Varför är du så öppen?

Idag kände jag att jag skulle skriva av mig den energi som jag känner inom mig. Det är så jag numera blir vägledd har jag förstått. Det är inte lika många ord inombords längre, utan mer som en energi och en intuitiv känsla av att detta behöver jag göra just nu. Hela min upplevelse av verkligheten har förändrats från att vara en fysisk och fast sådan till en värld av energier som hela tiden transformeras och förändras. Detta inkluderar lika mycket den yttre världen som min inre värld. Jag upplever att allt är i ständig rörelse och att allt successivt förändras baserat på hur jag interagerar med denna energi som verkligheten är uppbyggd utav. Om jag lyssnar, känner och följer den energimässiga och intuitiva vägledningen inom mig och agerar när jag känner att jag ska göra detta så är jag en pusselbit eller en kugge i kugghjulet som får livet att fortsätta flöda som ett flöde av följsamhet. Ingenting är längre fast utan väldigt föränderligt. Givetvis existerar det saker även för mig där jag upplever mig vara fast, men detta är endast saker där jag ännu inte har insett vad jag håller mig kvar i på något vis.

Energierna är inte enbart inom mig som en vägledning utan även utom mig genom andra människor, händelser och upplevelser. Intelligensen av livet visar sig utom mig genom en fysisk form även om det samtidigt är energier i en flyktig transformativ form. Att interagera med livet eller med denna energi som hela tiden transformeras både utom mig och inom mig får mig att göra saker jag inte trodde var möjliga. Livet, den intelligenta energin visar mig hela tiden vad jag allra mest behöver. Detta kanske inte betyder vad jag allra mest ”vill” uppleva även om jag inser att det är lärdomar jag får se på utom mig själv, inom mig själv, om mig själv. Men eftersom det är en energi som är transformativ så tar jag hellre tag i det så snart jag inser att jag behöver göra någonting. Det är bättre så tycker jag än att jag ska fortsätta bära med mig ”lärdomen” vilket får livet att visa mig ytterligare upplevelser för samma sak genom den yttre världen.

Den yttre världen är som en holografisk projektion. Jag upplever den fortfarande vara fysisk i sin form, men anledningen för mig att uppleva den har förändrats. Den har hela tiden ett budskap till mig för mig att lära utav. Tänkt dig den yttre världen som världens mest avancerade simulation där hela världen, alla upplevelser du kan tänkas ha är skapade unikt för dig. Tänkt dig en sådan häftig tanke att din värld är din unika holografiska projektion i den yttre världen som visar dig andra människor, djur, natur, kärlek, elände, ondska, glädje och allt annat som existerar i denna verklighet. Där du skapar det du behöver få uppleva genom denna holografiska projektion. Helt plötsligt har du ett val. Du är inte längre ett offer för omständigheterna eftersom den yttre holografiska projektionen förändras baserat på vad du tar emot och gör utav den. Tänker du att den yttre världen är fast i sin form och att det är någon annan som skapar din upplevelse så känner du givetvis inte att du har någon förmåga att transformera denna verklighet, men tänker du att din upplevelse av den yttre världen är din unika holografiska projektion (transformativa energier) som kan transformeras till andra holografiska projektioner genom din egen transformation så inser du ganska snart att du inte längre är ett offer för omständigheterna utan att du verkligen har ett val i varje situation.

Jag vet inte varför jag började skriva allt jag skrivit här ovan. Energin inom mig kändes mer som att jag skulle skriva om att jag har varit så öppen under hela mitt liv. Under hela mitt liv har jag hört andra säga till mig att jag inte ska vara så öppen utav mig. De har sagt detta för att jag inte ska blotta mig och visa mig naken inför andra eftersom jag då kan bli skadad av någon som vill utnyttja mig. Det har varit tillfällen där jag varit öppen med vad jag känner, tillfällen där jag varit öppen med vad jag gjort, tillfällen där jag varit öppen med det jag har vetat osv. Jag har varit öppen med allt och successivt delat med mig av mig själv och det jag lärt mig.

Det andra har velat är att jag inte ska vara öppen med att berätta vad jag känner eftersom detta visar på min sårbarhet och svaghet, inte berätta för andra när jag har gjort fel eftersom detta visar att jag har misslyckats och inte är så kompetent, inte berätta för andra vad jag vet eftersom andra då även vet och jag inte kan sätta mig själv på en piedestal. Hade jag levt mitt liv på detta sätt kanske jag hade suttit på en hög piedestal med massor av pengar på banken. Men jag känner samtidigt att jag då inte hade givit denna värld någonting annat än att visa vad bra jag är, se på mig som är bättre än andra, se hur jag är mer som vet saker som du inte vet osv.

Detta har aldrig fungerat för mig. Vet jag någonting som någon annan har nytta av så delar jag mer än gärna med mig av det. Att hålla inne med någonting som har gått fel enbart för att framhäva mig som ofelbar, och sedan se på när andra gör samma fel utan att jag har givit tips och råd om detta ger mig ingen bra känsla inombords. Det är även genom att göra fel som man når en högre medvetenhet om detta och vet hur man kan göra istället. Varför ska jag lära mig saker som jag sedan inte kan dela med mig utav? Jag har aldrig förstått detta.

Visst har min öppenhet givit möjligheten för andra att kunna utnyttja mig och det jag kunnat till sin egen fördel utan att jag erhållit någonting tillbaka. Det har funnits tillfällen där jag hade kunnat tjäna mycket pengar på att hålla inne med information och leva ett liv där jag enbart ser till mig själv, men det är inte därför jag är här på denna planet i detta jordeliv.

Under hela mitt liv (även långt innan min inre resa) har jag gjort detta omedveten om varför. Det har bara känts rätt inombords att vara öppen även om det har gjort väldigt ont stundtals. Men ändå har jag känt att jag i långa loppet tjänar på att ge av mig själv, min kunskap och vara öppen med mina misstag för andra att lära av.

Idag förstår jag att detta är en del av min livsplan för detta jordeliv. Jag är här för att ge och har inte kommit för att leva mitt liv stängd ifrån andra. Genom att vara öppen är jag även mottaglig för mer som jag ännu inte är medveten utav. Jag fastnar så att säga inte i en stagnation att det är endast så det är. Det är även därför jag inte längre upplever världen som fysisk och fast, och jag ser inte mig själv som ett offer för yttre omständigheter där en straffande Gud dömer mig om jag gör någonting fel. Den världen existerar inte för mig längre.

Om jag hade levt mitt liv stängd som många andra bett mig göra så hade jag suttit väldigt ensam på en piedestal med en kunskap om saker som ingen annan kunnat ta nytta utav. Jag hade heller inte erhållit information från andra genom att jag själv betett mig på detta sätt. Det jag nu är medveten om vilket jag förmodligen under hela mitt liv kunnat känna inom mig är att vi lever i en holografisk verklighet som projiceras av oss själva. Om jag då är öppen så öppnar sig även möjligheterna i denna holografiska verklighet för mig. Hade jag levt stängd hade jag projicerat en sådan verklighet till mig själv. Så frågan är egentligen: Vilken verklighet vill jag uppleva? Vill jag uppleva en verklighet där vi lever i kärlek och öppenhet för varandras olikheter? En verklighet där det är helt okej att göra fel och även är en förutsättning för att nå en högre medvetenhet om någonting. Eller vill jag leva i en värld där ”själv är bäste dräng” och man roffar åt sig för egen vinnings skull på andras bekostnad? En värld som jag blivit ombedd att leva i genom att stänga mig för andra med saker som jag vet och kan. Men vad hade jag då givit till denna värld? Vad hade jag lämnat efter mig av min upplevelse här på jorden om jag levt mitt liv på detta sätt?

Jag är öppen för att det känns rätt för mig helt enkelt, och att det har känts så fel att stänga mig. Jag har alltid känt inom mig att det finns ett högre syfte för mig att vara så. Jag har även känt att gåvan kommer tillbaka mångfalt även om det stundtals kan upplevas som en rejäl uppförsbacke att leva livet på detta sätt. Oavsett detta kommer jag fortsätta att vara öppen längs min livsupplevelse här på denna jord. Alla kommer inte förstå mig och jag kommer säkert bli idiotförklarad av vissa. Men vi är alla på olika platser i tillvaron och vi projicerar olika holografiska verkligheter till oss själva. Vissa verkligheter upplevs väldigt fasta och fysiska i sin form i tron om att det är någon annans skapelse, medan andra är väldigt flexibla och transformativa och det är en själv som skapar den och kan även förändra den om man finner det nödvändigt.

Var och en väljer själv vilken upplevelse man vill uppleva. Alltid förstår man inte att man har detta val, och det är detta jag försöker förmedla genom mina böcker, min YouTube-kanal, min healing och dessa inlägg här på hemsidan. Att visa dig att det finns olika perspektiv att uppleva livet som baseras på vår egen nuvarande medvetenhet om vem vi är.

Jag önskar dig all lycka till med din upplevelse!
Teppo

Det är inte synd om dig

Ikväll fick jag en känsla för att ta fram min bok “Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet” och intuitivt öppna en sida för att läsa vad som stod. Jag landade på inlägget/budskapet som heter “Det är inte synd om dig”. När jag läst färdigt inlägget fick jag känslan att jag ska dela inlägget ur boken med er här på hemsidan så ni kan få provsmaka hur den känns att läsa.

Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet är en bok på 684 sidor. Den innehåller inlägg/budskap om livet ur mängder av perspektiv. Varje inlägg/budskap är ett separat budskap så man kan använda boken på det sätt jag gjorde denna kväll och intuitivt öppna en sida och se vad det står. Man kan givetvis även läsa den från början till slut om man önskar eller helt enkelt se i innehållsförteckningen vad som känns mest intressant just nu.

Boken går att köpa via WebShop på denna hemsida, och även via Internetbokhandeln som t.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

Håll till godo 🙂
/Teppo


“Det är inte synd om dig”
ur boken
Jag ÄR

En ljusarbetares blogg om livet
av Teppo Oksa


Jag förstår om det jag kommer att skriva i detta inlägg kan kännas hårt och kallt ur ett perspektiv, medan det ur ett annat perspektiv handlar om att du ska stå i din egen kraft. Ur ett “jordiskt perspektiv” där detta nuvarande liv är allt som är så kan detta kännas hårt och orättvist, medan det ur ett evolutionsperspektiv är helt självklart. Jag skriver här på denna sida för att hjälpa dig att nå den du är, som du kom för att vara, och denna plats befinner sig inom dig själv. Från denna plats står du i din egen kraft och har inte överlämnat någonting utav dig själv till någon annan eller någonting annat. Du kan fortfarande givetvis ge utav dig själv till någon annan men du ger inte bort din kraft till någon annan när du gör detta. Du ger av kärlek för att stärka andra utan att förlora din egen kraft samtidigt. Du är centrerad i dig själv och utgår ifrån denna kraft som du kan känna inom dig när du befinner dig inom dig som den du är, som du kom för att vara.

Vi människor har så många olika sätt att lämna bort vår kraft i tron om att vara någon som vi egentligen inte är. Vi agerar roller som vi även har identifierat oss med vilket i sin tur skapar falska jag som i sin tur förhåller sig med egot som om detta vore den vi är. Egot är en egenskapad föreställning om att vara någonting som du inte är. Den baseras på dina nuvarande sanningar om att vara någonting som även skärmar av den du verkligen är inom dig själv. När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så är du sårbar på ett sätt som inte är sant. Det är givetvis sant ur det perspektiv som du upplever det igenom när du väl befinner dig där, men ur ett annat perspektiv så är det endast en illusion av separation. Den som såras när du förhåller dig med egot är rollen som du har identifierat dig med. Du upplever dig bli sårad eftersom rollen inte är äkta. Egot tar åt sig eftersom den har skapat sig en föreställning om att vara någonting vilket sedan blir påverkat av någon annan om de säger eller gör någonting som denna roll inte uppskattar. Eftersom du samtidigt har skärmat av den du verkligen är inom dig själv när du förhåller dig med egot och dessa roller som är dina falska jag så ser du inte spegelbilden som händelsen visar dig, utan oftast så agerar du utåt emot det som visar den du i själva verket är inombords. Detta kan vi se hända överallt i världen. De flesta konflikter baseras även på detta. Där vi inte tar åt oss budskapet från det yttre utan istället tycker synd om oss själva eller blir arga för att någon annan har sagt någonting till oss som vår roll som förhåller sig med egot inte uppskattar. Vi har identifierat oss så hårt med dessa roller så det råder ingen tvekan om att detta verkligen är den vi är. Det vore ingen illusion om vi verkligen såg igenom den. Det är först när man börjar reversera formningen och avidentifierar sig ifrån dessa roller som man börjar se igenom illusionen och även vad som har skapat den. Mitt inom den så är allt annat fullkomligt nonsens. Jag vet mycket väl vem jag är!!! Kom inte här och säg att jag inte är den jag upplever mig vara!!! 😀

Man lever i sin illusionsbubbla där man tror sig vara någon som man inte är. Man har stängt av och lever i en slags drömvärld skulle man kunna säga. Denna illusionsbubbla förhåller sig inom de sanningar som man har erhållit från sin uppväxt och detta är nu den egna världen som man upplever. Man tror att de andra upplever samma värld men alla inom illusionen av separation upplever sin egen bubbla av sanningar som är isolerad ifrån varandras bubblor. Det är som att gå med skygglappar och tolka verkligheten därigenom. Det finns mer men man ser det inte och man är inte heller öppen för det. I denna illusionsbubbla existerar alla dessa roller som man har identifierat sig med som i sin tur förhåller sig med egot. Det är nu egot som styr och ställer över livet medan den du verkligen är får stå åt sidan för egots framfart. Inte förrän du börjar ifrågasätta illusionsbubblan börjar den lätta upp. Men det är inte enbart en bubbla som förhåller sig utom dig själv emot andra, utan även en bubbla som förhåller den du upplever dig vara utom dig själv. Du lever som i en slags mellanvärld där du inte har kontakt med den du är inom dig själv och samtidigt tolkar världen utom dig som någon annan eller någonting annat. Hela upplevelsen utav livet förändras tack vare detta. Det är givetvis inte enbart svart eller vitt eftersom vi pendlar mellan olika tillstånd att vara. Du kan givetvis känna den du är inom dig själv i omgångar och detta är när du känner dig nöjd med den du är eller det du gör. Då du även kan känna kärlek är då du kan känna den du är inom dig själv. Men oftast så förväxlas denna upplevelse med att det är någonting i det yttre som har orsakat detta (vilket är sant till en viss del) men det är den du är inom dig själv som du kan känna. Det är även därför egot säger åt dig att det är det yttre som skapar denna känsla inombords eftersom illusionsbubblan inom dig själv förhindrar dig att inse att det är dig själv som du känner. Denna saknad av dig själv inom dig själv skapar en mängd olika behov som egentligen aldrig tar slut förrän du sticker hål på illusionsbubblan av separation både ifrån andra och även dig själv inom dig själv.

Upplever egot eller rollerna att någon annan har betett sig orätt emot dig, eller att livet upplevs orättvist. Då kan det skapa en känsla där man tycker synd om sig själv. Man ser inte sin egen storhet utan sin litenhet vilket är dessa falska jag vilket enbart är roller som inte är äkta. Man förminskar sig själv och tar sig ännu längre bort ifrån sin egen kraft genom att tycka synd om sig själv. Man tar inte emot budskapet utav det som händer utan ser enbart “ondska” i det som sker. De är dumma emot mig, livet är orättvist och så vidare.

Eftersom egot skapar en spegelvänd upplevelse utav livet så vill man givetvis även att andra ska tycka synd om en också. För då bryr de sig om en tänker man, och gör de inte det så upplevs de känslokalla och hårda. Men vad är det egentligen som händer när man tycker synd om sig själv? Jo man tar bort sig själv ännu mer ifrån den man verkligen är. Man förminskar sig själv och ser sig själv som ett offer för omständigheterna. Allt som sker på denna jord gör det av en anledning. Det finns ett budskap i det som sker och allt är en sann orkestration av livet. Visst kan det upplevas väldigt hårt och orättvist på många plan här på denna jord, men ur ett evolutionsperspektiv så sker allt så som det behöver göra. Det finns lärdomar i allt som sker även i de allra hårdaste upplevelserna. Ser man livet ur ett “jordiskt perspektiv” där detta livet är det enda livet så är det givetvis sant att det är orättvist och att det är så hemskt. Men om man ser det ur ett evolutionsperspektiv där livet fortsätter i evighet och detta är en av de upplevelser som du har valt att få uppleva för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du verkligen är så kan alla upplevelser ge lärdomar emot en högre medvetenhet om den du är. Även de som leder till döden i denna kropp som du just nu bär kan göra detta, och gör det också för den delen. Så här är du kanske nu och tycker synd om dig själv för att livet är så hemskt och allt går käpprätt åt skogen. Det existerar ingen mening i någonting alls utan allt är bara “skit”. Du är så nere så det finns ingenting i denna värld som kan få dig att uppleva detta annorlunda än så. Du har så att säga skärmat av dig ifrån den du verkligen är till en sådan grad så att du inte kan ta emot att det existerar en annan sanning än den som du upplever just nu. Illusionen av separation har ett sådant grepp om dig och genom att även tycka synd om dig själv som ett offer för omständigheterna så stärker du denna illusion ytterligare. Sedan så önskar du även att någon annan ska tycka synd om dig för att bekräfta denna illusion ännu starkare vilket får dig ännu djupare in i gropen som du har grävt till dig själv. Du tänker att de bryr sig om dig när de tycker synd om dig när de i själva verket spär på eländet som du upplever just nu.

Jag vill säga som så att det inte alls är synd om dig. För du är en helt fantastisk människa även om du upplever dig vara djupt nere i eländet just nu. Du är inget offer för omständigheterna utan du har just nu en upplevelse som är väldigt stark av separation ifrån den du verkligen är. Jag vet och förstår verkligen att du inte är direkt mottaglig för att höra detta när du är mitt inne i ditt elände. Jag vet för jag har själv kravlat i dyn och tyckt synd om mig själv och även sett mig som ett offer för omständigheterna som var då. Detta var en väldigt lärorik tid i mitt liv som jag behövde för att kunna se kontrasterna till där jag är nu. Jag har även varit så långt in i illusionsbubblan i dessa falska jag vilket är roller som jag hade identifierat mig med så att jag inte kunde känna den jag verkligen är. Så jag vet hur det är att vara där också. Skygglapparna är på och man ser inte klart. Men jag lovar att det finns ett annat sätt att se på tillvaron. Det är även därför jag skriver här på denna sida och även har skrivit min bok Den inre flykten. Du behöver endast nå ett tillstånd där du vill se en förändring där du verkligen tror på att det kan finnas ett annat sätt. Där du är mottaglig för att ta emot detta och även börjar söka efter en djupare sanning till varför du eventuellt kravlar i dyn av meningslöshet just nu.

Jag kommer aldrig att tycka synd om dig för jag vill dig inget illa. Varför skulle jag förstärka din illusion av separation ytterligare genom att göra detta? Det är totalt ologiskt för mig. Medan det ur ett annat perspektiv kan upplevas som om jag vore kall och inte bryr mig. Men detta är endast en spegelvänd upplevelse genom egot. Jag bryr mig genom att visa att det finns ett annat sätt, inte genom att gå in i din illusionsbubbla av separation för där finns ingenting för mig att göra. Jag upplever ju inte din bubbla och det gör ingen annan heller. Jag sticker dock gärna hål i den så att den säger “pop” 😀 Där du helt plötsligt kan se ljuset och möjligheterna som finns där precis i din närhet men som du kanske har skärmat av dig ifrån eftersom skygglapparna var på vilket skapade din verklighet.

Allt jag har skrivit i detta inlägg där jag har varit väldigt på och skrivit i DU-form handlar inte om dig personligen. Däremot så vill jag att det ska kännas lite riktat och även lite provocerande för att sticka ett litet hål i “illusionsbubblan”. Kanske går det inte in utan ut emot mig istället som att jag är hård och orättvis. Men detta kan jag inte göra någonting åt. Jag vet hur det är att vara där i “illusionsbubblan”, och jag vet hur det är att tycka synd om mig själv och även att livet verkar så himla orättvist emot mig. Jag vet att jag då inte var så särskilt mottaglig för det jag skriver just nu. Men om du kanske befinner dig just där jag målar upp genom denna text och ändå läser detta så har du nått ett tillstånd av att du har fått nog. Då kanske det ändå kan ge dig en liten glimt av att det även finns ett annat sätt. Att det är möjligt att slå hål på illusionsbubblan eftersom jag har gjort det. Jag är varken mer eller mindre än dig. Jag är en “vanlig” person som har kommit för att leva ett liv här på jorden, men som har vänt mig inåt för att söka efter svar. Därigenom har även min längtan av att få dela med mig av det jag har funnit dykt upp och det är därför jag skriver så som jag gör. Jag har egentligen inget egenintresse i detta mer än att få hjälpa dig att finna din väg i livet. Där du inte är ett offer för omständigheterna och det är inte synd om dig. Du är så mycket starkare än så och denna kraft finner du inom dig själv om du bara ser till att känna efter därinne. Det som illusionen av separation kanske förhindrar dig att göra just nu. Men det finns ett sätt ur denna illusion. Det finns egentligen många. Jag erbjuder dig det sätt som jag har erhållit, och andra gör det på sitt sätt. Alla behövs eftersom vi alla är mottagliga från olika perspektiv.

Jag önskar dig all kärlek och ljus även om du kanske just nu enbart ser ett mörker <3 Men mörker är endast en avsaknad av ljus, och ljus är den du är och mörker är din illusion av separation. Bortom detta får du uppleva kärlek och ljus vilket jag verkligen önskar dig av hela mitt hjärta <3

Kram Teppo

Vår inre komfortzon

Under ett par dagar har jag gått med en känsla att jag ska spela in en ny YouTube-video, men jag har inte haft tillfälle att göra detta pga. att jag haft inbokade healingsessioner på kvällarna. Denna morgon på bussen till jobbet gjorde jag lite arbete inom mig själv för att transformera vissa saker som manifesterats i det yttre för mig att uppleva och se inom mig. Detta inre arbete fick min titel och perspektiv till denna YouTube-video att förändra sig en del. Även om det handlar om liknande saker fick den ytterligare en dimension till upplevelsen. Istället för att spela in YouTube-videon sitter jag nu och skriver till dig om den och ev. kompletterar jag den senare med en inspelning på YouTube också om känslan kvarstår efter jag skrivit av mig detta.

När man tänker på komfortzoner tänker man oftast på någonting i det yttre som är bortom sin komfortzon. Detta kan vara att ställa sig på en scen och prata offentligt för andra människor, eller kanske gå fram och prata med den intressanta fina personen som verkar så trevlig. Det kan vara precis vad som helst som vi ännu inte har expanderat till. Dvs. de områden där vi ännu inte har bemött våra rädslor som skapas inom oss av att göra detta någonting i det yttre.

Det man kanske inte tänker på är de komfortzoner vi har i vårt inre. Detta eftersom vi ofta upplever en illusion av separation vilket innebär att vi förhåller oss till den yttre upplevelsen och inte kan se den inre. Vi upplever så att säga världen spegelvänt eftersom den yttre världen inte reflekterar vår inre värld. Illusionen av separation är vår upplevelse av att vi är separerade från vår inre värld även om vi egentligen inte är det. Vi tror det endast baserat på våra nuvarande sanningar (som går att förändra). Det är bland annat detta som mina böcker handlar om och även min YouTube-kanal. Att skingra illusionen av separation för att därigenom nå vårt sanna jag vilket får den yttre och den inre världen att hänga samman. Detta får våra upplevelser i det yttre att visa oss saker inom oss själva som vi ännu inte är medvetna om. Dvs. den yttre världen visar oss saker som existerar bortom vår inre komfortzon. Saker som vi har förträngt och inte vill se eller känna för att de känns så skrämmande. Vi har alltså vår komfortzon i det yttre där vi känner oss trygga, och vi har även vår komfortzon i vårt inre där vi också känner oss trygga.

Vad händer om vi går bortom vår komfortzon?

Till en början känns det otäckt eftersom det både är skrämmande och främmande. Men så snart vi börjar bekanta oss med detta så ändrar det successivt sin form. Det som vi tidigare höll oss borta ifrån visar sig vara obekanta delar av oss själva som manifesterats i vår yttre och vår inre värld. Det skrämmande var att vi inte varit medvetna om detta, och när vi väl blir medvetna om det så expanderar vi och inkluderar mer av den vi är. Vi expanderar i det yttre och kan göra mer saker, fler möjligheter öppnar sig och vi är inte längre rädda för det okända som vi är.

När vi väl skingrar illusionen av separation och även ser inåt kan vi se att vi har vår komfortzon även där. Vi inser att det finns områden inom oss själva som känns olustiga som vi inte vill besöka. Kanske lägger vi locket på och vägrar att bemöta vår rädsla för det okända. Ofta har vi även satt etiketter på dessa områden eftersom de skapar känslor som vi tolkar som dåliga, ledsamma, traumatiska osv. De har fått sin egen identitet och är som ett monster inom oss själva som vi inte vill se. Vi kanske blundar för det och fokuserar på någonting annat i det yttre som distraherar oss ifrån känslan av detta ”monster” vi bär inom oss. Detta kan skapa beroenden av olika slag som minskar den inre känslan. Men vi kan inte gömma oss för detta monster i all evighet, utan någon gång måste vi bemöta våra inre ”monster” eller rättare sagt expandera vår komfortzon även i vårt inre.

Livet har sitt sätt att visa oss det vi inte kan eller vill se inom oss själva genom att manifestera upplevelser åt oss i det yttre som skapar samma känsla av detta ”monster” inom oss själva som vi inte velat se. Vi tänker kanske varför ska detta alltid hända mig? Det händer för att vi inte ser det vi behöver se inom oss. Livet ger oss budskap om vem vi är inom oss genom den yttre världen. Är vi inte medvetna om den delen inom oss själva så befinner sig detta bortom vår inre komfortzon. Vi har då två val. Antingen går vi inåt och bemöter vår rädsla för det ännu okända, eller så blundar vi för det och tänker oss att det ska försvinna av sig självt. För kännedom så kommer det aldrig försvinna av sig självt. Livet kommer även fortsättningsvis manifestera yttre upplevelser till dig för att få dig att expandera din medvetenhet om den du är vilket är denna rädsla för det okända inom dig själv bortom din inre komfortzon.

När vi väl börjar se inåt till det som den yttre upplevelsens budskap hänvisar till kan vi känna och även se vart i kroppen detta befinner sig. Den vi är består av energi och detta gäller både de delar som vi är medvetna om och de som vi ännu inte är medvetna om. Ofta har vi som sagt satt etiketter på det som vi ännu inte är medvetna om eftersom de har visat sig till oss genom en yttre manifestation. Men egentligen är den yttre manifestationen endast där för att visa oss vem vi är inom oss själva. Detta har egentligen inte med själva manifestationen att göra. Den var endast där för att visa oss att detta är den vi är som vi ännu inte har sett. Livet säger: Se hur vacker du är! Snälla se på dig själv och bekanta dig med dig själv! Älska dig själv för den du verkligen är!

Det som skrämmer oss inom oss själva som vi har givit etiketter som dåligt eller farligt är i själva verket delar av oss själva som vi ännu inte har sett. Det befinner sig helt enkelt bortom vår inre komfortzon. Sättet att bli bekanta sig med saker som vi ännu inte känner till är att bemöta det. Precis som i det yttre behöver vi bemöta rädslan för det ännu okända inom oss genom att gå in i det och bortom det.

I början av denna text skrev jag om min bussresa hur jag arbetade med mig själv. Nu ska jag beskriva hur jag gjorde detta arbete för att bemöta min inre känsla som var bortom min komfortzon. Hur man gör detta arbete med att bekanta sig med sig själv är så olika. Känner du att du önskar göra på ett annat sätt som känns bra för dig, gör så. Detta var mitt sätt denna morgon, och ibland gör jag annorlunda.

Jag började genom att tänka på det som var utmanande i min yttre manifestation. Efter jag gjort detta kände jag efter inombords. Vart i min kropp känns det annorlunda när jag tänker på den yttre manifestationen? När jag väl lokaliserat platsen i min kropp kände jag efter hur känns denna känsla? Känns den bekant? Har jag upplevt denna tidigare?

I mitt fall var det flertalet tillfällen under mitt nuvarande liv som hade skapat exakt samma känsla inom mig. Dvs. livet hade vid flertalet tillfällen försökt visa mig vem jag är inom mig själv som jag ännu inte varit medveten utav. Eftersom jag inte tagit emot budskapet behöver livet manifestera nya upplevelser till mig i det yttre. Detta sker om och om igen för mig att få se vem jag är inom mig själv bortom min inre komfortzon.

Sedan aktiverade jag Holy Fire-energin från Holy Fire Reiki. Detta är inte ett måste men har jag verktyg att ta hjälp av så gör jag det om jag känner intuitivt att detta kan vara till en hjälp. Jag såg en ljusvarelse ta min hand inom mig själv. Det var som att jag såg en liten version av mig själv tillsammans med ljusvarelsen inom min nuvarande kropp. Denna ljusvarelse ledde mig rakt in i energin som var bortom min inre komfortzon. Energin kändes kall och tom och var lite blåaktig i sin färg. När jag väl gått in i denna energi kändes den som en diffus tomhet och dimma. Ljusvarelsen lämnade mig därinne inom mig och energin omslöt hela mig. Jag var fullt medveten om att jag behövde acceptera hur jag kände mig när jag var där inne i energin, och jag fick en känsla att jag behöver älska den också. Jag behövde bekanta mig med detta område inom mig som kändes så kallt och tomt och ledsamt. Jag insåg då att min känsla av denna energi var så enbart för att den varit så ensam under en lång tid, men nu var jag här och såg vem jag var som jag tidigare inte hade sett.

Plötsligt ändrades perspektivet att jag inte längre var den lilla version av mig inne i energin till att inkludera hela min fysiska kropp. Från detta perspektiv gav jag kärlek till denna ensamma och ledsamma energi inom mig själv och såg hur mitt hjärta öppnade sig och sög in denna energi in i hjärtat. Mitt hjärta omfamnade den ledsamma ensamma känslan och ville inte släppa taget om den. Det var som att omfamna ett kärleksfullt litet barn som inte förstår hur älskad den egentligen är. Efter att ha gjort detta ett tag kände jag att det började bli dags att släppa taget om denna energi för att fler ska kunna använda sig utav den för att nå en högre medvetenhet om sig själva. Men hjärtat ville inte släppa taget och fortsatte älska detta ledsna ”barn”. Tillslut öppnade sig hjärtat som en blomma öppnar sig för solens strålar och ut kom denna nu sprudlande energi som kändes sprallig och glad för att få flyga vidare till andra uppdrag. Den var nu klar med mig och kände sig nöjd att budskapet den förmedlat hade mottagits (åtminstone för denna gång i detta lager av sanning).

Jag tänkte sedan: Vad bra jag mår med mig själv!
Sen uppstod tanken: Vem är ”jag” som mår bra, och vem är ”mig själv”?

Det jag insåg vilket blev en påminnelse till mig var att ”jag” var mitt sanna jag, och ”mig själv” var den jag upplevde mig vara här på jorden. Det vill säga den formade upplevelsen av att vara ett ”jag” är vår upplevelse av att vara människa här på jorden. En människa som ännu inte är fullständigt medveten om vem man är. En människa med en komfortzon som känns bekväm men som är så mycket mer än denna komfortzon vilket är vad livet visar till oss både i den yttre och den inre världen.

Jag” mådde bra med ”mig själv” för att jag nu bekantat mig med mer av den ”jag” är som ”mig själv” vilket nu var en del som nu är inkluderad i min inre komfortzon. Jag har nu expanderat i min upplevelse att vara ”mig själv”.

Detta var min bussresa till jobbet denna morgon.

Min tidigare känsla för denna YouTube-video var om vår spegelvända värld. Hur vår avsaknad av någonting, eller behov av någonting i det yttre egentligen är en avsaknad eller ett behov av den vi är inom oss själva. Kanske detta är ännu en video? Jag får smaka på den lite.

Jag skrev i min bok Den inre flykten:
”De tillfällen du önskar vara någon annan, är de tillfällen du önskar vara den du är.”

Vad detta betyder är att vi inte är helt nöjda med ”oss själva”(den vi upplever oss vara) så vi önskar vara vårt sanna ”jag”(vilket går bortom denna jordupplevelse) men vi tror att detta ”jag” är någon annan som vi önskar vara.

När vi inte är nöjda med oss själva är de tillfällen vi inte kan se vem vi verkligen är!

All kärlek till dig!
Teppo

Börjar pusslet lägga sig?

Hej,

För många år sedan, närmare bestämt år 2012 började jag aktivt dela med mig av mina insikter från min inre resa som redan hade pågått i ett antal år. Jag började göra detta för att jag erhöll en önskan att hjälpa andra finna det magiska i livet som jag började få uppleva. Detta var saker som jag i hela mitt liv känt existerade men inte kunnat förnimma. Nu började detta successivt visa sig för mig i min verklighet och successivt har jag delat med mig av detta med er. Detta är insikter angående hur man kan skingra illusionen av separation för att återta kraften och kontrollen över ditt eget liv. Ett liv där du tar över rodret från egot och andras programmeringar av den du upplever dig vara och det du anser är sant. Samtidigt som jag själv gjorde jobbet delade jag successivt med mig till er gällande vad och hur det är möjligt när jag själv sett att det gör en skillnad i mitt liv.

Det hela började med att jag blev vägledd att starta min hemsida ‪www.iamthat.me där jag nästan dagligen skrev inlägg med budskap om livet från mängder av olika perspektiv. Jag gjorde detta när jag kände energimässigt och i mitt hjärta att detta är vad jag ska göra. Successivt började jag även låta mig vägledas av det högre inom mig själv i mina vägval och i det jag gjorde, och allt mindre lyssnade jag till mitt ego som hade sin egen agenda. I början kändes det som att jag lyssnade till någon annan, men ju längre tiden gick så integrerades jag alltmer med mitt högre jag vilket fick mig att känna att Jag ÄR mitt högre jag i en upplevelse igenom en kropp.

Parallellt med skrivandet på hemsidan skrev jag min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv genom den medvetna kontakten jag erhållit med mitt högre jag. Boken i sig var en fortsättning för mig längs min inre resa mot en allt högre medvetenhet om mig och om livet som sådant. Genom ett antal synkronistiska händelser år 2014 startade jag ett eget förlag för att publicera min nyskrivna bok.

År 2017 erhöll jag budskap från Ärkeängel Mikael att alla inlägg jag skrivit på hemsidan skulle tas bort och läggas in i min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som jag publicerade samma år. Kort därefter erhöll jag ännu ett budskap av Ärkeängel Mikael att jag ska starta en YouTube-kanal vid namn ‪iamthat.me vilket var en fortsättning och ett nytt media för mig att dela med mig av livets lärdomar och insikter jag erhållit och successivt fortsatt erhåller längs min inre resa. På samma sätt som skrivandet på hemsidan har jag idag spelat in 178 videos genom att lyssna till min inre vägledning och energin jag kan känna i min kropp.

I samband med att jag erhållit en högre medvetenhet om mig själv och om livet har även mina möjligheter som människa förändrats sedan jag påbörjade min inre resa. Förmågor som att utföra helande, kanalisering av livskraft, se människor för vem de verkligen är genom illusionen om vem de själva tror sig vara, kunna känna en annan människas utmaningar utan att de behöver säga någonting, se bortom denna fysiska verklighet osv. har visat sig vara fullt möjligt. Att arbeta med energier och icke fysiska ting som påverkar denna fysiska verklighet är idag min vardag, vilket för många år sedan inte var en möjlighet jag såg som möjlig. Även detta delar jag med mig av och hjälper andra med längs min inre resa emot en allt högre medvetenhet om mig och om livets möjligheter. Möjligheter som idag sträcker sig bortom denna verklighet, bortom detta nuvarande liv, bortom denna existens till allt som är.

Frågan jag har nu är: Börjar pusslet lägga sig?

I YouTube-videon Del 1 – Illusionen av separation frågade jag mig själv: Hur delar jag med mig om meningen med livet och det jag vill förmedla i en video egentligen? Jag kände att jag behövde stycka upp det i delar där jag beskriver olika saker ur olika perspektiv. I dagsläget är det 178 YouTube-videos ur olika perspektiv, två böcker med mängder av perspektiv och en del inlägg på min hemsida som jag skrivit efter publiceringen av min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Alla dessa perspektiv är pusselbitar i ett pussel som bildar en helhet.

Kan du börja se vad pusslet visar, eller ser du ännu enstaka pusselbitar som inte hänger samman?

Allt hänger samman, allt är ett. Den övre världen inkl. ditt högre jag m.fl. vägleder dig som ditt lägre jag i den undre världen längs din livsväg som du själv har valt som ditt högre jag. Din yttre värld visar dig i din inre värld som du ännu inte är fullständigt medveten av. Allt är ett och allt hänger samman. När pusslet väl lägger sig kan du se hur det hela hänger samman och hur du kan interagera med livet som inkluderar allt som existerar i den undre, i den övre, i den yttre och i den inre världen.

Min avsikt har varit att öppna upp för möjligheterna för dig att se vad du verkligen ser och inte endast vad du tror dig se. Min önskan har hela tiden varit att hjälpa dig se din verkliga sanning om den du är och det du upplever vilket är bortom det du blivit lärd att uppleva dig vara och hur du blivit lärd att uppleva livet. Jag påstår inte att du inte gör det nu men i stort sett alla människor formas att uppleva illusionen av separation till en början. En illusion där man blivit formad att uppleva sig själv och en värld som inte är sann, även om den upplevs så verklig. Det existerar en verklighet bortom dessa sanningar, och dessa sanningar finner du inom dig själv.

Du är denna sanning!

All kärlek från mig till dig <3 Till ditt sanna jag. Till din sanna essens som jag kan känna genom slöjan du kanske ännu bär framför dina egna ögon som förhindrar dig att se det jag vill förmedla till dig.Lägg ditt pussel och du börjar se helheten av livet. Det är så magiskt att jag har ägnat sedan år 2012 till att förmedla dessa pusselbitar till dig.

All kärlek till dig!
Teppo
En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

God Jul och Gott Nytt 2019

Jag vill önska er alla ett riktigt gott slut på år 2018 och ett fantastiskt nytt 2019 <3

Tusen tack för att just du finns och är så betydelsefull!

Det är tack vare varandra som denna upplevelse är möjlig så vi alla behövs och är mycket värdefulla.

År 2018 börjar närma sig sitt slut och jag känner en enorm tacksamhet för detta år som varit och för er alla här. Det är tack vare er som jag gör detta arbete med att dela med mig av olika perspektiv av livet på olika sätt. Jag känner starkt att det är mitt kall i livet att vandra denna väg och successivt dela med mig av det jag funnit med andra. Jag hoppas ni har funnit någonting givande i det jag delat med mig av som har kunnat hjälpa er på er livsväg.

År 2018 har varit ett år av utrensningar. De har kommit i vågor där man likt en berg och dalbana har behövt dyka ner i gamla sår och mönster som inte längre kan följa med för att därefter lyfta sig ännu högre med en allt högre medvetenhet om sig själv. Allt lättare och kärleksfullare känner man sig och även sin tillvaro. Alltmer självsäker och bestämd känner man sig också efter man lämnat sina sår och mönster som inte längre överensstämmer med sitt sanna jag. Alltmer sann emot sig själv och emot andra har man blivit efter dessa utrensningar har fått göra sitt jobb. Man ser nu klarare gällande vad som känns rätt för en själv att göra vilket styr en alltmer emot sitt sanna syfte här på denna jord. Detta kan föra med sig att man behöver göra förändringar i sitt liv som inte längre stämmer för en. Det liksom skaver inombords när det inte längre stämmer och man känner att någonting behöver göras annorlunda som är mer i samklang med sitt sanna jag.

Även om år 2018 kan ha upplevts ganska prövande så har det varit nödvändigt för att leva i samklang med livet och sitt sanna kall här på jorden. Detta år har fört oss till en plats där vi kan finna alltmer kraft och kärlek till oss själva och även andra, vilket är inom oss själva som vårt sanna jag. Stundtals har det känts att som vi har förlorat all vår kraft och all vår tro på oss själva vilket kan ha känts både förvirrande och skapat en förtvivlad känsla av att allt det arbete man har gjort med sig själv har gått förlorad. Men detta har endast varit upplevelsen av dalarna i denna berg och dalbana inom oss själva där vi har fått se på det som inte längre stämmer för oss.

Gamla sanningar, gamla sår och gamla mönster som skapats av dessa sanningar och sår har fått oss att både reagera och agera på ett sätt där vi förvånat sett på oss själva att “hallå?” det där är inte jag längre. Det där stämmer inte längre för mig. Vad får mig att bete mig så här? Livet har på detta sätt fått oss att se inåt på oss själva på de saker vi inte längre behöver eller vill ha med oss in i en framtid av kärlek och ljus.

Men nu känns det som att vi har åkt färdigt i denna berg och dalbana för en stund och att det är dags att gå in i år 2019 med helt nya förutsättningar. Det gångna året har gjort detta möjligt och det är inte längre meningen att vi ska återskapa en verklighet i det yttre baserat på gamla sår och mönster som vi nu har fått lämna. Nu är det meningen att vi ska skapa ur vår nya sanning om vem vi vill vara och vad vi vill göra. Gamla rädslor påverkar oss inte längre på samma sätt eftersom dess mönster inte längre finns kvar.

Att vara mer i sanning med sig själv och i det man gör känner jag kommer att prägla kommande år 2019. Detta för med sig att man även känner sig allt starkare och kraftfullare inom sig själv, vilket skapar en livskraft att skapa mer saker som är i harmoni med sig själv.

Jag ser verkligen fram emot år 2019 med kärlek och en ivrig nyfikenhet. Jag känner att detta nya år kommer att ge oss nya möjligheter som vi tidigare inte vågat oss på.

För egen del kommer jag börja året med att uppgradera min Reikiutbildning till Holy Fire III. Detta känner jag kommer att vara en stark drivkraft både framåt, inåt och till högre dimensioner av varande. Det jag både känner med denna energi och det jag har läst om det stämmer så väl in på min livsväg och det jag hittills har gjort. Energin av Holy Fire III känns som en summering av hela min inre resa. En resa där jag verkligen har rannsakat mig själv, funnit nya högre sanningar, nya förmågor att utföra helanden både med mig själv och andra, utmanat mig själv att gå vidare igenom mina rädslor, släppa taget om alla förutfattade meningar om vad som är sant och inte, successivt öppna mitt hjärta alltmer för kärleken och så mycket mer. Detta har varit en inre resa emot mitt sannaste jag. Successivt har jag delat med mig av denna resa och de insikter som infunnit sig längs denna för att genom mig själv även kunna hjälpa andra. Energin i Holy Fire III kommer från ännu högre dimensioner vilket gör att man kan nå ännu djupare dimensioner inom sig själv. Energin hjälper oss att leva ännu mer i sanning och i samspel med varandra. Den helar dolda delar inom oss själva som även vi själva har glömt bort och som inte längre är aktiva men som begränsar vår förmåga att leva som vårt sanna jag fullt ut. Dvs. kärnan i Holy Fire III är det jag har skrivit om i mina böcker och pratat om i mina YouTube-videos. Exakt vad detta för med sig vet jag inte ännu, men jag kan känna att det känns helt rätt för mig och att detta kommer att vara en stark pusselbit längs min livsväg. Vad jag med stor sannolikhet kommer att göra är att dela med mig av det som denna pusselbit för med sig längs min fortsatta inre resa.

År 2019 känns som ett väldigt spännande år där vi står allt starkare i oss själva och i det vi accepterar. Vi styrs emot att vara i sanning med oss själva och andra vilket för med sig att vi kan behöva göra förändringar som vi tidigare inte vågat.

Jag önskar dig ett riktigt gott slut på detta år och en helt fantastisk ny början år 2019!

Tusen tack för detta år, och jag ser fram emot det som komma skall.

All kärlek från mig till dig <3
Teppo

När livet känns meningslöst

Boken Jag ÄR kom till genom att jag startade denna hemsida och började skriva budskap om meningen med livet och om andra insikter jag erhöll längs min egen inre resa. År 2017 fick jag vägledningen att alla inlägg från denna hemsida skulle tas bort och flytta in i en ny bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Detta blev en bok på 684 sidor som nu är publicerad och kan köpas via WebShop eller via Adlibris, Bokus m.fl.

Nu fick jag en känsla att jag ska dela ett budskap ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som heter När livet känns meningslöst. Detta inlägg skrev jag år 2014.

 

Mer information om boken finner du här: https://www.iamthat.me/jag-ar/
WebShop: https://www.iamthat.me/webshop/


“När livet känns meningslöst”
ur boken
Jag ÄR
En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

2014-07-12

När du har nått ett tillstånd i livet där du inte längre kan acceptera hur du upplever det vara. Ett tillstånd där du har fått nog där du känner att nu får det räcka! Kanske går du och tänker att livet känns meningslöst. Vad är meningen med allt detta? Finns det någon som helst mening för mig att vara kvar här och uppleva detta liv? Allting verkar gå emot mig och allt känns helt meningslöst. Finns det någon som helst mening med allt som jag just nu får uppleva?

Kanske har du hamnat i en personlig kris av något slag. Ett tillstånd där allt verkar vara emot dig och livet upplevs orättvist. När detta sker så går man oftast ner sig personligen och är inte mottaglig för att det existerar en mening med allt som händer. En mening som har med din anledning för dig att vara här på jorden att göra. En mening med livet som du har förlorat pga. att du har förhållit dig med egot och dina falska jag och kommit på ”villovägar”.

Du har innan du kom för att uppleva ett liv på jorden valt vad du har önskat uppleva genom att inkarnera en kropp. Du har så att säga skapat en plan för denna upplevelse av ett liv på jorden. Denna plan påverkar din nuvarande upplevelse av ett liv i en kropp (att vara människa). Denna plan är det som du har önskat höja din medvetenhet om. Allt som du får uppleva av ett liv på jorden kan höja din medvetenhet om den du är ur olika perspektiv, men du har valt att höja din medvetenhet inom vissa områden som kan ses som en ”väg” igenom denna upplevelse. Denna ”väg” följer du genom att följa din inre känsla för vad du behöver göra och även välja. När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så har du oftast skärmat av den du är inom dig och känner således inte längre hur du ska göra dina vägval med din inre känsla, utan du använder istället ditt intellekt eller det som någon annan säger åt dig att välja. Du kommer så att säga på villovägar ifrån din egen plan för ett liv här på jorden.

När du följer meningen med ditt nuvarande liv så kommer livet att upplevas följsamt och saker faller på plats som utav sig själv. Du upplever det njutningsfullt att leva och du känner en kärlekskänsla porla inom dig eftersom du tillåter livsströmmen flöda igenom dig. Om du däremot inte lyssnar inom dig för att följa din mening med ditt nuvarande liv och endast följer vad andra önskar av dig, eller helt enkelt gör omedvetna val så kan detta få dig på villovägar. När du är på villovägar så upplevs livet som om det vore emot dig. Du upplever ett motstånd emot det du försöker göra. Detta är livets sätt att få dig att vända om för att nå meningen med ditt nuvarande liv. Men är du omedveten om detta så fortsätter du att kämpa emot detta motstånd eftersom du inte lyssnar till livets signaler. Ju längre ifrån din ”plan” som du kommer, desto hårdare motstånd upplever du. Detta kan tillslut leda till en livskris eller någonting som kan ha med din hälsa att göra. Kanske går du in i den berömda ”väggen”. Du fortsätter tills du får nog och då ”kanske” du når insikten att vända dig inom dig och börja söka efter meningen med ditt nuvarande liv. Detta är inte alls säkert, utan du kanske fastnar vid att livet upplevs orättvist.

Om du däremot vänder dig inom dig för att söka efter svar så påbörjas en inre resa emot den du är. Detta är det absolut bästa som du kan göra enligt egen erfarenhet. Eftersom du då även når insikten av att livet hela tiden har visat dig vad du behöver göra men att du inte har lyssnat till livets signaler. Detta kommer inom sin tid att leda till tacksamhet för den tuffa prövande tid som fick dig att börja ifrågasätta varför du överhuvudtaget upplever ett liv här på jorden. Livet använder det som finns att tillgå för att få dig att vända om och nå ditt högre syfte i detta liv. Du är trots allt där du upplever dig vara av en anledning, och livet vet anledningen för dig att vara där och vill inget annat än att du ska lyckas med det som du kom för att göra.

När du väl vänder om och börjar söka efter svar så kommer livet gladeligen att börja visa det åt dig (om du lyssnar). Du når signaler överallt för att nå ditt högre syfte i detta nuvarande liv. Detta kan vara någonting som du hör på radion som har svaret på din fråga. Det kan vara en text på en skylt som visar dig svaret. Det kan även vara en inre känsla för vad du behöver göra eller välja. Synkronicitetshändelser blir för dig en vardag när du börjar lyssna inom dig och tona in dig på den du är.

Det du även kommer att märka när du börjar höja din medvetenhet om den du är, är att gamla händelser som du ännu inte har bearbetat kommer upp till ytan igen för dig att göra eller välja annorlunda. Detta kan vara en tanke som uppenbaras som du bearbetar mentalt, eller en fysisk händelse som liknar eller är samma som en tidigare händelse där du ges möjlighet att välja att agera genom ett högre perspektiv för att lämna denna händelse som bearbetad. Detta uppstår för att du behöver bearbeta dina skuggsidor och det obearbetade bagage som du bär med dig som tynger dig. För att du ska bli fri ifrån dem.

En resa mot en högre medvetenhet om den du är skapar ”prövningar” för att se om du är redo för nästa nivå. Detta kan vara en tanke eller en fysisk händelse. Hur du agerar inom denna visar om du är redo för att gå vidare till nästa nivå eller om du behöver ytterligare ”prövningar” för att nå insikten. Livet är så mycket mer än slumpvisa händelser som bara uppstår. Slumpen existerar egentligen inte alls. Allt har en mening att vara som det är. Det är endast uppfattningen utav det som skiljer baserat på dina nuvarande sanningar. Allt är där för din skull om du bara kan tolka livet signaler.

Att du har hamnat i en kris där livet känns meningslöst kan vara ditt livs möjlighet att äntligen ta tag i det som du verkligen kom för att göra. Det som samhället och andra påverkande faktorer har fått dig att ignorera.

Din livskris har en anledning att vara där. Se dig inte som ett offer för dessa omständigheter, utan se vad du kan lära utav det. Livet är inte orättvist emot dig utan det är endast din uppfattning om det baserat på dina nuvarande sanningar. Livet visar dig hela tiden det som du behöver för att höja din medvetenhet om den du är oavsett hur orättvist det kan verka. Livet är så mycket mer än den upplevelse som du upplever just nu igenom en kropp. Även innan och efter denna upplevelse kommer du att vara den du är och sträva efter en högre medvetenhet om den du är. Döden existerar inte utan det är endast upplevelsen av ett liv på jorden som har ett slut, vilket leder vidare till någonting annat beroende av vad du behöver för att nå en ännu högre medvetenhet om den du är. Minns att det alltid finns en högre mening med det som händer om du just nu upplever en livskris och tycker livet känns meningslöst. Jag är fullt medveten om att detta kan vara svårt att ta till sig när du är mitt inne i dina prövningar. Man ha förtröstan att allt har en mening att vara som det är. Allt som sker har en högre plan mot en högre medvetenhet.

Sköt om dig! Du är värdefull och du har ett syfte med att uppleva och vara den du är i denna upplevelse. Du är här av en anledning som livet känner till och du är den som du behöver vara, som även livet har önskat dig att vara. Du är det uttryck som livet kom för att vara genom den du kom för att vara.

/Teppo

Bokrea!

Bokrea!

Fram till årsskiftet har jag en kampanj på mina böcker som ni kan beställa i WebShop. https://www.iamthat.me/webshop/

Böckerna kan ses som studier i medvetenhet.
Teppo Oksa


Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm x 11,8 mm

e-bok (ISBN: 978-91-637-5833-1)
Ordinarie pris: 150kr
Kampanjpris: 99kr

Mjukband (ISBN: 978-91-637-5832-4)
Ordinarie pris: 200kr
Kampanjpris: 149kr

Hårdband (ISBN: 978-91-983183-0-2)
Ordinarie pris: 250kr
Kampanjpris: 199kr

Mer information: https://www.iamthat.me/deninreflykten/

 

 

 


Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet

Antal sidor: 684
Format: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm

Mjukband (ISBN: 978-91-983183-2-6)
Ordinarie pris: 387kr
Kampanjpris: 329kr

Mer information: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

En sökares inre resa

Denna morgon vaknade jag med en känsla att jag ska skriva ett inlägg här på denna sida vilket jag inte har gjort på ett tag. Jag hade även titeln “En sökares inre resa” och en energi inom mig som vill komma ut ur mig genom detta inlägg. Jag vet ännu inte vad denna energi och känsla har för ord inbäddade i sig så jag sätter mig här vid datorn och börjar skriva så får jag se vad som händer genom det.

I många år har jag befunnit mig på en sökares inre resa. Det började när jag hade sökt i det yttre så länge att jag hade fått nog. Där fanns inte längre någon kompensation i det yttre för vad jag saknade i det inre. Då var jag inte medveten om att jag saknade någonting i det inre eftersom jag (som så många andra) hade blivit lärd att det befann sig i det yttre. Det skapade en känsla av meningslöshet att befinna sig i denna värld eftersom det inte längre fanns någonting inom den som gav mig någon glädje eller en känsla av välbehag. Jag befann mig nu i en värld av form och upplevde en illusion av separation. En illusion som inte längre kunde ge mig det jag trott mig vilja ha, och en separation ifrån den jag verkligen är som jag inte varit medveten utav att jag är.

Att befinna sig i denna värld inom illusionen av separation är en upplevelse av avskildhet från alltet. Inom illusionen är det endast jag (som den jag tror mig vara) och alla andra och allt annat. Jag tror mig vara min kropp och livet tror jag är det som händer “mig” genom det yttre i denna värld. Jag är då ofta ett offer för de omständigheter som sker i det yttre. Där finns ingen koppling mellan den yttre och den inre världen eftersom jag har separerat detta. Den inre världen är som ett slags bihang som kommer med på köpet men kopplingen finns inte längre kvar. Den är separerad inom illusionen av att vara någon som jag inte är men tror mig vara. Att leva i denna värld inom illusionen av separation är så avskärmande nu när jag kan se på det i efterhand. Att vara så fångad av världens händelser är väldigt begränsande, men samtidigt väldigt lärorikt eftersom det ger en så stark upplevelse. Det som fick mig att bege mig på en sökares inre resa var just att den yttre verkligheten inte längre kunde ge mig någon tillfredställande känsla inom mig själv. Illusionen hade förlorat sitt syfte och jag trodde inte längre på den.

När jag levde inom illusionen av separation (som så många andra gör) var det en spegelvänd upplevelse av verkligheten jag upplevde. Det var inte mitt “fel” att jag upplevde verkligheten så eftersom “alla andra” gjorde det också. Vi alla verkar fångas av samma illusion eftersom vi blir lärda av de som lever innan oss gällande vem vi är och hur denna värld fungerar. Vi lär oss av våra föräldrar som lärt sig av sina föräldrar osv. Vi lär oss i skolan, av media, överallt blir vi överösta av att vi ska söka i det yttre efter det vi saknar inom oss själva. Det finns alltid någonting i det yttre som ska göra oss till en bättre vackrare människa mer lyckad människa. Vi tror det är sant eftersom de flesta av oss befinner sig i denna spegelvända upplevelse av verkligheten och tror den är sann. Men det är den inte. Vi har blivit lärda en lögn!

Den dagen jag hade fått nog kände jag att mitt liv var totalt meningslöst. Jag hade tröttnat på lögnen men visste inte om att det var en lögn för den var så verklig. Alla andra verkade uppleva livet på samma spegelvända sätt i jakten efter mer, i jakten efter kompensation för den vi verkligen är och samtidigt omedvetna om att det är detta vi söker efter. Även om jag upplevde att livet kändes meningslöst upplevde jag inte att jag var meningslös. Det måste finnas någonting mer för jag kan inte vara ett misstag. Det måste finnas en mening för mig att vara här som jag ännu inte kan se. Just denna känsla av att det måste finnas en mening var gnistan av nyfikenhet som fick mig att börja ställa de existensiella frågorna som av någon outgrundlig anledning tidigare inte hade varit alls viktiga. Visst har jag under hela mitt liv varit nyfiken och även känt att det fanns någonting mer än jag har haft förmågan att uppfatta. Men känslan av detta hade inte varit så viktig att jag börjat söka efter svaret. Jag som så många andra fortsatte istället att leva inom illusionen av separation. Men nu hade jag fått nog och nu fanns där inte längre någon mening i det yttre. All yttre kompensation kändes totalt meningslös. Där fanns ingenting längre! Det var meningslöst att fortsätta och jag måste finna en annan väg. Den vägen begav sig inåt. Att nå denna punkt av meningslöshet i tillvaron i det yttre var det bästa som någonsin kunde ha hänt mig. Utan denna punkt i min tillvaro hade jag förmodligen fortsatt att leva mitt spegelvända liv i jakten på mer sökandes efter mig själv totalt omedveten utav det. Jag kunde ha gått ner mig i en depression och tyckt att livet är orättvist emot mig, men jag valde istället att försöka förstå varför världen upplevdes som den gjorde. Jag gav mig av på en inre resa omedveten om att det var detta jag gjorde.

Allt började med att jag läste en bok där jag fann sanningar som ingen tidigare hade berättat för mig. Jag kände inom mig att det stämde och jag kände även inom mig att jag hade blivit lurad av denna värld. Vad mer fanns som jag tidigare inte varit medveten utav. Jag gav mig av på en väldigt intensiv inre resa av sökande efter svar. I början var svaren om saker jag trott på om mig själv och om livet som inte var sanna. Dvs. jag började skingra illusionen av separation genom att förändra mina egna sanningar. Jag ifrågasatte vem jag själv var och fann att jag inte är min kropp, jag är inte mina tankar osv. Jag började erhålla en allt högre förståelse för varför jag tidigare upplevde livet så som jag gjorde. Känslan av att blivit lurad av denna värld började tyna bort allt eftersom jag erhöll medvetenheten av varför det varit så. Det var ingens fel utan det är så det är just nu. Ingen hade lurat mig medvetet att leva ett spegelvänt liv. Jag är idag medveten av att jag själv hade valt att fångas av illusionen av separation för att därigenom kunna göra denna inre resa där jag bryter mig loss ifrån illusionen. Längs resan var jag även menad att dela med mig av vad jag funnit för att lära andra att det finns ett annat sätt att leva sina liv. Ett sätt där man samarbetar med livet istället för att envist stångas emot det. Ett sätt att leva i samförstånd med omvärlden. Att ständigt se budskapen i det som händer och bli alltmer medveten om mig själv på resan.

Idag ser jag som att allt har en mening att vara som det är men att jag inte alltid är medveten om vad det är. Jag är medveten om att jag är medveten om det på ett plan som jag ännu inte kan se. Jag behöver endast finna det.

Att skingra illusionen av separation är ett första steg i att finna sitt sanna kall här på jorden. Två år in på min inre resa av skingrande av gamla sanningar och ersättande av nya erhöll jag en medveten kontakt med mitt högre jag. Mitt högre jag är en högre aspekt av mig. Vi är multidimensionella varelser upplevandes en fysisk upplevelse just nu. Jag kunde nu höra och kommunicera med mitt högre jag. Det kändes fortfarande som en separation och att mitt högre jag var “någon annan”. Genom denna kommunikation erhöll jag budskap om att jag ska få hjälp att skriva en bok för att hjälpa andra på sin inre resa emot en högre sanning om vem de är. En resa till sig själv helt enkelt. Detta blev boken Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv som är publicerad och finns att köpa. Denna bok är en hjälp för sökaren att finna sitt sanna jag. Boken hjälper läsaren med ifrågasättandet och ger även nya perspektiv att uppleva livet igenom. Samtidigt som skrivandet var en fortsättning på min egen inre resa så var min målsättning att hjälpa andra på sin. Att ploga vägen framåt på ett sätt genom mitt eget sökande visa att det finns en annan väg, ett annat sätt. Men alla är på sin resa och befinner sig på olika platser av varandet. Så denna bok är inte för alla att läsa. Är man fullt inom illusionen av separation så förstår man den nog inte alls.

Mitt sökande slutade inte efter denna bok utan fortsatte parallellt i att jag även skrev på denna hemsida om livet och de insikter jag hade erhållit. Sedan år 2012 till 2017 skrev jag inlägg på sidan för att dela med mig till andra. I många år hade jag känt att det var ännu en bok som skulle komma ut genom mig. Men jag visste inte hur. År 2017 tog Ärkeängel Mikael kontakt med mig som sa att jag ska sluta skriva på min hemsida. Någon månad senare erhöll jag budskapet om att jag skulle ta bort alla inlägg från min hemsida och de skulle flytta in i min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som också är publicerad. Boken var en fortsättning på min mening med livet att dela med mig till andra om vad som finns bortom illusionen av separation och även beskriva hur det är att vara inom den. När jag publicerat min nya bok erhöll jag återigen budskap av Ärkeängel Mikael att jag ska starta en YouTube-kanal vilket jag gjorde och detta blev en expansion av det jag själv trodde mig kunna göra. I denna YouTube-kanal fortsatte jag att prata om livet och om illusionen av separation och hur man kan skingra den. Det är idag över 100 videos ur olika perspektiv om livet. Önskar du du se dessa videos så finner du dem här: https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Att ha varit på denna inre resa har inte varit enkelt. Jag har ifrågasatt allt jag har trott mig vara, alla sanningar, allt bagage har jag fått se på och bearbeta. Men det har samtidigt varit helt fantastiskt för en ny värld har successivt öppnat sig för mig. Alltmer är möjligt i denna värld som inte längre är meningslös i det yttre. Det är faktiskt så att allt vi får uppleva i det yttre visar oss vem vi är inom oss själva. Men har vi separerat kopplingen så tar vi inte emot lärdomarna som livet i det yttre vill visa till oss. Hur man får tillbaka kopplingen och kan börja samarbeta med livet är mitt syfte i livet just nu. Visa andra genom eget exempel. Kan jag så kan även du!

Om du just nu finner att livet känns meningslöst eller händelselöst kan jag varmt rekommendera dig att ge dig av på en sökares inre resa. Du upplever förmodligen livet så eftersom även du har tröttnat på att leva en lögn men just nu är omedveten om det. Så var det för mig och denna meningslöshet var det absolut bästa som kunde hänt mig. Idag upplever jag ett helt annat liv, ett magiskt liv där allt har en mening att vara som det är. I omgångar kommer nya vågor med vägledning som jag surfar på vilket får mig att uppleva och interagera med livet på sätt som jag tidigare inte trott var möjligt. Ibland blir det helt stilla och jag inte kan känna vägledningen. Men detta är endast en paus medan livet orkestrerar nästa våg för mig att surfa på. Detta är så häftigt och det har fått mig att uppleva och att göra saker som jag i min vildaste fantasi kunde ha föreställt mig när jag befann mig i denna punkt i tillvaron där jag hade fått nog. Nu är jag öppen för allt även jag inte är medveten om det ännu. Successivt tar jag steg för steg mot en allt starkare klarhet i vem jag är och varför jag är här. Detta är så fantastiskt. Jag önskar att alla mina medmänniskor som ännu befinner sig inom illusionen av separation och känner en meningslöshet ska finna denna gnista inom sig själva att börja söka i det inre efter det som verkligen kan ge en känsla av tillfredställelse. Detta befinner sig inte i det yttre eftersom detta endast är en illusion när man upplever sig separerad ifrån den man verkligen är (omedveten utav det). Det är därför jag skrivit mina böcker, spelat in på YouTube-kanalen, och nu skriver här på denna sida.

Jag måste nu iväg då jag ska utomlands på en jobbresa. Väskorna är packade och snart kommer min skjuts till tåget som tar mig till flyget över Atlanten. Det blir en yttre resa denna vecka och förmodligen samtidigt en inre. Allt hänger samman och det handlar om att finna denna koppling. När du gör det finner du meningen i det som sker, och det finna alltid en mening även om man inte alltid kan se den. Men den finns där ändå och livet är helt fantastiskt på att visa oss detta. Bli vän med livet och lev i symbios med det. För du är livet genom denna upplevelse utav det. Du upplever dig själv genom denna formen av liv just nu. Du är redan allt och upplever det genom ett visst perspektiv. Ett perspektiv som förändras ju längre du kommer på din inre resa. Genom din inre transformation transformeras den yttre världen. Du speglar dig i alltmer medvetna delar av dig själv i det yttre och får känna det även i det inre. Ta tillbaka din kraft och bli den som styr farkosten din kropp och se vilka möjligheter du har att förändra ditt liv till ett helt magiskt fantastiskt liv bortom vad du just nu kan se. Du vet inte allt och kan inte se allt. Lita och lyssna till din inre vägledare (ditt hjärta) och låt dig vägledas till möjligheternas värld. Ditt nya fantastiska liv!

All lycka till i ditt sökande! <3 Jag har delat med mig av mitt sökande för att hjälpa dig på ditt. Om det känns rätt i ditt hjärta så läs mina böcker, se på mina videos osv. Jag finns här som en ljusarbetare i sitt eget sökande och finnande. Vi är här tillsammans!

All kärlek till dig! <3
Teppo

Olika dimensioner av medvetande

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminner om tiden vi är i just nu som består av mycket energipåslag som bl.a. ger utrensningar vilket får det gamla att komma upp till ytan för oss att bearbeta. I och med att vi bearbetar detta bereder vi även plats för det nya att komma in. Dvs. vi når högre dimensioner av medvetande vilket även är titeln till inlägget som jag läste ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Vi är så mycket mer än en kropp med ett namn här på denna jord. Vi har så mycket mer att uppleva än vi kan föreställa oss i varje nu. Men det gäller att vara observeraren av upplevelsen för att finna det magiska, det lärorika i varje händelse, i varje nu. Ibland dras vi ner i illusionen av separation och upplever inte längre som observeraren. Då försvinner det magiska i det som sker, eller djupet av budskapet i händelserna försvinner eftersom händelserna tar ett sådant grepp om oss vilket får oss att uppleva händelserna som om de vore vårt liv. När vi väl kan separera oss ifrån illusionen av separation igen så når vi åter ett högre perspektiv att se på händelserna som observeraren. Då kan vi oftast se på händelserna med en tacksamhet eftersom vi ser lärdomarna som händelserna egentligen vill visa till oss. Vi upplever oss inte längre vara händelsen och ser budskapet istället, och när vi väl kan se budskapet så ser vi oftast även att vi kan utföra en åtgärd som tar oss till ännu högre dimensioner av medvetande. Åtgärden kan vara att vi förändrar någonting vi gör i den yttre världen, eller perspektivet till det vi gör eller upplever. Det kan även vara någonting vi förändrar inom oss själva. Ett förändrat perspektiv vilket kan ge en acceptans och tacksamhet för det som är, en högre sanning m.m. Livet har sitt sätt att visa oss vägen emot högre dimensioner av medvetande. Det är oftast endast att vi har fastnat i händelsen som förhindrar oss ifrån att se budskapet.

Inom dig själv når du observeraren som kan se objektivt både på dig själv och det du gör och de händelser du får uppleva. Det handlar om att kunna se ärligt på dig själv och det som sker. Att ta dig bort från offerrollen och att det skulle vara något dåligt att ha saker att bearbeta inom dig själv. Alla har vi det och det finns alltid en högre dimensions medvetande att nå genom detta arbete med dig själv. Det är inget dåligt utan en nödvändighet att kunna se inåt till dig själv och de sidor av dig själv som visar sig genom de händelser som du får uppleva genom denna yttre värld inom dig själv.

Allt i livet, precis allt är där för din skull för att nå en allt högre dimension av medvetande, eller med andra ord en allt högre nivå av medvetenhet om den du är – vilket är allt som är. Allt som är är detta medvetande som du är olika mycket medveten utav. Du är det redan, men ännu inte fullständigt medveten om att du är.

När jag läste detta inlägg ur min bok kände jag även att jag önskar dela det med er för att ge er en känsla för min bok Jag ÄR – En Ljusarbetares blogg om livet. Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/. Du finner den även hos andra bokhandlare som är anslutna till Bokinfo. T.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

/Teppo


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

 


2016-10-18
Olika dimensioner av medvetande
ur boken
Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

Att ta emot en högre medvetenhet om den du är kommer att ske på olika nivåer när du väl börjar ifrågasätta vem du är. Detta är i själva verket vad hela livet egentligen handlar om. Det handlar inte om att du ska nå olika mål utan om att du ska få reda på vem du i själva verket är, vilket i sig kan handla om att du behöver nå olika mål. Men målen i sig är inget självändamål utan endast pusselbitar längs vägen emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Innan du börjar ifrågasätta vem du är så går du förmodligen runt och redan anser dig veta vem du är. Du har egentligen ingen anledning att ifrågasätta detta eftersom det är så du upplever tillvaron. Den som du då anser dig vara är ofta det som du har fått lära dig av andra att du är. Av dina föräldrar, av andra barn, i skolan och även i vuxenlivet har du fått höra om den du är och successivt har din självbild expanderat baserat på detta. Men du är ingenting av det som du har fått höra av andra om den du är, utan detta är enbart deras egen spegelbild som de ser i dig som de har projicerat på dig. I denna dimension av medvetande förhåller du dig således till andras sanningar om den du är och du är tämligen frånkopplad ifrån den du i själva verket är. Du förhåller dig då även mestadels med egot och dina falska jag vilket är dessa identifieringar med olika saker som du inte är men anser dig vara. Frågar man dig i detta stadie om vem är du så svarar du förmodligen med ditt namn, vad du gör, hur din familj är, vad dina intressen är, vad du jobbar med, om du är en man eller kvinna, hur gammal du är och så vidare. Du tror dig ofta även vara din kropp, och även att de tankar som kommer och även att livet är det som händer dig i din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Att livet är någonting annat än detta existerar inte i din nuvarande medvetenhet om den du är, eller den dimension av medvetande som du förhåller dig till när du upplever livet som så. Detta är inte fel utan det är så nästan alla påbörjar sina liv, och många fortsätter även genom denna dimension av medvetande under hela upplevelsen ända in i döden som man då ofta tror är slutet på allt.

Den dimension av medvetande som du förhåller dig till är det som du kan acceptera som en sanning. Att det skulle finnas någonting bortom denna dimension av medvetande kräver oftast att du inte känner dig helt nöjd eller bekväm med svaren som du har fått ärva under din uppväxt. Först då kanske du börjar skrapa på ytan till vad nästa dimension av medvetande kan ge dig. Till dess så förhåller du dig mestadels enbart till den yttre verkligheten i det fysiska.

Om och när du väl börjar ifrågasätta vem du är så kommer du successivt att nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du når en allt högre dimension av medvetande och blir öppen för mer. Detta hänger samman med ditt ifrågasättande om vem du är eftersom allt som är är den du är, och din upplevelse utav allt som är expanderar och mer kommer att uppenbara sig för dig ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att uppleva och ta emot. När du väl börjar ifrågasättandet om vem du är på allvar så kommer även insikterna att visa sig att du inte längre är ditt namn eller det du gör eller någonting av det som du hade trott dig vara. Du inser att du inte längre är din kropp eller några av dina intressen. Successivt så skalar du bort dessa falska jag som du finner vilket var din identifiering med saker som du inte är men trott dig vara. Du erhåller därigenom även en allt högre sanning om vem du i själva verket är eftersom du kommer allt närmare den du verkligen är inom dig själv och expanderar din medvetenhet om den du är. Det handlar egentligen inte om ett vetande utan om ett varande. I början av sökandet när de existentiella frågorna gjorde sig hörda handlade det om att få veta mer, men senare förändrades detta till att vara det istället. I varandet kan du känna den du verkligen är när du har skalat av dina falska jag som förhöll sig med egot.

Allt som är är den du är, och allt som du är är du olika mycket medveten utav. Din medvetenhet om den du är förhåller sig till den dimension av medvetande där detta förhåller sig. Ju högre dimension av medvetande som du förhåller dig till, desto mer upplever du dig även vara och desto mer upplever du även av världen som befinner sig både utom dig och inom dig. Alltmer blir även möjligt ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att förhålla dig till. Allt som är är detta medvetande som du är medveten om till en viss nivå. Du är allt detta men förhåller dig med ditt medvetna sinne på den nivå som du har erhållit medvetenhet om att du är. Därav kommer ditt ifrågasättande om vem du är att öppna ditt sinne och även expandera din upplevelse utav tillvaron som du har förmågan att uppfatta. Alltmer blir möjligt i din värld längs din resa emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Det som på en lägre dimension av medvetande var en sanning blir i en högre dimension allt annat än det, eller det är inte längre den högsta sanningen att hålla. Det motsatta är även korrekt att ur en lägre dimension av medvetande kan man inte uppfatta den högre dimensionens medvetande som en sanning eftersom man ännu inte förhåller sig till den och inte kan uppleva den. Det upplevs då oftast som att den som upplever den högre dimensionens medvetande ljuger eller hittar på saker som inte stämmer. Om man då har ett öppet sinne och kan acceptera att det existerar högre dimensioner av medvetande än vad man själv har förmågan att uppfatta för stunden så kan man successivt expandera in i dessa högre dimensioners medvetande genom att ta emot den lärdom som dessa personer har vilket sedan blir till en sanning och inget konstigt alls.

Dessa dimensioner av medvetande påverkar även förmågan som man har att bearbeta det som man uppfattar av den värld där vi befinner oss just nu. Eftersom även världen expanderar i samband med en högre dimensions medvetande så uppfattar man den helt annorlunda än man gjorde från början. Det som från början var hela ens liv och så väldigt allvarligt i berättelsen av ett liv blir ur högre dimensioner av medvetande just en berättelse. Det som händer i denna upplevelse är inte längre en identifikation med egot utan just en upplevelse igenom en kropp.

Ur ännu högre dimensioner av medvetande försvinner även den fysiska världens verklighet och allt upplevs mer som energier som interagerar med varandra. Man ser det fysiska men upplever energiernas frekvenser och förhåller sig till dem när det gäller att göra sina vägval och andra beslut. Kroppens förmåga att känna dessa energifrekvenser blir alltmer sensitiva ju högre dimension av medvetande som man förhåller sig till. Detta påverkar i sin tur vad man stoppar i sin kropp, vad man väljer att göra i det yttre, hur man interagerar med andra människor, hur man uppfattar andra människor och även världen som sådan. Att leva en lögn är totalt oacceptabelt ur högre dimensioner av medvetande eftersom detta motsätter hela ens väsen vilket känns energimässigt inom kroppen. Att vara i kärlek och i sanning både emot sig själv och även andra blir allt viktigare aspekter i sitt varande ju högre dimensioner av medvetande som man förhåller sig till. Detta eftersom man känner samhörigheten med andra på ett helt annat plan ur dessa högre dimensioners medvetande. De är egentligen inga andra längre utan spegelbilden utav en själv. Man ser fortfarande de andra på samma sätt som förut men man känner energierna utav dem nu på ett helt annat sätt. Alltmindre blir personligt och man når ett enhetligt plan av varande. Detta gäller även det man upplever utav andra människor i dessa högre dimensioner av medvetande då man kan känna hur den andra mår utan att de behöver säga det. Man ser vilka bördor andra bär och kan känna deras smärta. Det är även möjligt att gå in och uppleva hur en annan människa upplever livet här på jorden. Ingenting är egentligen personligt längre utan endast olika upplevelser igenom olika former av liv.

Precis så som vi gjorde i den övre världen innan vi kom för att vara i denna värld så smakade vi så att säga på upplevelserna för att få känna på vilken som var den rätta upplevelsen att få vara i. Vi fick gå in i olika former av liv för att känna om det var den rätta upplevelsen för oss, och andra kan göra likaså även medan vi upplever detta nuvarande liv genom en kropp. Detta är således möjligt även medan man befinner sig i en kropp genom dessa högre dimensioners medvetande.

Den övre världens verklighet och denna går samman och vi blir även ett med vårt högre jag medan vi upplever en upplevelse igenom en kropp. Vi blir alltmer av den vi verkligen är vilket är allt som är även genom denna fysiska kropp här på denna jord. Vi kan plötsligt gå in i olika tidslinjer och uppleva tidigare inkarnationer som vi har erfarit och är inte längre begränsade till denna nuvarande som vi har valt att få uppleva. Vi kan nu se hur de människor som vi interagerar med har varit med oss i många olika upplevelser av liv där vi genom karma har interagerat med varandra i olika konstellationer för att därigenom balansera upp dessa obalanser i energierna som vi består utav vilket karma i själva verket är. Ur dessa högre dimensioners medvetande är vi nu medvetna om hur vi i dessa tidigare inkarnationers upplevelser varit begränsade till en lägre dimensions medvetande och agerat därigenom. Vi kan uppleva fina och helt underbara ljusa stunder ur dessa tidigare tidslinjer och även värsta mörkaste elakheter som känns helt overkliga att vi har varit delaktiga i. Vi har provat allt möjligt för att få se hur det upplevs och därigenom når vi en högre medvetenhet om den vi är genom de kontraster som uppstår. Genom denna högre dimensions medvetande är det nu möjligt att lösa upp dessa karmaknutar och göra sig alltmer fri ifrån den historia som vi har burit med oss livstid efter livstid.

Det är som att den fysiska verkligheten luckras upp och blir alltmindre fysisk och övergår till att bestå av energier istället, vilket det hela tiden har varit även om man inte hade uppfattat det som så. Det som ur en lägre dimensions medvetande är en prövande händelse som man går in i och låter sig överrumplas utav är ur en högre dimensions medvetande energier som man får bli medveten utav inom en själv. Energier som är den man själv är men som man ännu inte varit medveten utav.

Hela livet här på jorden blir som att uppleva en prisma av speglar som hela tiden visar vem man själv är. Även om man är medveten utav att man är allt så kanske man inte upplever sig vara det ännu, men medvetenheten utav det gör det logiskt att använda spegelbilderna för att nå en ännu högre dimension av medvetande där alltmer blir möjligt. Man bearbetar detta energimässigt istället för att gå ner sig i händelserna. Likt en alkemist så transformerar man nu mörker till ljus inom ens nuvarande kropp vilket i det yttre transformerar det som kommer att upplevas därigenom. Eftersom det yttre nu upplevs som en spegelbild så förändras även det yttre i samband med det inre. Händelser, personer och situationer i det yttre förändras genom denna inre transformation. Detta är helt logiskt ur en högre dimensions medvetande medan det ur en längre dimensions medvetande inte alls har någon koppling överhuvudtaget.

Att leva i högre dimensioners medvetande är helt fantastiskt. Alltmer blir möjligt som man tidigare inte hade upplevt ju högre dimensions medvetande man har förmåga att förhålla sig till. Det kan även vara stundtals prövande att var här i denna värld eftersom man samtidigt befinner sig i världar bortom vad många andra ännu inte kan uppfatta. Denna kontrast mellan olika dimensioners medvetande blir allt starkare och allt färre förstår var man själv befinner sig. Det går inte heller att förmedla så att de kan förstå fullt ut eftersom detta inte finns inom deras medvetenhet ännu. Jag försöker dock att förmedla min upplevelse utav det här på denna sida för att vidga perspektivet i en önskan att få hjälpa andra att finna de högre sanningarna inom dem själva för att därigenom nå en allt högre dimension av medvetande. Först genom att nå den de själva är inom sig själva och därigenom expandera till allt högre dimensioner.

Allt är en resa emot dessa högre dimensioner av medvetande. Allt som sker på denna jord är denna väg emot dessa högre dimensioner. Allt som vi får uppleva utav denna värld har en anledning att vara där. Ur ett perspektiv är det som vi får uppleva utav det fysiskt och väldigt fast i sin form, och ur en högre dimensions medvetande så är det energier som interagerar med varandra. Därav interagerar jag med det som händer ur ett energiperspektiv och transformerar det därigenom. Alla vägar emot en högre medvetenhet, eller en högre dimensions medvetande är valida. De jag förmedlar är de energibaserade eftersom det är där jag upplever mig vara. Ur detta perspektiv är berättelsen borta och livet består utav en interaktion av energi. Det personliga är borta och allt har en mening att vara så som det är. Lärdomarna visar sig genom varje ny dag, i varje händelse och i varje möte med en annan person. Alla dessa saker är gåvor som jag nu får ta del utav som livet har valt att visa till mig genom den här formen av liv. Alltmer är nu möjligt i min upplevelse utav livet, och detsamma gäller dig om du just nu har börjat ifrågasätta vem du är.

Som en hjälp för de som söker efter svar har jag även skrivit en bok om att nå den du är, som du kom för att vara. Boken heter Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Bokens budskap erhöll jag genom min medvetna kontakt med mitt högre jag som numera befinner sig i min nuvarande kropp och kallar sig för Jag är. Genom mitt eget ifrågasättande om vem jag är så erhöll jag en allt högre medvetenhet om den jag är vilket fick mig att nå allt högre dimensioner av medvetande. Vid en viss nivå så erhöll jag denna kontakt med mitt högre jag, och vid en ännu högre dimension så var jag mottaglig för att vara mitt högre jag som numera är mitt Jag är. Jag förhåller mig fortfarande här på jorden men upplever så mycket annat bortom denna plats och även inom den. Även upplevelsen utav det som befinner sig här på denna jord och vad som är möjligt här har expanderat i samband med detta ifrågasättande om vem jag är.

Fråga dig själv: Vem är jag? och analysera de svar som du ger dig själv. Stämmer detta svar? Håller jag den allra högsta sanningen om detta, eller finns där en högre? Det finns alltid en högre sanning än den man håller för närvarande och det tar aldrig slut. Att anse sig ha rätt eller den totala sanningen är således helt meningslöst eftersom där alltid existerar en högre sanning än den man håller för närvarande. Det existerar alltid en högre dimensions medvetande att förhålla sig till när man är klar med den nuvarande. Denna resa fortgår ända till källan av allt liv tills du upplever dig vara den. Du är den redan men du håller inte den högsta medvetenheten om den ännu, eller med andra ord så förhåller du dig inte till den dimensionens medvetande ännu. Men du är på god väg och varje ny dag är din nya möjlighet att nå allt högre.

Jag önskar dig all kärlek och ljus längs din väg som du har kommit för att vandra. Jag respekterar och accepterar den väg som du tar för det är den som du behöver få uppleva allra mest. Jag ger dig endast andra möjligheter att få se på om de kan kännas rätt även för dig. För jag har kommit för att vandra här på denna jord för att dela med mig med andra av det jag nu får erhålla. Jag gör det med en ödmjukhet och med en allt starkare kärlek för allt liv.

/Teppo

Du är allt!

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminde mig om att verkligen ta vara på varje nu och varje stund som existerar. Inlägget påminde mig även om att allt jag får uppleva i varje nu verkligen är en gåva till mig. Jag är fullt medveten om detta men ibland går jag in i ett slags “vardagslunk” där jag sugs in i illusionen av separation och glömmer bort att vara observeraren av min upplevelse. I detta “vardagslunk” skärmas upplevelse av och jag är inte längre lika observant på gåvorna som finns runt omkring mig. Det är lite som att gå in i ett “drömläge” där jag inte är lika vaken. Även kraften inombords förändras eftersom den yttre berättelsen får ett starkare grepp om mig. Man kan säga att skillnaden är som att se mig själv från ovan som en betraktare där jag observerar att det är en berättelse jag upplever, eller gå in i fordonet “min kropp” och tro på allt som sker inom illusionen av separation. Inom illusionen av separation går jag så att säga in i berättelsen och min tolkning av det inom mig själv vilket får det magiska, det unika, det helt fantastiska att försvinna. Ur detta perspektiv kan jag inte längre kan se gåvan jag har mitt framför mig i varje nu eftersom jag har dragits tillbaka in i illusionen av separation. Illusionen av separation kan begränsa upplevelsen av verkligheten så avsevärt att en händelse, eller ett ord kan få upplevelsen av verkligheten att enbart inkludera denna händelse eller detta ord. Från att uppleva mig som allt som är till att enbart uppleva mig som denna händelse eller detta ord är kontrasten mellan dessa två olika upplevelser av verkligheten. Båda är sanna men ger olika starka upplevelser på olika sätt. Båda behövs för att kunna växa som den jag är och upplever mig vara här på jorden. Det vill säga det är inte dåligt att fara in i illusionen av separation för att få en starkare upplevelse ett tag, utan nödvändigt för mitt växande.

Det är så lätt att straffa sig själv i början för att man har fallit tillbaka in i illusionen av separation när man tidigare har varit ute ur den. Men med tiden så inser man att det är precis som det ska vara och man tar sig själv inte lika allvarligt längre. Det existerar ingen prestige i att enbart vara observeraren av upplevelsen utan även tillåta sig att göra några små djupdyk in i illusionen för att få smaka på dess starka upplevelser. Vi är här för att leva oss in i upplevelsen också ungefär som när man verkligen går in i en händelse av en film man ser på. Det är filmen som får ett riktigt grepp om oss som ger den häftiga starka upplevelsen. Att få smaka på den och riktigt känna den och inte enbart få uppleva den på avstånd. Dock så är det gynnsamt att samtidigt vara medveten om att det är en illusion så att man inte blir fångad i den och tror den är allt som är.

Det är när vi erhåller prövningar eller blir visade saker vi ännu inte har bearbetat inom oss som vi oftast går in i illusionen av separation igen, eller när vi går in i ett “vardagslunk” och ett så kallat drömtillstånd där observeraren somnar. Vi sugs då in i det och berättelsen tar ett grepp om oss vilket gör upplevelsen starkare inombords. Vi får riktigt bada i känslan av berättelsen och smaka på den vilket är tjusningen med den. Det är kontrasterna vi är här för att uppleva och växa igenom. Men vi behöver även erhålla medvetenheten om att det är en berättelse och inte vårt liv för att förstå att vi kan kliva ut ur illusionen av separation och inte fastna i den för alltid. När vi kliver ut ur illusionen av separation så ser vi på berättelsen ur ett högre perspektiv. Den har inte samma grepp om oss längre och vi når insikterna och lärdomarna berättelsen verkligen har till oss.

Det är medvetenhen om detta jag har skrivit om i mina böcker Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv och även boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Jag har spelat in över 100 videos i min YouTube-kanal iamthat.me ur mängder av olika perspektiv att se på det. Vad det handlar om är att skingra illusionen av separation för att därigenom nå ditt sanna jag och din sanna kraft och leva ditt högre syfte här på denna jord. Detta är en kraft där du står stark i dig själv, och det är ett perspektiv att uppleva livet där du upplever att du är observeraren av denna upplevelse igenom din nuvarande kropp. Det är en avsevärd skillnad att uppleva berättelsen av “livet” som observeraren jämfört med att tro sig vara sin kropp och att berättelsen är ens liv. Du kan ta tillbaka din kraft att manifestera din verklighet. Du har redan allt inom dig själv och du behöver endast finna det igen. Dvs. du behöver göra en resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv vilket är undertiteln till min bok Den inre flykten.

När jag läste inlägget ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet denna morgon fick jag samtidigt en känsla av att vilja dela detta inlägg med dig här. Lite så att du får en försmak av vad denna bok handlar om och hur den känns att läsa.

Denna bok innehåller de inlägg jag kände i mitt hjärta att jag skulle skriva på min hemsida/blogg mellan år 2012-2017. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok. Livet har sitt sätt att vägleda oss att göra saker vi själva inte är fullständigt medvetna utav. Det vi behöver göra är att släppa taget om hur, varför och vad som kommer att hända och följa vårt hjärta i det vi gör. I detta fall blev det en bok på 684 sidor.


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/

 


2016-12-16
Du är allt!

I morse kände jag detta så starkt och jag försöker komma tillbaka till känslan som jag hade då så att jag kan förmedla detta till dig så att även du får känna det. Det jag kommer att skriva kommer att låta som att jag skriver att det är så det är. För mig är det så men din upplevelse utav livet kan skilja sig ifrån detta. Det är så det är för livet som vi upplever är så beroende av vilket perspektiv vi upplever utav det. Alla är de sanna sett ur det egna perspektivet medan andras perspektiv kan vara svårare att ta till sig eller förstå.

Känslan jag hade i morse är att du är allt! Eller rättare sagt att jag är allt. Det var inte att jag bara tänkte att så kan det nog vara utan jag upplevde det bokstavligen. Jag såg min roll i allt som är och även hur allt är sammankopplat och egentligen är ett. Jag var allt ifrån en lyktstolpe till katten som gick längs vägen. Ingenting var exkluderat utan allt innebar verkligen allt.

Jag reflekterade tillbaka på hur mitt liv har varit på sistone och hur jag har kommit till det perspektiv som jag upplever livet igenom idag. Det har varit en resa av ifrågasättande om vem jag är, vad livet är, vad en upplevelse är, vad den yttre världen är, vad den inre världen är, vad dimensioner är, vad allt är, varför jag får uppleva vissa saker, varför personer är på ett visst sätt, varför vi krigar och bråkar med varandra. Jag har ifrågasatt allt som jag har kommit på att ifrågasätta. Jag har gått igenom min sanningsbank av mina sanningar och ifrågasatt dem alla. Jag har tagit upp en sanning efter den andra och sett på den. Jag har frågat mig själv om den verkligen är sann eller om det finns en högre sanning? Jag har läst över 100 böcker de senaste åren som har med livet att göra på olika sätt. Jag har även läst mängder av texter på Internet och sett diverse olika filmer och intervjuer med intressanta människor. Sanningar som jag har funnit där har jag ersatt inom mig själv. Detta har varit sanningar som har känts sanna i mitt eget hjärta. Det har inte varit enkelt att förändra en sanning till en annan utan jag har fått nöta in den för att den skulle ta plats inom mig och bli min egen nya sanning. Jag behövde få in den så djupt så att jag kunde leva den och uppleva den och inte bara tro på den. Jag har provat olika sätt att leva mitt liv som jag har funnit och de som har fungerat för mig har fått vara kvar, och andra har fått lämna. Det har varit en 8 år lång resa hittills där jag väldigt intensivt varje dag i varje nu har ifrågasatt allt och funnit allt högre sanningar.

Jag har arbetat som elektriker och där fick jag lära mig logisk felsökning som jag sedan har anammat i mitt sökande efter livets gåtor. Jag arbetar nu inom IT-området där jag har börjat använda min intuition i felsökningen som jag även har anammat i mitt sökande. Jag är djupt tekniskt intresserad av hur saker och ting fungerar och även detta har jag anammat i mitt sökande av livets gåtor. Det måste vara logiskt för mig för att jag ska kunna ta till mig det. Min felsökningsförmåga inom både elektriker- och IT-yrket har lärt mig hur jag ska bemöta en frågeställning för att finna ett svar. Är det si på det ena stället så borde det var så på det andra. Det behöver hänga samman så att det inte finns några lösa trådar där det inte längre håller. Jag har nu kommit så långt (som jag ser det, eller upplever det) att jag upplever att allt verkligen är ett, eller att du och jag är allt. Jag förstår om detta kan låta konstigt och som någonting jag bara säger men genom mitt sökande och finnande så är det numera så jag upplever och agerar inom livet.

Så här sitter jag nu och vill beskriva hur du verkligen är allt och få in samma känsla som jag hade i morse som var så stark. Du har en sådan nytta av att få till dig detta perspektiv av livet för det ger dig sådana möjligheter och insikter varje ny dag. Du inser då att allt är en gåva och att allt även har en mening att vara så som det är. Även det mörkaste mörker har sitt syfte, och det ljusaste ljus likaså. Allt är den du är och allt är en projicering utav den du upplever att du är. Allt är en helt makalös orkestration av livet som är allt som är. Varje möte, varje händelse, den röst du hör på radion, ja helt enkelt allt är som det ska vara och har ofta en djupare betydelse än du kan ana. Allt i din yttre värld är den du är och detta kan du känna inom dig om du endast öppnar upp det som skymmer ditt sannaste jag som du når inom dig själv. Det som egot och de falska jagen skymmer för dig. De falska jagen är de roller som du har börjat agera och tro dig vara. De som du har identifierat dig med som dig själv även om de inte är den du är utan endast roller. Även dessa har jag ifrågasatt hos mig själv och avidentifierat mig ifrån dem så att de enbart är roller. Allt starkare har jag kunna känna den jag verkligen är inom mig själv genom detta.

Efter insikten infann sig att min yttre värld hela tiden visar mig vem jag verkligen är så har jag använt mig utav detta för att nå en allt högre medvetenhet om den jag är genom det. Detta har gjort att varje ny dag är en ny möjlighet för mig att växa. Jag har använt livet som den läromästare som det verkligen är eftersom livet hela tiden speglar den jag är inom mig själv. Eftersom jag är allt så är jag även det som jag får uppleva utom mig. Jag är tiggaren runt hörnet, mördaren som de pratar om på TV, snabbköpskassörskan på ICA, hästen som gnäggar, trädet som vajar av vinden, solen som strålar, allt är jag och allt är även den du är. Här står jag nu i en värld som jag har projicerat och får spegla mig i. Jag förstår att detta är djupt men jag skriver helt ohämmat min upplevelse utav världen. Om jag är allt och allt utom mig är delar av den jag är och även min projicering utav det som jag behöver få uppleva så är denna världen en helt perfekt plats för mig att lära mig mer om den jag är. Allt som jag får uppleva varje dag visar mig vem jag är, allt jag ser, allt jag hör, allt jag känner, allt jag smakar, allt är jag, eller allt är du. Vi är en och samma i olika upplevelser utav det. Din upplevelse utav världen är din projicering av den du är eller upplever dig vara. Din och min upplevelse skiljer sig eftersom våra sanningar gör det också. Din sanning kanske inte alls innefattar att du är allt, utan att du är någonting helt annat. Detta är också helt sant för dig även om det inte är min sanning.

Det som även påverkas utav detta är hur vi upplever det vi söker eller längtar efter. Allt i vår yttre värld är en projicering utav vår inre värld eller den vi upplever oss vara. Det vi längtar efter i det yttre är en spegelbild av det vi längtar efter inom oss själva. Det vi hatar i det yttre hatar vi även inom oss själva. Det vi älskar i det yttre älskar vi inom oss själva. Allt! Precis ALLT! är en spegelbild av den du är inom dig själv vilken du har projicerat utåt. Förstår du hur värdefullt det är att få uppleva en värld som denna om precis allt är en spegelbild av dig? Att du får uppleva en prisma av speglar precis överallt där du befinner dig. Detta kan du använda dig utav för att transformera ditt liv och den du upplever dig vara. Precis allt har du i din vardag som du upplever varje ny dag. Det är inte endast en Måndag, Tisdag, Onsdag… och så är det helg igen utan varje stund är ett helt unikt NU där du får uppleva den du är genom allt som är, eftersom du är allt.

De tillfällen du önskar att du var någon annan är även de tillfällen du önskar vara den du verkligen är. Din önskan och din längtan efter någonting oavsett vad det är i det yttre är en spegling av din önskan eller längtan efter motsvarande saker inom dig själv. Du har endast projicerat ut det på någonting i denna yttre värld som du i din tur sedan tror kommer att ge dig känslan som du önskar inom dig själv. Kanske gör den yttre saken det för ett tag men känslan utav den har du fortfarande inom dig. Ingenting i det yttre är din känsla inom dig. Din projektion till den yttre världen speglar endast delar inom dig själv som du längtar efter eftersom allt är du och allt är ett. Kanske tröttnar du sedan på saken du äntligen erhöll och då försvinner även känslan utav det. Du tänker kanske då att det var inte det som jag verkligen längtade eller önskade, eller att den personen har förändrats så min inlevelse utav det yttre har förändrats. När det i själva verket är att spegelbilden inte var det som skapade din känsla utan att det enbart öppnade upp dig för den du är inom dig själv för ett tag. Egot och det som skymmer ditt sannaste jag försvann i samband med att behovet försvann, och när behovet kom tillbaka så försvann även känslan av ditt sannaste jag. Du söker då efter någonting annat i det yttre som du projicerar det på istället. Du vill ha mer och får söka i all evighet efter det som du i själva verket letar efter om du söker i det yttre efter den du i själva verket är inom dig själv.

Allt! Precis allt är en projektion av din medvetenhet om den du är ut till den yttre världen. Din inlevelse av din upplevelse visar dig den du upplever dig vara just nu. I samband med att du använder livet som en spegelbild och bearbetar det som du kan känna inom dig så förändras din inlevelse utav din upplevelse. Men det är inte enbart inlevelsen som förändras eftersom du i samband med att du bearbetar detta förändrar din medvetenhet om den du är. Du förändrar din inre verklighet i samband med detta vilket i sin tur skapar en ny projektion, en ny värld för dig att spegla dig i. Det vill säga i samband med din inre bearbetning av din yttre verklighet förändrar du även din yttre verklighet. Du är skaparen av din upplevelse utav din värld. Du upplever din värld som skiljer sig avsevärt ifrån min eftersom vi håller olika sanningar inom oss om vem vi verkligen är.

Du har en sådan förmåga och kraft att förändra din värld och skapa en sådan som du önskar genom att använda livet som en läromästare. Du kan bli en mästare på livet genom att successivt transformera sådant som livet speglar om den du är till dig. Varje händelse är en gåva till dig även om de tunga är svårare att förstå, men även de har sin mening att vara där för dig. Genom att successivt ta emot livets budskap och transformera dina egna sanningar så skapar du ett allt bättre flöde till dig själv eftersom livet inte behöver återupprepa samma budskap till dig om och om igen. Kanske undrar du ibland varför alltid jag ska få uppleva det här? Det beror förmodligen på att livet speglar den du är till dig men att du inte har tagit emot budskapet ur händelsen ännu. Kanske försvinner händelsen för en stund men den kommer alltid åter i någon form. Förstår du inte dess ursprungliga form så återkommer den i en annan. Livet gör allt för att få dig att växa till ditt sannaste jag eftersom det hela tiden speglar den du är. I början så speglar livet de saker till dig som du tror dig vara i form av dina falska jag. Livet visar dig gladeligen hur du kan reversera dessa sanningar om den du är för att nå en allt högre nivå av medvetenhet om dig själv. Detta kan vara jobbigt eftersom det är prövande att bli ifrågasatt om den man själv anser sig vara. Successivt genom att bearbeta detta så når du allt djupare in i ditt sannaste jag. Alltmer harmoniskt och kärleksfullt upplevs livet och alltmindre allvarligt upplevs det även ju längre du kommer på din väg emot ditt sannaste jag (vilket är allt som är).

En omedveten del av den du är upplevs oftast som ett slags obehag. Det känns inte bekvämt inom dig själv. Medan en medveten del utav den du är upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla. Detta kan du använda dig utav medan du speglar dig i allt som du är i det yttre. Upplever du att du stör dig på någonting så är detta en helt perfekt händelse att använda dig utav för att växa som ditt sannaste jag. Det som du stör dig på är endast en spegelbild av den du är inom dig själv. Energin som du kan känna inom dig som upplevs av det störande är den du är som du ännu inte är medveten utav. Genom att gå in i denna känsla inom dig själv och acceptera detta som den du är så kommer detta successivt att transformeras om till en kärlekskänsla eller en transparent känsla. Du kan även ge kärlek till den delen utav dig som om det vore ett ledset litet barn. För det är dig själv eller en del utav den du är vilket är allt som är som du kan känna inom dig genom den yttre händelsen som var störande. Det yttre speglade endast detta till dig för att få dig att växa. När du väl har bearbetat detta inom dig själv så försvinner oftast även den yttre spegelbilden då du inte längre projicerar ut detta till den yttre världen. Bearbetar du det däremot inte så kommer livet att fortsätta spegla detta inom dig själv. Det vill säga att du fortsätter att störa dig på vissa saker. Genom att bearbeta detta så som jag beskrev skapar du ett alltmer harmoniskt och kärleksfullt liv till dig själv både i ditt inre och i ditt yttre. Alltmer speglar du dig i medvetna delar av den du är. Det vill säga du upplever alltmer som den du är, och du är allt som är. Allt närmare den du verkligen är inom dig själv kommer du vilket i sig skapar en känsla av välbehag och fridfullhet. Du är nöjd över hur det är och hur du har det. Det är egentligen bra hur det än är i det yttre för du kan känna denna härliga känsla inombords. Det som du tidigare längtade och önskade i det yttre är nu någonting som du upplever hela tiden inom dig själv. Det falska behovet har upphört och du behöver inte längre projicera det utåt i någonting eftersom du redan kan känna det inom dig själv. Det yttre kan fortfarande vara någonting som du älskar att göra eller uppleva, men det falska behovet i det är borta. Nu är det en ren glädje att få göra eller uppleva det och känslan inombords är kvar även om det skulle försvinna. Din jakt efter någonting eller kamp av att få behålla någonting minskar i samband med detta eftersom du redan är hel och kan känna den du är inom dig själv. Du fascineras över hur fantastiskt livet verkligen är och vilken möjlighet du har givits av att få uppleva dig vara just du i detta nuvarande liv. Allt är helt perfekt även om det ibland givetvis kan upplevas mycket prövande också.

Så min upplevelse i morse när jag åkte till jobbet var att jag är precis allt. Jag upplever det just nu igenom min kropp som projicerar min upplevelse åt mig. Ungefär som om jag befann mig i en upplevelsegenerator som skapar exakt det som jag behöver få uppleva till mig varje sekund. Hur fantastiskt är inte det? Vilken fantastisk gåva världen är för mig att uppleva! Jag är så oerhört tacksam för allt, även det jag ännu inte förstår. Men även jag har en längtan och en önskan och det är inte alls fel att ha detta. För det är genom den vi drivs framåt till någonting i denna värld, och det är precis så det ska vara. Vi behöver en drivkraft för att nå dit vi ska vilket i sin tur är ännu en spegelbild om den vi är inom oss själva.

Livet här på jorden och tiden vi upplever är en sekvens av rum som vi upplever som rör sig i en sekvens som vi kallar för tid. Varje rum är en vision om den du är. Det vill säga i varje nu som du upplever befinner du dig i ett rum som visar dig den du är ur det perspektiv som du har förmågan att uppleva detta igenom. Genom varje val som du gör påverkas rummet eller val av rum genom denna sekvens vilket vi även kallar för ett liv här på jorden. Du föds och får uppleva en tids och rumsupplevelse sekventiellt medan du som ditt högre jag befinner dig bortom detta. Som ditt högre jag har du även valt en väg igenom denna upplevelse eller matris av möjligheter. Det är detta som du kan känna i ditt eget hjärta är rätt för dig. För det är genom ditt hjärta som du låter ditt högre jag vägleda dig genom matrisen av möjligheter i denna tids och rumsupplevelse som hela tiden visar dig den du är. Vissa rum är mer prövande än andra. Går du vilse eller inte följer den livsväg som du själv har satt upp som ditt högre jag så kommer motståndet att stärkas ju längre ifrån din livsväg som du kommer. Ju närmare din livsväg som du vandrar så kommer även livet att upplevas allt följsammare. Även detta kan du använda dig utav inom denna värld som vi upplever just nu. Det finns en mening i allt som sker som har en betydelse bortom detta nuvarande liv. Egentligen har allt som sker här och nu en mening i ett större sammanhang då denna nuvarande livstid endast är ett steg i evolutionen av den du är, vilket är allt.

Så här befinner jag mig nu igen i en värld som visar mig den jag är genom allt som jag får uppleva. Det är stort och det betyder att jag är allt. Det betyder även att allt är ett. Det är endast att det upplevs genom olika former här i denna värld, och vi får uppleva det i en sekvens av tid som vi kallar för ett liv. Det vill säga vi får uppleva små bilder av oss själva i varje rum vilket är en vision om den vi är. Successivt så blir rummen större, eller rättare sagt ditt perspektiv att uppleva dem blir större. Även tiden expanderar eller slutar vara sekventiell på samma sätt som tidigare. Alltmer upplevs vara ett och samma nu och du är allt detta.

Jag önskar dig en helt underbar dag! Ta vara på den och upplev den fullt ut. Ta emot budskapet ur det som du får uppleva och nå en allt högre medvetenhet om den du är genom detta. Alltmer harmonisk och kärleksfull upplever du både dig själv och den yttre världen eftersom den är en projektion av din inre värld.

All kärlek till dig!

Teppo