Min resa

I flera dagar har jag haft en känsla för att spela in denna video. Jag har dröjt med den eftersom jag tänkte att jag redan har delat med mig av min resa i denna YouTube-kanal. Men känslan vill inte släppa taget om mig så då finns där ändå en mening som jag ännu inte kan se i att spela in denna video till er. I denna video delar jag med mig av min resa fram till nu. Jag känner nu i efterhand att denna video är en avslutning på denna del av min resa, och även att den är en ny början på min kommande resa.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Frånkopplad (omkonfigureringar och uppdateringar)

I denna video delar jag med mig av där jag befinner mig just nu. Ett tillstånd av att känna mig frånkopplad pga. de omkonfigureringar och uppdateringar som sker. I detta tillstånd uppstår som en slags känsla av meningslöshet eftersom det känns så tomt. Alla band kapas av och vägledningen känns som bortblåst. Det som har gjorts längs denna resa känns även så avlägset pga. denna frånkoppling, och det som komma skall kan jag inte känna alls.

Detta tillstånd har jag varit i flera gånger längs min inre resa och jag har full tillit till att den nya vågen kommer när tiden är inne. Det jag behöver göra nu är att gå in i mig själv i full tillit till att allt är som det ska vara och välkomna det nya som komma skall.

Till dess önskar jag dig ett helt fantastiskt liv!

All kärlek från mig till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Triggers – (En vägvisare mot en högre medvetenhet)

I denna video berör jag ämnet Triggers. Triggers är de saker som ”triggar” igång en sensation inom dig om den du är som du ännu inte är fullständigt medveten utav. Triggers visar dig även dina skuggsidor och sår som ännu inte är bearbetade och transformerade.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Andligt ego

I denna video berör jag det andliga egot, eller rättare sagt egot som gömmer sig bakom andligheten. Egot är väldigt smart i att hålla sig kvar som en falsk kärna och gör allt för att inte ”dö”. När egot gömmer sig bakom andligheten hamnar man ofta i en fälla där man tror sig vara färdig med egots felaktiga funktionalitet medan den stärker de nya falska jagen inom det andliga istället. Detta är en etapp längs sin resa emot en högre medvetenhet om den man är och i sitt arbete att bli ett med sitt sanna jag genom att skingra egots felaktiga funktionalitet.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Energiutbyten (avgöra om du ska göra eller säga någonting)

I denna video pratar jag om att vi lever som i två världar samtidigt. Den ena är fysisk i sin form och den andra är ickefysisk och består av energier. Dessa världar hänger egentligen samman och påverkar oss på olika sätt. Allt vi gör i det fysiska har en ickefysisk aspekt inbäddad i sig i form av ett energiutbyte. Genom att bli energisensitiv och observeraren av sin kropp, sina tankar, sina känslor och egot så kan man avgöra om man ska göra eller säga någonting, eller om det är bättre att avstå ifrån att göra detta. I videon ger jag några exempel när detta sker.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Multidimensionellt bagage (karma, spegelbilder m.m.)

I denna video delar jag med mig av min syn på bagage, karma och spegelbilder som vi får uppleva i denna form av liv som vi upplever just nu. I denna form av liv upplever vi händelser i det yttre som har en annan form vilket inom oss själva skapar en känsla av den vi verkligen är. Detta går bortom denna nuvarande upplevelse, bortom vår nuvarande kropp, bortom händelsen som sådan som egentligen endast är en spegelbild om den du är som du når inom dig själv. Du är en multidimensionell varelse upplevandes ett tillsynes fysiskt liv igenom en kropp just nu. Genom denna kropp kan du uppleva dig själv som ditt högsta jag genom allt som är, och du kan även visa andra den de är som sitt högsta jag genom formen av dig. Allt är ett och du upplever det just nu genom formen av dig.

/Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Tomheten (upplevelsen av alltings möjligheter)

I denna video delar jag med mig av där jag själv befinner mig just nu. I en slags tomhetskänsla där alla möjligheter existerar och allt är möjligt. Jag känner en orkestration av livet, änglar, mästare, mitt högre jag m.fl. men jag vet ännu inte vad det är. Allt sker i periferin som jag ännu inte kan nå eller förstå. Detta kan skapa en frustrerande känsla om man inte samtidigt släpper taget om vad det är och istället är här och nu med full tillit att livet vet vad som är bäst för mig och när det är bäst för mig att få uppleva.

Det jag upplever kan man säga är lugnet före stormen, eller stillheten innan nästa våg för mig att följa. Vägledningen erhåller jag av livet när det väl är dags genom att även fortsättningsvis följa mitt hjärta i det jag gör.

All kärlek till dig!
Teppo

 


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Är du inte som alla andra? (Fy skäms på dig!)

I denna video delar jag med mig av saker jag upplevt längs min egen inre resa. En inre resa innebär att du förändras emot att bli mer av ditt sanna ”Jag ÄR”. Detta kan få andra som inte förstår din resa att tycka du är konstig och ”inte som dig själv”. Jag berättar om de paralleller som finns mellan agenterna i filmen The Matrix och de personer som finns i din närvaro som ännu inte förstår dig. De blir likt agenterna i filmen och försöker dra dig tillbaka in i illusionen av separation, den verklighet de anser är den ”rätta och sanna”. Ofta gör de detta helt omedvetna om det själva.

Var sann emot dig själv och din resa genom livet!
Teppo

 


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Kärleken i ditt hjärta, och murarna du har byggt runtom det

Inom dig i ditt eget hjärta når du kärleken. Energin som vi benämner med ordet kärlek är kontakten med ditt högsta jag inom din nuvarande kropp. Den medvetna kontakten med denna kärlek skärmas av pga. din formning in i illusionen av separation där du tror dig vara någon som du inte är. Denna kärlek som du nu saknar tror du existerar utom dig själv och söker efter den hos andra. I detta fall är det egot och dina falska jag som skärmar av dig ifrån att känna kärleken i ditt hjärta. Det är som att du bygger murar runt ditt hjärta för att nå kärlek och uppskattning av andra och samtidigt tappar kontakten med dig själv.

Inom illusionen av separation tror du dig även skydda dig emot andra genom att stänga ditt hjärta. Du bygger som murar runt ditt hjärta i tron om att du själv befinner dig skyddad innanför muren. Men även detta är en illusion eftersom även den du upplever dig vara befinner sig utanför muren och du kan inte längre nå denna kärlek inom dig själv längre.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Du kan mer än du tror att du kan, för du är mer än du tror att du är

När du vandrar längs ditt högre syfte i livet så kommer du möta nya saker som du ännu inte känner till. Kanske ser du ner på dig själv att du inte klarar av det du får möta. Men du kan mer än du tror att du kan, för du är mer än du tror att du är.

Längs din livsväg expanderar du vilket gör att du kan mer än du tidigare trott var möjligt, och du finner även att du är mer än du någonsin tidigare trott om dig själv.

Du är så mycket mer än du upplever dig vara just nu!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube