Vem vill du vara?

Redan igår när jag var ute och sprang fick jag en känsla för att skriva detta. Det är en tidig tisdag morgon och jag ska snart med bussen till jobbet. Kanske hinner jag skriva färdigt nu, eller annars får jag fortsätta på bussen. Det verkar bli ett inlägg varje morgon numera, men jag känner att jag inte ska pressa fram något bara för att skriva för då blir det fel fokus. Jag gör saker när jag känner att jag ska göra dem, när jag känner att det är meningen att göra dem. Det är så det är att följa den inre vägledaren. Ibland så känner jag ingenting och då blir det stilla från mig. Sedan känner jag att nu är det meningen att jag ska göra det här, och då gör jag det just då. Det är en timing-grej att leva i symbios med livet och vägledningen för detta har du inom dig.

När vi upplever livet inom illusionen av separation så upplever vi väldigt mycket spegelvänt. Vi tolkar vår önskan, våra händelser, våra känslor m.m. spegelvänt. Vi ser utåt och tror det befinner sig där när det i själva verket visar saker inom oss om vem vi är.

Ett exempel som på detta som jag kände att jag skulle skriva om idag är de tillfällen vi ser upp till någon annan och tänker att “tänk om jag kunde få vara som dem?” Se så lyckade de är. Varför är de så lyckade när jag känner mig så liten och misslyckad? Varför fick de allt det där när jag inte fick någonting? Kan du känna igen dig i dessa tankegångar? Kanske inte exakt så som jag beskrev men ändå en känsla om du ändå hade fått uppleva det någon annan nu får göra. Att du skulle få byta plats och uppleva deras liv istället för ditt. Du ser ner på dig själv och ditt liv som mindre lyckat och önskar vara någon annan än du är och att du får uppleva deras liv. Detta är i vilket fall vad du tror att du önskar inom illusionen av separation.

Du har valt exakt det liv som är dig menat som ditt högre jag i den övre världen innan du valde att inkarnera din nuvarande kropp och födas till denna plats. Du har valt dina föräldrar, eller ni har gemensamt kommit överens om detta innan någon av er kom till denna plats. Föräldrarna och samhället du valde att inkarnera till ger dig exakt den prägling du behöver för att få det perspektiv du börjar uppleva livet igenom. Kroppen du upplever detta liv igenom har du också valt eftersom även den är helt perfekt för det du kom för att uppleva. Ur detta perspektiv speglar sig nu upplevelsen av livet för dig vilket handlar om att visa dig den du ännu inte är medveten om att du är.

I början av din upplevelse av livet, eller resten av detta jordeliv upplever du denna upplevelse ur detta perspektiv vilket till en början nästan alltid är inom illusionen av separation eftersom du inte längre minns vem du är. Som jag ser det är det är först när du når en livskris som du eventuellt börjar ställa de existentiella frågorna om vem du är, varför du är här osv. Till dess är det perspektiv som präglingen gav det du får uppleva. Är detta perspektiv sant? Ja för dig inom illusionen av separation är den det. Det är ju så du upplever att det är så visst är det sant för dig. Men det är inte längre din sanning när du skingrar illusionen av separation och når ditt sanna jag igen. Till dess upplever du dig vara någon du tror att du är, men som du inte är. Det mesta upplevs nu spegelvänt. Dina tolkningar, dina upplevelser, ja nästan allt upplevs spegelvänt, och hela samhället verkar göra detsamma så självklart är det så det är, eller?

Jag återgår till känslan för detta inlägg vilket var när du ser upp till någon annan och det liv de får leva och önskar du fick göra det också. Jag vill börja med att säga att du inte har en aning om hur de upplever livet eftersom du inte har samma prägling som dem. De kanske också önskar vara någon annan och uppleva ett annorlunda liv än de gör som du ser upp till och önskar dig istället för ditt eget.

I min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv skrev jag en inledande kort text som löd:

De tillfällen du önskar vara någon annan är de tillfällen du önskar vara den du är.

Det som menas är när du ser upp till någon annan och önskar få uppleva deras liv önskar du egentligen uppleva ditt sanna jag istället för illusionen om den du tror dig vara inom illusionen av separation. Den andra personen och känslan du tror det betyder att få uppleva den andra personens liv är en spegelbild hur det upplevs att vara ditt sanna jag. Åter en spegelvänd upplevelse av livet vill säga.

Vad du än upplever inom denna verklighet är du som ditt högsta jag. Är du inte medveten om den delen av dig själv som ditt högsta jag upplevs det som en slags olustkänsla inom dig. Kan du se de tillfällen denna känsla skapas inom dig? Hur tolkar du denna känsla? Skyller du på något i det yttre när det händer? På spegelbilden.

Medvetna delar om den du är som ditt högsta jag upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla inom dig. När du är förälskad kan du känna den du är som ditt högsta jag vilket den du är förälskad i speglar till dig eftersom egot inte skärmar av detta för tillfället. Inom illusionen av separation känner du så på grund av den andra men du kan även nå detta tillstånd utan någon spegelbild utom dig själv inom dig själv.

Samma sak är det gällande vem du vill vara. Det du verkligen önskar när du önskar vara någon annan är att få vara den du verkligen är. Dvs. du vill uppleva din egen högsta önskan som du även valde som ditt högre jag innan du valde att få uppleva livet du upplever just nu. Du lever din egen högsta önskan just nu. Vill du även känna det inom dig så skingra illusionen av separation som skapats av den prägling du fått erhålla för att börja uppleva livet ur ett visst perspektiv.

Nu är bussen framme och jag behöver kliva av.

Jag önskar dig ett underbart fantastiskt och upplevelserikt liv som den du kom för att vara 🙏💕

Teppo

Förhindrar mitt sökande mig?

När man befinner sig på en inre resa så är det ett sökande som sätter igång. Ett sökande efter allt högre svar ur mängder av olika perspektiv. Ett sökande efter meningen med sitt eget liv, ett sökande efter sina skuggsidor, ett ständigt sökande efter mer svar.

Successivt finner man även svar och upplevelsen av livet förändras på ett tillsynes magiskt vis. Ofta ställer man sig frågan: Vad mer är möjligt? och sökandet efter detta fortsätter.

Detta kan bli väldigt intensivt. Åtminstone har det varit så för mig. Det är lite så jag fungerar. Påbörjar jag något som jag brinner för blir jag som en borr som bara fortsätter. Men när jag finner ett svar uppstår även nya frågor att söka svar på. Livet expanderar alltmer och allt djupare sanningar bär jag.

Jag sökte och fann väldigt intensivt i många år, och jag gör det fortfarande men inte lika intensivt längre. Jag är inte den där borren utan låter det komma inom sin tid.

Anledningen till att jag inte söker lika intensivt var insikten jag erhöll att jag inte var lika närvarande här och nu för att uppleva det som är. Jag var hela tiden i ett sökande efter vad mer som existerar. Precis som det var inom illusionen av separation där egot ständigt söker kompensation för sin egen ofullständighet om den man är i det yttre. Egot är aldrig nöjd och heller aldrig i nuet. Nu hade det fått fäste i ett annat falskt jag istället. Nämligen Sökaren. Sen sökaren och finnaren, och den som berättar detta vidare.

Vad är meningen med att söka och finna om man inte samtidigt njuter av skörden man har sått?

Livet har sitt sätt att visa oss mer och vi erhåller det i den takt det är menat. Är vi medvetna och lyhörda och närvarande här och nu så tar vi oss vidare fortare än om vi pressar oss fram (vara som en borr). Givetvis blir det så till en början för att nå tillräcklig medvetenhet om vad livet vill visa till oss. Men sen förhindrar nästan det intensiva sökandet framfarten eftersom man då befinner sig i huvudet och vill veta mer. Det behöver ta fäste och man behöver leva det för att få uppleva den verkliga skillnaden. Givetvis kan detta ske parallellt men det jag menar är: Glöm inte bort att stanna upp och njuta av färden samtidigt.

Du har ändå valt att uppleva livet här på jorden. Inte endast söka dig bort från den i en uppstigning någon annanstans. Jorda dig, var här och nu, och ta ner medvetenheten in i dig som människa här på denna jord. Då hjälper du även andra med ditt ljus som de ser i dig.

Jag önskar dig en fin dag 🙏

Teppo

Livet är så mycket mer

I morse fick jag en känsla för att spela in en video med titeln Livet är så mycket mer. Satte mig och mediterade på känslan vilket resulterade i en resa till olika stjärnsystem. Som människor kan vi uppleva att livet är en liten händelse och vi känner oss fast i den händelsen. Men det är så mycket mer vilket jag pratar om i denna video.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Egots förklädnad i andlighet

Jag fick känslan att skriva om hur egot byter form. När vi blivit medvetna om egot och börjat avidentifiera oss från våra falska jag som förhåller sig med egot så tar ofta egot en annan form istället och gömmer sig bakom andligheten. Vi tror oss vara fria ifrån identifieringen med egot fast den endast har bytt förklädnad.

Egot stärker den vi tror oss vara, och tror vi oss vara någon vi inte är så stärker egot även detta. Vi identifierar oss med allt möjligt vilket egot stärker. Vi identifierar oss med de roller vi agerar, vår partner, det vi tycker om, det vi gör, vår arbetstitel, vår kropp, våra tankar och även andligheten och så mycket mer.

Den inre resan handlar ofta om att avidentifiera sig ifrån allt detta och därigenom nå sitt sanna jag allt starkare eftersom det är egot och de falska jagen som skärmar av detta. Det som också händer längs denna inre resa är att man ofta blir medveten om att man är en andlig varelse i en fysisk kropp, och att livet här på jorden är en upplevelse igenom en kropp. Den handlar även om att ärligt se inåt till sitt eget bagage, sina skuggsidor och sitt mörker och transformera detta till medvetenhet om den man är. Det är längs den inre resan som även andligheten kommer in i bilden.

För en del är andlighet någonting man ägnar sig åt, medan för andra är det någonting man insett att man är. Beroende på perspektivet till detta kan även egot följa med men nu i en andlig förklädnad där man har identifierat sig med andligheten som någonting man gör. Detta gör att det sanna jaget skärmas av eftersom andligheten nu är det nya falska jaget som egot förhåller sig till.

Kanske har man lärt sig andliga principer att man måste vara på ett visst sätt för att vara andlig, så man är inte längre sann emot sig själv eftersom man istället har klätt på sig andlighetsrollen. Eller så ska allt endast vara ljus och kärlek och sitt eget mörker och smärta är någonting dåligt som man ska förklä i någon sorts påklistrad lycka av att allt måste vara så harmoniskt till det yttre, för då visar jag andra att jag är så andlig vilket man nu identifierat sig med. Det är som att lägga locket på igen och inte se det livet vill visa om den vi är. Det blir som en ny början av den formning av falska jag som skapades under ens uppväxt, och nu kan egot istället fästa sig i dessa andliga principer medan man tror sig vara helt fri från detta.

Du behöver inte vara på något visst sätt för att vara andlig. Du är redan en andlig varelse i en fysisk kropp hur du än är eller beter dig. Detta förändras inte pga. hur du är eller vad du gör. Visst finns det saker vi gör som vi kallar för andliga saker men det jag menar är att du är en andlig varelse bortom tid och rum som just nu upplever en tillsynes fysisk upplevelse igenom en kropp i en tids och rums upplevelse. Var uppmärksam på om du har identifierat dig med nya saker i tron om att du redan är klar. Det är jättelätt och väldigt vanligt att det andliga egot tar vid när vi jobbar med oss själva, och nu går vi i en sorts oärlighet emot oss själva eftersom vi har satt krav på oss själva att vi måste vara på ett visst sätt. För annars är vi inte andliga.

Livet behöver inte vara så allvarligt hela tiden. Det måste inte endast vara ljus och kärlek och en underbar harmoni och lycka. Gör det du brinner för utan att straffa dig själv pga. vad du tror andra ska tänka om dig om du gör det. Se även ödmjukt på dina svagheter utan att straffa dig själv. Se ärligt på din smärta utan att döma dig själv, och inse att du kan vända allt detta till styrkor och medvetenhet istället. Det är inga svagheter och du måste inte visa dig som ljus och kärlek och att allt är så himla glatt för att vara andlig. Du kan vara förbannad, frustrerad och ledsen också eftersom alla våra känslor är valida. Dömer du vissa känslor har du ett motstånd emot dig själv. Agerar du roller som du identifierar dig med så är egot oftast där med dig samtidigt, och det är egot som dömer och straffar dig själv.

Vad jag försöker förmedla är var sann emot dig själv. Försök inte agera någon roll av andlighet för det gör den ofta till ett falskt jag och då är egot där och skymmer ditt sanna jag vilket förhindrar dig att nå det. Andligheten blir då någonting du gör och ingenting du är. Lev i sanning istället och släpp ditt motstånd emot dig själv och var dig själv. Du är bra precis just så. Du behöver inte visa någonting annat än den du verkligen är. Det är äkta och sant och det är då äkta kärlek kan uppstå. Du är inte sämre för att du har dina mörka sidor eller ett bagage med dig, vi alla har dem. Alla kommer inte tycka om dig ändå eftersom du alltid kommer att spegla skuggsidor hos någon annan, men du kommer att tycka om dig själv när egot inte är där och dömer dig. Och när andra tycker om dig så är det dig de tycker om, inte ett falskt jag vilket är en roll som du börjat agera för att låtsas vara någon annan än du är.

Det jag ser inom ”andligheten” är att det nästan har blivit som ett nytt mode. Man ska säga de rätta orden, man ska vara på rätt sätt och man måste så himla mycket för att vara andlig och för att egot ska få bekräftelse och stärkas av det. Skit i det för sjutton!!! Du måste ingenting överhuvudtaget för att vara andlig. Du är det ju redan. Släpp alla måsten och allt motstånd inom detta och se ärligt på dig själv vad du verkligen önskar istället och du kommer allt närmare sanningen om vem du är. Vilket är en andlig varelse i en fysisk form av upplevelse just nu.

Andligheten är ingen religion att tro på eftersom det är ditt sanna jag (den du är). Tror du bara på det så befinner du dig uppe i huvudet och upplever en illusion av separation ifrån ditt sanna jag. Lever du det istället så kommer du ner i hjärtat och kan åter känna och vara ditt sanna jag. Ingenting jag skriver i mina böcker eller här på hemsidan eller pratar om i mina YouTube-videos är någonting du endast ska tro på. Känns det sant för dig så lev det istället. Det är först då skillnaden visar sig i ditt liv, eftersom då kommer det att infinna sig en insikt genom din egen upplevelse av verkligheten. Det är inte längre en tro utan en faktisk vetskap. Det spelar ingen som helst roll om någon annan tror på det du nu vet eftersom vi alla har olika sanningar och perspektiv att uppleva denna verklighet igenom. Men fastna inte där heller eftersom det alltid existerar en ännu högre sanning att uppleva och veta. Fortsätt bara vara sann emot dig själv och skapa inte så mycket måsten över hur du behöver vara. Var dig själv och det är bra nog! Duger det inte för någon annan så är det deras problem, inte ditt.

Med dessa ord avslutar jag denna text och önskar dig en underbar dag i sanning emot dig själv <3

Teppo

När inget verkar hända

Jag vet att jag har skrivit om detta någonstans tidigare. Kanske är det i min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som innehåller mina inlägg från denna hemsida från år 2012 – 2017.

År 2017 vägledde Ärkeängel Mikael mig att starta min YouTube-kanal. Kort därefter sa han åt mig att jag skulle ta bort alla inlägg från min hemsida. Chockad tänkte jag: Va? Ska jag radera allt jobb jag lagt ner från år 2012 i dessa inlägg. Jag var just då i en massa avslut i mitt liv och tänkte att han vet nog någonting jag själv inte vet. Så efter chocken lagt sig accepterade jag att min väg förmodligen var en annan och att det nu var dags att lämna detta med inlägg på hemsidan. Kort efter jag accepterat denna vägledning sa han: och de ska flytta in i din nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Som jag skrattade och var förundrad över hur jag blivit vägledd att skriva en bok helt omedveten om att jag gjorde det. Ärkeängel Mikael hade nog roligt under mellanrummet från chock till acceptans haha 😂 Samtidigt visade jag livet att jag är redo att lämna det som varit för att välkomna det nya.

I flera år hade jag känt att det var en bok som skulle komma ut genom mig, men jag visste inte hur. Jag hade även erhållit titeln Jag ÄR men inte undertiteln för då hade jag förstått vad det var vilket inte var meningen. Nu var den plötsligt där? Det blev en bok på 684 sidor. Den är även stor i formatet för att få in all information jag delat under alla dessa år. Som e-bok står det att den är på 1220 sidor i Internetbokhandeln. Jag har även skrivit om denna känsla om en bok med titeln Jag ÄR i min bok Jag ÄR eftersom jag skrivit om det på hemsidan. Boken är uppdelad efter det datum inlägget skrevs och det finns många inlägg i denna bok. Gillar ni dessa inlägg gillar ni nog även boken.

Min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv är skriven på ett annorlunda sätt. Den skrev jag genom att kommunicera och erhålla information av mitt högre jag. Även den boken är publicerad.

Jag har flera böcker på känn som jag ännu inte har skrivit. Medan jag skrev den inre flykten så fick jag besök av Plejadianer som sa att de skulle hjälpa mig att skriva min tredje bok. En annan boktitel jag känt inom mig är 144.000. Kanske är det en och samma bok. Jag vet inte.

Jag har även fått boktiteln Ängel till mig och en känsla för boken. Men den har inte heller börjat skrivas. Just den boken tror jag redan existerar i en annan dimension och blir tillgänglig för mig när jag är redo att ta emot den. Här har jag en upplevelse jag erhöll under en meditation på min Usui Holy Fire Reiki Master-utbildning. Jag möttes av en liten älva som var jätteliten. Jag kände mig som en stor klumpeduns i förhållande till denna jättesnabba pigga älva. Kom kom sa den och tog tag i mitt finger och vi flög iväg till Plejaderna där jag mötte ett par som gav mig en gåva. Fick inte veta vad det var då men det var aktivering av förmågor inom mig blev jag medveten om senare. Därefter tog älvan mitt finger igen och sa kom kom och vi flög långt bort till vad som upplevdes som Änglarnas kungarike av ljus. Vi landade på en balkong där en Ärkeängel mötte upp mig. Får känslan nu när jag skriver att det var Ärkeängeln Metatron. Han sa: Din bok ligger där inne, vill du se den? Jag svarade: Nej, jag vill manifestera den på jorden istället. VA? Vad svarar jag? Jag var ju jättenyfiken på boken för redan då hade jag känslan att en bok skulle komma ut ur mig och där fanns en bok och jag väljer att inte se den!! En högre visare aspekt av mig visste vad som var rätt så det var rätt att inte se den. Jag tror att den boken som låg färdig på bortet i Änglarnas Kungarike av ljus är boken med titeln Ängel.

Det jag skrivit hittills var inte alls vad jag trodde jag skulle skriva men det blev det som var menat.

Livet har sitt sätt att orkestrera saker och ting. Börjar vi följa den inre vägledaren uppstår det som en våg vi kan surfa på och det händer saker med en himla fart. Men ibland försvinner vågen och det upplevs som att guppa på ett stort hav med en segelbåt men det finns ingen vind. Vågen är borta och inget verkar hända. Vart är min inre vägledare? Varför händer ingenting går tankarna då. Från att ha surfat på vågen till stiltje kan skapa en liten frustration. Detta har hänt mig massor av gånger längs min inre resa där jag känner att något är på gång, men vad? Några exempel skrev jag innan i denna text.

Även om inget verkar hända händer massor. Man bara inte ser det i denna dimensions varande ännu. Livet orkestrerar inför nästa våg när detta händer och när det är dags (om du väntar) så kommer vågen och du surfar med en fantastisk fart. Vart kommer allt ifrån undrar du där på vågen men fortsätter för det är så häftigt.

Det är därför jag följer mitt hjärta vilket är den där inre känslan av att veta att detta behöver jag göra nu och alltid vet jag inte ens varför. Svaret på varför kommer oftast senare. Det är en timing-grej inblandad där också eftersom vi ofta vill pressa fram resultat istället för att surfa på vågen som livet orkestrerat åt oss.

Du förstår säkert själv att det är mycket tyngre och tar längre tid att simma över Atlanten (när inget verkar hända) än att surfa på en våg över den. Det tar en himla kraft att simma/pressa sig fram eftersom det inte är menat ännu, jämfört med att flöda med livets orkestration.

Du kan bli pusselbiten i livets orkestration för dig. Detta genom att göra när du känner att det är dags, och vänta medan livet orkestrerar nya saker åt dig. Även medan du väntar händer saker med dig. Orkestrationen handlar inte enbart om händelser i det yttre utan även om att förbereda dig inför dem. Du behöver stanna upp ibland och invänta din själ som har nya egenskaper inför nästa vågs upplevelser.

Att leva livet på detta sätt är så spännande. För varje våg har med sig något nytt. Min våg just nu är alla bokningar av personlig healing vilket oftast är Galaktisk healing. Det som händer under dessa sessioner är väldigt massiva saker som även får mig att expandera. Jag möter så mycket att uppleva och bemöta vilket kräver att mer och mer minnen från mina Galaktiska ursprung kommer in i mig. Så samtidigt som jag hjälper er genom helandet hjälper ni mig i inhämtandet av mina minnen vilket är en del av mitt kall här på jorden som ljusarbetare, eller om jag ska skriva ljusets krigare.

Jag önskar dig en fin dag 🙏

Teppo

När allting verkar hopplöst

God morgon <3

Fick en känsla att skriva till er denna morgon och även en titel men inte innehållet mer än i känslan. Observera att jag inte har svar på alla problem utan det jag skriver om är sätt för dig att kunna finna svaren själv även om det stundtals verkar kännas hopplöst. Jag gör det genom att försöka ge dig ett högre perspektiv att se på saker och ting i den här fysiska verkligheten.

Ur ett perspektiv kan någonting verkligen kännas hopplöst. Det finns ingen utväg! Jag är fast här i denna situation för all framtid är känslan. Vilket skitliv detta är! Se på dem som är så lyckligt lottade. När du är i den energin är du verkligen i upplevelsen av att du är fast. Du upplever dig vara djupt nere i en grop helt själv och alla andra befinner sig ovanför denna och verkar totalt oberörda av att du har det så svårt. Fy vad orättvist livet är!! Det finns ingen hjälp! Jag är körd för all framtid!

När du går i denna energi är det som att du befinner dig i kvicksand och ju mer du bekräftar hur hopplöst det är desto djupare sjunker du ner i denna sand. Helst hoppas du förmodligen på bekräftelse att andra ska se hur hopplöst du verkligen har det vilket då känns som att de bryr sig om dig, när de i själva verket hjälper dig att sjunka ännu djupare i sanden genom denna bekräftelse. Jo det är verkligen sant! Det är hopplöst! Jag är körd för all framtid. Mitt perspektiv är den högsta sanningen, inga andra möjligheter finns än de jag ser, och jag ser att det inte finns några eftersom jag redan anser att det är hopplöst.

Jag ska ge dig några exempel där det verkligen verkar hopplöst.

Jag såg en dokumentär där de intervjuade en man som de numera kallar för mirakelmannen. Han störtade med ett flygplan och blev lam i hela kroppen från huvudet och ner. Läkarna sa till honom att han kommer att vara som en frukt för resten av livet, men han vägrade tro på dem. Vid nyår(eller när det var) ska jag gå ut från detta sjukhus bestämde han sig för. Dvs. läkarna förmedlade att situationen var hopplös men han själv vägrade ta emot den sanningen. Sagt och gjort så gick han ut ur detta sjukhus den dagen han bestämt sig för det. Hur då? Jo med hans starka intention att förändra verkligheten han upplevde. Han vägrade ta in sanningen som läkarna berättade. Rent fysiskt baserat på det läkarna kände till så var det verkligen så, men den här mannen som numera kallas för mirakelmannen skapade en annan verklighet till sig själv och gjorde det tillsynes omöjliga. Är detta ett mirakel? Ja ur ett perspektiv att se på det, ur ett annat visade han vad vi alla människor kan göra när vi höjer våra perspektiv om vad som är möjligt och inte.

En annan sak jag tänkte på var en man jag sett på youtube som föddes utan armar och ben. Då måste det väl ändå vara hopplöst. Den mannen är ute och håller föredrag och ger hopp till andra om att det inte alls är hopplöst.

Det vi behöver inse när allt verkar hopplöst är att vi har fastnat i ett perspektiv att uppleva illusionen av separation. Vi gräver oss allt djupare i detta perspektiv när vi bekräftar den, och ber om bekräftelse av andra som vi då tänker bryr sig om oss. Det är därför jag försöker i högsta mån att inte tycka synd om någon, för då stärker jag endast deras upplevelse att deras perspektiv att uppleva livet är sann vilket håller dem kvar där de är. Ska jag säga något vill jag helst finna ett annat perspektiv till det eller åtminstone inte sänka personen djupare i sina svårigheter.

Vi är inte händelsen även om vi ofta identifierar oss med den. Vi tänker då att det som händer oss just nu är vårt liv. Men det är inte sant så vi behöver bryta oss loss från bojorna som håller oss nere och lyfta oss till ett högre perspektiv att se på livet. Du är livet och upplever det just nu genom formen av dig som just nu upplever en upplevelse. Inte någonstans är detta du eller livet, det är en upplevelse av den du är som du kan känna inom dig. Återigen vänd dig inåt i acceptans för att känslan inombords är den du är som ditt högsta jag, acceptans för att du är där du är just nu i denna upplevelse. Släpp motståndet emot det som endast får dig att sjunka allt djupare ner i kvicksanden. Först då öppnar du dig för nya sanningar där nya möjligheter kan visa sig för dig. Öppna dig för att du inte har den högsta sanningen men är redo för att få ta emot den. Då kan insikterna infinna sig och nya möjligheter visar sig. Åh det där hade jag inte tänkt på och ett nytt perspektiv existerar. Det var visst inte hopplöst, det fanns en väg upp ur denna kvicksand. Jag behövde lämna perspektivet av att där inga utvägar fanns.

Jag har sagt det massor av gånger och säger det igen. Du har inte den högsta sanningen om någonting, och det existerar alltid en högre. Samma sak är det för mig. Så släpp taget om sanningar som inte gynnar dig och finn högre i dess ställe som känns bättre.

För ca: 10 år sedan var jag själv i en total meningslöshet. Allt kändes meningslöst och det var min dåvarande sanning. Men jag trodde inte på den för varför var jag då annars här. Inombords kände jag att det måste finnas en mening så min nuvarande upplevelse och mina nuvarande sanningar stämmer inte. Det var i denna stund jag släppte mitt motstånd emot min upplevelse och livet började visa mig nya sanningar om både den jag är och om livet som sådant. Detta blev företaget iamthat.me där jag delar med mig av min inre resa att det visst är möjligt även om allt upplevdes totalt hopplöst och meningslöst just då. Vilket var ett begränsat perspektiv att uppleva en spegelvänd illusion av separation.

Det är inte alls hopplöst även om din sanning också är sann om du upplever det som så. Men inse att du aldrig kommer hålla den allra högsta sanningen som en människa på denna jord, vilket innebär att det alltid existerar en annan högre sanning som säger att det inte alls är hopplöst och livet visar nya sidor av sig själv.

Jag önskar dig en ny intressant dag 🙏

Teppo

Det finns ett budskap till dig därute idag

Det finns ett budskap till dig därute idag. Budskapet handlar om vem du verkligen är som ditt sanna jag. Men det gömmer sig i saker och situationer så du behöver vara observant och närvarande för att kunna uppfatta detta budskap.

Just nu idag är din dag att uppfatta detta budskap, och när du har uppfattat detta budskap har du expanderat och inkluderar mer in i din upplevelse av vem du är. Du upplever världen alltmer kärleksfull och harmonisk eftersom budskapet tidigare skapade en olustkänsla inom dig. Men just idag blir du medveten om att denna olustkänsla som skapades inom dig endast var en omedveten del av den du är som ditt sanna jag. Den hade ett budskap till dig om vem du verkligen är som du nu kan känna inom dig. När du accepterat att detta är den du är så transformeras denna upplevelse till att kännas som transparent eller som en kärlekskänsla, och samtidigt transformeras den yttre världen på motsvarande sätt.

Din upplevelse av den yttre världen är helt perfekt för dig, eftersom den anpassar sig efter vad du behöver få uppleva allra mest.

Var nyfiken, var tacksam, var närvarande och observant både ut i den yttre världen och in i den inre världen. Det yttre har ett budskap till dig om vem du är som ditt sanna jag, vilket du känner inom dig av den yttre upplevelsen.

Jag önskar dig en helt fantastisk dag! All lycka till dig att finna budskapet till dig denna dag. Se utom dig och känn inom dig hur fantastiskt det är att transformera och skapa en ny verklighet till dig själv.

I morgon får du uppleva en helt ny dag att erhålla fler budskap. Men då har du en helt ny värld att uppleva med nya förutsättningar eftersom du expanderade den idag genom budskapet om vem du är.

/Teppo

Det finns alltid någonting att vara rädd för

I den här videon pratar jag om hur vi människor ofta går i rädsla för någonting. Är det inte jordens undergång år 2012 så är det alltid någonting annat någonstans i framtiden.

Det du fokuserar på växer och skapar mer av det in i din verklighet. Kan du inte göra en faktisk förändring i det du går och är rädd för ska hända, så ger du mer energi till det som du inte vill ha genom att gå och vara rädd för det. Varken oro eller rädsla har någonsin skapat någonting av det du önskar. Jag säger inte att vi inte ska bry oss, men rädslan och oron för någonting skapar endast mer av det som du inte vill ha.

I videon jag nämnde jag en dokumentär som heter ”Thrive – What on earth will it take?”. Önskar du se den finner du den här: https://youtu.be/guRLciQqd6E

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Flera livsplaner under en livstid

Jag erhöll en fråga om det jag nämnde i min senaste YouTube-video ”Tack för allt!” som du finner här: https://youtu.be/ffORqoiZi3E. Sedan bad personen mig att utveckla mitt svar ytterligare. Då tänkte jag att jag likaväl kan skriva ett inlägg om just detta så även ni kan ta del av det jag svarar.

Som vårt högre jag existerar vi i någonting som jag kallar för den övre världen. Terminologin över Högsta jag, Högre Jag och Lägre jag plus mycket mer erhöll jag under tiden jag skrev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Den boken skrevs genom att jag erhöll en medveten kontakt med mitt högre jag. Så man kan säga att jag kanaliserade denna bok, eller att jag skrev den genom min kommunikation med mitt högre jag. Mitt högre jag är en högre aspekt av mig så det är ingen annan. Jag erhöll den medvetna kontakten tack vare att jag skingrade illusionen av separation och även avidentifierade mig ifrån mina falska jag som förhöll sig med egot. I denna bok står det mycket om hur du kan göra detta och det är även därför titeln och undertiteln är som de är (vilken jag även fick av mitt Högre jag). Den inre flykten betyder att vi har flytt vårt inre ut till en fysisk värld och glömt bort vem vi är inom den kropp som vi har. Resan till dig själv är just att återta kontakten med sitt sanna jag vilket de falska jagen förhindrat. Resan genom dig själv betyder genom dina nuvarande sanningar som formar din verklighet. Sanningar som du mestadels har ärvt av andra till en början. Med dig själv betyder att du själv måste göra resan. Ingen annan kan göra den åt dig. Andra kan hjälpa dig längs vägen men insikterna, förändringen av dina sanningar osv. kan endast du själv göra.

Det jag skulle utveckla var att jag i min YouTube-video pratade om en slags tentamen som jag erhållit ca: 4-5 gånger längs min inre resa. Denna tenta dyker för mig upp som tankar i mitt huvud där det skapas ett slags scenario som jag sedan interagerar med omedveten om att det är en tenta.

Innan vi inkarnerade detta jordeliv valde vi som vårt högre jag vad och hur vi önskade höja vår medvetenhet om den vi är som vårt högsta jag. Vi skapade som en slags livsplan vilket sätter spelplanen för upplevelsen av vårt liv som människa på jorden. Under vårt jordeliv ställs vi inför ständiga val och det finns miljoners olika val i varje stund i denna matris av möjligheter. Vi upplever även sekventiell tid här som människor där det finns en dåtid, nutid och framtid. Så baserat på hur vi väljer att göra händer någonting efteråt baserat på detta. Vi har vår fria vilja att välja bland alla valmöjligheter. Det är som världens lyxigaste smörgåsbord där alla smaker existerar. Frågan är mer vad vi vill smaka på. Vilken upplevelse vill jag få uppleva? Vad ska jag välja bland alla dessa val jag erhåller?

Som vårt högre jag hade vi en önskan av detta jordeliv vilket blev livsplanen, och för att uppnå denna stakade vi även ut som en livsväg. Om jag vandrar längs den här livsvägen så kommer jag att erhålla de upplevelser, prövningar osv. som kan hjälpa mig att nå en högre medvetenhet om den jag är ur de perspektiv som jag önskade erhålla dem som mitt högre jag. Det är lite som att välja gymnasium här på jorden. Kanske väljer vi baserat på vad vi önskar jobba med osv. Det blir en viss inrikting så att säga. Samma sak som vårt högre jag. Anledningen till dessa val är så väldigt olika. En anledning kan vara Karma från andra upplevelser där vi agerat omedvetet och önskar erhålla en högre medvetenhet om vårt tidigare omedvetna agerande. Så Karma är inget straff utan en slags kursplan mot en högre medvetenhet om den vi är.

Så vi har som vårt högre jag satt som en livsplan för detta jordeliv som innehåller så mycket som vi tror att vi ev. kan klara av. Vi har även livsplaner för andra upplevelser när vi har klarat av den första. Så den är inte fast och bestämd att under detta jordeliv måste jag klara av den, för vi kan inkarnera igen i samma eller i andra upplevelser och fortsätta på en och samma nivå av livsplan som vi planerade för detta jordeliv. Beroende på hur vi lever våra liv så kan en livsplan sträcka sig över flera inkarnationer/liv genom olika former, eller så klarar vi av exakt det vi hade på schemat, eller så börjar vi leva medvetet enligt vår livsväg här på jorden och kan uppleva flera livsplaner under en livstid. Och det var detta jag nämnde att jag har upplevt ca: 4-5 gånger nu redan under min inre resa som har pågått i ca: 10 år. Och det är även detta jag kallar för att leva ditt högre syfte här på denna jord.

Givetvis tar det längre tid att uppnå livsplanen om vi far omkring helt omedvetet och gör lite här och där som inte alls har med livsplanen att göra. Vi erhåller hela tiden en medvetenhet genom någonting, vi erhåller även extra prövningar eftersom livet hela tiden önskar få dig in på din livsväg eftersom det är så spelplanen är skapad för din nuvarande livsplan. Det existerar en livsväg och när du kommer alldeles för långt ifrån den så skapas det ett motstånd emot det du gör. När du däremot vandrar längs din livsväg så uppstår ett flöde av följsamhet. Det är när du följer ditt hjärta i det du gör som du även följer vägledningen av ditt högre jag som har satt ut livsvägen genom matrisen av möjligheter. Det spelar ingen roll vart du befinner dig just nu så pekar hjärtat alltid i den riktningen, och genom att följa den så uppstår detta flöde av följsamhet. Har du även erhållit insikten om att det yttre är en spegelbild om den du är som ditt högsta jag vilket du känner inom dig så kan du medvetet transformera om omedvetna delar om den du är till medvetna delar. Dvs. du tar emot livets budskap längs din livsväg som flödar på som utav sig själv, och du bemöter prövningarna vilket var livets budskap vilket skapar ytterligare flöde längs din livsväg. Tar du inte emot livets budskap så måste livet återupprepa det om och om igen. Du kanske tänker “Varför ska detta alltid hända mig?” Ja du kanske inte tog emot budskapet förra gången och då har livet inget annat sätt än att visa dig detta igen. Förstod du inte dess första form så kan det komma i en annan för att insikten ska infinna sig.

Det är detta jag har gjort längs min inre resa. Jag har successivt följt min livsväg genom matrisen av möjligheter. Jag har successivt transformerat om mina omedvetna delar till medvetna vilket du kan göra genom att gå in i känslan som skapas av det yttre för att bekanta dig med den. Acceptera känslan inombords som den du är, vilket det är som ditt högsta jag. Omedvetna delar av den jag är upplevs som en slags olustkänsla vilket ofta är någonting vi vill bli av med och tänker att den beror på någon annan. Oftast är den andra endast en spegelbild om den du är och är inte medveten om allt du är, så vänd uppmärksamheten inåt och acceptera känslan/energin som speglades av det yttre inom dig själv. När du väl har accepterat detta fullt ut har du tagit emot livets budskap och känslan inombords känns aningen transparent eller som en kärlekskänsla. Wow nu kan jag leva medvetet längs min livsväg! Vad mer är möjligt? Steg för steg har jag använt livet som min läromästare genom att följa min livsväg.

Minns att det var vi själva som vårt högre jag som satte livsplanen och stakade ut som en livsväg för att kunna uppnå det vi önskade. Detta bildar denna spelplan där jag kan vandra som en människa på jorden. Vandrar jag för långt ifrån min livsväg ordnar spelplanen ett motstånd för att vänligen vägleda mig tillbaka till min livsväg. Ju längre ifrån min livsväg jag kommer desto hårdare blir motståndet. Tillslut kan det bli som en livskris osv.

Om jag då väljer att följa vägledningen i mitt hjärta som mitt högre jag vilket får mig att vandra längs min livsväg i denna livsplan, vilket även förhindrar mig ifrån att behöva uppleva motstånd av spelplanen och uppleva en följsamhet längs vägen. Och sedan successivt ta emot livets budskap inom mig själv och därigenom höja min medvetenhet om den jag är som mitt högsta jag enligt den plan som mitt högre jag har satt. Givetvis går det då fortare att klara av denna livsplan vi satt som vårt högre jag om vi medvetet vandrar denna väg, än om vi omedvetet far omkring lite hej vilt. Detta gör att vi klarar av den tänkta livsplanen fortare än under en hel livstid. Nu har jag upplevt ett skifte av livsplan ca: 4-5 gånger redan. Sättet som jag känner detta är att jag erhåller som ett slags test för att se om jag har erhållit medvetenheten på den nivån som jag hade som plan som mitt högre jag.

Testet kommer för mig oftast som en tanke i mitt huvud som skapar ett scenario som jag interagerar med i tanken. Vi gör sådant hela tiden även om vi kanske gör det omedvetet oftast. Dessa test kommer också när jag som minst anar dem. Minns att en gång kom ett test när jag stod och lagade mat och lyssnade på musik. Vips ploppade det upp en tanke i mitt huvud om en sak som kan skapa drama. Den gången interagerade jag medvetet och kärleksfullt med detta scenario och efteråt kände jag att det var ett test och att jag klarade av det. Det som händer då är att jag erhåller en nästa “livs” livsplan vilket gör att spelplanen här på jorden förändras till en viss del. Allt ser ut som vanligt men mitt hjärta (högre jag) vägleder mig på lite annat sätt eftersom livsvägen har förändrats och upplevelserna däri. Nästa livsplan erhåller andra saker att bli medveten om och därav behöver även spelplanen förändras. När jag klarar tentan så är allt i det fysiska samma som tidigare, men ändå är allting helt nytt samtidigt. Det är lite svårt att förklara och sätta fingret på. Men det är som att jag upplever en helt ny version av jorden. Många människor är plötsligt helt annorlunda emot mig osv. eftersom de nu kommer spegla andra saker till mig enligt den nya spelplanen. Det är som ett helt nytt program som styr upplevelsen av verkligheten. Mer saker är möjliga, även det som tidigare upplevdes omöjligt. Plötsligt minns jag saker och erhåller medvetenhet om förmågor jag tidigare inte upplevt mig ha. Så det är inte endast alla andra som verkar ha en ny programmering i min nya livsplan, utan även jag verkar ha det.

Detta har jag som sagt upplevt 4-5 gånger redan och jag hade en nyligen (min 6e) som jag i efterhand kände att jag inte klarade 🙂 Men det är okej för jag blev medveten om vad jag behövde jobba mer på för att kunna hantera genom kärlek. Jag kan redan smaka och har smakat på upplevelsen som kommer efteråt, dvs. min kommande spelplan för nästa livsplan. Då har jag expanderat ytterligare och känner mig ännu större. Inte större som mer eller bättre än någon annan, utan som inkluderar mer, som kan göra mer, mer saker blir möjliga. Men först behöver jag klara tentan till nästa nivå av livsplan. Ser fram emot den och upplever denna fullt ut så länge.

Ha en helt underbar dag i din livsplan! När du är klar med den finns alltid en till vilket är så häftigt 🙂

All kärlek!
Teppo

Tack för allt!

Jag vill tacka er alla för att ni finns med mig på denna resa. Det är mycket tack vare er som jag fortsätter så intensivt att expandera vad som är möjligt. I videon pratar jag om status gällande det Galaktiska helandet, och även om de tester som uppkommer i livet när vi expanderar och går in i nästa livsplan under detta samma liv.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube