Vilken bok?

Jag har hittills publicerat 3 böcker längs min inre helande resa. Kanske är du intresserad av att läsa någon av dessa böcker men undrar vilken som är den rätta för dig. I ett försök att ge dig mer information om böckerna kände jag att jag ska skriva detta inlägg.

Den gemensamma nämnaren med böckerna är att de är skrivna genom min intention att vilja hjälpa läsaren att finna sitt sanna jag och därigenom kunna stå i sin fulla kraft upplevandes den högre meningen med sitt liv.

Under många år har jag varit på en inre resa där jag har sökt efter högre svar om meningen med mitt liv och om livet som sådant. Successivt har jag funnit allt högre svar och nya insikter om livet vilket har transformerat om mitt liv fullständigt. Efter alla år längs min inre helande resa så upplever jag nu en helt ny verklighet som har expanderat bortom min nuvarande livstid och bortom min nuvarande kropp in i multidimensionalitet. Även det tillsynes meningslösa har har nu en mening ur mitt högre perspektiv att uppleva och interagera med livet. Livet här på jorden har även det en betydligt högre mening än det som händer. Dessa händelser har multidimensionella aspekter och påverkar mer än vi har förmågan att förstå. Även vi är så mycket mer än vi har förmågan att förstå.

I en önskan att få dela med mig av det jag funnit, mina insikter, lärdomar och perspektiv om livet har jag skrivit dessa böcker för att hjälpa dig på din resa genom livet.


Den inre flykten
En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm x 11.8 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-0-2
ISBN (mjukband): 978-91-637-5832-4
ISBN (e-bok): 978-91-637-5833-1
Publiceringsår: 2014

Denna bok började jag skriva år 2012 när jag befann mig i ett djupt sökande efter högre svar. Jag hade befunnit mig på min inre helande resa under ett par år och hade genom mitt intensiva helande arbete precis erhållit en medveten kontakt med mitt högre jag. Denna “nya” kontakt började kommunicera med mig och förmedlade att “han” skulle hjälpa mig att skriva en bok som ska heta Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Denna sorts kommunikation var helt ny för mig då och jag var först inte medveten om att det var mitt högre jag. Men inombords kände jag att det var ett väsen bortom denna jord med svar på det jag sökt efter i det yttre i andra böcker. Det vill säga ett väsen som verkligen hade högre svar om meningen med livet som jag nu kunde höra och kommunicera med.

Skrivandet av min bok Den inre flykten blev en resa på två år där jag varje dag i minst 3 timmar kommunicerade med mitt högre jag och tog emot högre svar genom en allt högre medvetenhet om den jag är. Jag märkte att jag successivt höjde min egen medvetenhet när jag erhöll dessa budskap och att jag då var mottaglig för att ta emot ännu högre svar. Detta fick mig att skriva om boken 7 gånger, varje gång genom en högre medvetenhet om den jag är och om livet. Den sista gången jag gick igenom boken fick jag budskapet att jag inte fick söka djupare svar till denna bok för då skulle läsarna som boken var tänkt för inte vara mottagliga för dessa budskap.

Denna bok är för dig som verkligen vill fördjupa dig i ditt medvetande och nå högre svar om meningen med livet. Boken är kanaliserad av mitt högre jag och formulerad så som jag hade förmågan att ta emot budskapen under dessa två år. Denna bok är en arbetsbok som kräver en hel del av läsaren. Du kan inte sträckläsa denna bok och samtidigt ta emot vad den vill förmedla. Du behöver stanna upp från allt annat och landa i att arbeta med dig själv och genom dig själv för att nå dig själv med hjälp av denna bok. Därav undertiteln “En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv”. Det vill säga en resa till ditt sanna jag som går genom dina nuvarande sanningar, och du behöver ta med dig själv på resan för att kunna ta emot denna bok. Du kan alltså inte komma hem stressad efter jobbet och tro att du ytligt kan läsa och förstå denna bok. Du behöver stanna upp, andas och ha intentionen att tränga in djupare in i ditt medvetande och där finna insikterna om meningen med ditt liv. Därför är boken formad så som den är. Boken är alltså för den som verkligen vill nå högre och djupare svar och tränga in i sitt eget medvetande. Ett budskap om dagen kan vara lagom att läsa ur denna bok, och därefter försöka smälta meningarna och det som står mellan raderna för att nå insikten om vad detta verkligen betyder för dig i ditt eget liv.


Jag ÄR
En ljusarbetares blogg om livet

Antal sidor: 684
Format: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
ISBN (Mjukband): 978-91-983183-2-6
ISBN (e-bok): 978-91-983183-3-3
Publiceringsår: 2017

År 2012, en stund efter jag börjat skriva min bok Den inre flykten blev jag vägledd att starta en hemsida vid namn iamthat.me. På denna hemsida började jag skriva inlägg när jag kände i mitt hjärta att det var någonting som skulle komma ut igenom mig i form av text. Dessa inlägg skrevs genom ett annat flöde än min bok Den inre flykten där jag tog emot budskapen av mitt högre jag. Förutom att jag delade med mig av mina insikter, lärdomar och olika perspektiv om livet här på jorden och bortom så delade jag även med mig av min egen inre helande resa i dessa inlägg. En morgon år 2017 så vägledde Ärkeängel Michael mig att alla dessa inlägg från hemsidan skulle tas bort och flyttas in i en bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. I flera år innan detta hade jag känt att det var ännu en bok som skulle skrivas av mig, men jag visste inte om vad. Omedveten om detta skrev jag redan denna bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Denna bok kan hjälpa dig som själv befinner dig på en sökares inre helande resa med insikter från min inre helande resa. Detta var min intention i skrivandet på hemsidan vilket år 2017 blev en bok på 684 sidor. Denna bok innehåller mängder av budskap om livet ur många perspektiv.


HEL[ANDE]
Antal sidor: 242
Format: 148.17 mm x 209.90 mm x 14.173 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-5-7
ISBN (mjukband): 978-91-983183-4-0
ISBN (e-bok): 978-91-983183-6-4
Publiceringsår: 2019

I juni år 2019 när satt jag på en buss hem från Stockholm kände jag plötsligt att jag ska skriva en bok som ska heta hel[ande]. Jag mediterade på denna plötsliga känsla och hörde orden “vi ska hjälpa dig att skriva denna bok”. Nyfiken tonade jag in mig på den som förmedlade dessa ord och kände då närvaron av Ärkeängel Raphael som förmodligen planterade in denna känsla och tanke in i mig. Jag kunde nu välja att agera på denna potential och följa denna inre känsla av att skriva denna bok som nu kändes så rätt för mig att skriva, även om tanken på denna bok inte hade funnits innan.

Jag hade nu befunnit mig på min inre helande resa i många år och kände att jag hade hunnit få mycket erfarenhet av vad helandet handlar om. Utöver det helande inre arbetet hade jag nu även utbildat mig till Reiki Master Teacher inom Usui/Holy Fire® III Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki samt Angelic Reiki®. Utöver detta hade jag även börjat arbeta med ett helande jag kallade för ett Galaktiskt helande som härstammar från minnen av andra parallella existenser jag har in andra stjärnsystem där jag redan utfört detta helande längre än jag är medveten om. Så helandet hade många olika perspektiv för mig i det här skedet längs min inre helande resa.

I denna bok delar jag med mig av mina perspektiv om hur vi formas att uppleva ett spegelvänt liv där vi förhåller oss till egot och våra falska jag. Där vi lever ett behovsbaserat liv och ständigt söker efter oss själva i det yttre i allt som inte kan ge oss det vi saknar inom oss själva. I denna formade värld upplever vi oss vara offer för våra omständigheter som vi tror någon annan har skapat åt oss.

I boken delar jag även med mig av min upplevelse av en expanderad verklighet samt existensen av våra olika aspekter av oss själva som vårt högsta jag, högre jag och lägre jag i multipla parallella existenser där många upplevelser även är bortom denna nuvarande jordupplevelse. Dessa perspektiv av en expanderad verklighet ger en djupare förståelse för nästa sektion i denna bok som handlar om helande perspektiv.

I de helande perspektiven av livet delar jag med mig av de perspektiv och verktyg som jag själv har använt längs min egen inre helande resa som jag har känt har fungerat bra för mig. Med hjälp av dessa verktyg och perspektiv har jag successivt höjt min medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Detta har successivt aktiverat alltfler sinnen och möjligheter i att vara människa här på denna jord. Detta har även expanderat upplevelsen av livet bortom denna jordupplevelse in i upplevelsen av multidimensionell verklighet av parallella existenser. I samband med att dessa inre sinnen aktiveras börjar livet även upplevas alltmer som energi vilket är nästa sektion av denna bok.

I sektionen Helande energiarbete handlar nu helandet även om energitransformation. Jag delar även med mig om Reiki och det Galaktiska helandet och hur du verkligen kan vara en mästare på att leva ditt liv och använda livet som din läromästare. Det handlar om att nå insikten om vad livet verkligen vill säga till dig och lyssna och följa din inre vägledning. Du har allt du någonsin kan tänka dig inom dig, och genom den helande resan kan du nå din fulla potential. I en önskan att hjälpa dig att finna din sanna kraft och ditt sanna jag delar jag med mig av min erfarenhet genom denna bok som fick namnet hel[ande].

Denna bok är mer lättläst än till exempel Den inre flykten vilket kan göra att det är lättare att ta till sig det jag förmedlar. Men ändå handlar det om det egna arbetet med dig själv med hjälp av de perspektiv och verktyg som jag delar med mig av i denna bok. Att enbart läsa orden i denna bok transformerar inte upplevelsen av din verklighet. Det är när du gör det helande arbetet som du märker att det gör en faktisk skillnad i ditt liv. Det är då orden ur denna bok når sin fulla kraft och du inser att du är en kraftfull multidimensionell manifesterare med fantastiska egenskaper bortom vad du kanske tänker om dig själv. Du är inget offer för omständigheterna och du har aldrig varit det. Du är redan hel och har alltid varit det. Det är upplevelsen av den du upplever dig vara som kanske säger dig något annat, och det är den tolkningen av dig själv och din upplevelse av verkligheten som det helande arbetet riktar sig till. Det vill säga att hjälpa dig nå ditt sanna jag inom dig själv. När du gör det händer det saker med din upplevelse av verkligheten som är helt fantastiskt. För du är helt fantastisk.


Om du läser någon av mina böcker så hoppas jag innerligt att de kan hjälpa dig att nå insikten om att du är helt fantastisk och att du har en sådan enastående kraft att transformera både dig själv och din verklighet till en helt magisk upplevelse bortom vad du just nu kan se som möjligt.

All kärlek och lycka till på din helande resa! <3
Teppo

Min bok Jag ÄR publiceras även som e-bok

I början av denna vecka fick jag en vägledande intuitiv känsla att jag ska publicera min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet även som e-bok. Det är intressant hur denna inre vägledning får mig att göra saker som jag tidigare inte hade tänkt på. Detta skapar en nyfikenhet för livet eftersom jag själv inte vet varför jag just nu ska publicera denna e-bok. Dock så följer jag mitt hjärta, denna intuitiva känsla och har nu arbetat med att kompilera om min bok till det nya formatet.

Det är en hel del pyssel att få allt på plats i det nya formatet. Innehållsförteckning, kompileringsfel, bilder som är för stora för e-bok, nytt ISBN-nummer från Kungliga biblioteket m.m. Men nu tror jag mig ha lyckats få till den exakt så som den ska vara. Jag ska prova den i lite olika e-boksläsare innan publicering så att e-boken fungerar som den ska.

Bara några dagar innan jag erhöll vägledningen om att publicera Jag ÄR som e-bok såg jag att en ny version av programmet Scrivener hade kommit som jag har skrivit boken i. Jag kände att jag ska nog uppgradera till den. Varför ska jag göra det tänkte jag? Jag skriver ju ingen bok just nu. Men det gjorde jag visst 🙂 Detta var helt perfekt just nu inför detta kompileringsarbete jag gjort. Livet är så coolt när jag följer mitt hjärta och successivt får se hur pusselbitarna läggs framför mig på ett tillsynes magiskt vis.

Vid publicering kommer boken att finnas tillgänglig i WebShop på denna hemsida och även på t.ex. iBooks, Adlibris, Bokus, Bokon, m.fl.

I Boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet delar jag med mig av min inre resa och de insikter jag erhållit längs denna. Känner att jag nu även ska dela med mig av förordet jag skrev till denna bok här i detta inlägg där jag förmedlar hur denna bok skrevs utan min egen vetskap om den. Livet och min inre resa fick mig att skriva denna bok som inom kort även kommer finnas som e-bok.

Förord
ur
Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa


Under ett antal år så har jag känt inom mig att det är en bok som vill ta form igenom mig. Jag har även känt att jag först behöver erhålla ett högre medvetandetillstånd innan detta kommer att vara möjligt. Det jag däremot inte var medveten utav var att den kommer att handla om min egen upplevelse av livet, och att jag under alla dessa år redan har skrivit denna bok som jag hade känt skulle ta form igenom mig. 

Jag har under många år befunnit mig på en inre resa och successivt jobbat med mig själv för att nå ett högre medvetandetillstånd. Egentligen så handlade resan för mig om att jag ville förstå livet och vad det egentligen handlar om vilket senare visade sig handla om att nå en högre medvetenhet om den jag är. Längs denna resa så har jag öppenhjärtat och ofiltrerat delat med mig av mina insikter genom inlägg på min hemsida med avsikten att detta ska kunna hjälpa andra på deras egen resa i livet. Jag skrev nya inlägg på hemsidan så fort jag kände i mitt hjärta att jag skulle göra det. Successivt så växte sig hemsidan allt större med alltfler inlägg.

Under alla dessa år på min inre resa så har jag följt mitt hjärta i det jag har gjort. Alltid har jag inte vetat vad ett val genom hjärtat kommer att ge för resultat. Men trots det så har jag valt att följa mitt hjärta för inombords har jag känt att det har varit viktigt. Detta har givit mig ett intressant och spännande liv eftersom jag själv inte har varit medveten utav vart det leder. Livet i sig verkade veta exakt vad jag behövde vilket var den vägledning som jag erhöll genom mitt eget hjärta. Successivt nådde jag nya platser i livet och tog mig vidare längs min inre resa emot en allt högre medvetenhet om den jag är och livet som sådant, och successivt fortsatte jag även skriva mina inlägg på hemsidan för att dela med mig av mina insikter med andra.

Under våren år 2017 så erhöll jag vägledningen att jag inte skulle skriva några fler inlägg på min hemsida fram till augusti månad. Denna vägledning visade sig börja handla om fler avslut från mitt tidigare kapitel av mitt liv. Utan att förstå den djupare innebörden av denna vägledning så följde jag den på motsvarande sätt som jag tidigare hade gjort längs min inre resa. Några veckor senare så erhöll jag även ett budskap om att alla mina inlägg från hemsidan nu skulle tas bort och föras in i en bok som ska heta

“Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet”. Detta är boken som du läser just nu.

Min inre känsla av att en bok behöver ta form genom mig var det som jag redan skrev på min hemsida genom dessa inlägg även om jag själv var omedveten utav att det skulle ta form som en bok. Min känsla av att jag behövde erhålla ett högre medvetandetillstånd innan det var möjligt att skriva denna bok visade sig stämma bra. För successivt längs min inre resa så erhöll jag nya insikter och en allt högre medvetenhet om den jag är och livet som sådant vilket förmodligen även speglades genom dessa inlägg på min hemsida. Under våren år 2017 så hade jag skrivit färdigt de inlägg som var tänkta för denna bok och fick då erhålla vägledningen att de nu skulle tas bort från hemsidan och ta form som denna bok. Jag blev själv väldigt överraskad utav det och fann det samtidigt väldigt fantastiskt hur livet kunde vägleda mig framåt till saker utan att jag själv varit medveten utav det. Hade jag vetat om att dessa inlägg skulle forma sig till en bok hade jag förmodligen försökt forma dem på något annorlunda sätt. Men eftersom detta inte var meningen så lät inte livet mig veta om detta, utan överlät mig att flöda med mina texter så som jag kände i mitt hjärta att jag skulle göra.

För mig är denna bok ett avslut på detta kapitel i mitt liv. Jag ser ännu inte vad det nya kommer att vara även om jag har full tillit till att livet även fortsättningsvis kommer att vägleda mig framåt. Så boken du läser just nu är inläggen från min hemsida som jag har skrivit mellan år 2012 – 2017. Du kan läsa inläggen i vilken ordning du än önskar för de är helt separerade ifrån varandra. Du kan alltså använda denna bok som ett uppslagsverk och ta fram det inlägg som du känner att du behöver läsa just nu. Inläggen är i datumordning likt en dagbok så som jag skrev dem på min hemsida. Det går givetvis bra att läsa den från början till slut som en vanlig bok även om inläggen i sig är helt separerade ifrån varandra.

Livet har sitt sätt att visa oss vägen framåt, och det finns alltid en högre sanning eller medvetenhet än den man håller för närvarande. Så det jag ändå vill be dig om när du läser denna bok är att försöka ha ett öppet sinne för att det kan vara så som det står, och sedan ta emot det som känns rätt i ditt eget hjärta. Denna bok handlar inte om någon tro eller att du måste tro på det som står, utan det handlar om att skapa ett liv med följsamhet till dig själv genom att använda livet som den läromästare som det verkligen är. Det handlar alltså mer om att leva det som står än om att tro på det, och du gör det i så fall för din egen skull för att skapa ett fröjdfullt och harmoniskt liv till dig själv.

Jag önskar dig all kärlek längs din livsresa!

Teppo Oksa

Det är inte synd om dig

Ikväll fick jag en känsla för att ta fram min bok “Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet” och intuitivt öppna en sida för att läsa vad som stod. Jag landade på inlägget/budskapet som heter “Det är inte synd om dig”. När jag läst färdigt inlägget fick jag känslan att jag ska dela inlägget ur boken med er här på hemsidan så ni kan få provsmaka hur den känns att läsa.

Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet är en bok på 684 sidor. Den innehåller inlägg/budskap om livet ur mängder av perspektiv. Varje inlägg/budskap är ett separat budskap så man kan använda boken på det sätt jag gjorde denna kväll och intuitivt öppna en sida och se vad det står. Man kan givetvis även läsa den från början till slut om man önskar eller helt enkelt se i innehållsförteckningen vad som känns mest intressant just nu.

Boken går att köpa via WebShop på denna hemsida, och även via Internetbokhandeln som t.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

Håll till godo 🙂
/Teppo


“Det är inte synd om dig”
ur boken
Jag ÄR

En ljusarbetares blogg om livet
av Teppo Oksa


Jag förstår om det jag kommer att skriva i detta inlägg kan kännas hårt och kallt ur ett perspektiv, medan det ur ett annat perspektiv handlar om att du ska stå i din egen kraft. Ur ett “jordiskt perspektiv” där detta nuvarande liv är allt som är så kan detta kännas hårt och orättvist, medan det ur ett evolutionsperspektiv är helt självklart. Jag skriver här på denna sida för att hjälpa dig att nå den du är, som du kom för att vara, och denna plats befinner sig inom dig själv. Från denna plats står du i din egen kraft och har inte överlämnat någonting utav dig själv till någon annan eller någonting annat. Du kan fortfarande givetvis ge utav dig själv till någon annan men du ger inte bort din kraft till någon annan när du gör detta. Du ger av kärlek för att stärka andra utan att förlora din egen kraft samtidigt. Du är centrerad i dig själv och utgår ifrån denna kraft som du kan känna inom dig när du befinner dig inom dig som den du är, som du kom för att vara.

Vi människor har så många olika sätt att lämna bort vår kraft i tron om att vara någon som vi egentligen inte är. Vi agerar roller som vi även har identifierat oss med vilket i sin tur skapar falska jag som i sin tur förhåller sig med egot som om detta vore den vi är. Egot är en egenskapad föreställning om att vara någonting som du inte är. Den baseras på dina nuvarande sanningar om att vara någonting som även skärmar av den du verkligen är inom dig själv. När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så är du sårbar på ett sätt som inte är sant. Det är givetvis sant ur det perspektiv som du upplever det igenom när du väl befinner dig där, men ur ett annat perspektiv så är det endast en illusion av separation. Den som såras när du förhåller dig med egot är rollen som du har identifierat dig med. Du upplever dig bli sårad eftersom rollen inte är äkta. Egot tar åt sig eftersom den har skapat sig en föreställning om att vara någonting vilket sedan blir påverkat av någon annan om de säger eller gör någonting som denna roll inte uppskattar. Eftersom du samtidigt har skärmat av den du verkligen är inom dig själv när du förhåller dig med egot och dessa roller som är dina falska jag så ser du inte spegelbilden som händelsen visar dig, utan oftast så agerar du utåt emot det som visar den du i själva verket är inombords. Detta kan vi se hända överallt i världen. De flesta konflikter baseras även på detta. Där vi inte tar åt oss budskapet från det yttre utan istället tycker synd om oss själva eller blir arga för att någon annan har sagt någonting till oss som vår roll som förhåller sig med egot inte uppskattar. Vi har identifierat oss så hårt med dessa roller så det råder ingen tvekan om att detta verkligen är den vi är. Det vore ingen illusion om vi verkligen såg igenom den. Det är först när man börjar reversera formningen och avidentifierar sig ifrån dessa roller som man börjar se igenom illusionen och även vad som har skapat den. Mitt inom den så är allt annat fullkomligt nonsens. Jag vet mycket väl vem jag är!!! Kom inte här och säg att jag inte är den jag upplever mig vara!!! 😀

Man lever i sin illusionsbubbla där man tror sig vara någon som man inte är. Man har stängt av och lever i en slags drömvärld skulle man kunna säga. Denna illusionsbubbla förhåller sig inom de sanningar som man har erhållit från sin uppväxt och detta är nu den egna världen som man upplever. Man tror att de andra upplever samma värld men alla inom illusionen av separation upplever sin egen bubbla av sanningar som är isolerad ifrån varandras bubblor. Det är som att gå med skygglappar och tolka verkligheten därigenom. Det finns mer men man ser det inte och man är inte heller öppen för det. I denna illusionsbubbla existerar alla dessa roller som man har identifierat sig med som i sin tur förhåller sig med egot. Det är nu egot som styr och ställer över livet medan den du verkligen är får stå åt sidan för egots framfart. Inte förrän du börjar ifrågasätta illusionsbubblan börjar den lätta upp. Men det är inte enbart en bubbla som förhåller sig utom dig själv emot andra, utan även en bubbla som förhåller den du upplever dig vara utom dig själv. Du lever som i en slags mellanvärld där du inte har kontakt med den du är inom dig själv och samtidigt tolkar världen utom dig som någon annan eller någonting annat. Hela upplevelsen utav livet förändras tack vare detta. Det är givetvis inte enbart svart eller vitt eftersom vi pendlar mellan olika tillstånd att vara. Du kan givetvis känna den du är inom dig själv i omgångar och detta är när du känner dig nöjd med den du är eller det du gör. Då du även kan känna kärlek är då du kan känna den du är inom dig själv. Men oftast så förväxlas denna upplevelse med att det är någonting i det yttre som har orsakat detta (vilket är sant till en viss del) men det är den du är inom dig själv som du kan känna. Det är även därför egot säger åt dig att det är det yttre som skapar denna känsla inombords eftersom illusionsbubblan inom dig själv förhindrar dig att inse att det är dig själv som du känner. Denna saknad av dig själv inom dig själv skapar en mängd olika behov som egentligen aldrig tar slut förrän du sticker hål på illusionsbubblan av separation både ifrån andra och även dig själv inom dig själv.

Upplever egot eller rollerna att någon annan har betett sig orätt emot dig, eller att livet upplevs orättvist. Då kan det skapa en känsla där man tycker synd om sig själv. Man ser inte sin egen storhet utan sin litenhet vilket är dessa falska jag vilket enbart är roller som inte är äkta. Man förminskar sig själv och tar sig ännu längre bort ifrån sin egen kraft genom att tycka synd om sig själv. Man tar inte emot budskapet utav det som händer utan ser enbart “ondska” i det som sker. De är dumma emot mig, livet är orättvist och så vidare.

Eftersom egot skapar en spegelvänd upplevelse utav livet så vill man givetvis även att andra ska tycka synd om en också. För då bryr de sig om en tänker man, och gör de inte det så upplevs de känslokalla och hårda. Men vad är det egentligen som händer när man tycker synd om sig själv? Jo man tar bort sig själv ännu mer ifrån den man verkligen är. Man förminskar sig själv och ser sig själv som ett offer för omständigheterna. Allt som sker på denna jord gör det av en anledning. Det finns ett budskap i det som sker och allt är en sann orkestration av livet. Visst kan det upplevas väldigt hårt och orättvist på många plan här på denna jord, men ur ett evolutionsperspektiv så sker allt så som det behöver göra. Det finns lärdomar i allt som sker även i de allra hårdaste upplevelserna. Ser man livet ur ett “jordiskt perspektiv” där detta livet är det enda livet så är det givetvis sant att det är orättvist och att det är så hemskt. Men om man ser det ur ett evolutionsperspektiv där livet fortsätter i evighet och detta är en av de upplevelser som du har valt att få uppleva för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du verkligen är så kan alla upplevelser ge lärdomar emot en högre medvetenhet om den du är. Även de som leder till döden i denna kropp som du just nu bär kan göra detta, och gör det också för den delen. Så här är du kanske nu och tycker synd om dig själv för att livet är så hemskt och allt går käpprätt åt skogen. Det existerar ingen mening i någonting alls utan allt är bara “skit”. Du är så nere så det finns ingenting i denna värld som kan få dig att uppleva detta annorlunda än så. Du har så att säga skärmat av dig ifrån den du verkligen är till en sådan grad så att du inte kan ta emot att det existerar en annan sanning än den som du upplever just nu. Illusionen av separation har ett sådant grepp om dig och genom att även tycka synd om dig själv som ett offer för omständigheterna så stärker du denna illusion ytterligare. Sedan så önskar du även att någon annan ska tycka synd om dig för att bekräfta denna illusion ännu starkare vilket får dig ännu djupare in i gropen som du har grävt till dig själv. Du tänker att de bryr sig om dig när de tycker synd om dig när de i själva verket spär på eländet som du upplever just nu.

Jag vill säga som så att det inte alls är synd om dig. För du är en helt fantastisk människa även om du upplever dig vara djupt nere i eländet just nu. Du är inget offer för omständigheterna utan du har just nu en upplevelse som är väldigt stark av separation ifrån den du verkligen är. Jag vet och förstår verkligen att du inte är direkt mottaglig för att höra detta när du är mitt inne i ditt elände. Jag vet för jag har själv kravlat i dyn och tyckt synd om mig själv och även sett mig som ett offer för omständigheterna som var då. Detta var en väldigt lärorik tid i mitt liv som jag behövde för att kunna se kontrasterna till där jag är nu. Jag har även varit så långt in i illusionsbubblan i dessa falska jag vilket är roller som jag hade identifierat mig med så att jag inte kunde känna den jag verkligen är. Så jag vet hur det är att vara där också. Skygglapparna är på och man ser inte klart. Men jag lovar att det finns ett annat sätt att se på tillvaron. Det är även därför jag skriver här på denna sida och även har skrivit min bok Den inre flykten. Du behöver endast nå ett tillstånd där du vill se en förändring där du verkligen tror på att det kan finnas ett annat sätt. Där du är mottaglig för att ta emot detta och även börjar söka efter en djupare sanning till varför du eventuellt kravlar i dyn av meningslöshet just nu.

Jag kommer aldrig att tycka synd om dig för jag vill dig inget illa. Varför skulle jag förstärka din illusion av separation ytterligare genom att göra detta? Det är totalt ologiskt för mig. Medan det ur ett annat perspektiv kan upplevas som om jag vore kall och inte bryr mig. Men detta är endast en spegelvänd upplevelse genom egot. Jag bryr mig genom att visa att det finns ett annat sätt, inte genom att gå in i din illusionsbubbla av separation för där finns ingenting för mig att göra. Jag upplever ju inte din bubbla och det gör ingen annan heller. Jag sticker dock gärna hål i den så att den säger “pop” 😀 Där du helt plötsligt kan se ljuset och möjligheterna som finns där precis i din närhet men som du kanske har skärmat av dig ifrån eftersom skygglapparna var på vilket skapade din verklighet.

Allt jag har skrivit i detta inlägg där jag har varit väldigt på och skrivit i DU-form handlar inte om dig personligen. Däremot så vill jag att det ska kännas lite riktat och även lite provocerande för att sticka ett litet hål i “illusionsbubblan”. Kanske går det inte in utan ut emot mig istället som att jag är hård och orättvis. Men detta kan jag inte göra någonting åt. Jag vet hur det är att vara där i “illusionsbubblan”, och jag vet hur det är att tycka synd om mig själv och även att livet verkar så himla orättvist emot mig. Jag vet att jag då inte var så särskilt mottaglig för det jag skriver just nu. Men om du kanske befinner dig just där jag målar upp genom denna text och ändå läser detta så har du nått ett tillstånd av att du har fått nog. Då kanske det ändå kan ge dig en liten glimt av att det även finns ett annat sätt. Att det är möjligt att slå hål på illusionsbubblan eftersom jag har gjort det. Jag är varken mer eller mindre än dig. Jag är en “vanlig” person som har kommit för att leva ett liv här på jorden, men som har vänt mig inåt för att söka efter svar. Därigenom har även min längtan av att få dela med mig av det jag har funnit dykt upp och det är därför jag skriver så som jag gör. Jag har egentligen inget egenintresse i detta mer än att få hjälpa dig att finna din väg i livet. Där du inte är ett offer för omständigheterna och det är inte synd om dig. Du är så mycket starkare än så och denna kraft finner du inom dig själv om du bara ser till att känna efter därinne. Det som illusionen av separation kanske förhindrar dig att göra just nu. Men det finns ett sätt ur denna illusion. Det finns egentligen många. Jag erbjuder dig det sätt som jag har erhållit, och andra gör det på sitt sätt. Alla behövs eftersom vi alla är mottagliga från olika perspektiv.

Jag önskar dig all kärlek och ljus även om du kanske just nu enbart ser ett mörker <3 Men mörker är endast en avsaknad av ljus, och ljus är den du är och mörker är din illusion av separation. Bortom detta får du uppleva kärlek och ljus vilket jag verkligen önskar dig av hela mitt hjärta <3

Kram Teppo

Börjar pusslet lägga sig?

Hej,

För många år sedan, närmare bestämt år 2012 började jag aktivt dela med mig av mina insikter från min inre resa som redan hade pågått i ett antal år. Jag började göra detta för att jag erhöll en önskan att hjälpa andra finna det magiska i livet som jag började få uppleva. Detta var saker som jag i hela mitt liv känt existerade men inte kunnat förnimma. Nu började detta successivt visa sig för mig i min verklighet och successivt har jag delat med mig av detta med er. Detta är insikter angående hur man kan skingra illusionen av separation för att återta kraften och kontrollen över ditt eget liv. Ett liv där du tar över rodret från egot och andras programmeringar av den du upplever dig vara och det du anser är sant. Samtidigt som jag själv gjorde jobbet delade jag successivt med mig till er gällande vad och hur det är möjligt när jag själv sett att det gör en skillnad i mitt liv.

Det hela började med att jag blev vägledd att starta min hemsida ‪www.iamthat.me där jag nästan dagligen skrev inlägg med budskap om livet från mängder av olika perspektiv. Jag gjorde detta när jag kände energimässigt och i mitt hjärta att detta är vad jag ska göra. Successivt började jag även låta mig vägledas av det högre inom mig själv i mina vägval och i det jag gjorde, och allt mindre lyssnade jag till mitt ego som hade sin egen agenda. I början kändes det som att jag lyssnade till någon annan, men ju längre tiden gick så integrerades jag alltmer med mitt högre jag vilket fick mig att känna att Jag ÄR mitt högre jag i en upplevelse igenom en kropp.

Parallellt med skrivandet på hemsidan skrev jag min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv genom den medvetna kontakten jag erhållit med mitt högre jag. Boken i sig var en fortsättning för mig längs min inre resa mot en allt högre medvetenhet om mig och om livet som sådant. Genom ett antal synkronistiska händelser år 2014 startade jag ett eget förlag för att publicera min nyskrivna bok.

År 2017 erhöll jag budskap från Ärkeängel Mikael att alla inlägg jag skrivit på hemsidan skulle tas bort och läggas in i min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som jag publicerade samma år. Kort därefter erhöll jag ännu ett budskap av Ärkeängel Mikael att jag ska starta en YouTube-kanal vid namn ‪iamthat.me vilket var en fortsättning och ett nytt media för mig att dela med mig av livets lärdomar och insikter jag erhållit och successivt fortsatt erhåller längs min inre resa. På samma sätt som skrivandet på hemsidan har jag idag spelat in 178 videos genom att lyssna till min inre vägledning och energin jag kan känna i min kropp.

I samband med att jag erhållit en högre medvetenhet om mig själv och om livet har även mina möjligheter som människa förändrats sedan jag påbörjade min inre resa. Förmågor som att utföra helande, kanalisering av livskraft, se människor för vem de verkligen är genom illusionen om vem de själva tror sig vara, kunna känna en annan människas utmaningar utan att de behöver säga någonting, se bortom denna fysiska verklighet osv. har visat sig vara fullt möjligt. Att arbeta med energier och icke fysiska ting som påverkar denna fysiska verklighet är idag min vardag, vilket för många år sedan inte var en möjlighet jag såg som möjlig. Även detta delar jag med mig av och hjälper andra med längs min inre resa emot en allt högre medvetenhet om mig och om livets möjligheter. Möjligheter som idag sträcker sig bortom denna verklighet, bortom detta nuvarande liv, bortom denna existens till allt som är.

Frågan jag har nu är: Börjar pusslet lägga sig?

I YouTube-videon Del 1 – Illusionen av separation frågade jag mig själv: Hur delar jag med mig om meningen med livet och det jag vill förmedla i en video egentligen? Jag kände att jag behövde stycka upp det i delar där jag beskriver olika saker ur olika perspektiv. I dagsläget är det 178 YouTube-videos ur olika perspektiv, två böcker med mängder av perspektiv och en del inlägg på min hemsida som jag skrivit efter publiceringen av min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Alla dessa perspektiv är pusselbitar i ett pussel som bildar en helhet.

Kan du börja se vad pusslet visar, eller ser du ännu enstaka pusselbitar som inte hänger samman?

Allt hänger samman, allt är ett. Den övre världen inkl. ditt högre jag m.fl. vägleder dig som ditt lägre jag i den undre världen längs din livsväg som du själv har valt som ditt högre jag. Din yttre värld visar dig i din inre värld som du ännu inte är fullständigt medveten av. Allt är ett och allt hänger samman. När pusslet väl lägger sig kan du se hur det hela hänger samman och hur du kan interagera med livet som inkluderar allt som existerar i den undre, i den övre, i den yttre och i den inre världen.

Min avsikt har varit att öppna upp för möjligheterna för dig att se vad du verkligen ser och inte endast vad du tror dig se. Min önskan har hela tiden varit att hjälpa dig se din verkliga sanning om den du är och det du upplever vilket är bortom det du blivit lärd att uppleva dig vara och hur du blivit lärd att uppleva livet. Jag påstår inte att du inte gör det nu men i stort sett alla människor formas att uppleva illusionen av separation till en början. En illusion där man blivit formad att uppleva sig själv och en värld som inte är sann, även om den upplevs så verklig. Det existerar en verklighet bortom dessa sanningar, och dessa sanningar finner du inom dig själv.

Du är denna sanning!

All kärlek från mig till dig <3 Till ditt sanna jag. Till din sanna essens som jag kan känna genom slöjan du kanske ännu bär framför dina egna ögon som förhindrar dig att se det jag vill förmedla till dig.Lägg ditt pussel och du börjar se helheten av livet. Det är så magiskt att jag har ägnat sedan år 2012 till att förmedla dessa pusselbitar till dig.

All kärlek till dig!
Teppo
En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

När livet känns meningslöst

Boken Jag ÄR kom till genom att jag startade denna hemsida och började skriva budskap om meningen med livet och om andra insikter jag erhöll längs min egen inre resa. År 2017 fick jag vägledningen att alla inlägg från denna hemsida skulle tas bort och flytta in i en ny bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Detta blev en bok på 684 sidor som nu är publicerad och kan köpas via WebShop eller via Adlibris, Bokus m.fl.

Nu fick jag en känsla att jag ska dela ett budskap ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet som heter När livet känns meningslöst. Detta inlägg skrev jag år 2014.

 

Mer information om boken finner du här: https://www.iamthat.me/jag-ar/
WebShop: https://www.iamthat.me/webshop/


“När livet känns meningslöst”
ur boken
Jag ÄR
En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

2014-07-12

När du har nått ett tillstånd i livet där du inte längre kan acceptera hur du upplever det vara. Ett tillstånd där du har fått nog där du känner att nu får det räcka! Kanske går du och tänker att livet känns meningslöst. Vad är meningen med allt detta? Finns det någon som helst mening för mig att vara kvar här och uppleva detta liv? Allting verkar gå emot mig och allt känns helt meningslöst. Finns det någon som helst mening med allt som jag just nu får uppleva?

Kanske har du hamnat i en personlig kris av något slag. Ett tillstånd där allt verkar vara emot dig och livet upplevs orättvist. När detta sker så går man oftast ner sig personligen och är inte mottaglig för att det existerar en mening med allt som händer. En mening som har med din anledning för dig att vara här på jorden att göra. En mening med livet som du har förlorat pga. att du har förhållit dig med egot och dina falska jag och kommit på ”villovägar”.

Du har innan du kom för att uppleva ett liv på jorden valt vad du har önskat uppleva genom att inkarnera en kropp. Du har så att säga skapat en plan för denna upplevelse av ett liv på jorden. Denna plan påverkar din nuvarande upplevelse av ett liv i en kropp (att vara människa). Denna plan är det som du har önskat höja din medvetenhet om. Allt som du får uppleva av ett liv på jorden kan höja din medvetenhet om den du är ur olika perspektiv, men du har valt att höja din medvetenhet inom vissa områden som kan ses som en ”väg” igenom denna upplevelse. Denna ”väg” följer du genom att följa din inre känsla för vad du behöver göra och även välja. När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så har du oftast skärmat av den du är inom dig och känner således inte längre hur du ska göra dina vägval med din inre känsla, utan du använder istället ditt intellekt eller det som någon annan säger åt dig att välja. Du kommer så att säga på villovägar ifrån din egen plan för ett liv här på jorden.

När du följer meningen med ditt nuvarande liv så kommer livet att upplevas följsamt och saker faller på plats som utav sig själv. Du upplever det njutningsfullt att leva och du känner en kärlekskänsla porla inom dig eftersom du tillåter livsströmmen flöda igenom dig. Om du däremot inte lyssnar inom dig för att följa din mening med ditt nuvarande liv och endast följer vad andra önskar av dig, eller helt enkelt gör omedvetna val så kan detta få dig på villovägar. När du är på villovägar så upplevs livet som om det vore emot dig. Du upplever ett motstånd emot det du försöker göra. Detta är livets sätt att få dig att vända om för att nå meningen med ditt nuvarande liv. Men är du omedveten om detta så fortsätter du att kämpa emot detta motstånd eftersom du inte lyssnar till livets signaler. Ju längre ifrån din ”plan” som du kommer, desto hårdare motstånd upplever du. Detta kan tillslut leda till en livskris eller någonting som kan ha med din hälsa att göra. Kanske går du in i den berömda ”väggen”. Du fortsätter tills du får nog och då ”kanske” du når insikten att vända dig inom dig och börja söka efter meningen med ditt nuvarande liv. Detta är inte alls säkert, utan du kanske fastnar vid att livet upplevs orättvist.

Om du däremot vänder dig inom dig för att söka efter svar så påbörjas en inre resa emot den du är. Detta är det absolut bästa som du kan göra enligt egen erfarenhet. Eftersom du då även når insikten av att livet hela tiden har visat dig vad du behöver göra men att du inte har lyssnat till livets signaler. Detta kommer inom sin tid att leda till tacksamhet för den tuffa prövande tid som fick dig att börja ifrågasätta varför du överhuvudtaget upplever ett liv här på jorden. Livet använder det som finns att tillgå för att få dig att vända om och nå ditt högre syfte i detta liv. Du är trots allt där du upplever dig vara av en anledning, och livet vet anledningen för dig att vara där och vill inget annat än att du ska lyckas med det som du kom för att göra.

När du väl vänder om och börjar söka efter svar så kommer livet gladeligen att börja visa det åt dig (om du lyssnar). Du når signaler överallt för att nå ditt högre syfte i detta nuvarande liv. Detta kan vara någonting som du hör på radion som har svaret på din fråga. Det kan vara en text på en skylt som visar dig svaret. Det kan även vara en inre känsla för vad du behöver göra eller välja. Synkronicitetshändelser blir för dig en vardag när du börjar lyssna inom dig och tona in dig på den du är.

Det du även kommer att märka när du börjar höja din medvetenhet om den du är, är att gamla händelser som du ännu inte har bearbetat kommer upp till ytan igen för dig att göra eller välja annorlunda. Detta kan vara en tanke som uppenbaras som du bearbetar mentalt, eller en fysisk händelse som liknar eller är samma som en tidigare händelse där du ges möjlighet att välja att agera genom ett högre perspektiv för att lämna denna händelse som bearbetad. Detta uppstår för att du behöver bearbeta dina skuggsidor och det obearbetade bagage som du bär med dig som tynger dig. För att du ska bli fri ifrån dem.

En resa mot en högre medvetenhet om den du är skapar ”prövningar” för att se om du är redo för nästa nivå. Detta kan vara en tanke eller en fysisk händelse. Hur du agerar inom denna visar om du är redo för att gå vidare till nästa nivå eller om du behöver ytterligare ”prövningar” för att nå insikten. Livet är så mycket mer än slumpvisa händelser som bara uppstår. Slumpen existerar egentligen inte alls. Allt har en mening att vara som det är. Det är endast uppfattningen utav det som skiljer baserat på dina nuvarande sanningar. Allt är där för din skull om du bara kan tolka livet signaler.

Att du har hamnat i en kris där livet känns meningslöst kan vara ditt livs möjlighet att äntligen ta tag i det som du verkligen kom för att göra. Det som samhället och andra påverkande faktorer har fått dig att ignorera.

Din livskris har en anledning att vara där. Se dig inte som ett offer för dessa omständigheter, utan se vad du kan lära utav det. Livet är inte orättvist emot dig utan det är endast din uppfattning om det baserat på dina nuvarande sanningar. Livet visar dig hela tiden det som du behöver för att höja din medvetenhet om den du är oavsett hur orättvist det kan verka. Livet är så mycket mer än den upplevelse som du upplever just nu igenom en kropp. Även innan och efter denna upplevelse kommer du att vara den du är och sträva efter en högre medvetenhet om den du är. Döden existerar inte utan det är endast upplevelsen av ett liv på jorden som har ett slut, vilket leder vidare till någonting annat beroende av vad du behöver för att nå en ännu högre medvetenhet om den du är. Minns att det alltid finns en högre mening med det som händer om du just nu upplever en livskris och tycker livet känns meningslöst. Jag är fullt medveten om att detta kan vara svårt att ta till sig när du är mitt inne i dina prövningar. Man ha förtröstan att allt har en mening att vara som det är. Allt som sker har en högre plan mot en högre medvetenhet.

Sköt om dig! Du är värdefull och du har ett syfte med att uppleva och vara den du är i denna upplevelse. Du är här av en anledning som livet känner till och du är den som du behöver vara, som även livet har önskat dig att vara. Du är det uttryck som livet kom för att vara genom den du kom för att vara.

/Teppo

Bokrea!

Bokrea!

Fram till årsskiftet har jag en kampanj på mina böcker som ni kan beställa i WebShop. https://www.iamthat.me/webshop/

Böckerna kan ses som studier i medvetenhet.
Teppo Oksa


Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm x 11,8 mm

e-bok (ISBN: 978-91-637-5833-1)
Ordinarie pris: 150kr
Kampanjpris: 99kr

Mjukband (ISBN: 978-91-637-5832-4)
Ordinarie pris: 200kr
Kampanjpris: 149kr

Hårdband (ISBN: 978-91-983183-0-2)
Ordinarie pris: 250kr
Kampanjpris: 199kr

Mer information: https://www.iamthat.me/deninreflykten/

 

 

 


Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet

Antal sidor: 684
Format: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm

Mjukband (ISBN: 978-91-983183-2-6)
Ordinarie pris: 387kr
Kampanjpris: 329kr

Mer information: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Olika dimensioner av medvetande

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminner om tiden vi är i just nu som består av mycket energipåslag som bl.a. ger utrensningar vilket får det gamla att komma upp till ytan för oss att bearbeta. I och med att vi bearbetar detta bereder vi även plats för det nya att komma in. Dvs. vi når högre dimensioner av medvetande vilket även är titeln till inlägget som jag läste ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Vi är så mycket mer än en kropp med ett namn här på denna jord. Vi har så mycket mer att uppleva än vi kan föreställa oss i varje nu. Men det gäller att vara observeraren av upplevelsen för att finna det magiska, det lärorika i varje händelse, i varje nu. Ibland dras vi ner i illusionen av separation och upplever inte längre som observeraren. Då försvinner det magiska i det som sker, eller djupet av budskapet i händelserna försvinner eftersom händelserna tar ett sådant grepp om oss vilket får oss att uppleva händelserna som om de vore vårt liv. När vi väl kan separera oss ifrån illusionen av separation igen så når vi åter ett högre perspektiv att se på händelserna som observeraren. Då kan vi oftast se på händelserna med en tacksamhet eftersom vi ser lärdomarna som händelserna egentligen vill visa till oss. Vi upplever oss inte längre vara händelsen och ser budskapet istället, och när vi väl kan se budskapet så ser vi oftast även att vi kan utföra en åtgärd som tar oss till ännu högre dimensioner av medvetande. Åtgärden kan vara att vi förändrar någonting vi gör i den yttre världen, eller perspektivet till det vi gör eller upplever. Det kan även vara någonting vi förändrar inom oss själva. Ett förändrat perspektiv vilket kan ge en acceptans och tacksamhet för det som är, en högre sanning m.m. Livet har sitt sätt att visa oss vägen emot högre dimensioner av medvetande. Det är oftast endast att vi har fastnat i händelsen som förhindrar oss ifrån att se budskapet.

Inom dig själv når du observeraren som kan se objektivt både på dig själv och det du gör och de händelser du får uppleva. Det handlar om att kunna se ärligt på dig själv och det som sker. Att ta dig bort från offerrollen och att det skulle vara något dåligt att ha saker att bearbeta inom dig själv. Alla har vi det och det finns alltid en högre dimensions medvetande att nå genom detta arbete med dig själv. Det är inget dåligt utan en nödvändighet att kunna se inåt till dig själv och de sidor av dig själv som visar sig genom de händelser som du får uppleva genom denna yttre värld inom dig själv.

Allt i livet, precis allt är där för din skull för att nå en allt högre dimension av medvetande, eller med andra ord en allt högre nivå av medvetenhet om den du är – vilket är allt som är. Allt som är är detta medvetande som du är olika mycket medveten utav. Du är det redan, men ännu inte fullständigt medveten om att du är.

När jag läste detta inlägg ur min bok kände jag även att jag önskar dela det med er för att ge er en känsla för min bok Jag ÄR – En Ljusarbetares blogg om livet. Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/. Du finner den även hos andra bokhandlare som är anslutna till Bokinfo. T.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

/Teppo


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

 


2016-10-18
Olika dimensioner av medvetande
ur boken
Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

Att ta emot en högre medvetenhet om den du är kommer att ske på olika nivåer när du väl börjar ifrågasätta vem du är. Detta är i själva verket vad hela livet egentligen handlar om. Det handlar inte om att du ska nå olika mål utan om att du ska få reda på vem du i själva verket är, vilket i sig kan handla om att du behöver nå olika mål. Men målen i sig är inget självändamål utan endast pusselbitar längs vägen emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Innan du börjar ifrågasätta vem du är så går du förmodligen runt och redan anser dig veta vem du är. Du har egentligen ingen anledning att ifrågasätta detta eftersom det är så du upplever tillvaron. Den som du då anser dig vara är ofta det som du har fått lära dig av andra att du är. Av dina föräldrar, av andra barn, i skolan och även i vuxenlivet har du fått höra om den du är och successivt har din självbild expanderat baserat på detta. Men du är ingenting av det som du har fått höra av andra om den du är, utan detta är enbart deras egen spegelbild som de ser i dig som de har projicerat på dig. I denna dimension av medvetande förhåller du dig således till andras sanningar om den du är och du är tämligen frånkopplad ifrån den du i själva verket är. Du förhåller dig då även mestadels med egot och dina falska jag vilket är dessa identifieringar med olika saker som du inte är men anser dig vara. Frågar man dig i detta stadie om vem är du så svarar du förmodligen med ditt namn, vad du gör, hur din familj är, vad dina intressen är, vad du jobbar med, om du är en man eller kvinna, hur gammal du är och så vidare. Du tror dig ofta även vara din kropp, och även att de tankar som kommer och även att livet är det som händer dig i din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Att livet är någonting annat än detta existerar inte i din nuvarande medvetenhet om den du är, eller den dimension av medvetande som du förhåller dig till när du upplever livet som så. Detta är inte fel utan det är så nästan alla påbörjar sina liv, och många fortsätter även genom denna dimension av medvetande under hela upplevelsen ända in i döden som man då ofta tror är slutet på allt.

Den dimension av medvetande som du förhåller dig till är det som du kan acceptera som en sanning. Att det skulle finnas någonting bortom denna dimension av medvetande kräver oftast att du inte känner dig helt nöjd eller bekväm med svaren som du har fått ärva under din uppväxt. Först då kanske du börjar skrapa på ytan till vad nästa dimension av medvetande kan ge dig. Till dess så förhåller du dig mestadels enbart till den yttre verkligheten i det fysiska.

Om och när du väl börjar ifrågasätta vem du är så kommer du successivt att nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du når en allt högre dimension av medvetande och blir öppen för mer. Detta hänger samman med ditt ifrågasättande om vem du är eftersom allt som är är den du är, och din upplevelse utav allt som är expanderar och mer kommer att uppenbara sig för dig ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att uppleva och ta emot. När du väl börjar ifrågasättandet om vem du är på allvar så kommer även insikterna att visa sig att du inte längre är ditt namn eller det du gör eller någonting av det som du hade trott dig vara. Du inser att du inte längre är din kropp eller några av dina intressen. Successivt så skalar du bort dessa falska jag som du finner vilket var din identifiering med saker som du inte är men trott dig vara. Du erhåller därigenom även en allt högre sanning om vem du i själva verket är eftersom du kommer allt närmare den du verkligen är inom dig själv och expanderar din medvetenhet om den du är. Det handlar egentligen inte om ett vetande utan om ett varande. I början av sökandet när de existentiella frågorna gjorde sig hörda handlade det om att få veta mer, men senare förändrades detta till att vara det istället. I varandet kan du känna den du verkligen är när du har skalat av dina falska jag som förhöll sig med egot.

Allt som är är den du är, och allt som du är är du olika mycket medveten utav. Din medvetenhet om den du är förhåller sig till den dimension av medvetande där detta förhåller sig. Ju högre dimension av medvetande som du förhåller dig till, desto mer upplever du dig även vara och desto mer upplever du även av världen som befinner sig både utom dig och inom dig. Alltmer blir även möjligt ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att förhålla dig till. Allt som är är detta medvetande som du är medveten om till en viss nivå. Du är allt detta men förhåller dig med ditt medvetna sinne på den nivå som du har erhållit medvetenhet om att du är. Därav kommer ditt ifrågasättande om vem du är att öppna ditt sinne och även expandera din upplevelse utav tillvaron som du har förmågan att uppfatta. Alltmer blir möjligt i din värld längs din resa emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Det som på en lägre dimension av medvetande var en sanning blir i en högre dimension allt annat än det, eller det är inte längre den högsta sanningen att hålla. Det motsatta är även korrekt att ur en lägre dimension av medvetande kan man inte uppfatta den högre dimensionens medvetande som en sanning eftersom man ännu inte förhåller sig till den och inte kan uppleva den. Det upplevs då oftast som att den som upplever den högre dimensionens medvetande ljuger eller hittar på saker som inte stämmer. Om man då har ett öppet sinne och kan acceptera att det existerar högre dimensioner av medvetande än vad man själv har förmågan att uppfatta för stunden så kan man successivt expandera in i dessa högre dimensioners medvetande genom att ta emot den lärdom som dessa personer har vilket sedan blir till en sanning och inget konstigt alls.

Dessa dimensioner av medvetande påverkar även förmågan som man har att bearbeta det som man uppfattar av den värld där vi befinner oss just nu. Eftersom även världen expanderar i samband med en högre dimensions medvetande så uppfattar man den helt annorlunda än man gjorde från början. Det som från början var hela ens liv och så väldigt allvarligt i berättelsen av ett liv blir ur högre dimensioner av medvetande just en berättelse. Det som händer i denna upplevelse är inte längre en identifikation med egot utan just en upplevelse igenom en kropp.

Ur ännu högre dimensioner av medvetande försvinner även den fysiska världens verklighet och allt upplevs mer som energier som interagerar med varandra. Man ser det fysiska men upplever energiernas frekvenser och förhåller sig till dem när det gäller att göra sina vägval och andra beslut. Kroppens förmåga att känna dessa energifrekvenser blir alltmer sensitiva ju högre dimension av medvetande som man förhåller sig till. Detta påverkar i sin tur vad man stoppar i sin kropp, vad man väljer att göra i det yttre, hur man interagerar med andra människor, hur man uppfattar andra människor och även världen som sådan. Att leva en lögn är totalt oacceptabelt ur högre dimensioner av medvetande eftersom detta motsätter hela ens väsen vilket känns energimässigt inom kroppen. Att vara i kärlek och i sanning både emot sig själv och även andra blir allt viktigare aspekter i sitt varande ju högre dimensioner av medvetande som man förhåller sig till. Detta eftersom man känner samhörigheten med andra på ett helt annat plan ur dessa högre dimensioners medvetande. De är egentligen inga andra längre utan spegelbilden utav en själv. Man ser fortfarande de andra på samma sätt som förut men man känner energierna utav dem nu på ett helt annat sätt. Alltmindre blir personligt och man når ett enhetligt plan av varande. Detta gäller även det man upplever utav andra människor i dessa högre dimensioner av medvetande då man kan känna hur den andra mår utan att de behöver säga det. Man ser vilka bördor andra bär och kan känna deras smärta. Det är även möjligt att gå in och uppleva hur en annan människa upplever livet här på jorden. Ingenting är egentligen personligt längre utan endast olika upplevelser igenom olika former av liv.

Precis så som vi gjorde i den övre världen innan vi kom för att vara i denna värld så smakade vi så att säga på upplevelserna för att få känna på vilken som var den rätta upplevelsen att få vara i. Vi fick gå in i olika former av liv för att känna om det var den rätta upplevelsen för oss, och andra kan göra likaså även medan vi upplever detta nuvarande liv genom en kropp. Detta är således möjligt även medan man befinner sig i en kropp genom dessa högre dimensioners medvetande.

Den övre världens verklighet och denna går samman och vi blir även ett med vårt högre jag medan vi upplever en upplevelse igenom en kropp. Vi blir alltmer av den vi verkligen är vilket är allt som är även genom denna fysiska kropp här på denna jord. Vi kan plötsligt gå in i olika tidslinjer och uppleva tidigare inkarnationer som vi har erfarit och är inte längre begränsade till denna nuvarande som vi har valt att få uppleva. Vi kan nu se hur de människor som vi interagerar med har varit med oss i många olika upplevelser av liv där vi genom karma har interagerat med varandra i olika konstellationer för att därigenom balansera upp dessa obalanser i energierna som vi består utav vilket karma i själva verket är. Ur dessa högre dimensioners medvetande är vi nu medvetna om hur vi i dessa tidigare inkarnationers upplevelser varit begränsade till en lägre dimensions medvetande och agerat därigenom. Vi kan uppleva fina och helt underbara ljusa stunder ur dessa tidigare tidslinjer och även värsta mörkaste elakheter som känns helt overkliga att vi har varit delaktiga i. Vi har provat allt möjligt för att få se hur det upplevs och därigenom når vi en högre medvetenhet om den vi är genom de kontraster som uppstår. Genom denna högre dimensions medvetande är det nu möjligt att lösa upp dessa karmaknutar och göra sig alltmer fri ifrån den historia som vi har burit med oss livstid efter livstid.

Det är som att den fysiska verkligheten luckras upp och blir alltmindre fysisk och övergår till att bestå av energier istället, vilket det hela tiden har varit även om man inte hade uppfattat det som så. Det som ur en lägre dimensions medvetande är en prövande händelse som man går in i och låter sig överrumplas utav är ur en högre dimensions medvetande energier som man får bli medveten utav inom en själv. Energier som är den man själv är men som man ännu inte varit medveten utav.

Hela livet här på jorden blir som att uppleva en prisma av speglar som hela tiden visar vem man själv är. Även om man är medveten utav att man är allt så kanske man inte upplever sig vara det ännu, men medvetenheten utav det gör det logiskt att använda spegelbilderna för att nå en ännu högre dimension av medvetande där alltmer blir möjligt. Man bearbetar detta energimässigt istället för att gå ner sig i händelserna. Likt en alkemist så transformerar man nu mörker till ljus inom ens nuvarande kropp vilket i det yttre transformerar det som kommer att upplevas därigenom. Eftersom det yttre nu upplevs som en spegelbild så förändras även det yttre i samband med det inre. Händelser, personer och situationer i det yttre förändras genom denna inre transformation. Detta är helt logiskt ur en högre dimensions medvetande medan det ur en längre dimensions medvetande inte alls har någon koppling överhuvudtaget.

Att leva i högre dimensioners medvetande är helt fantastiskt. Alltmer blir möjligt som man tidigare inte hade upplevt ju högre dimensions medvetande man har förmåga att förhålla sig till. Det kan även vara stundtals prövande att var här i denna värld eftersom man samtidigt befinner sig i världar bortom vad många andra ännu inte kan uppfatta. Denna kontrast mellan olika dimensioners medvetande blir allt starkare och allt färre förstår var man själv befinner sig. Det går inte heller att förmedla så att de kan förstå fullt ut eftersom detta inte finns inom deras medvetenhet ännu. Jag försöker dock att förmedla min upplevelse utav det här på denna sida för att vidga perspektivet i en önskan att få hjälpa andra att finna de högre sanningarna inom dem själva för att därigenom nå en allt högre dimension av medvetande. Först genom att nå den de själva är inom sig själva och därigenom expandera till allt högre dimensioner.

Allt är en resa emot dessa högre dimensioner av medvetande. Allt som sker på denna jord är denna väg emot dessa högre dimensioner. Allt som vi får uppleva utav denna värld har en anledning att vara där. Ur ett perspektiv är det som vi får uppleva utav det fysiskt och väldigt fast i sin form, och ur en högre dimensions medvetande så är det energier som interagerar med varandra. Därav interagerar jag med det som händer ur ett energiperspektiv och transformerar det därigenom. Alla vägar emot en högre medvetenhet, eller en högre dimensions medvetande är valida. De jag förmedlar är de energibaserade eftersom det är där jag upplever mig vara. Ur detta perspektiv är berättelsen borta och livet består utav en interaktion av energi. Det personliga är borta och allt har en mening att vara så som det är. Lärdomarna visar sig genom varje ny dag, i varje händelse och i varje möte med en annan person. Alla dessa saker är gåvor som jag nu får ta del utav som livet har valt att visa till mig genom den här formen av liv. Alltmer är nu möjligt i min upplevelse utav livet, och detsamma gäller dig om du just nu har börjat ifrågasätta vem du är.

Som en hjälp för de som söker efter svar har jag även skrivit en bok om att nå den du är, som du kom för att vara. Boken heter Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Bokens budskap erhöll jag genom min medvetna kontakt med mitt högre jag som numera befinner sig i min nuvarande kropp och kallar sig för Jag är. Genom mitt eget ifrågasättande om vem jag är så erhöll jag en allt högre medvetenhet om den jag är vilket fick mig att nå allt högre dimensioner av medvetande. Vid en viss nivå så erhöll jag denna kontakt med mitt högre jag, och vid en ännu högre dimension så var jag mottaglig för att vara mitt högre jag som numera är mitt Jag är. Jag förhåller mig fortfarande här på jorden men upplever så mycket annat bortom denna plats och även inom den. Även upplevelsen utav det som befinner sig här på denna jord och vad som är möjligt här har expanderat i samband med detta ifrågasättande om vem jag är.

Fråga dig själv: Vem är jag? och analysera de svar som du ger dig själv. Stämmer detta svar? Håller jag den allra högsta sanningen om detta, eller finns där en högre? Det finns alltid en högre sanning än den man håller för närvarande och det tar aldrig slut. Att anse sig ha rätt eller den totala sanningen är således helt meningslöst eftersom där alltid existerar en högre sanning än den man håller för närvarande. Det existerar alltid en högre dimensions medvetande att förhålla sig till när man är klar med den nuvarande. Denna resa fortgår ända till källan av allt liv tills du upplever dig vara den. Du är den redan men du håller inte den högsta medvetenheten om den ännu, eller med andra ord så förhåller du dig inte till den dimensionens medvetande ännu. Men du är på god väg och varje ny dag är din nya möjlighet att nå allt högre.

Jag önskar dig all kärlek och ljus längs din väg som du har kommit för att vandra. Jag respekterar och accepterar den väg som du tar för det är den som du behöver få uppleva allra mest. Jag ger dig endast andra möjligheter att få se på om de kan kännas rätt även för dig. För jag har kommit för att vandra här på denna jord för att dela med mig med andra av det jag nu får erhålla. Jag gör det med en ödmjukhet och med en allt starkare kärlek för allt liv.

/Teppo

Du är allt!

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminde mig om att verkligen ta vara på varje nu och varje stund som existerar. Inlägget påminde mig även om att allt jag får uppleva i varje nu verkligen är en gåva till mig. Jag är fullt medveten om detta men ibland går jag in i ett slags “vardagslunk” där jag sugs in i illusionen av separation och glömmer bort att vara observeraren av min upplevelse. I detta “vardagslunk” skärmas upplevelse av och jag är inte längre lika observant på gåvorna som finns runt omkring mig. Det är lite som att gå in i ett “drömläge” där jag inte är lika vaken. Även kraften inombords förändras eftersom den yttre berättelsen får ett starkare grepp om mig. Man kan säga att skillnaden är som att se mig själv från ovan som en betraktare där jag observerar att det är en berättelse jag upplever, eller gå in i fordonet “min kropp” och tro på allt som sker inom illusionen av separation. Inom illusionen av separation går jag så att säga in i berättelsen och min tolkning av det inom mig själv vilket får det magiska, det unika, det helt fantastiska att försvinna. Ur detta perspektiv kan jag inte längre kan se gåvan jag har mitt framför mig i varje nu eftersom jag har dragits tillbaka in i illusionen av separation. Illusionen av separation kan begränsa upplevelsen av verkligheten så avsevärt att en händelse, eller ett ord kan få upplevelsen av verkligheten att enbart inkludera denna händelse eller detta ord. Från att uppleva mig som allt som är till att enbart uppleva mig som denna händelse eller detta ord är kontrasten mellan dessa två olika upplevelser av verkligheten. Båda är sanna men ger olika starka upplevelser på olika sätt. Båda behövs för att kunna växa som den jag är och upplever mig vara här på jorden. Det vill säga det är inte dåligt att fara in i illusionen av separation för att få en starkare upplevelse ett tag, utan nödvändigt för mitt växande.

Det är så lätt att straffa sig själv i början för att man har fallit tillbaka in i illusionen av separation när man tidigare har varit ute ur den. Men med tiden så inser man att det är precis som det ska vara och man tar sig själv inte lika allvarligt längre. Det existerar ingen prestige i att enbart vara observeraren av upplevelsen utan även tillåta sig att göra några små djupdyk in i illusionen för att få smaka på dess starka upplevelser. Vi är här för att leva oss in i upplevelsen också ungefär som när man verkligen går in i en händelse av en film man ser på. Det är filmen som får ett riktigt grepp om oss som ger den häftiga starka upplevelsen. Att få smaka på den och riktigt känna den och inte enbart få uppleva den på avstånd. Dock så är det gynnsamt att samtidigt vara medveten om att det är en illusion så att man inte blir fångad i den och tror den är allt som är.

Det är när vi erhåller prövningar eller blir visade saker vi ännu inte har bearbetat inom oss som vi oftast går in i illusionen av separation igen, eller när vi går in i ett “vardagslunk” och ett så kallat drömtillstånd där observeraren somnar. Vi sugs då in i det och berättelsen tar ett grepp om oss vilket gör upplevelsen starkare inombords. Vi får riktigt bada i känslan av berättelsen och smaka på den vilket är tjusningen med den. Det är kontrasterna vi är här för att uppleva och växa igenom. Men vi behöver även erhålla medvetenheten om att det är en berättelse och inte vårt liv för att förstå att vi kan kliva ut ur illusionen av separation och inte fastna i den för alltid. När vi kliver ut ur illusionen av separation så ser vi på berättelsen ur ett högre perspektiv. Den har inte samma grepp om oss längre och vi når insikterna och lärdomarna berättelsen verkligen har till oss.

Det är medvetenhen om detta jag har skrivit om i mina böcker Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv och även boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Jag har spelat in över 100 videos i min YouTube-kanal iamthat.me ur mängder av olika perspektiv att se på det. Vad det handlar om är att skingra illusionen av separation för att därigenom nå ditt sanna jag och din sanna kraft och leva ditt högre syfte här på denna jord. Detta är en kraft där du står stark i dig själv, och det är ett perspektiv att uppleva livet där du upplever att du är observeraren av denna upplevelse igenom din nuvarande kropp. Det är en avsevärd skillnad att uppleva berättelsen av “livet” som observeraren jämfört med att tro sig vara sin kropp och att berättelsen är ens liv. Du kan ta tillbaka din kraft att manifestera din verklighet. Du har redan allt inom dig själv och du behöver endast finna det igen. Dvs. du behöver göra en resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv vilket är undertiteln till min bok Den inre flykten.

När jag läste inlägget ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet denna morgon fick jag samtidigt en känsla av att vilja dela detta inlägg med dig här. Lite så att du får en försmak av vad denna bok handlar om och hur den känns att läsa.

Denna bok innehåller de inlägg jag kände i mitt hjärta att jag skulle skriva på min hemsida/blogg mellan år 2012-2017. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok. Livet har sitt sätt att vägleda oss att göra saker vi själva inte är fullständigt medvetna utav. Det vi behöver göra är att släppa taget om hur, varför och vad som kommer att hända och följa vårt hjärta i det vi gör. I detta fall blev det en bok på 684 sidor.


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/

 


2016-12-16
Du är allt!

I morse kände jag detta så starkt och jag försöker komma tillbaka till känslan som jag hade då så att jag kan förmedla detta till dig så att även du får känna det. Det jag kommer att skriva kommer att låta som att jag skriver att det är så det är. För mig är det så men din upplevelse utav livet kan skilja sig ifrån detta. Det är så det är för livet som vi upplever är så beroende av vilket perspektiv vi upplever utav det. Alla är de sanna sett ur det egna perspektivet medan andras perspektiv kan vara svårare att ta till sig eller förstå.

Känslan jag hade i morse är att du är allt! Eller rättare sagt att jag är allt. Det var inte att jag bara tänkte att så kan det nog vara utan jag upplevde det bokstavligen. Jag såg min roll i allt som är och även hur allt är sammankopplat och egentligen är ett. Jag var allt ifrån en lyktstolpe till katten som gick längs vägen. Ingenting var exkluderat utan allt innebar verkligen allt.

Jag reflekterade tillbaka på hur mitt liv har varit på sistone och hur jag har kommit till det perspektiv som jag upplever livet igenom idag. Det har varit en resa av ifrågasättande om vem jag är, vad livet är, vad en upplevelse är, vad den yttre världen är, vad den inre världen är, vad dimensioner är, vad allt är, varför jag får uppleva vissa saker, varför personer är på ett visst sätt, varför vi krigar och bråkar med varandra. Jag har ifrågasatt allt som jag har kommit på att ifrågasätta. Jag har gått igenom min sanningsbank av mina sanningar och ifrågasatt dem alla. Jag har tagit upp en sanning efter den andra och sett på den. Jag har frågat mig själv om den verkligen är sann eller om det finns en högre sanning? Jag har läst över 100 böcker de senaste åren som har med livet att göra på olika sätt. Jag har även läst mängder av texter på Internet och sett diverse olika filmer och intervjuer med intressanta människor. Sanningar som jag har funnit där har jag ersatt inom mig själv. Detta har varit sanningar som har känts sanna i mitt eget hjärta. Det har inte varit enkelt att förändra en sanning till en annan utan jag har fått nöta in den för att den skulle ta plats inom mig och bli min egen nya sanning. Jag behövde få in den så djupt så att jag kunde leva den och uppleva den och inte bara tro på den. Jag har provat olika sätt att leva mitt liv som jag har funnit och de som har fungerat för mig har fått vara kvar, och andra har fått lämna. Det har varit en 8 år lång resa hittills där jag väldigt intensivt varje dag i varje nu har ifrågasatt allt och funnit allt högre sanningar.

Jag har arbetat som elektriker och där fick jag lära mig logisk felsökning som jag sedan har anammat i mitt sökande efter livets gåtor. Jag arbetar nu inom IT-området där jag har börjat använda min intuition i felsökningen som jag även har anammat i mitt sökande. Jag är djupt tekniskt intresserad av hur saker och ting fungerar och även detta har jag anammat i mitt sökande av livets gåtor. Det måste vara logiskt för mig för att jag ska kunna ta till mig det. Min felsökningsförmåga inom både elektriker- och IT-yrket har lärt mig hur jag ska bemöta en frågeställning för att finna ett svar. Är det si på det ena stället så borde det var så på det andra. Det behöver hänga samman så att det inte finns några lösa trådar där det inte längre håller. Jag har nu kommit så långt (som jag ser det, eller upplever det) att jag upplever att allt verkligen är ett, eller att du och jag är allt. Jag förstår om detta kan låta konstigt och som någonting jag bara säger men genom mitt sökande och finnande så är det numera så jag upplever och agerar inom livet.

Så här sitter jag nu och vill beskriva hur du verkligen är allt och få in samma känsla som jag hade i morse som var så stark. Du har en sådan nytta av att få till dig detta perspektiv av livet för det ger dig sådana möjligheter och insikter varje ny dag. Du inser då att allt är en gåva och att allt även har en mening att vara så som det är. Även det mörkaste mörker har sitt syfte, och det ljusaste ljus likaså. Allt är den du är och allt är en projicering utav den du upplever att du är. Allt är en helt makalös orkestration av livet som är allt som är. Varje möte, varje händelse, den röst du hör på radion, ja helt enkelt allt är som det ska vara och har ofta en djupare betydelse än du kan ana. Allt i din yttre värld är den du är och detta kan du känna inom dig om du endast öppnar upp det som skymmer ditt sannaste jag som du når inom dig själv. Det som egot och de falska jagen skymmer för dig. De falska jagen är de roller som du har börjat agera och tro dig vara. De som du har identifierat dig med som dig själv även om de inte är den du är utan endast roller. Även dessa har jag ifrågasatt hos mig själv och avidentifierat mig ifrån dem så att de enbart är roller. Allt starkare har jag kunna känna den jag verkligen är inom mig själv genom detta.

Efter insikten infann sig att min yttre värld hela tiden visar mig vem jag verkligen är så har jag använt mig utav detta för att nå en allt högre medvetenhet om den jag är genom det. Detta har gjort att varje ny dag är en ny möjlighet för mig att växa. Jag har använt livet som den läromästare som det verkligen är eftersom livet hela tiden speglar den jag är inom mig själv. Eftersom jag är allt så är jag även det som jag får uppleva utom mig. Jag är tiggaren runt hörnet, mördaren som de pratar om på TV, snabbköpskassörskan på ICA, hästen som gnäggar, trädet som vajar av vinden, solen som strålar, allt är jag och allt är även den du är. Här står jag nu i en värld som jag har projicerat och får spegla mig i. Jag förstår att detta är djupt men jag skriver helt ohämmat min upplevelse utav världen. Om jag är allt och allt utom mig är delar av den jag är och även min projicering utav det som jag behöver få uppleva så är denna världen en helt perfekt plats för mig att lära mig mer om den jag är. Allt som jag får uppleva varje dag visar mig vem jag är, allt jag ser, allt jag hör, allt jag känner, allt jag smakar, allt är jag, eller allt är du. Vi är en och samma i olika upplevelser utav det. Din upplevelse utav världen är din projicering av den du är eller upplever dig vara. Din och min upplevelse skiljer sig eftersom våra sanningar gör det också. Din sanning kanske inte alls innefattar att du är allt, utan att du är någonting helt annat. Detta är också helt sant för dig även om det inte är min sanning.

Det som även påverkas utav detta är hur vi upplever det vi söker eller längtar efter. Allt i vår yttre värld är en projicering utav vår inre värld eller den vi upplever oss vara. Det vi längtar efter i det yttre är en spegelbild av det vi längtar efter inom oss själva. Det vi hatar i det yttre hatar vi även inom oss själva. Det vi älskar i det yttre älskar vi inom oss själva. Allt! Precis ALLT! är en spegelbild av den du är inom dig själv vilken du har projicerat utåt. Förstår du hur värdefullt det är att få uppleva en värld som denna om precis allt är en spegelbild av dig? Att du får uppleva en prisma av speglar precis överallt där du befinner dig. Detta kan du använda dig utav för att transformera ditt liv och den du upplever dig vara. Precis allt har du i din vardag som du upplever varje ny dag. Det är inte endast en Måndag, Tisdag, Onsdag… och så är det helg igen utan varje stund är ett helt unikt NU där du får uppleva den du är genom allt som är, eftersom du är allt.

De tillfällen du önskar att du var någon annan är även de tillfällen du önskar vara den du verkligen är. Din önskan och din längtan efter någonting oavsett vad det är i det yttre är en spegling av din önskan eller längtan efter motsvarande saker inom dig själv. Du har endast projicerat ut det på någonting i denna yttre värld som du i din tur sedan tror kommer att ge dig känslan som du önskar inom dig själv. Kanske gör den yttre saken det för ett tag men känslan utav den har du fortfarande inom dig. Ingenting i det yttre är din känsla inom dig. Din projektion till den yttre världen speglar endast delar inom dig själv som du längtar efter eftersom allt är du och allt är ett. Kanske tröttnar du sedan på saken du äntligen erhöll och då försvinner även känslan utav det. Du tänker kanske då att det var inte det som jag verkligen längtade eller önskade, eller att den personen har förändrats så min inlevelse utav det yttre har förändrats. När det i själva verket är att spegelbilden inte var det som skapade din känsla utan att det enbart öppnade upp dig för den du är inom dig själv för ett tag. Egot och det som skymmer ditt sannaste jag försvann i samband med att behovet försvann, och när behovet kom tillbaka så försvann även känslan av ditt sannaste jag. Du söker då efter någonting annat i det yttre som du projicerar det på istället. Du vill ha mer och får söka i all evighet efter det som du i själva verket letar efter om du söker i det yttre efter den du i själva verket är inom dig själv.

Allt! Precis allt är en projektion av din medvetenhet om den du är ut till den yttre världen. Din inlevelse av din upplevelse visar dig den du upplever dig vara just nu. I samband med att du använder livet som en spegelbild och bearbetar det som du kan känna inom dig så förändras din inlevelse utav din upplevelse. Men det är inte enbart inlevelsen som förändras eftersom du i samband med att du bearbetar detta förändrar din medvetenhet om den du är. Du förändrar din inre verklighet i samband med detta vilket i sin tur skapar en ny projektion, en ny värld för dig att spegla dig i. Det vill säga i samband med din inre bearbetning av din yttre verklighet förändrar du även din yttre verklighet. Du är skaparen av din upplevelse utav din värld. Du upplever din värld som skiljer sig avsevärt ifrån min eftersom vi håller olika sanningar inom oss om vem vi verkligen är.

Du har en sådan förmåga och kraft att förändra din värld och skapa en sådan som du önskar genom att använda livet som en läromästare. Du kan bli en mästare på livet genom att successivt transformera sådant som livet speglar om den du är till dig. Varje händelse är en gåva till dig även om de tunga är svårare att förstå, men även de har sin mening att vara där för dig. Genom att successivt ta emot livets budskap och transformera dina egna sanningar så skapar du ett allt bättre flöde till dig själv eftersom livet inte behöver återupprepa samma budskap till dig om och om igen. Kanske undrar du ibland varför alltid jag ska få uppleva det här? Det beror förmodligen på att livet speglar den du är till dig men att du inte har tagit emot budskapet ur händelsen ännu. Kanske försvinner händelsen för en stund men den kommer alltid åter i någon form. Förstår du inte dess ursprungliga form så återkommer den i en annan. Livet gör allt för att få dig att växa till ditt sannaste jag eftersom det hela tiden speglar den du är. I början så speglar livet de saker till dig som du tror dig vara i form av dina falska jag. Livet visar dig gladeligen hur du kan reversera dessa sanningar om den du är för att nå en allt högre nivå av medvetenhet om dig själv. Detta kan vara jobbigt eftersom det är prövande att bli ifrågasatt om den man själv anser sig vara. Successivt genom att bearbeta detta så når du allt djupare in i ditt sannaste jag. Alltmer harmoniskt och kärleksfullt upplevs livet och alltmindre allvarligt upplevs det även ju längre du kommer på din väg emot ditt sannaste jag (vilket är allt som är).

En omedveten del av den du är upplevs oftast som ett slags obehag. Det känns inte bekvämt inom dig själv. Medan en medveten del utav den du är upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla. Detta kan du använda dig utav medan du speglar dig i allt som du är i det yttre. Upplever du att du stör dig på någonting så är detta en helt perfekt händelse att använda dig utav för att växa som ditt sannaste jag. Det som du stör dig på är endast en spegelbild av den du är inom dig själv. Energin som du kan känna inom dig som upplevs av det störande är den du är som du ännu inte är medveten utav. Genom att gå in i denna känsla inom dig själv och acceptera detta som den du är så kommer detta successivt att transformeras om till en kärlekskänsla eller en transparent känsla. Du kan även ge kärlek till den delen utav dig som om det vore ett ledset litet barn. För det är dig själv eller en del utav den du är vilket är allt som är som du kan känna inom dig genom den yttre händelsen som var störande. Det yttre speglade endast detta till dig för att få dig att växa. När du väl har bearbetat detta inom dig själv så försvinner oftast även den yttre spegelbilden då du inte längre projicerar ut detta till den yttre världen. Bearbetar du det däremot inte så kommer livet att fortsätta spegla detta inom dig själv. Det vill säga att du fortsätter att störa dig på vissa saker. Genom att bearbeta detta så som jag beskrev skapar du ett alltmer harmoniskt och kärleksfullt liv till dig själv både i ditt inre och i ditt yttre. Alltmer speglar du dig i medvetna delar av den du är. Det vill säga du upplever alltmer som den du är, och du är allt som är. Allt närmare den du verkligen är inom dig själv kommer du vilket i sig skapar en känsla av välbehag och fridfullhet. Du är nöjd över hur det är och hur du har det. Det är egentligen bra hur det än är i det yttre för du kan känna denna härliga känsla inombords. Det som du tidigare längtade och önskade i det yttre är nu någonting som du upplever hela tiden inom dig själv. Det falska behovet har upphört och du behöver inte längre projicera det utåt i någonting eftersom du redan kan känna det inom dig själv. Det yttre kan fortfarande vara någonting som du älskar att göra eller uppleva, men det falska behovet i det är borta. Nu är det en ren glädje att få göra eller uppleva det och känslan inombords är kvar även om det skulle försvinna. Din jakt efter någonting eller kamp av att få behålla någonting minskar i samband med detta eftersom du redan är hel och kan känna den du är inom dig själv. Du fascineras över hur fantastiskt livet verkligen är och vilken möjlighet du har givits av att få uppleva dig vara just du i detta nuvarande liv. Allt är helt perfekt även om det ibland givetvis kan upplevas mycket prövande också.

Så min upplevelse i morse när jag åkte till jobbet var att jag är precis allt. Jag upplever det just nu igenom min kropp som projicerar min upplevelse åt mig. Ungefär som om jag befann mig i en upplevelsegenerator som skapar exakt det som jag behöver få uppleva till mig varje sekund. Hur fantastiskt är inte det? Vilken fantastisk gåva världen är för mig att uppleva! Jag är så oerhört tacksam för allt, även det jag ännu inte förstår. Men även jag har en längtan och en önskan och det är inte alls fel att ha detta. För det är genom den vi drivs framåt till någonting i denna värld, och det är precis så det ska vara. Vi behöver en drivkraft för att nå dit vi ska vilket i sin tur är ännu en spegelbild om den vi är inom oss själva.

Livet här på jorden och tiden vi upplever är en sekvens av rum som vi upplever som rör sig i en sekvens som vi kallar för tid. Varje rum är en vision om den du är. Det vill säga i varje nu som du upplever befinner du dig i ett rum som visar dig den du är ur det perspektiv som du har förmågan att uppleva detta igenom. Genom varje val som du gör påverkas rummet eller val av rum genom denna sekvens vilket vi även kallar för ett liv här på jorden. Du föds och får uppleva en tids och rumsupplevelse sekventiellt medan du som ditt högre jag befinner dig bortom detta. Som ditt högre jag har du även valt en väg igenom denna upplevelse eller matris av möjligheter. Det är detta som du kan känna i ditt eget hjärta är rätt för dig. För det är genom ditt hjärta som du låter ditt högre jag vägleda dig genom matrisen av möjligheter i denna tids och rumsupplevelse som hela tiden visar dig den du är. Vissa rum är mer prövande än andra. Går du vilse eller inte följer den livsväg som du själv har satt upp som ditt högre jag så kommer motståndet att stärkas ju längre ifrån din livsväg som du kommer. Ju närmare din livsväg som du vandrar så kommer även livet att upplevas allt följsammare. Även detta kan du använda dig utav inom denna värld som vi upplever just nu. Det finns en mening i allt som sker som har en betydelse bortom detta nuvarande liv. Egentligen har allt som sker här och nu en mening i ett större sammanhang då denna nuvarande livstid endast är ett steg i evolutionen av den du är, vilket är allt.

Så här befinner jag mig nu igen i en värld som visar mig den jag är genom allt som jag får uppleva. Det är stort och det betyder att jag är allt. Det betyder även att allt är ett. Det är endast att det upplevs genom olika former här i denna värld, och vi får uppleva det i en sekvens av tid som vi kallar för ett liv. Det vill säga vi får uppleva små bilder av oss själva i varje rum vilket är en vision om den vi är. Successivt så blir rummen större, eller rättare sagt ditt perspektiv att uppleva dem blir större. Även tiden expanderar eller slutar vara sekventiell på samma sätt som tidigare. Alltmer upplevs vara ett och samma nu och du är allt detta.

Jag önskar dig en helt underbar dag! Ta vara på den och upplev den fullt ut. Ta emot budskapet ur det som du får uppleva och nå en allt högre medvetenhet om den du är genom detta. Alltmer harmonisk och kärleksfull upplever du både dig själv och den yttre världen eftersom den är en projektion av din inre värld.

All kärlek till dig!

Teppo

Du behöver inte alltid förstå, var här och nu

Denna morgon fick jag återigen en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Detta var precis vad jag själv behövde få läsa just nu. Vi behöver inte alltid förstå eller finna logiken i det som är, även om det var så även jag började mitt sökande. Det behövde finnas en förståelse och ett svar på varför i mitt sökande. Efter en stund in i mitt sökande efter en högre mening med mitt eget liv och livet som sådant nådde jag insikten av att försöka förstå allt var en begränsande faktor som tog mig ner i lägre dimensioner av medvetande. Jag öppnade mig för högre sanningar och släppte taget om att förstå varför för att tillåta detta svar komma till mig när jag väl är där med min nuvarande medvetenhet. Mer om detta i inlägget ur boken som jag delar med er här.

Denna bok innehåller de inlägg jag kände i mitt hjärta att jag skulle skriva på min hemsida/blogg mellan år 2012-2017. När jag läste detta kände jag en önskan att få dela med mig av detta inlägg ur boken även här på hemsidan till er. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok.

Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/

 


2016-02-16
Du behöver inte alltid förstå, var här och nu

Det finns alltid en högre förståelse än den som du har just nu. Men för att du ska nå denna högre förståelse så behöver du även acceptera att det finns någonting mer än det som du kan förstå just nu. För accepterar du inte det som du ännu inte kan förstå så försakar du även dess möjlighet att komma in till dig som en verklighet.

Ofta så tolkar vi det som vi får uppleva baserat på det som vi för närvarande anser vara sant och ser inte det högre budskapet i det som sker. Vi tror att det är sant och att det är så det är även om det finns en högre mening inbäddad i det som händer. Vi tolkar det ur det perspektiv som vi för närvarande kan acceptera som en sanning. Men hur kommer det nya in i bilden om vi alltid måste förstå allt som sker och även tolka det genom våra nuvarande sanningar?

Allt som vi upplever av livet är ett perspektiv av allt som är. Även om det vi upplever har flera aspekter inbäddade i sig så korrigeras detta så att det passar in i vår egen verklighet. Vi skalar så att säga av upplevelsen till ett smalt spektra som anpassas och tolkas att passa in i formen av det som vi kan förstå. Låt säga att någon har upplevt någonting mirakulöst som går bortom det som du kan acceptera som en sanning, någonting som går bortom det som du kan förstå. Hur tar du emot det som denna någon berättar för dig? Tänker du att denna person ljuger och bara hittar på? Att detta inte kan vara sant eftersom det ännu inte finns i din egen uppfattning om verkligheten. Eller låter du dig ta in detta in i ditt medvetande även om du ännu inte kan förstå det?

På min egen resa emot en högre medvetenhet om den jag är och livet som sådant så har jag successivt nått allt högre sanningar som jag tidigare inte har kunnat förstå. Steg för steg blir alltmer en verklighet i min tillvaro och livspusslet lägger sig framför mig för varje ny dag som går. Jag accepterar och förstår att jag inte har det högsta perspektivet om någonting, och även att jag tolkar det som är baserat på min nuvarande sanning. Med ett öppet sinne har jag successivt höjt mina sanningar till andra som i sin tur har gjort mig mottaglig för andra högre verkligheter än jag tidigare hade varit öppen för. Dock så har jag kommit till en punkt i tillvaron där jag inser att jag begränsar min egen förmåga genom att vilja förstå allting. Genom mitt logiska tänkande så har jag försökt att sätta saker i ett perspektiv för att sedan kunna säga varför det är så som det är. Jag har gjort det både för min egen skull och för att jag sedan ska kunna skriva om det i t.ex. ett inlägg här för andra att kunna ta till sig detta som en högre sanning. Jag har velat veta varför det är så som det är och inte enbart acceptera att det är så det är. Det har varit lättare för mig att förändra min sanning när jag har förstått varför det är så som det är. Men nu börjar det hända saker i min verklighet som får mig att inse att jag begränsar min förmåga att se och även agera med det som är när jag hela tiden måste försöka förstå. När jag försöker förstå varför så försvinner jag ifrån att vara i nuet in i tankens värld där jag försöker kategorisera detta nya in i något slags ramverk där det finns ett sammanhang. När jag i själva verket behöver befinna mig i nuet helt förankrad med moder jord så försvinner jag istället bort ifrån mitt center där jag försöker förstå varför.

Insikten som har kommit till mig nu är att låta mig vara här och nu för att uppleva och även agera med det som är även utan att jag förstår vad det är eller varför. Vetskapen och förståelsen för vad och varför kommer till mig i efterhand i vilket fall. Så det bästa för mig just nu är att tillåta mig gå bortom ramverket och in i det okända för att senare låta det smälta och få plats i någon sorts form som går att beskriva i ord. För varje gång en ny förmåga visar sig för mig och jag nyfiket har försökt att se och höra och avgöra vad det är så försvinner det. Det jag upplever och min förmåga att avgöra vad det är befinner sig helt enkelt på olika dimensioner tolkar jag det som, och så fort jag är i en högre dimension och upplever saker så försvinner jag tillbaka ner i en lägre så fort jag försöker tolka det genom att vilja förstå.

Vad jag försöker förmedla med detta inlägg är att vi inte alltid måste förstå allting, utan att vi även kan tillåta oss att inte förstå men ändå vara närvarande och uppleva det som är även utan att tolka det genom våra sanningar. Det vill säga att vi har en förmåga att gå bortom vår nuvarande sanningsbank bara vi släpper taget och tillåter det som visar sig att vara så som det är. Vi kan göra det genom att vara närvarande här och nu och sedan bara acceptera att vi inte alltid måste förstå allting som är. Vi måste inte tolka allting in i ett redan befintligt ramverk av sanningar, utan vi kan även observera det som är utan att göra detta.

Låt dig själv gå bortom din nuvarande sanningsbank och se vad mer som är möjligt i denna värld. För egen del så anser jag att allting är möjligt. Det är bara att vi inte har nått vår sanna potential riktigt ännu. Ett sätt att höja din potential är just genom att inte försöka förstå allting och vara närvarande här och nu och sedan låta det nya visa sig för dig. Det nya kommer sedan att ta en plats i din sanningsbank och du blir mottaglig för allt högre sanningar. Alltmer blir möjligt i din nuvarande tillvaro som går bortom det som du tidigare hade upplevt som möjligt. Förståelsen för det kommer i efterhand.

Jag önskar dig all kärlek & ljus <3

Teppo

Ett evolutionsperspektiv

Denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. När jag läst detta kände jag en önskan att få dela med mig av detta inlägg ur boken även här på hemsidan till er. Alla inlägg ur boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet kommer ursprungligen från denna hemsida. Det var så jag blev vägledd att skriva denna bok helt omedveten om att jag skrev en bok.

Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/

Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet-9789198318326

Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789198318326/jag-ar-en-ljusarbetares-blogg-om-livet/


2015-12-27
Ett evolutionsperspektiv

Det jag kommer att skriva i detta inlägg är ett perspektiv att uppleva evolutionen ifrån. Detta är det perspektiv som jag hittills har erhållit längs min egen inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är. Men det är som sagt ett perspektiv vilket inte alls är samma sak som den totala sanningen. Alla upplever vi sanningen genom vårt nuvarande perspektiv där denna sanning kan få oss att uppleva oss själva mycket begränsade som att vi inte har några möjligheter, eller där vi upplever oss själva obegränsade med oändligt med möjligheter. Min egen resa har gått ifrån ett perspektiv där jag upplevde tillvaron mycket begränsad och där jag inte såg någon slags mening med det som jag fick uppleva av livet, och den har gått till ett annat perspektiv där allt nu är en möjlighet och mening för mig att uppleva. Jag är fortfarande samma människa på samma jord men upplever mig som en annan människa på en annan jord. Hela upplevelsen utav ett liv är förändrat för min del tack vare min resa emot en högre medvetenhet om den jag är. I detta inlägg ska jag försöka mig på att vidarebefordra det jag själv har erhållit längs min egen resa om det evolutionsperspektiv som jag nu upplever tillvaron igenom. Detta perspektiv ger mig en högre förståelse för det som är vilket samtidigt skapar en tacksamhet för det som jag får uppleva. Även om det som jag får uppleva upplevs som prövande så ser jag numera detta som en möjlighet som har givits mig för att kunna växa genom det.

Detta inlägg kommer att skrivas ur lite olika perspektiv att se på det hela. Detta evolutionsperspektiv har givit mig möjligheten att se tillvaron här på jorden ur ett allt högre perspektiv där allt har en mening att vara så som det är. Där även det tillsynes meningslösa får en mening i ett större sammanhang. Så låt mig börja så får vi se vad hur denna berättelse formar sig. Jag skriver det i du-form även om du inte behöver ta till dig att det handlar om just dig.

/Teppo


Del 1: Som en människa inom illusionen av separation

Du kom till en värld av form som ett litet människobarn. Du var fullt medveten om varför du har kommit hit till denna värld och även vem du har valt att komma till. Du var medveten om vem du var eftersom illusionen av separation ännu inte hade fått ett grepp om dig. Men du kunde inte förmedla detta till någon annan eftersom du ännu inte kunde behärska den kropp som du valde att bära under din nuvarande upptäcksfärd genom de levnadsår som du valde att få uppleva här på denna jord. Den form av kommunikation som användes dit du hade valt att komma behärskade du inte ännu, och de som du hade valt att komma till kunde inte kommunicera på det sätt som du behärskade. Det tog dig således några år innan du kunde förklara dig med det språk som andra kunde förstå, och det tog dig motsvarande tid att förstå det språk som de andra ville få dig att förstå. Inom denna lilla kropp som du började ditt liv inom var du fullt medveten om meningen med din nuvarande upplevelse av detta fysiska liv. Du förstod även att det kommer att förändras genom din uppväxt och att du kommer att glömma bort vem du är där du får uppleva en värld av form. Eftersom ingen annan använde de medfödda förmågor som du hade så glömdes även dessa bort i tron om att de inte behövdes i den värld som du nu hade kommit till. Men trots detta så ligger de latent inombords även om de nu har glömts bort. Ingenting har försvunnit utan bara slutat användas.

Som det lilla människobarn som du nu var så fick du lära dig av dina föräldrar eller de som du växte upp med vad allt är. Du fick lära dig vad du heter, du fick lära dig vad som är rätt och vad som är fel sett ur deras perspektiv, du lärde dig att använda din nuvarande kropp. Du lärde dig snabbt vad som var uppskattat och vad som inte var det så du formades att vara på det sätt där du kunde erhålla uppskattning och kärlek av de andra. Du började sedan även att identifiera dig med det som du fick erhålla av de som du växte upp med. Du är snäll, du är stygg, du är dum, du är smart, du är fin, du är ful, du är tjock, du är smal. Ja allt möjligt kan du ha fått erhålla av de som du växte upp med, och det som du tog till dig som din egen sanning formade i sin tur din identitet eller den som du började tro dig vara. Samma sak fortsatte när du blev lite äldre och lekte med andra barn. Även de ansåg att du var det ena och det andra och det som du tog till dig som en sanning formade sedan din identitet ytterligare. Allt detta påverkade även ditt sätt att vara tillsammans andra och tillvaron som sådan. Sedan du var ett litet barn har du alltså skapat roller som du agerar som du även har identifierat dig med och tror dig vara. Minns att du redan som spädbarn var medveten om vem du var och varför du hade kommit till denna värld av form men att du inte kunde förmedla detta. Nu har du istället fått höra av andra om den de anser att du är vilket du har tagit till dig som en sanning, vilket i sin tur har fått dig att glömma bort vem du i själva verket är och även anledningen för dig att vara här i denna värld av form. Alla dessa roller som du nu agerar och tror dig vara är dina falska jag, och de förhåller sig i sin tur med egot som om detta vore den du är. Men egot är inte den du är utan en falsk kärna som dina falska jag förhåller sig till. Den du verkligen är som du kunde känna som ett litet spädbarn har nu skärmats av med hjälp av alla de roller som du istället agerar. Du har nu fångats av illusionen av separation i en värld av form.

Genom illusionen av separation så upplevs nu världen spegelvänd mot vad den i själva verket är. Detta får dig att se det som är utom dig som om det vore allt som är och även som någonting annat än den du är. Den som du verkligen är kan du inte längre känna inom dig själv. Detta skapar i sin tur ett behov av att få göra detta men inom illusionen av separation så tror du dig behöva någonting som befinner sig utom dig själv. Så även upplevelsen av behovet blir spegelvänd vilket får dig att ständigt uppleva nya behov utav någonting eftersom du aldrig finner källan till behovet utan endast en kompensation för det. Kompensationen får dig att känna den du är inom dig själv men tro att det är kompensationen som du får uppleva vilket är en illusion. Dessa falska behov sätter igång jakten efter mer, eller någonting annat. Hela upplevelsen utav ett liv genom en kropp är nu spegelvänd vilket får dig att fara vilse i upplevelsen och din mening med detta nuvarande liv. Hela perspektivet av ditt nuvarande liv är nu begränsat till det som du kan uppfatta med dina fem sinnen och det som händer dig i din upplevelse av ett liv. Beroende på hur mycket vilse du kommer i upplevelsen utav ett liv av form så får du uppleva motsvarande mängd motstånd. Du får uppleva detta motstånd för att komma tillbaka till det som du en gång hade valt att få uppleva av detta liv. Men eftersom du upplever livet spegelvänt så tolkar du det som att livet är emot dig när det i själva verket visar dig vägen. Det mesta är nu en spegelvänd upplevelse av ett liv eftersom du inte längre kan känna den du är inom dig själv utan endast spegelbilden utom dig själv.

De flesta av oss fortsätter hela upplevelsen utav ett liv av form genom denna illusion av separation helt omedvetna om det. Vi glömmer bort varför vi är här och ersätter det med sådant som alla andra verkar vilja ha. Vi faller så att säga in i samhällsformen av normalt. Även som vuxna matas vi med information gällande hur vi ska vara för att duga som vi är, vad vi behöver äga, hur vi ska se ut osv. för att bli accepterade av andra inom samma samhällsform. Vi skapar ständigt nya falska jag som i sin tur kompenserar andra falska jag där vi känner en brist. Men inget falsk jag kan någonsin ersätta ditt äkta jag som du når inom dig själv. Det kan endast kompenseras för en kort stund tills känslan av tomhet och saknad kommer tillbaka vilket är skapat av ännu ett nytt behov. Behovet kan vara mer pengar, arbetstitel med högre status, mer makt, jag det kan vara vad som helst som du inte upplever dig ha just nu.

Från att ha varit ett litet barn med medvetenhet om den du är och varför du är här har du formats till att tro dig vara någon som du inte är vilket har skärmat av den du verkligen är inom dig själv. Men detta är endast sanningar som du har börjat tro på som går att förändra. Det som verkligen är sant kan du känna inom dig själv genom den du är. Det som du kan känna i ditt eget hjärta är sant är den sanning som är rätt för dig. Men nu har du fått veta om den du är av andra genom andras perspektiv så som de upplever dig, vilket i själva verket är en spegelbild av dem själva. Detta är inte din sanning utan en sanning ärvd av andra. Bortom dessa sanningar inom dig själv så kan du nå ditt äkta lägre jag. Ditt lägre jag är i en ständig förbindelse med ditt högre jag. Ditt högre jag är i ständig förbindelse med ditt högsta jag. Ditt högsta jag är detsamma som Jag är, Allt som är, Gud, Medvetande, Livet osv. Det finns mängder av namn som man kan benämna den du verkligen är men inget namn kan ge det någon rättvisa eftersom det endast är ett perspektiv att beskriva det igenom. Däremot så kan du känna det inom dig själv så som du gjorde när du kom till denna värld av form. Men ingen kunde du förmedla detta till eftersom de inte hade kvar sin medfödda telepatiska förmåga att kommunicera. En förmåga som du sedan glömt bort att du har även om den ligger kvar där latent inom dig redo att väckas upp igen.

Som jag skrev tidigare så är det oftast genom illusionen av separation som de flesta av oss upplever hela vårt nuvarande liv. Detta skapar ett behovsbaserat liv i avsaknad av den du verkligen är i tron om att det är någonting annat. Detta begränsar även perspektivet av den du är och det liv som du upplever just nu. Allt som du får uppleva genom händelser m.m. är ditt liv vilket kan upplevas väldigt begränsande där händelser saknar mening ur ett större perspektiv.

Det behöver inte vara så för alltid för det finns ett annat perspektiv att uppleva livet igenom och det är därför jag skriver detta inlägg för att dela med mig utav det perspektiv som jag hittills har funnit längs min egen resa. Som jag skrev tidigare så är det ett perspektiv och på inget sätt den totala sanningen. Den ger dock en högre förståelse för livets skeden och mer frihet.


Del 2: Som den du är (högsta jag, Jag är, källan, allt som är, Gud, livet, medvetandet eller vilket ord du än vill använda)

Föreställ dig nu att den du är är allt som är. Du är ingen människa på jorden som du upplever dig vara nu utan källan till allt som är. Du är även medveten utav allt som är. Det existerar ingen rörelse eftersom ingenting annat än den du är existerar överhuvudtaget. Allt som existerar är ren kärlek och det finns ingen motsats till det. Allt är ljus i avsaknad av mörker. Det existerar inte heller någon upplevelse eftersom ingenting annat än den du är finns att uppleva. Du är allt som är, du är den du är.

För att få en upplevelse så väljer du att glömma bort den du är. Du skapar en illusion av separation för att få uppleva motsatsen till den du är. Du erhåller en upplevelse av att vara någon som du inte är. Inom denna illusion av separation så skapar du flera aspekter av den du är i form av högre jag. Inom varje högre jag finns en kärna som länkar hem till den du är som ditt högsta jag. Det är egentligen ingen separation utan endast en upplevelse utav det.

Som ditt högre jag skapas nu ett behov av att höja din medvetenhet om den du är som du kan känna inom dig men ännu inte är fullständigt medveten utav. Det finns mängder av olika sätt för dig att erhålla en högre medvetenhet om den du är. En utav dessa sätt är att få uppleva ett liv genom en kropp som en människa på planeten jorden. Upplevelsen på planeten jorden återigen är en illusion av separation. Som ditt högre jag kan du välja mellan de upplevelser som finns på jorden att uppleva och därigenom välja den som du anser kan ge högst utväxling. Du kan så att säga smaka på upplevelserna innan du går in i dem och därigenom avgöra om de är rätt för dig. När du väl har funnit en upplevelse som du önskar få uppleva så förbereder du dig inför detta uppdrag. Ett råd avgör om det är rimligt för dig att klara av det uppdrag som du har tagit på dig så att du inte ger dig ut i alldeles för tuffa saker. Som ditt högre jag är du orädd för de saker som kan befinna sig i en upplevelse på jorden eftersom du är medveten utav att det är en upplevelse och inte den du verkligen är, så du blir alltmer modig allteftersom du har upplevt flera liv. Därav är rådet värdefullt som kan avgöra att du inte tar på dig för mycket eftersom du glömmer bort vem du är som ditt högre jag när du väl går in i upplevelsen. Som ditt högre jag är du medveten om att du formas in i upplevelsen och kommer att glömma bort vem du är ytterligare. Därav väljer du det samhälle, den familj där de trossatser m.m. existerar vilket formar dig att uppleva livet genom en fysisk kropp genom ett visst perspektiv. Det är inte möjligt att gå in i en upplevelse som ditt högre jag till en början då den vibratoriska frekvensen i en människas kropp på planeten jorden är alldeles för låg. Därav är det ett lägre jag som inkarnerar kroppen vilket återigen är en separering av den du är men från ditt högre jag.

Som den du är som ditt högsta jag så upplever du illusionen av separation genom ditt högre jag, och som den du är som ditt högre jag upplever du illusionen av separation genom ditt lägre jag, och genom ditt lägre jag upplever du livet genom en fysisk kropp på planeten jorden. Inom allt levande existerar en kärna inombords vilket är kontakten med den du är som ditt högsta jag. Som en människa så har du en kärna som är ditt lägre jag som är kontakten med ditt högre jag, och som ditt högre jag når du den du är som ditt högsta jag. Upplevelsen eller illusionen av separation går således båda vägarna. Från högsta jag ner till lägre jag, och från lägre jag upp till högsta jag. Det är även genom denna kanal som livskraften strömmar och skärmas av i motsvarande grad som du skärmar av dig ifrån den.

Som en människa på jorden så formas du till en början vilket får dig att uppleva en illusion inom illusionen av separation. Denna illusion skärmar av ditt lägre jag som når ditt högre jag som når ditt högsta jag. Du upplever nu att du fast inom illusionen av separation som en människa på jorden i en fysisk kropp. Du har glömt bort vem du är och upplever dig avskärmad ifrån källan till den grad som du har skärmat av dig ifrån den. Det är genom att få uppleva den du inte är som du når medvetenhet om den du är. Så det är meningen till en början att du ska skärmas av och glömma bort vem du är. Men det är även meningen att du ska finna vägen hem igen och det är därför du är där du upplever dig vara just nu. I en människas kropp upplevande ett fysiskt liv fullt av händelser.


Del 3: Inkarnationscykler

För varje liv som du upplever genom någon sorts form så erhåller du medvetenhet om den du är genom att få uppleva den du inte är. Du kan även välja att uppleva ett liv för att hjälpa andra i sin upplevelse utav ett liv. Huvudanledningen till det är i vilket fall att nå en högre medvetenhet om den du är som ditt högsta jag på ett eller annat sätt.

Även ditt agerande påverkas av din formning som sker där du är. Detta kan få dig att uppleva dig väldigt avskärmad ifrån källan som är den du är, där källan är ljus och avsaknaden utav det är mörker. Eller där källan är kärlek och avsaknaden utav det är rädsla. Inom illusionen av separation finns där alltid en dualitet där denna dualitet är olika nivåer av medvetenhet om den du är. Det är varken bättre eller sämre utan endast olika mycket medvetenhet om den du är. När du inte kan känna källan som är den du är inom dig så skapas ett behov utav att få göra det. Ju mer avskärmad du är, desto starkare är behovet. Är du kraftigt avskärmad och inte kan uppleva källan inom dig och inte heller får uppleva någon kärlek utom dig så skapas ett behov utav att få uppmärksamhet på något annat sätt. Dessa sätt kanske inte är för ditt eller andras högsta bästa men det är vad som finns att ta till för att erhålla någon sorts bekräftelse av existens. Beroende på det du gör så kanske du även agerar omedvetet emot andra för att få erhålla denna bekräftelse eller uppmärksamhet. Men eftersom även de andra är den du är men upplever det genom sin egen form av liv genom sitt eget högre jag och sedan genom sitt lägre jag så har du agerat omedvetet emot den du är, eftersom den du är är ditt högsta jag eller allt som är. Andras högsta jag är samma högsta jag som ditt högsta jag. Din avsikt som ditt högre jag var att höja din medvetenhet om den du är som ditt högsta jag. Därav kan du välja att inkarnera till ett liv för att erhålla medvetenhet om ditt tidigare omedvetna agerande. Detta kallas för karma och är en väg eller en plan emot en högre medvetenhet om den du är. Så även ett liv där du upplever att du blir orättvist behandlad kan vara ett val som du har gjort för att bli medveten om detta omedvetna beteende som du kanske själv har utfört i ett tidigare liv. Detta är således inget straff utan medvetandehöjande för dig ur ett högre perspektiv.

Du kan även välja att inkarnera för att hjälpa andra att växa. Du kan till exempel välja att inkarnera en kort stund för att sedan lämna upplevelsen för att genom denna saknad skapa en upplevelse för dem som är kvar som de behöver få uppleva. Där kanske du som ett litet barn lämnar den fysiska upplevelsen mycket tidigt. Detta kan upplevas som mycket orättvist ur ett perspektiv, och ur ett annat perspektiv kan ni tillsammans ha valt denna upplevelse för att växa genom den innan någon av er kom för att uppleva denna form av liv. Minns att det är en upplevelse genom en form av liv för att därigenom höja din medvetenhet om den du är och att detta inte är ditt liv eller den du är.

Det existerar lika många anledningar till allt som sker som det finns människor här på denna planet. Alla har vi valt vår egen unika väg genom denna upplevelse av ett tillsynes fysiskt liv. Alltid så följer vi inte vår unika väg utan går vilse i upplevelsen då vi skärmar av den vi är inom oss själva och tappar så att säga bort oss inom illusionen av separation. Oavsett vilket så är du alltid ditt högsta jag i en upplevelse av ditt högre jag i en upplevelse genom ditt lägre jag genom den form av liv som du upplever just nu. Denna källa finns alltid kvar inom dig oavsett hur vilsen du är inom upplevelsen. Du kan således inte veta anledningen till det som andra får uppleva eller veta om det är för deras högsta bästa eller inte, eftersom vi alla har olika saker vi behöver uppleva och även olika perspektiv att uppleva olika saker ifrån. Se det som så att allt har en mening att vara så som det är. Oavsett hur orättvist det än kan verka på ett plan, kan det ur ett annat plan vara just det som behöver ske och även vara ett eget val att få uppleva som sitt högre jag.

Dessa inkarnationscykler genom olika former av liv sker hela tiden tills du en dag har erhållit så hög medvetenhet om den du är att denna form av liv inte längre är nödvändigt. Men även då kan du välja att inkarnera en form av liv för att hjälpa andra på sin resa emot en högre medvetenhet om den de är.


Del 4: Uppvaknandet

Även om livet genom en form är en illusion av separation som fångar dig i sitt grepp genom diverse olika inkarnationscykler så sker inte detta för evigt. Tillslut så får du nog av denna illusion eller helt enkelt inte finner den givande längre. I eoner har du jagat lösningar på falska behov där du har förhållit dig till falska jag som i sin tur har förhållit sig med egot som du har skapat genom de sanningar som du har erhållit av andra. När du har tröttnat på illusionen så kommer ett tillfälle där du börjar ifrågasätta din existens inom illusionen. Du köper helt enkelt inte den berättelse som du har givits och känner inte att den håller längre. Detta kan vara ett tillfälle när det falska behovet inte längre finner någon yttre tillfredsställelse och livet upplevs tillsynes meningslöst. När detta tillfälle kommer så kanske du går ner dig i en depression och helt enkelt tycker att livet är meningslöst, eller så kanske du börjar ifrågasätta varför du överhuvudtaget existerar. En fråga som tidigare inte har verkat alls viktig eftersom du har haft fullt upp med att jaga kompensation för den saknad som du har kunnat känna inom dig genom att du har skärmat av den du verkligen är. Men nu när denna fråga har väckt ditt intresse så påbörjas din resa av sökande efter meningen med livet. Det var detta som hände mig i mitt nuvarande liv. Jag fick uppleva så mycket motstånd av livet att jag tillslut fick nog och började ifrågasätta vad meningen med livet egentligen är. Envist så fortsatte jag att kämpa emot detta motstånd ett tag tills jag tillslut fick nog. Detta fick mig att vända mig inåt för att söka efter svar. Inåt där jag kan nå mitt lägre jag som når mitt högre jag som når mitt högsta jag. Men omedveten om detta så påbörjades min inre resa emot ett mer uppvaknat tillstånd.

Ett uppvaknande kan ske hastigt, eller genom en successiv process. För min del sker det successivt och det är även detta som jag delar med mig utav allteftersom jag når allt högre perspektiv att uppleva tillvaron. Som det känns så är det meningen att jag ska vakna upp successivt för att kunna hjälpa andra att göra likaså. Att vara en vägvisare till andra om att det finns andra sätt att uppleva tillvaron här på jorden än genom illusionen av separation där man förhåller sig med egot som om det vore den man är. Jag har ännu inte nått ett fullständigt uppvaknat tillstånd utan befinner mig fortfarande inom illusionen av separation. Jag pendlar dock mellan dessa perspektiv att uppleva tillvaron så som jag upplever det. Mitt ego är ännu där och gör sig tillkänna men allt snabbare uppmärksammar jag att det är egot och inte den jag är. Jag har funnit sätt att leva som hjälper mig att vakna upp ännu mer och livet visar mig vägen dit. Jag upplever många uppvakningssymptom som jag har kunnat läsa mig till av andra som upplever liknande. Kundalinienergin vandrar numera inom mig upp längs ryggraden. Jag har börjat känna av energier på ett helt annat sätt. Jag har erhållit en medveten kontakt med mitt högre jag och genom den kontakten skrev jag min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Jag upplever närvaron av änglar och uppstigna mästare som även hjälper mig i den healing som jag numera ger mig själv och andra. Jag har börjat att se varför saker och ting är som de är och hur man kan ta tillbaka makten till sig själv som den man är. Jag upplever en kärlekskänsla porla inom mig av den jag verkligen är vilket är kanalen genom mitt lägre jag till mitt högre jag till mitt högsta jag. Min kropp kommunicerar numera med mig när jag stoppar i den någonting som inte är för mitt högsta bästa. Jag upplever att mitt kronchakra och hela huvudet vibrerar, pulserar och trycker som om jag hade en vibrerande hjälm på huvudet. Dessa chakran och även mitt tredje öga öppnar sig successivt vilket stärker min intuition och kontakt med de övre världarna som jag når inom mig genom mig själv. Som jag förstår det idag så är ett fullständigt uppvaknat tillstånd när du har blivit ditt högre jag även här i denna fysiska form. Men för att det ska vara möjligt behöver du höja din medvetenhet om den du är så pass mycket att du vibrerar med så hög frekvens så att även ditt högre jag kan befinna sig här i denna värld. Medvetenheten om den du är och den frekvens som du vibrerar på hänger samman. Plus mycket mer.

I ett uppvaknat tillstånd så ser du igenom illusionen av separation och även varför allt “elände” sker på denna planet. Detta kan vara frustrerande att observera då du ser hur människan egentligen är ett med varandra men upplever sig så separerad att man är kapabel att skada varandra. Du ser även igenom maktspelet som sker om världshärskande men jag väljer att inte fokusera på det här då jag känner hur en negativ spiral tar ett grepp om mig när jag fokuserar på detta. Du blir även mer känslig för det som du upplever och utsätter dig för. Själv kan jag knappt se på nyheter längre då detta känns som att bli dränerad på all sin energi. Att se skräckfilmer med mord osv. fungerar inte heller längre då även detta påverkar mitt sinnestillstånd på ett negativt sätt. Kaffe, alkohol m.m. har även det satt stopp då min kropp inte längre vill ha detta i sig. Tidigare så har jag upplevt det mysigt att kunna ta ett glas rött en fredagkväll efter en arbetsvecka men numera så känns det som om jag häller in gift i min kropp. Om jag ändå försöker dricka det vilket jag har gjort för att testa så känner jag hur jag helt plötsligt är ur fas med den jag är. I det tillstånd som jag har nått nu så kan jag känna när jag är i fas och när jag är ur den. Så fort jag är ur den så känner jag mig ur balans, och när jag är i fas så kan jag känna hur det känns bra att vara jag. Det är som en slags vibratorisk energisk känsla inombords där det känns bra att vara. Kärlekskänslan porlar då inombords och jag känner att jag har stöttning av livet och änglarna samt uppstigna mästarna i det som sker i min vardag. Även om jag inte alltid förstår varför allt sker så känner jag ändå en stöttning utav dem och även synkronistiska händelser i form av siffror m.m. om att jag är på rätt väg. Livet är numera magiskt och inte alls längre meningslöst så som jag upplevde för några år sedan. Utmaningarna är där ännu om inte ännu kraftigare stundtals eftersom jag numera kan agera inom dem genom ett högre perspektiv. Vi ges inte mer än vi kan klara av och livet känner till detta.

När du har nått ett fullkomligt uppvaknat tillstånd är du klar med reinkarnationscyklerna och behöver således inte längre uppleva denna form av liv. Om du inte själv önskar eller behövs för att kunna hjälpa andra.


Del 5: Som en människa medveten om illusionen av separation

När du har börjat vakna upp ur illusionen av separation och börjat söka efter svar så kommer du till en viss nivå där du inser att allt som du får uppleva är där för din skull. Du börjar nu inse hur du har upplevt hela tillvaron spegelvänt när du har förhållit dig med egot som om det vore den du är. Egot är ännu kvar där och gör sin närvaro stundtals men nu blir du alltmer uppmärksam på när egot är där och när du är i kontakt med den du verkligen är. Du börjar nu mer medvetet höja din medvetenhet om den du är jämfört med tidigare när du var helt uppslukad av illusionen av separation. Livet visar dig hela tiden vägen och du uppmärksammar det som livet skapar inom dig i form av känslor m.m. Insikt efter insikt når du en allt högre medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva, och du bearbetar det som behöver bearbetas som är av lägre medvetenhet allteftersom det visar sig längs din upplevelse av livet. Du börjar uppleva en tacksamhet för det som är eftersom du inser att allt är där för din skull även om du inte alltid förstår varför. När du får uppleva prövningar så skapar det en nyfikenhet inom dig eftersom du vet att detta är din möjlighet att höja din medvetenhet om den du är ännu mer. För varje sak som du bearbetar så står du allt stadigare på marken och du mår allt bättre. För varje sak som du avidentifierar som du tidigare hade identifierat dig med så stör du dig även allt mindre på saker i din omgivning. När du väl stör dig på någonting så skapar även detta en nyfikenhet inom dig eftersom det speglar en del om den du är som du ännu inte varit medveten utav. När du väl har accepterat och bekantat dig med den delen av den du är inom dig själv som du tidigare inte varit medveten utav så märker du även att det som tidigare störde dig försvinner helt, eller att du helt enkelt blir transparent för det. Det tar inte längre fäste inom dig eftersom du nu är medveten utav det. Du märker även att saker ifrån tidigare liv påverkar ditt nuvarande och du erhåller vetskap om dessa på ett eller annat sätt för att kunna bearbeta även detta. In i varje liv så tar vi med oss cellminnen från tidigare liv som påverkar vårt nuvarande. Vi fortsätter så att säga liv efter liv och får bearbeta det som finns där att bearbeta för att kunna höja vår medvetenhet om den vi är. Du inser att det egentligen är parallella liv men att de upplevs i en sekvens. Däremot är det enklare att beskriva som tidigare och framtida liv eftersom du har din fokuspunkt in i det liv som du upplever just nu vilket ger upplevelsen av sekventiell tid.

Varje ny dag är en ny möjlighet för dig att växa och nå en allt högre medvetenhet om den du är. Att följa ditt hjärta har nu blivit din högsta prioritet eftersom du vet vad det för med sig att följa egots röst. Ibland så kanske du ändå väljer egots röst men märker kort därefter att du ändå måste ändra vägval då detta skapade ett motstånd eller helt enkelt var en återvändsgränd som inte ledde någonstans. Du är nu uppmärksam på sådant som motstånd för att vända om vilket tidigare fick dig att kämpa motströms. Du är väl medveten om att om du följer livsströmmen så kommer livet att upplevas som ett flöde av följsamhet och att du även väljer att uppleva livet så som du själv hade valt som ditt högre jag. Du är medveten om att du når ditt lägre jag inom dig och därigenom ditt högre jag och ditt högsta jag. Du kan känna det inom dig så det är inte i form av någon tro. Du känner inte längre att det är att följa någon annans vägval när du väljer att följa ditt högre jag, eftersom du är fullt medveten om att du är ditt högre jag i en upplevelse genom en kropp genom ett lägre jag. Du är medveten om att upplevelsen som du kom för att uppleva är ett steg inom evolutionen av den du är. Du är även medveten om att när du väljer annorlunda än du själv hade valt som ditt högre jag så behöver du ändå återkomma i någon form för att göra det som du själv valde som ditt högre jag att göra.

Att skada andra för egen vinnings skull känns nu helt orimligt och du ser andra alltmer kärleksfullt. Att hjälpa andra får en helt annan innebörd eftersom du är medveten om att även de är den du är men i sin egen upplevelse utav det. Du är även medveten om att du har kärleken inom dig och att du kan nå den så fort du är i fas med den du är. Dina falska behov har även försvunnit men du tycker fortfarande om att göra saker och även om andra personer. Att älska någon annan får en helt annan innebörd och du är även ointresserad av egobaserat drama eftersom du vet att det inte leder någon vart.

På min egen resa så har detta även skapat en önskan av att få dela med mig av det som jag själv har funnit. Jag gör det för att hjälpa andra på sin resa genom livet. Det jag förmedlar är olika sätt att skingra illusionen av separation för att nå den du är, som du kom för att vara inom dig själv. Detta är ett tillstånd där du kan känna kärleken porla inom dig själv av den du är som ditt högsta jag. Ett tillstånd där egobaserat drama inte längre har ett grepp om dig och där du ser igenom illusionen av separation. Livet börjar nu spegla den du är inom dig själv vilket får livet att sluta vara en spegelvänd upplevelse och vara den vägvisare som det verkligen är.


Slutord

Jag inser att det finns mängder av perspektiv kvar att skriva om detta evolutionsperspektiv. Men detta var en del utav det så som jag ser det just nu. I mina andra inlägg på denna sida och även i min bok Den inre flykten så finner du ytterligare perspektiv som du kan använda dig av för att skingra illusionen av separation om du är redo för att ta dig an denna resa. En medveten resa emot en högre medvetenhet om den du är är krävande. Den kräver allra mest ärlighet emot dig själv där du medvetandegör dolda sidor som du har burit inom dig. Alla har vi både ljusa och mörka sidor som vi bär med oss, och vi kan inte blunda för det mörka utan vi behöver belysa det med vår medvetna närvaro. Det mörka är inte sämre utan endast en avsaknad av det ljus som du är. Minns att det finns flera aspekter av varje sak inom denna dualitet. Så varje sak är egentligen två saker med ett spektrum däremellan där du kan välja vilken del av detta spektrum som du vill fokusera på vilket i sin tur skapar din upplevelse utav ett liv.

All kärlek och ljus önskar jag dig!
Teppo