Blundar jag för “sanningen” eller väljer jag den?

retro tv on river shore near forest

I morse gick jag in på Facebook för att “kolla läget”. Jag försöker ha lite paus ifrån allting just nu vad det gäller iamthat.me, sociala media med mera och fokuserar på att landa i mig själv. Det händer så mycket just nu även om jag försöker vara i stillhet så mycket som möjligt. Jag är lite av en vanemänniska och det tar ett tag att bryta ett gammalt mönster. Ändå gick jag in på Facebook och såg att jag hade blivit inbjuden till en ny grupp. Av nyfikenhet gick jag in och läste i gruppen och kände ganska snart att jag ska gå ur den igen. Detta gav mig känslan för detta inlägg här på hemsidan. Orden finns inte ännu (som vanligt) så jag låter dem flöda ut ur mig så får vi se vad det kommer stå sen.

Gruppen på Facebook som jag gick in i på handlade om spiritualitet och alternativa nyheter om vad som händer i världen. Jag kände ganska snart att där har jag redan befunnit mig energimässigt längs min inre resa och gick sedan ur gruppen igen. Det betyder inte att det som skrivs kan vara en sanning men jag önskar själv välja min fokuspunkt där jag önskar befinna mig.

För många år sedan slutade jag titta på “mainstream” nyheter (de som visas på TV-nyheterna). Jag slutade följa den för jag kände hur de visade en vinklad bild av verkligheten. Jag kände även hur min energi förändrades genom att titta. Vi lever just nu i en dualistisk verklighet där det existerar kärlek, glädje, elände, krig och så vidare. Men det som oftast visas som “nyheter” är endast den ena polariteten med krig och elände. Där önskade jag inte ha min fokuspunkt eller mitt perspektiv av verkligheten så därav slutade jag följa dessa nyheter. Det betyder inte att jag blundar för sanningen utan att jag själv väljer min fokuspunkt. Det betyder inte heller att det inte är sant för visst händer det hemska saker i världen. Det kommer alltid att göra det i denna energifrekvens/dimension och nyheterna kommer att följa dessa till alla hörn av världen. Bara för att den polariteten existerar behöver det inte betyda att jag måste ha min fokuspunkt i denna polaritet. Jag kan acceptera att den existerar men ändå välja en annan.

När jag slutade titta på “mainstream” nyheter började jag följa alternativa nyheter ett tag och fann många nya “sanningar” (för mig). Efter ett tag kände jag att även dessa fick mig i en nedåtgående spiral av negativitet där min energifrekvens sänktes. Inte heller där önskade jag ha min fokuspunkt så jag lämnade även dessa nyheter. Jag är medveten om att det existerar men väljer en annan fokuspunkt än den där jag ”badar” i eländet energimässigt.

Det är inte endast denna fysiska verklighet som existerar, eller den dimension där du just nu har din fokuspunkt. Du är en multidimensionell varelse i en multidimensionell verklighet. Det som du fokuserar på kommer du att få uppleva mer utav eftersom du väljer att ha din fokuspunkt i denna verklighet. Alla verkligheter existerar redan och sedan väljer du med din fokuspunkt vad du önskar uppleva mer utav. Väljer du att ha din fokuspunkt i “mainstream” nyheter och tänker att det är så världen är så kommer detta att vara din sanning. Den är lika sann som någon annan verklighet och det är just där du har din fokuspunkt och får uppleva mer utav eftersom du befinner dig i den dimensionens verklighet där det är så. Samma sak är det med de alternativa nyheterna. Fokuset går istället åt det hållet och den dimensionen där denna verklighet är sann och existerar. Den är lika sann som någon annan verklighet och det är just där du har din fokuspunkt och får uppleva mer utav.

Frågan är: Är detta vad du önskar? Att du ska få uppleva mer av det elände som visas genom att välja din fokuspunkt i denna verklighet.

Nästa fråga som dyker upp då är förmodligen: Men om jag inte följer nyheterna och det som visas på TV, eller de alternativa nyheterna. Visar jag inte då att jag inte bryr mig om det som händer i verkligheten och blundar för “sanningen”? Visar jag inte då att jag är omedveten?

Vilken sanning önskar du uppleva? I vilken dimension önskar du ha din fokuspunkt? Du väljer detta själv eftersom det är ett val. För de flesta människor är det ett lättare val. För andra som fysiskt är på dessa platser där detta elände existerar och det blir en fysisk faktiskt verklighet är det ett svårare val.

Det är ett svårt ställningstagande. Bryr jag mig inte om jag inte vältrar mig i eländet som visas på nyheterna? Visar jag att jag är en dålig människa då som inte tar “ansvar”? Eller väljer jag min egen sanning där jag önskar ha min fokuspunkt?

Om vi tar det lite längre så är du inte människan där din fokuspunkt är just nu. Du är inte dimensionen eller händelserna som existerar där heller. Du upplever just nu en subjektiv verklighet som baseras på din nuvarande medvetenhet om den du är som ditt högsta jag. När du förändrar din medvetenhet om den du är som ditt högsta jag så förändras även din upplevelse av verkligheten i samband med detta. Det vill säga den subjektiva verkligheten visar dig andra saker att växa igenom. Spegelbilden i det yttre transformeras i samband med din inre bild av vem du är.

Sviker du den dimensionen där du har din fokuspunkt just nu om du väljer att höja din medvetenhet om den du är som ditt högsta jag och inte längre upplever samma subjektiva verklighet? Nej det gör du inte, utan du väljer att gå vidare längs din resa genom livet genom att göra så. Du accepterar att den tidigare dimensionen existerar och är fullt verklig och även att det existerar andra dimensioner som också är verkliga där du istället har din fokuspunkt.

Observera att inget är bättre eller sämre än något annat. Önskar du befinna dig i en viss dimension och åstadkomma förändring där är detta helt rätt för dig. Önskar du uppleva en annan verklighet så är det helt rätt för dig det också. Det är inte bättre eller sämre utan en subjektiv verklighet för dig att uppleva igenom en kropp.

Ett perspektiv att beskriva din multidimensionalitet igenom är att du existerar i multipla existenser, dimensioner, tids och rumsupplevelser samtidigt. Dock är din nuvarande primära fokuspunkt att vara människa i din nuvarande kropp. Det som du fokuserar på skapar du mer utav i din verklighet igenom denna kropp.

Ditt högsta jag är samma sak som alla andras högsta jag. Detta är den gemensamma punkten där vi alla blir ett. Det högsta jaget valde att uppleva sig själv, uppleva livet vilket blev ditt högre jag. Alla är sitt högre jag i en upplevelse igenom en kropp genom ett lägre jag. Så den hierarkiska strukturen av upplevelsen (ett perspektiv utav den) är högsta jag -> högre jag -> lägre jag -> egot och dina falska jag -> din nuvarande medvetenhet om ditt högsta jag som skapar din upplevelse. Det vill säga allt som du upplever är DU som ditt högsta jag i en upplevelse igenom en form. En form som anpassar sig efter din nuvarande medvetenhet om den du är som ditt högsta jag. Men som ditt högre jag är du inte endast i en upplevelse igenom ditt lägre jag, utan i mängder av parallella upplevelser med mängder av lägre jag inkarnerade i en slags form av subjektiv verklighet för dig att nå en högre medvetenhet om den du är som ditt högsta jag igenom.

Om allt i din upplevelse är DU. Hur accepterar du allt som du är genom det du upplever? Även det som nyheterna visar, oavsett om det är “mainstream” eller inte.

Du är alltså inte begränsad till endast denna upplevelse även om du har din fokuspunkt här. Du kan välja att förflytta den för att uppleva parallella existenser där de alla har lärdomar att inhämta. Du kan utföra ett helande inom dessa och därigenom förändra din nuvarande upplevelse av verkligheten eftersom de alla egentligen hänger samman. Du är alltså inte begränsad till denna tids och rumsupplevelse eller den dimension där denna befinner sig. Du kan förflytta din fokuspunkt och expandera din upplevelse av verkligheten att även inkludera andra verkligheter/sanningar om vem du är.

Du är alltså inte ett offer för omständigheterna som existerar där du upplever dig vara. Du är så mycket mer än din kropp och den verklighet som visar sig för dig. Du är så mycket mer än det du just nu fokuserar på. Du kan se det som att du tittar igenom en kikare som zoomar in på en viss sak, perspektiv, dimension och så vidare och väljer att ha din fokuspunkt där för en stund. Denna fokuspunkt är DITT val.

Som jag skrev tidigare är det varken rätt eller fel att ha din fokuspunkt där du har den just nu. Den är förmodligen rätt eftersom du fokuserar just där. Men om du blir observatören av din upplevelse, dina känslor, ditt energisystem, dina tankegångar och så vidare och verkligen känner efter. Hur känns det att ha din fokuspunkt där du har den nu? Är det där du önskar ha ditt fokus eller önskar du uppleva en annan verklighet? Vet då om att du kan förändra din verklighet genom att ändra fokus och zooma in på något annat istället som du önskar uppleva mer utav. Det är din upplevelse och du bestämmer över vad du lägger ditt fokus på.

Detta fick bli orden som kom ut ur mig av denna morgons upplevelse av Facebook-gruppen.

Jag önskar dig ett fantastiskt år 2020! Skapa din verklighet detta år som du själv önskar få uppleva. Vet om att du inte är ett offer för andras sanningar och känn efter själv hur du önskar uppleva det istället. Detta är din upplevelse, din sanning som stämmer för dig. Den behöver inte vara samma som någon annans, och andra behöver inte ha samma som dig för att det ska vara sant för dig.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: