dessa sanningar för de som ännu inte söker förlöjligar ofta de som söker och har funnit sina högre sanningar.

 

Lev din sanning!
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 108 – Healing

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video pratar jag om healingvarianter såsom Usui Reiki, Karuna Reiki®, Holy Fire Reiki 1 & 2, Angelic Reiki®, AAA Golden Heart och Munay Ki. Jag berättar även om de olika kursstegen upp till Master/Lärare-nivå. Längs min inre resa har jag utbildat mig inom dessa healingvarianter för min egen personliga utvecklings skull.

Mer information om Munay Ki: http://munay-ki.org

All kärlek till dig <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 107 – Varför ska jag utvecklas personligen? (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berör jag ämnet personlig utveckling. Jag går bortom den fysiska materiella tillvaron och beskriver de högre aspekterna i att utvecklas personligen. Jag berättar även om ”The event” vilket är ett energipåslag/uppgraderingar som sker just nu.

Jag önskar dig ett fantastiskt liv <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 106 – Energiformer (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video blev jag vägledd att prata om energiformer. Jag berör ämnet energi i olika former och hur det kan transformeras till andra former. Är man energisensitiv kan man känna dessa olika energiformer både inom och utom sig själv, och det är även möjligt att se energi för sin inre syn. Negativa tankeformer kan t.ex. skapa egna energi-livsformer som om de vore en egen entitet som dränerar oss på energi och håller oss nedstämda. Positivt tänkande är inte enbart floskler utan påverkar vårt energisystem avsevärt vilket får oss att må bättre.

Allt är energi och så även du <3
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 105 – Finn ditt center, finn din kraft (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video berättar jag att det finns olika sätt att uppleva livet genom din fysiska kropp. Ett sätt är när du befinner dig i ditt center och kan känna din fulla kraft. Det andra är när du dras ur ditt center in i händelsernas centrum och därigenom även bort ifrån din fulla kraft.

Var sann emot dig själv och finn åter till ditt center och din fulla kraft!
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 104 – Jag förstår inte? (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video läser jag återigen ett inlägg ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som heter ”Jag förstår inte?”. Min bok Jag ÄR har skrivits mellan år 2012 – 2017 och speglar min inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. I denna bok förmedlar jag insikter om livet och även om de olika tillstånd man når längs en inre resa. Inlägget Jag förstår inte? speglar mitt ifrågasättande om oss människor här på denna jord. I inlägget beskriver jag även hur vi som vårt falska jag upplever tillvaron, och jämför detta sedan med oss som vårt äkta jag.

Var sann emot dig själv och andra!
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Del 103 – Släpp ditt motstånd och ta emot livskraften (YouTube)

En video i serien om Meningen med livet (Lev ditt högre syfte)

I denna video läser jag återigen ett inlägg ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som heter Släpp ditt motstånd och ta emot livskraften. I detta inlägg förmedlar jag hur vi alla har oändligt med livskraft att ta emot, men att vi själv skapar ett motstånd emot det. Denna livskraft håller oss friska och vitala så det handlar om att finna vad som skapar detta motstånd och tillåta dig själv att vara detta flöde, denna livskraft.

Låt livskraften flöda fritt igenom dig!
Teppo


Videon bygger vidare på tidigare videos i denna serie som du finner på min YouTube-kanal iamthat.me:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube