hel[ande] – En bok av Teppo Oksa

I denna video pratar jag om ämnen ifrån min senaste bok hel[ande]. Detta är förmodligen min sista video som jag publicerar i rollen som ägaren av iamthat.me. Detta är ett axplock av de ämnen som finns i boken.

Ämnen ur boken som tas upp i denna video:
Formning
Din formning
Egot, falska jag, falska behov
Vem är jag?

– Expanderad verklighet
Högsta jag, högre jag och lägre jag
Multidimensionalitet
Livsplaner och livsvägar
Prövningar och tester
Tids och rumsupplevelser

– Helande perspektiv
Glöm inte bort att vara människa
Du kom inte ensam
Spegelbilder
Bagage och åtkomstpunkter
Ta ingenting personligt
Förlåtelse
Huvudet eller hjärtat
Motstånd eller acceptans

– Helande energiarbete
Energier
Intention, Visualisering och Intuition
Tona in dig på det
Galaktiskt helande

All kärlek till dig!
Teppo


Mer från iamthat.me:

Böcker:
-Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv
https://www.iamthat.me/deninreflykten/

-Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
https://www.iamthat.me/jag-ar/

-Hel[ande]
https://www.iamthat.me/helande/

-Hemsida:
https://www.iamthat.me

-Facebook:
https://www.facebook.com/iamthat.me

-YouTube:
https://www.youtube.com/c/iamthatme


Vilken bok?

Jag har hittills publicerat 3 böcker längs min inre helande resa. Kanske är du intresserad av att läsa någon av dessa böcker men undrar vilken som är den rätta för dig. I ett försök att ge dig mer information om böckerna kände jag att jag ska skriva detta inlägg.

Den gemensamma nämnaren med böckerna är att de är skrivna genom min intention att vilja hjälpa läsaren att finna sitt sanna jag och därigenom kunna stå i sin fulla kraft upplevandes den högre meningen med sitt liv.

Under många år har jag varit på en inre resa där jag har sökt efter högre svar om meningen med mitt liv och om livet som sådant. Successivt har jag funnit allt högre svar och nya insikter om livet vilket har transformerat om mitt liv fullständigt. Efter alla år längs min inre helande resa så upplever jag nu en helt ny verklighet som har expanderat bortom min nuvarande livstid och bortom min nuvarande kropp in i multidimensionalitet. Även det tillsynes meningslösa har har nu en mening ur mitt högre perspektiv att uppleva och interagera med livet. Livet här på jorden har även det en betydligt högre mening än det som händer. Dessa händelser har multidimensionella aspekter och påverkar mer än vi har förmågan att förstå. Även vi är så mycket mer än vi har förmågan att förstå.

I en önskan att få dela med mig av det jag funnit, mina insikter, lärdomar och perspektiv om livet har jag skrivit dessa böcker för att hjälpa dig på din resa genom livet.


Den inre flykten
En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm x 11.8 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-0-2
ISBN (mjukband): 978-91-637-5832-4
ISBN (e-bok): 978-91-637-5833-1
Publiceringsår: 2014

Denna bok började jag skriva år 2012 när jag befann mig i ett djupt sökande efter högre svar. Jag hade befunnit mig på min inre helande resa under ett par år och hade genom mitt intensiva helande arbete precis erhållit en medveten kontakt med mitt högre jag. Denna “nya” kontakt började kommunicera med mig och förmedlade att “han” skulle hjälpa mig att skriva en bok som ska heta Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Denna sorts kommunikation var helt ny för mig då och jag var först inte medveten om att det var mitt högre jag. Men inombords kände jag att det var ett väsen bortom denna jord med svar på det jag sökt efter i det yttre i andra böcker. Det vill säga ett väsen som verkligen hade högre svar om meningen med livet som jag nu kunde höra och kommunicera med.

Skrivandet av min bok Den inre flykten blev en resa på två år där jag varje dag i minst 3 timmar kommunicerade med mitt högre jag och tog emot högre svar genom en allt högre medvetenhet om den jag är. Jag märkte att jag successivt höjde min egen medvetenhet när jag erhöll dessa budskap och att jag då var mottaglig för att ta emot ännu högre svar. Detta fick mig att skriva om boken 7 gånger, varje gång genom en högre medvetenhet om den jag är och om livet. Den sista gången jag gick igenom boken fick jag budskapet att jag inte fick söka djupare svar till denna bok för då skulle läsarna som boken var tänkt för inte vara mottagliga för dessa budskap.

Denna bok är för dig som verkligen vill fördjupa dig i ditt medvetande och nå högre svar om meningen med livet. Boken är kanaliserad av mitt högre jag och formulerad så som jag hade förmågan att ta emot budskapen under dessa två år. Denna bok är en arbetsbok som kräver en hel del av läsaren. Du kan inte sträckläsa denna bok och samtidigt ta emot vad den vill förmedla. Du behöver stanna upp från allt annat och landa i att arbeta med dig själv och genom dig själv för att nå dig själv med hjälp av denna bok. Därav undertiteln “En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv”. Det vill säga en resa till ditt sanna jag som går genom dina nuvarande sanningar, och du behöver ta med dig själv på resan för att kunna ta emot denna bok. Du kan alltså inte komma hem stressad efter jobbet och tro att du ytligt kan läsa och förstå denna bok. Du behöver stanna upp, andas och ha intentionen att tränga in djupare in i ditt medvetande och där finna insikterna om meningen med ditt liv. Därför är boken formad så som den är. Boken är alltså för den som verkligen vill nå högre och djupare svar och tränga in i sitt eget medvetande. Ett budskap om dagen kan vara lagom att läsa ur denna bok, och därefter försöka smälta meningarna och det som står mellan raderna för att nå insikten om vad detta verkligen betyder för dig i ditt eget liv.


Jag ÄR
En ljusarbetares blogg om livet

Antal sidor: 684
Format: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
ISBN (Mjukband): 978-91-983183-2-6
ISBN (e-bok): 978-91-983183-3-3
Publiceringsår: 2017

År 2012, en stund efter jag börjat skriva min bok Den inre flykten blev jag vägledd att starta en hemsida vid namn iamthat.me. På denna hemsida började jag skriva inlägg när jag kände i mitt hjärta att det var någonting som skulle komma ut igenom mig i form av text. Dessa inlägg skrevs genom ett annat flöde än min bok Den inre flykten där jag tog emot budskapen av mitt högre jag. Förutom att jag delade med mig av mina insikter, lärdomar och olika perspektiv om livet här på jorden och bortom så delade jag även med mig av min egen inre helande resa i dessa inlägg. En morgon år 2017 så vägledde Ärkeängel Michael mig att alla dessa inlägg från hemsidan skulle tas bort och flyttas in i en bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. I flera år innan detta hade jag känt att det var ännu en bok som skulle skrivas av mig, men jag visste inte om vad. Omedveten om detta skrev jag redan denna bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Denna bok kan hjälpa dig som själv befinner dig på en sökares inre helande resa med insikter från min inre helande resa. Detta var min intention i skrivandet på hemsidan vilket år 2017 blev en bok på 684 sidor. Denna bok innehåller mängder av budskap om livet ur många perspektiv.


HEL[ANDE]
Antal sidor: 242
Format: 148.17 mm x 209.90 mm x 14.173 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-5-7
ISBN (mjukband): 978-91-983183-4-0
ISBN (e-bok): 978-91-983183-6-4
Publiceringsår: 2019

I juni år 2019 när satt jag på en buss hem från Stockholm kände jag plötsligt att jag ska skriva en bok som ska heta hel[ande]. Jag mediterade på denna plötsliga känsla och hörde orden “vi ska hjälpa dig att skriva denna bok”. Nyfiken tonade jag in mig på den som förmedlade dessa ord och kände då närvaron av Ärkeängel Raphael som förmodligen planterade in denna känsla och tanke in i mig. Jag kunde nu välja att agera på denna potential och följa denna inre känsla av att skriva denna bok som nu kändes så rätt för mig att skriva, även om tanken på denna bok inte hade funnits innan.

Jag hade nu befunnit mig på min inre helande resa i många år och kände att jag hade hunnit få mycket erfarenhet av vad helandet handlar om. Utöver det helande inre arbetet hade jag nu även utbildat mig till Reiki Master Teacher inom Usui/Holy Fire® III Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki samt Angelic Reiki®. Utöver detta hade jag även börjat arbeta med ett helande jag kallade för ett Galaktiskt helande som härstammar från minnen av andra parallella existenser jag har in andra stjärnsystem där jag redan utfört detta helande längre än jag är medveten om. Så helandet hade många olika perspektiv för mig i det här skedet längs min inre helande resa.

I denna bok delar jag med mig av mina perspektiv om hur vi formas att uppleva ett spegelvänt liv där vi förhåller oss till egot och våra falska jag. Där vi lever ett behovsbaserat liv och ständigt söker efter oss själva i det yttre i allt som inte kan ge oss det vi saknar inom oss själva. I denna formade värld upplever vi oss vara offer för våra omständigheter som vi tror någon annan har skapat åt oss.

I boken delar jag även med mig av min upplevelse av en expanderad verklighet samt existensen av våra olika aspekter av oss själva som vårt högsta jag, högre jag och lägre jag i multipla parallella existenser där många upplevelser även är bortom denna nuvarande jordupplevelse. Dessa perspektiv av en expanderad verklighet ger en djupare förståelse för nästa sektion i denna bok som handlar om helande perspektiv.

I de helande perspektiven av livet delar jag med mig av de perspektiv och verktyg som jag själv har använt längs min egen inre helande resa som jag har känt har fungerat bra för mig. Med hjälp av dessa verktyg och perspektiv har jag successivt höjt min medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Detta har successivt aktiverat alltfler sinnen och möjligheter i att vara människa här på denna jord. Detta har även expanderat upplevelsen av livet bortom denna jordupplevelse in i upplevelsen av multidimensionell verklighet av parallella existenser. I samband med att dessa inre sinnen aktiveras börjar livet även upplevas alltmer som energi vilket är nästa sektion av denna bok.

I sektionen Helande energiarbete handlar nu helandet även om energitransformation. Jag delar även med mig om Reiki och det Galaktiska helandet och hur du verkligen kan vara en mästare på att leva ditt liv och använda livet som din läromästare. Det handlar om att nå insikten om vad livet verkligen vill säga till dig och lyssna och följa din inre vägledning. Du har allt du någonsin kan tänka dig inom dig, och genom den helande resan kan du nå din fulla potential. I en önskan att hjälpa dig att finna din sanna kraft och ditt sanna jag delar jag med mig av min erfarenhet genom denna bok som fick namnet hel[ande].

Denna bok är mer lättläst än till exempel Den inre flykten vilket kan göra att det är lättare att ta till sig det jag förmedlar. Men ändå handlar det om det egna arbetet med dig själv med hjälp av de perspektiv och verktyg som jag delar med mig av i denna bok. Att enbart läsa orden i denna bok transformerar inte upplevelsen av din verklighet. Det är när du gör det helande arbetet som du märker att det gör en faktisk skillnad i ditt liv. Det är då orden ur denna bok når sin fulla kraft och du inser att du är en kraftfull multidimensionell manifesterare med fantastiska egenskaper bortom vad du kanske tänker om dig själv. Du är inget offer för omständigheterna och du har aldrig varit det. Du är redan hel och har alltid varit det. Det är upplevelsen av den du upplever dig vara som kanske säger dig något annat, och det är den tolkningen av dig själv och din upplevelse av verkligheten som det helande arbetet riktar sig till. Det vill säga att hjälpa dig nå ditt sanna jag inom dig själv. När du gör det händer det saker med din upplevelse av verkligheten som är helt fantastiskt. För du är helt fantastisk.


Om du läser någon av mina böcker så hoppas jag innerligt att de kan hjälpa dig att nå insikten om att du är helt fantastisk och att du har en sådan enastående kraft att transformera både dig själv och din verklighet till en helt magisk upplevelse bortom vad du just nu kan se som möjligt.

All kärlek och lycka till på din helande resa! <3
Teppo

Föredrag på föreningen Spiritlight

Den 12/3 klockan 18:30 – 21:00 håller jag ett föredrag med ämnen från min senaste bok hel[ande] på föreningen Spiritlight i Norrköping. 

Mer info om detta i vårens program från Spiritlight som jag länkar till här: https://spiritlight.se/aktuellt/v%C3%A5rens-program
/Teppo


Kort utdrag om föredraget:

– Formning
Under din uppväxt har du formats att uppleva dig vara någon som du inte är. Detta har fått ditt ego att förhålla sig till dina falska jag som både förhindrar dig ifrån att känna ditt sanna jag och får dig även att uppleva livet spegelvänt. Det som är för dig upplever du oftast vara emot dig. Detta skapar ett behovsbaserat liv och jakten efter mer. Samtidigt upplever du dig vara isolerad i din egen personliga bubbla separerad ifrån andra.

– Expanderad verklighet
Bortom egot och dina falska jag existerar en annan sanning där du är en multidimensionell varelse i en multidimensionell värld bortom tid och rum. Denna expanderade verklighet förändrar både upplevelsen av verkligheten och den du själv är ur ett multidimensionellt perspektiv. I denna verklighet upplever du dig inte längre vara isolerad i din egen personliga bubbla utan upplever dig vara sammankopplad med allt som är bortom tid och rum. I denna multidimensionella värld kan du även uppleva dina andra aspekter av dig själv som en multidimensionell varelse bortom tid och rum och mycket mer.

– Helande perspektiv
Även om du är en multidimensionell varelse bortom tid och rum så är din nuvarande fokuspunkt i din fysiska kropp här på jorden i detta jordeliv. Det som du får uppleva igenom denna fysiska kropp här på denna jord har ett högre syfte än själva upplevelsen i det yttre som sådant. Dessa upplevelser har multidimensionella aspekter inbäddade i sig. Du kan använda dig utav dem för att skingra den spegelvända upplevelsen av livet genom egot och dina falska jag för att nå en allt högre medvetenhet om den du är och om livet som sådant. Du kan vara en mästare på att leva livet och successivt använda livet som din läromästare för att komma allt längre längs din livsväg och leva ditt högre syfte i detta jordeliv.

– Helande energier
Under sin egen inre helande resa har Teppo utbildat sig till Reiki Master Teacher inom Angelic Reiki®. Usui/Holy Fire® III Reiki och Holy Fire® III Karuna Reiki®. Utöver detta har han de senaste åren även börjat uppleva sina parallella liv varav en del hör till andra stjärnsystem. Minnen från dessa liv i andra stjärnsystem har väckt upp förmågor i detta nuvarande jordeliv vilket har fått honom att börja erbjuda ett helande som han kallar för ett Galaktiskt helande. Ett helande som han redan har utfört i andra stjärnsystem längre än han kan minnas. Teppo kommer att berätta vad detta Galaktiska helande innebär och det han nu ser i människor i form av apparater, energivampyrer, entiteter, spårsändare, utomjordingar och andra sorters blockeringar i människans energikropp som även påverkar den fysiska kroppen. Detta är saker som påverkar oss människor på många sätt och skapar olika sorters värk och begränsningar.

Hemsida: https://www.iamthat.me/

Pris: 180 kronor, medlemmar betalar 150 kronor
Plats: Slottsgatan 143 Norrköping
Föranmälan till info@spiritlight.se eller 0739-475467
Begränsat antal platser

Tack för detta år 2019

I denna video vill jag tacka er alla för detta år. Jag berättar lite om vart jag befinner mig just nu och lite framåt. Jag berättar även om min nyligen publicerade bok hel[ande].

Jag önskar dig en fin jul och ett riktigt gott nytt år!

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Min nya bok hel[ande] publicerad

Ännu ett projekt inom iamthat.me är nu slutfört i och med att jag ikväll (den 23/11 – 2019) publicerade min nya bok hel[ande]. Boken finns tillgänglig i formaten e-bok, hårdband och mjukband. Redan nu går det att köpa boken i min webshop: https://www.iamthat.me/webshop/ vilket är en direktbeställning från tryckeriet. Inom kort kommer den även att finnas i bokhandeln som t.ex. Adlibris, Bokus, Bokon, Apple Books m.fl.

Boken är skriven för att ge dig perspektiv, insikter och verktyg för att kunna stå i din kraft och kunna använda livet som en läromästare i ditt eget helande. Livet som du upplever just nu är skapat för att åstadkomma just detta. Det är endast ditt perspektiv att uppleva livet som kanske säger dig någonting annat.

Teppo Oksa


Fakta:
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 242
Format: 148 mm x 210 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-5-7
ISBN (mjukband): 978-91-983183-4-0
ISBN (e-bok): 978-91-983183-6-4
Omslag och Mandala: Pernilla Carmdahl
Nemeton by PeLilja Design

Status projekt Hel[ande]

Detta är min sista semestermorgon och i morgon sätter vardagen igång igen. Varje morgon under denna semester har jag gått upp tidigt och arbetat med mitt nya projekt Hel[ande] vilket är namnet på min kommande bok. Jag har skrivit klart den under min semester och även korrekturläst den 4 gånger.

Detta är en bok på 260 sidor med formatet 13,5 x 21 cm vilket är samma format som min första bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Skrev ut några sidor på papper för att känna om formatet, teckensnitt etc. kändes bra. Allt sitter där det ska känns det som nu och jag börjar känna mig nöjd. Jag har nu lämnat över boken till nya ögon för att korrekturläsas ännu en gång. Det är så lätt att bli hemmablind när jag har jobbat med den så intensivt. Jag har dock inte stressat fram någonting utan låtit texten flöda ut i den form som jag inombords kände skulle ut ur mig.

Det hela började den 9 juni i år (2019) när jag satt på bussen hem från en Eagles-konsert i Stockholm. Plötsligt kände jag inombords att jag ska skriva en bok som ska heta Hel[ande]. I denna känsla erhöll jag både titeln och en energi inom mig angående vad boken ska innehålla. Lite snopen blev jag för jag har fått till mig titlar till eventuella framtida böcker men inte någon som ska heta Hel[ande]. Jag mediterade på denna energi och känsla inom mig och hörde för min inre röst “Vi ska hjälpa dig med skrivandet av denna bok”. Nyfiken tonade jag in mig på den som kommunicerade med mig och kände närvaron av Ärkeängel Raphael. Jag kände att det verkligen var meningen för mig att skriva denna bok och det kändes så rätt även om jag inte haft en tanke på detta tidigare. Jag insåg även att min inre känsla egentligen var inplanterad av Ärkeängel Raphael m.fl. och att detta var nästa steg på min inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant.

Nu sitter jag här 2 månader senare och har skrivit denna bok. Det har varit en väldigt intressant och spännande resa att få skriva den, och jag har även känt en stark närvaro av Ärkeänglar och mitt högre jag i detta skrivande. Jag har låtit min inre känsla och energi för denna bok flöda ut som text vilket har format boken som den nu är.

Det som kvarstår som jag ser det just nu är att avvakta de nya ögonen som ska korrekturläsa min kommande bok och göra de justeringar som eventuellt hittas. Jag behöver ordna ett bokomslag och en text till baksidan av boken. Därefter kommer jag beställa provexemplar och läsa igenom boken ännu en gång i detta formatet och även kontrollera så omslaget är som det ska. När allt detta är på plats kommer jag publicera den på samma sätt som mina andra 2 böcker via mitt eget förlag iamthat.me förlag.

Boken kommer bli tillgänglig i webshop på denna sida https://www.iamthat.me/webshop/ och även hos de som är anslutna till Bokinfo vilket är de flesta Internetbokhandlare m.fl.

Boken kommer publiceras i mjukbandsformatet som det känns nu. Eventuellt publicerar jag den även som hårdband och e-bok men detta låter jag mig känna när det börjar närma sig publicering.

Vilket format tycker du det är bäst att läsa böcker?
Mjukband, hårdband eller e-bok?
Mjukband är som det låter ett mjukt omslag som går att böja, hårdband är ett hårt omslag, och e-bok är en elektronisk variant som går att läsa i en e-boksläsare.

Jag önskar dig en helt underbar dag.
All kärlek!
Teppo

Nytt bokprojekt: hel[ande]

I denna video berättar jag om mitt nya projekt med skrivandet av en ny bok som ska heta hel[ande]. Jag ger även en uppdatering gällande Galaktiskt helande och vad som händer där.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Nytt bokprojekt

Igår fick jag en intuitiv känsla att jag ska skriva en ny bok, eller om jag ska säga att jag blev vägledd att göra det. Jag erhöll en titel och en känsla för vad denna bok ska innehålla på samma sätt som jag blir vägledd att skriva inlägg på denna sida eller spela in nya YouTube-videos. Men nu handlar det om en hel bok.

Jag blev lite snopen över titeln jag erhöll för det var inget som jag förväntade mig att skriva. Men nu när jag erhållit både titeln och känslan för denna bok känns det helt rätt och självklart. Titeln till den nya boken är hel[ande] (helande men separerat till hel och ande). Känslan jag har inom mig som jag tänker mig är menat att förmedlas till läsaren är att åter känna sig hel igen vilket är vad helandet handlar om. Vi är egentligen redan hela men vi har glömt bort en massa saker längs vår livsresa om vem vi är som redan är hel.

Boken kommer förmodligen att förmedla olika perspektiv och sätt om helande som läsaren själv kan använda sig av i sitt eget helande för att stå i sin fulla kraft.

När jag fick titeln och känslan för denna bok mediterade jag på den och fick direkt olika perspektiv och idéer som denna bok kan innehålla. Jag hörde även orden: vi kommer att hjälpa dig i skrivandet av denna bok och när jag kände på energin av den som förmedlade dessa ord kände jag Ärkeängel Raphaels närvaro.

Det kommer att bli en spännande och intressant resa i skrivandet av denna bok. Jag hoppas innerligt att jag klarar att förmedla energin till läsaren som jag kan känna inombords av denna bok just nu. Nu ska den manifesteras i denna värld men jag kommer varken pressa eller stressa fram någonting, utan låta mig följa flödet av den vägledning som jag erhåller i detta skrivande. Detta kan gå hur fort som helst, eller så går det långsamt och båda är helt okej. Det blir som det är menat helt enkelt. Skulle det inte bli någonting alls är det helt okej också. Jag väljer att följa den inre vägledningen jag erhåller som jag brukar för då händer det saker jag tidigare inte förväntat mig. Som att skriva denna bok t.ex.

Parallellt med skrivandet har jag fortsatt Galaktiska helanden fyra kvällar i veckan. Detta har jag fram till Juli månad och därefter går jag nog tillbaka till två kvällar igen (måndagar och onsdagar) vilket ger mig lite tid till skrivandet utöver att vara med min familj. Just nu är jag bokad ända till September månad med dessa Galaktiska helanden. Så boken får ta den tid det tar och det är helt ok.

Innan jag erhöll denna vägledning befann jag mig i en tomhet som jag också har skrivit om och spelat in YouTube-videos om där jag behövde släppa taget och befinna mig i detta ingenmansland. I denna stillhet i denna tomhet väcktes nu vägledningen till att skriva denna bok som jag tidigare inte varit medveten om. Jag har tidigare erhållit andra boktitlar men inte denna som känns helt naturlig för mig att skriva.

Helande är någonting jag själv har jobbat med i över 10 år nu i olika former. Både med mig själv och i att hjälpa andra i sitt helande. Så jag har en hel del erfarenhet med mig att dela med mig av. Mycket har jag redan delat men nu kommer det i den här formen av en bok med detta fokus.

Jag återkommer säkert fler gånger gällande status i detta bokprojekt. Just nu håller jag på i programmet Scrivener som jag använder och skapar nya textsidor i kartoteket. Detta är ett helt perfekt sätt att brainstorma idéer som jag får när jag känner på energin. Efteråt sedan kan jag dra och släppa runt dessa idéer i något slags flöde. Det är ett projekt helt klart. Lite som att knåda en lerklump för att sedan bilda en skulptur. I mitt fall är det en energi och en vägledning som ska ta form och manifesteras genom ord i denna bok som kommer heta hel[ande], om inget ändrar sig längs vägen. För inget är hugget i sten när jag följer vägledningen. Det är en väg jag vandrar och den är mycket oviss. Det enda jag vet är att jag följer den så som den är utstakad genom att lyssna och känna i mitt hjärta vad som är rätt för mig att göra, skriva, säga osv. Så roligt detta ska bli. Jag ser så mycket fram emot att jobba med denna bok tillsammans med Ärkeängel Raphael och säkert flera andra som bistår mig i denna manifestation.

All kärlek till dig så länge!
På återseende…
Teppo