Så mycket information

I denna video delar jag med mig av min känsla just nu. Vi erhåller så mycket information från så många olika håll att det är svårt att greppa det. I denna video pratar jag mestadels om information gällande personlig/andlig utveckling och vår önskan om att få veta mer. All denna information skapar som ett övertryck i huvudet och i bröstet om vi samtidigt inte integrerar och förankrar det i oss själva och i vår kära moder jord.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Leva i två världar

I denna video delar jag med mig av hur jag upplever att det är att leva i två världar här på jorden. En värld är den jag upplevde innan med de människor som ännu är kvar där, och den andra världen är den jag har börjat uppleva längs min inre resa där andra människor existerar. I den ena världen behöver jag agerar roller för att fungera, medan i den andra kan jag vara mig själv fullt ut.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Medvetandet och medvetenhet

I denna video delar jag med mig av min syn på medvetandet och medvetenhet. Min syn på saker och ting har förändrats längs min inre resa emot allt högre sanningar.

Detta betyder inte att jag håller den högsta sanningen, utan att jag håller en högre sanning än jag tidigare har gjort. Så ta endast till dig det som känns sant i ditt hjärta av det jag förmedlar, och låt resten bero. Med andra ord håller jag en högre medvetenhet om det medvetande som jag är. Mer om detta i denna video.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Om ingen tid fanns

I denna video spånar jag lite gällande upplevelsen om ingen tid fanns.

Jag har själv återupplevt tidigare liv, parallella existenser, tidshopp, tidsresor m.m. under min inre resa, och successivt skingras upplevelsen av tid alltmer. Jag upplever även att upplevelsen av tid och rum påverkas av mitt arbete med att skingra illusionen av separation för att nå mitt sanna jag.

All kärlek till dig!
Var och när du än är.
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Ödmjukhet inför varandras olikhet

I denna video pratar jag om ödmjukhet. Alla har vi unika upplevelser av livet, och alla har vi olika hög medvetenhet om saker och ting. Detta betyder inte att man är varken bättre eller sämre än någon annan, utan endast att vi är på olika vägar som i slutänden leder mot samma mål. Vi kan hjälpa varandra, vara ödmjuka mot varandra istället för att tävla om att vara mer, veta mer, vara bättre osv.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Energier i en värld av form

I denna video förmedlar jag hur allt egentligen är energier som tar en viss form. Jag berör ett antal olika perspektiv hur detta manifesterar sig i vår nuvarande verklighet, och även hur du kan ta hjälp av denna insikt för att skapa en annan verklighet till dig själv om du så önskar.

Jag önskar dig en helt underbar dag!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Reikins olika frekvenser

Idag fick jag en lite annorlunda känsla för denna YouTube-video. Idag delar jag med mig av Reikins olika frekvenser. Jag läser lite om respektive Reikifrekvens betydelse och sänder lite kort till er från både Usui Holy Fire Reiki- samt Holy Fire Karuna Reiki®-systemet. Jag avslutar sedan med ett kort sfäriskt helande med Angelic Reiki®

Önskar du boka en personlig healingsession med mig så finner du mer information om detta här: https://www.iamthat.me/healing/

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Min drivkraft att fortsätta med iamthat.me

Denna morgon fick jag en inre känsla att spela in en lite mer personlig video till er. I denna video pratar jag om min drivkraft att fortsätta göra det jag gör med iamthat.me.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

En resa mot högre dimensionella medvetanden

Idag fick jag en energi som jag bara var tvungen att dela med mig av. För annars hade jag suttit hela fredagkvällen och känt att jag bara måste göra detta. I denna video pratar jag om hur mitt företag iamthat.me handlar om en resa mot högre dimensionella medvetanden. Där jag delar med mig av min inre resa för att hjälpa dig på din. En expansion mot nya sanningar bortom illusionen av separation.

Från början handlade resan om livet här på jorden, därefter om vår multidimensionalitet i form av högre jag och högsta jag, och nu om galaktiska ursprung som sjärnfrö (Star Seed).

Ju längre jag kommer på min resa så förstår jag att det blir allt svårare att ta till sig det jag säger som en sanning om man själv inte har påbörjat sin egen resa. Detta skapar ibland en rädsla eller en tveksamhet inombords om jag är redo att dela med mig av min nya sanning eller min nya verklighet. Men jag väljer att inte lyssna på denna rädsla utan fortsätter dela med mig ändå med risken att bli förklarad som helt galen av vissa. När jag når en högre medvetenhet så går det inte att backa tillbaka. Det bara fortsätter att expandera och jag når allt högre dimensionella medvetanden genom min nuvarande kropp här på jorden. Detta inkluderar nu även andra galaktiska ursprung.

Var sann emot dig själv och din resa
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Slappna av och njut (allt har sin tid)

I denna video pratar jag om hur vår ständiga strävan efter det vi ännu inte har, kan eller får uppleva förhindrar oss ifrån att slappna av och njuta av nuet och det vi verkligen har, kan och får uppleva. Allt har sin tid och livet sköter detta åt oss om vi släpper taget och låter oss bli vägledda av det yttre och det inre, och sedan agerar när vi känner att det är dags för det.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube