Den förlorade länken

Det finns väldigt många olika sätt att förhålla dig som en människa här på jorden. Ett av dessa sätt är att du enbart förhåller dig med det yttre tillståndet i det som händer. Det inre skärmas av och det yttre tillståndet skapar nu din upplevelse av vad som är sant, och vad som inte är det. Dina sanningar blir formade av de du växer upp med, av skolan, av samhället, av media, av allt det som sker i det yttre och de du umgås med. Din upplevelse av verkligheten är alltså uppbyggd av det som du har fått lära dig av någon annan. I detta tillstånd förhåller du dig enbart till de sanningar som du har fått lära dig är sant och vad som inte är det. Dessa sanningar skapar nu din uppfattning av verkligheten. En formad verklighet av någon annan. Det vill säga den gemensamma synen av verkligheten som har ärvts i generation efter generation. Varje generation kommer lite längre i sin utveckling. Jorden upplevs till exempel inte vara platt längre.

Detta tillstånd är det absolut vanligaste till en början eftersom det är oundvikligt att formas av de du växer upp med. I detta tillstånd så har egot formats att tro sig vara den du är, och du förhåller dig till de sanningar som du har fått lära dig är den du är. Eftersom detta tillstånd är det absolut vanligaste än så länge så har din uppväxt förmodligen formats av andra som även de upplever ett liknande tillstånd. Det känns sant eftersom de flesta andra upplever verkligheten på samma sätt. De som säger någonting annat är konstiga och förmodligen lite “knäppa i skallen” eftersom de påstår saker som frångår normen av vad som är sant och vad som inte är det. Detta är sant så länge du är inte öppen för nya sanningar och har en fast och bestämd åsikt gällande vad som är verkligt och vad som inte är det.

Detta tillstånd upplever du ända tills du märker att det inte längre håller. Då du börjar uppleva saknad efter någonting. Någonting känns inte helt rätt. Livet har börjat sakna en egentlig mening när du inte längre finner tillfredställelse genom det yttre. Saknaden som du börjar känna när det yttre tillståndet inte längre kan ge dig tillfredställelse är en saknad av den du är inom dig själv. Du kan inte känna den du är inom dig i detta tillstånd eftersom du har skärmat av länken till den du är inom dig själv baserat på de sanningar som du har fått lära dig är sant. Du har inte gjort något fel utan det är så livet här på jorden oftast börjar. Detta är inte svart eller vitt som jag beskrev ovan, utan du kan känna den du är inom dig själv när du upplever dig vara nöjd. Men du tror att det är det yttre tillståndet som ger dig denna känsla inom dig själv. Det inre är som ett slags bihang eller en biverkan av det som händer i det yttre. Det blir ungefär som att gå med skygglappar och hörselskydd att du varken uppmärksammar eller hör dina inre signaler.

I detta tillstånd när du har förlorat den inre länken så upplevs det mesta spegelvänt emot vad det i själva verket är. I det yttre får du uppleva en spegelbild om den du är inom dig själv. Men har du förlorat den inre länken så finns det ingenting som speglar sig i det som händer. Det vill säga det som är där för att visa dig den du är inom dig tolkar du som någonting som är emot dig. Du tar inte emot budskapen i det yttre utan kämpar emot det istället. I varje stund speglar du dig i den du är genom det yttre. Men i detta tillstånd så är det inte längre den du är utan någon annan. Du har avskärmat dig ifrån den du är inom dig vilket gör att du inte längre upplever dig sammankopplad med det som är utom dig. Allt är egentligen ett men i olika upplevelser utav det. Men detta är ingenting som samhället berättar och detta är förmodligen ingenting som du får lära dig i skolan. Beroende på vilka sanningar de hade som du växte upp med så har du kanske inte fått lära dig detta av dem heller.

I detta konsumtionssamhälle är det bra för dem som vill sälja någonting eller dem som vill kontrollera dig om du förhåller dig avskärmad ifrån den du är inom dig själv. Då har du ett ständigt behov av den du är inom dig men tror dig uppnå detta genom det yttre. I det yttre får du höra att du är en bättre människa eller mår bättre om du ser ut på ett visst sätt, har “rätt” kläder på dig, har de “rätta” sakerna, beter dig på “rätt” sätt, köper mirakelkrämer som gör dig yngre och inte tror dig ha någon makt utan måste förhålla dig till det yttre. Detta kan du se, höra och läsa överallt. För att känna dig ännu mer missnöjd över tillvaron så visar nyhetskanalerna mestadels enbart elände och hur misslyckad människan är med allt. Hur någon har mördat någon, krig, sjukdomar, hur farlig världen är, ekonomiska kollapser och så vidare. Detta får dig att stänga av den inre länken ännu mer och istället leva genom rädsla. Du har blivit fångad av det yttre och illusionen har tagit ett grepp om dig i detta tillstånd. Det du upplever i det yttre har blivit det enda som existerar. Du upplever ingen spegelbild längre och detta skapar ett liv av rädsla.

Du är så mycket mer än du har fått lära dig att du är. Inom dig har du källan till lycka, kärlek, visdom och frihet. Det som du har jagat i årtusenden genom det yttre har du haft inom dig hela tiden. Men länken till den du är har avskärmats av egot och de sanningar som du har formats att tro på. Det du har sökt efter i det yttre är den du är som du når inom dig själv. Detta är känslan av att vara lycklig och kunna känna kärlek och frihet av att vara den du är. I allt som du eftersöker i det yttre är grundkänslan ändå någonting av detta. Även om det upplevs vara den yttre saken eller händelsen så är det ändå den inre känslan som du egentligen är ute efter, och den finns där inom dig själv hela tiden även utan att det yttre tillståndet är på ett visst sätt. Visst är det trevligt med en semesterresa och med nya saker och så vidare. Men det som menas är att det inre tillståndet är den du är, och den är där inom dig hela tiden oavsett om du är på en trevlig semesterresa eller inte. Så snart du aktiverar länken till den du är inom dig själv så når du känslan inom dig som du så länge har sökt efter. Friheten av att få vara den du är och kärlekskänslan är även den du är inom dig själv samt lyckan finner du även där hos den du är. Den ständiga jakten i det yttre har endast varit ett sätt att tillfälligt aktivera länken till den du är inom dig själv. Men du kan likväl känna den du är inom dig även utan en tillfällig yttre aktivering. Då kan du ägna dig åt det som verkligen betyder någonting för dig istället för att jaga det som du redan har inom dig själv. Ditt perspektiv kommer totalt att förändras gällande vad som är viktigt och vad som inte är det.

Inom dig har du källan till kärlek, visdom och frihet. Inom dig når du den du är som ditt lägre jag som når ännu högre. Intuition, idéer och medvetna vägval för att nå ditt högre syfte i detta livet nås även via samma länk. Genom att lyssna och följa din inre känsla av den du är kommer du även in i det flöde av livet som du kom för att vara. Synkronicitet blir för dig en vardag och livet blir ett flöde av följsamhet. Saker och ting verkar pussla ihop sig som utav sig själv på ett magiskt vis. Men det är inte magiskt utan det är du som är i flöde med livet som är den du är. Du märker att det yttre och det inre verkar höra samman. Du börjar ta emot budskapen genom det yttre och bearbeta det i det inre. Du når en allt högre medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva eftersom du nu ser spegelbilden av den du är i det yttre men känner i det inre. Du är i flow med livet i detta tillstånd eller i flow med den du är vilket är samma sak. Du motarbetar inte längre det som är där för din skull på samma sätt som du gjorde när du såg det som någonting annat än det är. Du är bra precis så som du är. Du är medveten om att du är precis så som du behöver vara, och detta är det absolut bästa som du kan vara just nu. Det vill säga den du är, som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: