Det finns alltid med (i nästa kapitel av mitt liv)

I många år har jag följt mitt hjärta i det jag har gjort. Detta har inneburit ett arbete med mig själv för att bli en allt bättre version av mig själv. Det har även inneburit att jag har gjort nya saker som jag tidigare inte varit medveten om hur eller att jag är kapabel till att göra. Successivt längs denna resa har jag även delat med mig av mina insikter till er för att hjälpa er på er resa genom livet här på jorden.

Jag har hittills skrivit böckerna ”Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv” och ”Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet”. Jag har delat med mig av mina insikter på YouTube i ca: 150 videos där jag beskriver mängder av perspektiv som du kan använda dig utav för att nå en högre medvetenhet om den du är och hur du kan transformera om ditt liv på nytt. Sedan år 2014 – 2018 har jag varje vecka delat med mig av healing på distans till grupp för att hjälpa mina medmänniskor vidare i livet.

Nu känner jag att det är dags för mig att vända blad och se vad som finns i nästa kapitel av mitt liv. I ett par dagar har jag känt att jag är klar med att dela med mig av just denna information och att det är dags för någonting nytt om jag ska fortsätta. Vad det nya är vet jag inte ännu men jag känner att jag behöver lämna det gamla bakom mig.

Det viktigaste i detta för dig att veta är att det är du som behöver göra jobbet. Jag har endast delat med mig av olika sätt som du kan interagera med livet för att transformera om det till det bättre och för att nå ditt sannaste jag. Jag har gjort detta samtidigt som jag själv har gjort jobbet. Det hjälper alltså inte att enbart ”känna till” att ”ja så är det ju kanske” eftersom detta endast transformerar om illusionen till en annan. Det är genom att göra jobbet du transformerar om din upplevelse av livet och får uppleva den direkt. Då är det inte längre en tro på någonting, utan en faktisk sanning. Allt jag har delat med mig av lever jag. Det är inte endast en tro utan en faktisk sanning som jag upplever i min vardag. En sanning som vilken som helst men för mig en betydligt högre sanning som har givit mig en mening med livet. En fråga som oftast glöms bort inom illusionen av separation. Jag upplever mig ha funnit meningen med livet, men det finns alltid mer (i nästa kapitel av mitt liv). Vilken jag nu kommer att öppna mig för genom detta avslut.

All kärlek till dig från hela mitt hjärta! <3
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Jag tänker vara sann emot mig själv

Denna video kan ses som en fortsättning på mina två tidigare videos ”Är du redo att lämna din identitet?” och ”Egot och det falska jaget” som handlade om att avidentifiera sig ifrån de falska jagen för att nå det sanna jaget, och en fördjupning i vad egot och det falska jaget är. I denna video berättar jag hur vi skapar de falska jagen och hur viktigt det är när vi väl når vårt sanna jag att slutar att skapa nya falska jag och istället är sanna emot oss själva.

Var sann emot dig själv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Egot och det falska jaget

I denna video pratar jag om egot och det falska jaget. Jag berättar varför det är gynnsamt att avidentifiera sig ifrån sina falska jag. Alla har vi dessa falska jag som förhåller sig med egot, och vi skapar dem successivt längs vår resa här på jorden. De falska jagen är dem vi tror oss vara men inte är, och baserat på dem skapas även falska behov som får oss att jaga efter mer osv.

Var sann emot dig själv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Är du redo att lämna din identitet?

I denna video delar jag med mig av en energi som jag burit på ett par dagar vilken handlar om att lämna min identitet helt och hållet. En stor del av min inre resa har handlat om att avidentifiera mig ifrån den jag inte men trott mig vara. Detta för att komma allt närmare den jag verkligen är genom att inte längre identifiera mig med mina falska jag som förhåller sig med egot.

Allt mindre är jag och samtidigt är jag så mycket mer. Tillslut når jag en tillvaro där jag inte är någonting, men ändå finns där ett halmstrå som jag håller mig kvar i som ska vara min identitet. Nu verkar det handla om att vara redo att släppa taget om detta halmstrå till identitet. Vad som händer när jag gör detta vet jag inte ännu. Detta pratar jag om i denna video.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Glöm inte det väsentliga – Lev livet

I denna video påminner jag om att inte glömma bort det väsentliga vilket är att leva livet. När man väl ger sig av på sin inre resa skapas en ny drivkraft som handlar om att söka och finna nya svar om meningen med sitt liv och livet som sådant. Detta arbete kan bli som ett självändamål vilket skapar som en komprimering inombords vilket förhindrar dig ifrån att njuta av livet fullt ut. Det blir som en jakt efter mer, efter nya svar osv.

Den inre resan handlar ofta om att finna och avidentifiera sig ifrån sina falska jag som förhåller sig med egot för att nå sitt sannaste jag inom sig själv. Man skingrar illusionen av separation alltmer längs denna resa. Egot styr allt mindre över de vägval man tar. Den spegelvända upplevelsen av livet är inte längre den högsta sanningen.

Tidigare var det egot som skapade falska behov som man försökte uppfylla i tron om att det var det man sökte. Jakten efter mer pågick även då, och nu så ändrar den endast sin form och handlar om att finna högre svar om meningen med livet. Det man då ofta glömmer bort är att leva livet, att stanna upp och njuta av det som är nu. Det skapas ofta även nya regler över vad du får och inte får göra. Denna jakt efter mer svar är fortfarande ofta egot i en ny förklädnad.

Budskapet i denna video är att släppa taget och låta dig njuta av livet som är nu istället för att hela tiden kämpa efter någonting.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Energin ljuger inte

I denna video pratar jag om energin som är i allt som är. Hur denna energi kan vägleda oss i möten, vägval, i det vi väljer att göra osv. Allt som existerar består av energi och vibrerar i en viss frekvens. Det andra säger till dig består även av energi, även det de egentligen menar. Här kan det bli dubbla budskap där någon säger en sak, men menar en annan.

Budskapet i videon är att lita på energin du känner inom dig mer än din tolkning utav den. Din tolkning baseras på det som du redan känner till medan energin är universell och vägleder bortom vad du just nu kan veta.

All lycka på din livsväg!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Vad har du motstånd emot?

I denna video pratar jag om hur allt är du. Det som du har ett motstånd emot i det yttre har du ett motstånd emot inom dig själv. Det du hatar i det yttre hatar du inom dig själv. Allt utom dig själv befinner sig inom dig själv. Känslan för att spela in denna video kom av att jag kände att jag ska visualisera hur jag blir ett med varje cell i min kropp och älska och acceptera vartenda cell i min kropp. Detta skapar en helt annan upplevelse av att befinna sig i den och även i upplevelsen av den yttre verkligheten.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Ta det inte så allvarlig – Livet är en balansgång

I denna video pratar jag om hur vi kan tappa vår kraft och vårt center och sugas in i händelser som om detta vore vårt liv. Jag beskriver hur vi kan komma tillbaka till vårt center igen och även att inte ta det så allvarligt. Livet är en balansgång mellan att vara i sitt center och sin kraft för att sedan dras in i händelser för att nå en högre medvetenhet om den vi är.

Inom illusionen av separation är upplevs inte livet som en balansgång eftersom vi låter egot styra och ställa över vårt liv. Då är det mer av en berg och dalbana där vi själva inte upplever oss ha någon som helst kontroll över det som sker.

Var snäll emot dig själv, straffa inte dig själv om du tappar ditt center och din kraft. Utan ta det som en lärdom och att du nu ges en möjlighet att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som händer.

Ha ett fint liv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Ickelinjär tid och energisträngar

I denna video delar jag med mig av olika perspektiv att se på ickelinjär tid och hur vi kan vara sammanbundna med olika tidsaspekter med energisträngar. Dessa tidsaspekter är olika upplevelser av tid och rum även om tiden egentligen alltid är nu vilket inkluderar både dåtid och framtid.

Jag önskar dig ett fantastiskt liv!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Vilken fantastisk upplevelse

I denna video delar jag med mig av en upplevelse och insikt (eller påminnelse) som jag erhöll i helgen när jag var i Mölle i Skåne.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube