hel[ande] – En bok av Teppo Oksa

I denna video pratar jag om ämnen ifrån min senaste bok hel[ande]. Detta är förmodligen min sista video som jag publicerar i rollen som ägaren av iamthat.me. Detta är ett axplock av de ämnen som finns i boken.

Ämnen ur boken som tas upp i denna video:
Formning
Din formning
Egot, falska jag, falska behov
Vem är jag?

– Expanderad verklighet
Högsta jag, högre jag och lägre jag
Multidimensionalitet
Livsplaner och livsvägar
Prövningar och tester
Tids och rumsupplevelser

– Helande perspektiv
Glöm inte bort att vara människa
Du kom inte ensam
Spegelbilder
Bagage och åtkomstpunkter
Ta ingenting personligt
Förlåtelse
Huvudet eller hjärtat
Motstånd eller acceptans

– Helande energiarbete
Energier
Intention, Visualisering och Intuition
Tona in dig på det
Galaktiskt helande

All kärlek till dig!
Teppo


Mer från iamthat.me:

Böcker:
-Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv
https://www.iamthat.me/deninreflykten/

-Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
https://www.iamthat.me/jag-ar/

-Hel[ande]
https://www.iamthat.me/helande/

-Hemsida:
https://www.iamthat.me

-Facebook:
https://www.facebook.com/iamthat.me

-YouTube:
https://www.youtube.com/c/iamthatme


2020-02-22 Avidentifiering och avslut

I denna video berättar jag att jag behöver avidentifiera mig ifrån den roll som jag har tagit i och med resan med iamthat.me. Jag känner starkt att rollen har spelat sitt syfte och att det nu är dags för mig att avidentifiera mig ifrån den och gå vidare. Jag vet inte hur eller vad som kommer hända. Jag vet bara att det behöver göras. Jag känner mig färdig på ett sätt och redo att gå vidare till nästa epok i mitt liv.

Det är så att följa den inre vägledaren. Alltid så vet man inte varför men svaret kommer alltid efteråt och man ser klart på orsaken till den inre vägledningen.

Jag vill passa på att tacka er alla som har varit med mig på denna resa med iamthat.me. Ni har hjälpt mig att ha kvar drivkraften att fortsätta, och det är även på grund av er som det är svårt att göra ett avslut. Men jag känner starkt att jag behöver göra detta avslut som denna resa har inneburit med iamthat.me. Kanske kommer en fortsättning med iamthat.me efter jag har gjort detta inre arbete med att avidentifiera mig ifrån rollen som jag har tagit med iamthat.me. Jag vet som sagt inte men låter det vara öppet.

All kärlek till dig!
Teppo


Mer från iamthat.me:

Böcker:
-Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv
https://www.iamthat.me/deninreflykten/

-Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
https://www.iamthat.me/jag-ar/

-Hel[ande]
https://www.iamthat.me/helande/

-Hemsida:
https://www.iamthat.me

-Facebook:
https://www.facebook.com/iamthat.me

-YouTube:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

All kärlek till dig!
Teppo


Din inre vägledare

Idag kände jag mig vägledd att spela in en ny YouTube-video vilket jag inte har gjort på ett tag. I denna video pratar jag om din inre vägledare och vikten av att låta dig vägledas av den. Jag berättar hur du har tillgång till flera högre aspekter av dig som även har en betydligt högre medvetenhet om vem du är och varför du är här som du kan ta emot vägledning ifrån.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Tack för detta år 2019

I denna video vill jag tacka er alla för detta år. Jag berättar lite om vart jag befinner mig just nu och lite framåt. Jag berättar även om min nyligen publicerade bok hel[ande].

Jag önskar dig en fin jul och ett riktigt gott nytt år!

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Inga fler bokingar detta år

Under en löprunda kände jag starkt att jag måste prioritera det jag känner inombords så starkt. Så jag stannade till och spelade in denna video. Redan innan sommaren kände jag att jag inte ska erbjuda healingsessioner mellan oktober och december detta år (2019). Därför spärrade jag min bokningskalender under denna tid. Då visste jag inte att jag skulle skriva min kommande bok hel[ande] eller att jag ska flytta i oktober.

Trots det har det inkommit förfrågningar gällande healingsessioner via mail som jag har satt på kö ifall det kommer avbokningar. Denna kö har växt och jag har försökt hålla ner den. Men detta gör att det ändå blir mer än vad jag känner att jag kan erbjuda. Det jag kände under min löprunda var att jag tyvärr måste säga ifrån till dem som är på kö och hänvisa till min bokningskalender. Även till er som önskar boka healing av mig hänvisar jag till min kalender. Detta gör att jag energimässigt inte känner att någon förväntar sig någonting av mig när jag behöver fokusera på min kommande bok, flytt och annat inre arbete som jag gör.

Bokningskalendern finner du här: https://www.iamthat.me/healing/

Jag hoppas på förståelse.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Mina galaktiska vänner och mitt framtida jag

I denna video delar jag med mig av mina upplevelser av mina galaktiska vänner och framtida jag. Jag berättar även om min bok hel[ande] och om att vara pusselbiten i livet för att skapa ett följsamt liv till dig själv.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/c/iamthatme

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

En sommarhälsning (Drakar och en ny kraft)

I denna video berättar jag om den resa vi gör just nu till Glastonbury, Tintagel och Boscastle och om drakarna som kommer in i mitt liv allt starkare.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Leva ett multidimensionellt liv

Inför denna video fick jag den kärleksfulla känslan av närvaron och vägledningen av mina fina vänner änglarna, uppstigna mästarna, mina guider m.fl. att jag skulle spela in denna video till er. Jag visste inte alls vad jag skulle prata om men fick en sådan fin känsla av dem. Så jag kastade mig in i det ovissa och satte på kameran och lät orden som kom vägleda mig vidare.

Jag började prata om att leva ett multidimensionellt liv som sträcker sig bortom denna jordupplevelse till multipla aspekter av oss själva. Till parallella existenser i multipla dimensioner som även sträcker sig bortom jorden till andra stjärnsystem. Jag pratar även om den expanderade upplevelsen av verkligheten som människa med nya fina vänner som befinner sig inom denna expanderade verklighet som inkluderar all denna multidimensionalitet. Dessa vänner är kärleksfulla änglar, uppstigna mästare, drakar, guider, Gud, varelser från andra stjärnsystem m.m. Det känns så underbart att ha med mig hjälp av dem, och även kunna dela mitt liv tillsammans med dem i min nya expanderade verklighet.

Successivt delar jag med mig av mina insikter och lärdomar som har fått mig att uppleva detta multidimensionella liv, och jag skriver just nu även en ny bok för att hjälpa läsaren att nå sina högre sanningar genom sitt eget helande. Tidigare har jag publicerat boken Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv och boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Nytt bokprojekt: hel[ande]

I denna video berättar jag om mitt nya projekt med skrivandet av en ny bok som ska heta hel[ande]. Jag ger även en uppdatering gällande Galaktiskt helande och vad som händer där.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Minsta motståndets lag (stå i din kraft)

Denna video är uppdelad i två delar som väver samman ändå på vissa sätt.

I del ett delar med mig av en känsla som jag burit i några dagar gällande att släppa sitt motstånd och låta sig vägledas av minsta motståndets lag.

I del två besvarar jag en fråga som jag fått flera gånger efter mina galaktiska helanden.

Frågan är: Kan det komma tillbaka?

Under dessa helanden lossar jag på entiteter, energivampyrer, spårsändare, blockeringar m.m. och sätter klientens livskraft i ett bra flöde. Jag hjälper klienten att stå i sin kraft där det finns bättre förutsättningar att fortsätta sitt liv.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube