Det är ingens fel egentligen

Denna video är en fortsättning på min förra gällande för djupt rotade sår. Sedan dess har jag varit på hypnosterapi för att dyka djupare in i mig själv i mitt sår jag själv inte kunde nå. Genom hypnosterapin nådde jag mitt undermedvetna och kunde se rotorsaker i detta liv och även de mönster som detta har påverkat mitt liv. Genom att själv dyka ännu djupare in i detta har jag nått allt djupare insikter om hur jag själv som mitt högre jag hade valt att präglas just på detta sätt för att begränsa min kraft. Detta var alltså mitt eget val som mitt högre jag att ta bort min kraft för att väcka upp den först nu i denna tid. Det är ingens fel egentligen.

All kärlek till dig!
Teppo

Ursäkta bildkvaliteten på denna video. Jag vet inte om det blev brusigt på grund av energierna på platsen, närvaron av väsen eller något annat.

Korrigering: Jag beskriver även vissa ord i videon som triggade mig. Orden sägs inte så till mig utan det är det sårade inre barnets tolkning av det som sägs.


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

För djupt rotade sår? (Ta emot hjälp)

I denna video delar jag med mig av en aspekt i en inre resa, nämligen de sår vi möter inom oss själva. Längs den inre resan gräver vi oss allt djupare inom oss själva för att nå allt högre svar och bättre klarhet i vem vi verkligen är. När vi helar de sår vi möter inom oss själva längs vår inre resa upplever vi oss allt friare och livet upplevs alltmer kärleksfullt. Allt mindre saker i det yttre skapar en trigger som väcker sår inom oss själva.

Vissa sår kan sitta så djupt rotat inom oss att vi själva inte kan nå rotorsaken. Det kan även vara svårt att nå saker inom oss själva när det gör för ont. Det blir som en sköld vi har svårt att tränga igenom. I dessa fall kan det vara gynnsamt att ta emot hjälp av någon annan som kan hjälpa oss nå in till det vi själva inte kan nå.

Det kan även vara så att vi har helat de sår vi mött längs vår inre resa men ändå återuppstår triggers av det yttre som väcker liv i flera aspekter av detta sår. I dessa fall finns det en djupare rotorsak att finna. Allt längre kommer vi och allt djupare når vi i vårt inre. Detta är en väldigt kämpig och smärtsam resa att möta våra inre sår men samtidigt är det en väldigt spännande, kärleksfull och tacksam magisk sådan.

All kärlek till dig på din inre resa!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Låt energierna vägleda dig

I denna video låter jag energin tala helt fritt. Jag delar med mig om min känsla av energierna just nu som jag känner har lättat. Perioden av att se på gammalt bagage upplever jag har släppt nu och det är dags att manifestera en ny verklighet till oss själva att uppleva. En ny verklighet som baseras på den nya medvetenheten vi erhållit genom det arbete vi gjort med oss själva. Baserat på det arbete man gjort med sig själv så kan detta innebära en ny verklighet, eller en återskapning av den gamla.

Bagaget av tidigare obearbetade saker ligger och puttrar som i en gryta med ett lock. Vi lägger det i grytan för att se på det senare. I perioder kommer energier som öppnar locket och rör om i grytan vilket får oss att se på gamla saker vi ännu inte bearbetat. Det är nu vi har ett val. Ska vi åter lägga locket på och låta det koka till en allt saftigare gryta för oss att se på, eller ska vi ta tag i det och bearbeta det för att lämna det för gott. Ju längre du låter gamla saker puttra i denna gryta, desto kraftfullare kommer livet att visa det åt dig i det yttre. Detta innebär att händelser i det yttre återskapas allt starkare för dig att uppleva för att väcka liv i minnet av tidigare saker i denna gryta. Befinner du dig helt inom illusionen av separation och upplever livet spegelvänt tror du att det är personerna och händelserna i det yttre som motarbetar dig, eller är elaka emot dig. När det i själva verket speglar saker för dig att se på inom dig själv.

Frågan är hur saftig och tung gryta vill du uppleva i det yttre? Detta baseras på hur länge du låter det koka i det inre. Mitt råd är att successivt bearbeta det som du ännu inte har sett på för att skapa en ny alltmer fantastisk verklighet för dig att uppleva både utom dig själv och inom dig själv.

All kärlek till dig och din livsväg!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

När inget verkar fungera (Bygg din grund)

Denna video kom till av en känsla jag fick igår där jag kände ett enormt motstånd emot det jag gjorde. Detta skapade som en stressliknande känsla inombords och samtidigt fick jag en känsla att jag behöver stanna upp och landa i mig själv och bygga en bättre grund att stå på innan jag fortsätter med görandet.

I videon pratar jag om vår livsväg och hur det uppstår som vågor vi kan följa. Längs dessa vågor uppstår ett flöde där saker och ting faller på plats som utav sig själv. Det är en avsevärd skillnad mellan att försöka pressa sig fram för att man vill framåt jämfört med att följa livsströmmen och låta livet vägleda en framåt. Det går åt mängder med mer energi och man känner sig motarbetad när man pressar sig fram. Detta var vad jag försökte göra igår i mitt skrivande vilket gav mig känslan att vilja dela med mig av detta till er i form av denna video.

All kärlek till dig och din livsväg!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Du behöver inte hjälpa alla andra

Känslan för denna video har jag burit inom mig i flera dagar i form av en energi. Nu formulerade jag denna energi till ord i denna video vilket handlade om att du inte behöver hjälpa alla andra. Jag ger dig olika perspektiv att se på detta. Det är som en hårfin linje om det du gör verkligen hjälper en annan människa eller inte.

All kärlek!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Att vara människa

I denna video pratar jag om hur det ibland skaver och man inte upplever sig vara i sitt center där man är i fas med den man är, eller det man gör. Det är så att vara människa. Ibland är man i ett flöde där allt stämmer, och ibland faller man ur detta flöde och får uppleva andra saker. Jag pratar även om hur detta är en upplevelse av att vara en människa även om vi egentligen inte är den vi upplever oss vara.

All kärlek!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Kör du fortfarande med gamla program?

I denna video pratar jag om våra programmeringar hur de påverkar vår upplevelse av verkligheten, det vi gör, hur vi mår etc. I vårt undermedvetna körs dessa program med automatik. Men är dessa program fortfarande din sanning, eller kör du fortfarande med gamla program?

Ibland kan gamla programmeringar köras igång utan din medvetenhet pga. en viss situation som du hamnar i. Gamla program som inte längre är din sanning kan fånga dig och ta ett grepp om dig ett tag. Dessa gamla program kan du se på och sedan radera om du redan har skapat nya program som gynnar dig bättre. Har du inte skapat nya så kan du själv programmera nya genom att nöta in nya sätt att leva och uppleva ditt liv. Detta är vad denna YouTube-kanal har handlat om. Att ersätta gamla sanningar med nya som är i samklang med ditt hjärta och din högre sanning om vem du verkligen är.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Livet expanderar (hjärnspöken, tankebanor m.m.)

I denna video pratar jag om hur livet successivt expanderar längs min inre resa. Nya saker öppnar sig och börjar bli möjliga för mig att uppleva och göra här i världen. Jag berör återigen perspektiven av högsta jag, högre jag och lägre jag i min beskrivning av hur vi når ett allt högre medvetande i samband med att vi höjer vår medvetenhet om den vi verkligen är. När vi når ett högre medvetande väcks saker till liv inom oss i vår upplevelse av att vara människa här på jorden. Ett annat perspektiv att säga det ifrån är att vi når allt högre dimensioner av medvetande genom vår högre medvetenhet om den vi är, och i dessa högre dimensioner finns mer som vi tidigare inte varit medvetna om att vi är, eller kan göra. Jag pratar även om programmering av hjärnan och tankebanor etc.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Har du fastnat i händelsen?

I denna video pratar jag om energipåslagen som pågår just nu. Hur de kan riva upp saker inombords som vi ännu inte har sett på, vilket i sin tur kan manifestera händelser för oss att uppleva i det yttre. Fråga dig själv: Står jag i min kraft? Är jag sann emot mig själv just nu? Vad är viktigt i det som sker?

Det är lätt att se sig som ett offer för omständigheterna när man fastnar i händelser och man ser inte klart. Ibland behövs en liten påminnelse för att komma loss. Därav denna video till dig.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Tiden är också en illusion

I denna video berättar jag hur nuet är ingången till allt som är. Hur det du gör nu påverkar en ”dåtid” och även en ”framtid” även om tiden alltid är nu. Upplevelsen av tid och rum är en del av illusionen av separation och ett sätt för allt som är att uppleva sig själv i en sekvens av nu.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube