Bli en alkemist

Man kan säga att den du är består av två aspekter i upplevelsen som en människa på jorden. Det finns en aspekt av den du är som du upplever vara utanför din kropp vilket är den fysiska verkligheten. Det finns även en aspekt av den du är som du upplever vara inom din kropp vilket är dina känslor. Sedan finns din nuvarande medvetenhet om den du är vilket är det som du har erfarit under denna nuvarande livstid. Du är den som upplever det hela genom din nuvarande kropp filtrerat genom din nuvarande medvetenhet om den du är. Kroppen kan du se som en upplevelsegenerator i denna tillvaro. Genom kroppen har du nu möjlighet att uppleva dessa aspekter av den du är samtidigt för att kunna uppleva den du är genom denna form av liv. Observera att jag inte nämnde din kropp som en aspekt av den du är även om den givetvis hänger samman med den du är och kan ge dig upplevelser på samma sätt som den yttre fysiska verkligheten. Kroppen är den du upplever livet igenom och är inte den du är på så sätt.

Den aspekt av den du är som du upplever vara utanför din kropp (det vill säga den fysiska verkligheten). Detta är din spegelbild om den aspekt av den du är som du kan känna inom din nuvarande kropp. Din nuvarande medvetenhet om den du är projicerar den yttre verkligheten filtrerat på motsvarande sätt som din nuvarande medvetenhet är just nu. Det du upplever utom dig själv är således en spegelbild av din nuvarande medvetenhet om den du är som du kan känna inom dig. Den aspekt av den du är som du har inom dig är den du verkligen är. Detta är inte en filtrerad version av den du är. Däremot så är du i denna fysiska verklighet olika mycket medveten utav den du är som du når inom dig själv. Detta styrs av din nuvarande medvetenhet om den du är som du har erhållit under din tillvaro här i den fysiska verkligheten.

Genom din nuvarande kropp så upplever du således en yttre spegelbild om den du är filtrerat baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är, och inom dig så kan du känna den du är baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är. Du projicerar således ut en spegelbild om det som du ännu inte är medveten utav inom dig själv. Detta innebär då samtidigt att du får uppleva det som du behöver utom dig själv för att kunna höja din nuvarande medvetenhet om den du är vilket är det som du kan känna inom dig.

Med medvetenhet om det jag just beskrev så kan du använda dig av detta för att medvetet höja din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva av den fysiska tillvaron som en människa på jorden. Du kan bli den alkemist som du kom för att vara och transformera omedvetna delar om den du är till medvetna delar om den du är. Transformera om mörker till ljus där mörker är omedvetenhet om den du är och ljus är medvetenhet om den du är.

Varför ska jag bli en alkemist kanske du frågar dig?

Det finns inga “ska” utan du har din egen fria vilja att göra just så som du önskar. Det jag försöker beskriva är att du kan göra livet till en medveten process för att höja din medvetenhet om den du är och därigenom ta emot budskapet ur det som du får uppleva utav det. Det har en anledning att vara där och det är även så att det är din egen projektion om den du är. Att bli arg och irriterad över någonting som du själv har skapat utom dig själv tjänar inget till om du inte samtidigt tar emot den du är som du kan känna inom dig utav det.

Det som händer om du verkligen tar emot budskapet om den du är är att det transformeras. Lärdomen är mottagen och livet går vidare. Detta skapar ett flow. Det vill säga livet blir till ett flöde av följsamhet eftersom upplevelsen inte behöver upprepas om och om igen för att du ska nå medvetenheten om den du är igenom den. Om du just nu får uppleva prövande händelser så är detta förmodligen livet som försöker visa dig den du är som du kan känna inom dig. Detta tolkar du baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är. Om du istället för att enbart se till det som händer i det yttre även vänder dig inåt och går in i känslan av det som skapas i din inre aspekt av den du är. Då kan du transformera detta till en medveten del om den du är. Detta gör du genom att gå in i känslan som skapas och bekanta dig med den. Ge känslan inom dig kärlek även om den känns obehaglig. Du kan göra detta eftersom känslan som du har inom dig är den du är, inte någon annan eller någonting annat. Inget annat än den du är kan du känna inom dig, även om det skapas av någonting utom dig. Men det är endast en spegelbild för att du ska få känna den du är inom dig själv. Om du transformerar den inre känslan av den du är så har den yttre händelsen inte längre någon orsak att vara där för dig eftersom den har gjort sin verkan.

Du är den alkemist som kan göra detta. Du kan skapa det liv som du önskar genom att höja din medvetenhet om den du är genom det som händer. Du är här på jorden av just den anledningen. Att projicera en upplevelse om den du är i den yttre verkligheten och få uppleva den genom din nuvarande medvetenhet om den du är vilket du sedan kan känna inom dig själv.

Var den alkemist som du verkligen är. För din skull! Ingen annan. Detta är din upplevelse av att vara den du är, som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: