Den inre flykten

Den inre flykten

Den inre flykten

En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

I årtusenden har människan försökt finna den sanna lyckan av att vara hel, fri och obekymrad, och enligt samhället existerar denna lycka i det yttre. Denna sanning får dig att försöka finna den genom någon annan eller någonting annat än den du är, och du anpassar dig för att få uppleva denna känsla av andra. Dessa anpassningar är endast roller som du agerar, men som du även har identifierat dig med som den du är. Denna illusion av att tro dig vara dessa roller skapar ett behovsbaserat liv där du ständigt behöver någonting i det yttre för att känna dig hel. Du försöker finna den sanna lyckan i saker, genom bekräftelse och kärlek av andra. Behovet skapar även ett begär av att ha det kvar, för annars känner du dig inte hel längre. Men ingenting i det yttre kan någonsin uppfylla den sanna lyckan av att vara hel, fri och obekymrad, eftersom den sanna lyckan finner du inom dig. Det är avsaknaden av den du verkligen är som skapar detta behov av någonting som du tror dig finna i det yttre och begäret av att ha det kvar.

Boken tar med dig på en resa till dig själv, till den du verkligen är bortom alla dessa roller och anpassningar. För att där finna den sanna lyckan av att vara hel, fri och obekymrad genom dig själv.

Välkommen på en resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv.
Teppo Oksa

Fakta om Den inre flykten:
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-0-2
ISBN (mjukband): 978-91-637-5832-4
ISBN (e-bok): 978-91-637-5833-1
Konst: Mette Strand

Boken kan beställas i WebShop och även via Internetbokhandeln.


Innehållsförteckning

– Förberedelser –

Ska livet verkligen upplevas så här? 10
Vad är det egentligen du tror på? 12
Ta med dig själv 14
Vad är så himla viktigt egentligen? 16
Ta dig igenom skärselden 18

– Budskap –

Du behöver en grund att stå på 22
Du saknar dig själv 24
Vad är det du söker? 26
Konsumtionsspiralen 28
Du har makten inom dig själv 30
Leva som dig själv 32
Offra ditt ego 34
Vad har jag för själv om jag är mig själv? 36
Dina sanningar formar din upplevelse 38
Vad är ett liv? 40
Lämna det som inte längre gynnar dig 42
Den övre världen 44
Välj dig själv 46
Föra dig fram 48
Välja medvetet 50
Dina förväntningar påverkar det som är 52
Leva en lögn 54
Att vara ensam 56
Livet som ditt högre jag 58
Den skapade världen 60
Du väljer det du kommer för att vara 62
Vem är du? 64
Leva som det var dig menat 66
Släpp tanken fri 68
Andas medvetet 70
Din programmering 72
Avgöra om någon vill ha hjälp 74
Avgöra din orsak 76
Din nuvarande form 78
Medvetandet som är den du är 80
Släpp ditt kontrollbehov 82
Du skapar din tillvaro 84
Du är händelsen 86
Ditt nuvarande tillstånd att vara 88
Du formar din egen verklighet 90
Påverka din verklighet 92
Din oformade verklighet 94
Tvivel 96
Utmana dina utmaningar 98
Tacksamhet 100
Öppenhet 102
Den du kom för att vara 104
Livet har en mening 106
Varför finns du? 108
Du existerar 110
Vikten av att vara dig själv 112
Allt du ska vara 114
Livets lärdomar 116
Leva för alltid 118
Du får alltid leva 120
Att vara dig själv 122
Livet formar dig 124
Tiden som du kom för att vara 126
Tiden är allt du har 128
Vad är framtiden? 130
Rummet som du upplever 132
Visionen om den du är 134
Din tanke om den du är 136
Din skapande tanke 138
Ditt högre syfte 140
Förhålla dig till det medvetna 142
Det meningsfulla livet 144
Din rädsla håller dig kvar 146
Ta emot hjälp 148
Upplev den du är 150
Upplev kärleken som du är 152
Var ditt högre jag 154
Din nuvarande sanning 156
Den totala sanningen 158
Tomrummet 160
När du vaknar 162
Det du behöver 164
Varför är du där? 166
Därför är du där 168
Olika perspektiv 170
Egots sätt att vara 172
Du kom för att vara 174
Var är du? 176
Din tanke om det 178
Den relativa verkligheten 180
Du är världen 182
Du är den du är 184

– Livets insikter – 

Skärselden 188
Livets väg 189
Livets dans 190
Du är 191
Skaparen 192
Den du är 193
Världen 194
Din fantastiskhet 195
Önskan 196
Upplevelser 197
Anledningen till att vara 198
Jag är 199
Tack 200


Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv är en bok till dig som söker efter svar om meningen med livet, eller till dig som har en önskan av att förändra ditt liv till det bättre.

Jag har skrivit boken med intentionen att den ska kunna hjälpa dig som läser den att finna diverse olika sätt att förändra ditt liv till det bättre. Jag har dock inte skrivit den som en trossats där du måste tro på någonting speciellt, utan jag vill att du endast tar till dig det som känns sant för just dig ur det som du läser. Alla befinner vi oss på olika plan i tillvaron och är även mottagliga för olika saker. Därför är det viktigt att du förhåller dig till den sanning som du kan acceptera och som känns rätt i ditt eget hjärta, så att du inte börjar tro på en massa saker som ännu inte har nått fäste inom dig själv.

Boken tar med dig på en resa till dig själv, till den du verkligen är som du når inom dig själv. Men den gör det inte enbart genom att du läser det som jag har skrivit, utan du måste ta med dig själv på resan. Finner du saker i boken som känns rätt i ditt eget hjärta så behöver du förändra detta i ditt eget liv. Du måste ta med dig själv på resan för ingen annan har kommit för att göra denna resa åt dig. Utan detta är din resa genom livet som du befinner dig på. Med boken så förmedlar jag enbart diverse olika sätt som du kan hantera det som du får uppleva av livet. Jag ger dig diverse olika perspektiv att se på det som sker och det som du bär med dig som bagage, och även hur du kan hantera detta för att komma vidare i livet. Det som du får uppleva är unikt för dig baserat på det som du behöver bearbeta. Det jag har beskrivit i boken är olika sätt för dig att använda livet för att komma allt närmare den du verkligen är. Resan till dig själv till den du verkligen är går även genom dig själv, genom dina nuvarande sanningar, genom dina nuvarande roller som du agerar och tror dig vara, genom de saker som du ännu bär på som inte är där för ditt eget högsta bästa. Allt detta visar livet till dig varje dag, och genom att uppleva och bearbeta detta genom de perspektiv som jag förmedlar i boken kan du erhålla en allt högre medvetenhet om den du är. Det är därför undertiteln till boken heter En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. För det är verkligen en resa genom livet som du befinner dig på just nu. Boken ger dig möjlighet att använda livet som en läromästare för att därigenom bli en mästare själv. En mästare på att transformera det som du får uppleva till en allt högre medvetenhet.

Ju längre du kommer på din resa emot en högre medvetenhet om den du är så kommer du även att uppleva livet ur ett allt högre perspektiv. Du når allt högre sanningar och är mottaglig för mer. Alltfler möjligheter ser du även ur detta högre perspektiv att uppleva livet igenom. Du upplever dig mer fri och kapabel till att förändra det som behöver förändras när du ser dessa möjligheter som hela tiden finns där för dig att uppleva. Detta skapar även en nyfikenhet över vad mer som finns som livet nu visar dig. Detta får varje ny dag till att bli ett nytt äventyr emot en allt högre medvetenhet om den du är, vilket i sig ger dig ett allt högre perspektiv och alltfler möjligheter. Du är den som skapar ditt liv även om du kanske inte upplever det som så där du befinner dig just nu. Om du just nu söker efter en mening med livet och finner det tillsynes meningslöst där du inte ser några möjligheter att förändra det till något annat. Se inåt inom dig själv istället för att söka efter ett svar genom det yttre som ändå är din projicering baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är. Boken har jag medvetet skrivit i DU-form och den påstår en massa saker om dig. Detta har jag gjort medvetet för att provocera dina tankeprocesser så att du börjar ifrågasätta saker och ting. Du kommer förmodligen att ifrågasätta mig och det som jag har skrivit, men ifrågasätt även dina egna nuvarande sanningar som skapar din nuvarande verklighet. Det är genom detta ifrågasättande som du erhåller allt högre sanningar. Ta till dig de högre sanningarna som känns sant i ditt eget hjärta för dessa är ämnade till dig. Successivt blir du mottaglig för mer och de budskap ur boken som tidigare kändes osanna för dig kan nu bli de som ger dig nya insikter eftersom du är mottaglig för högre sanningar.

Det är en successiv process att förändra en sanning till en annan och detta måste få ta sin tid. Det jag ber utav dig för din egen skull om du läser boken är att du gör det med ett öppet sinne. Tänk att det kan vara en sanning även om du kanske inte är mottaglig för denna sanning ännu. Kan du inte ta emot det som står i ett visst budskap så gå vidare och se vad mer som finns i denna bok. Tvinga dig inte att försöka förstå om det inte känns rätt i ditt eget hjärta. Det är en resa att höja din medvetenhet om den du är, och denna process når stegvis allt högre sanningar när du läser det som står med ett öppet sinne och öppnar ditt hjärta för att det kan finnas andra sätt att leva ditt liv. Successivt så blir du mottaglig för mer och insikterna infinner sig om att du faktiskt har fler möjligheter än du tidigare kanske har insett. Möjligheter som ger dig tillbaka makten över hur du vill må och vad du vill göra med ditt liv. Att du faktiskt inte är ett offer för omständigheterna utan verkligen skapar tillvaron som du får uppleva både utom dig och inom dig.

I boken så beskriver jag bland annat hur du kan interagera med det som händer så att du därigenom kan bearbeta det som behöver lämnas som du ännu bär på och som tynger dig. Det är som att skala en lök när du väl påbörjar din resa emot allt högre sanningar. Gamla sanningar visar sig för dig för att du ska kunna bearbeta dem och ersätta dem med allt högre sanningar som skapar en bättre verklighet för just dig. En verklighet där du är fri att leva så som du själv önskar där du inte längre är beroende av något substitut för den du verkligen är. Jag beskriver även hur det hänger samman med ditt högre jag och din livsväg här i livet. Jag beskriver det för att du ska nå en förståelse för att livet faktiskt visar dig det som du behöver i varje nu som du får uppleva. Din upplevelse utav livet är din allra bästa läromästare. Det jag beskriver är endast olika sätt som du kan använda för att hantera detta för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du är. Anledningen för dig att höja din medvetenhet om den du är är att du samtidigt höjer din medvetenhet om vad livet egentligen handlar om. Du gör dig fri ifrån de bojor som kanske har hållit dig kvar på en plats där du tidigare inte såg att du hade några möjligheter att förändra livet till det bättre. Jag beskriver den övre världen som du kom ifrån och även återgår till när du väl lämnar denna fysiska värld som jag i boken kallar för den undre världen. Jag ger dig diverse olika perspektiv hur detta hänger samman för att du ska få en förståelse för att det som du upplever just nu är där för din skull. I boken så skriver jag även om vem du inte är och hur du kan finna detta. Livet visar dig även detta oavbrutet. Det jag menar är de roller som du har börjat agera och även identifierat dig med som om de vore den du är. Dessa roller är falska jag som i sin tur förhåller sig med egot. Dessa falska jag behöver hela tiden bekräftelse för att du ska må bra. Men denna bekräftelse är en illusion skapad av egot. Det finns även andra sätt att leva ditt liv bortom egot och dessa falska jag. Det är i denna värld som du är fri ifrån egots bojor och nu börjar interagera med livet så som det försöker förmedla sig till dig. Du och livet arbetar i symbios och successivt lär du dig att allt starkare lita på det som du kan känna inom dig och även av livet som sådant.

Men boken tar inte enbart dig på en resa utan har även gjort det för mig. Att skriva denna bok har varit och är en del av min inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är. Boken har utmanat mig på alla möjliga olika sätt. Den har fått mig att ifrågasätta mig själv rejält. Den har prövat mig på alla dess tänkbara sätt. Men med min starka önskan av att få hjälpa andra människor att må bra genom mitt skrivande så fortsatte jag trots det att skriva boken. Samtidigt som den var väldigt prövande att skriva så var den även varit väldigt givande. Livet visste precis vad den gjorde när den fick mig att börja skriva denna bok och den har hjälpt mig massor längs min egen resa. Det var när jag erhöll en medveten kontakt med mitt högre jag som boken började ta form. Den är ett samarbete mellan den jag upplever mig vara här på jorden och mitt högre jag i den övre världen. Budskapen erhöll jag av mitt högre jag som jag sedan formulerade till ord och skrev ner i denna bok.

Även efter publiceringen av boken så har den satt mig på prov flertalet gånger. Jag har undrat hur jag ska marknadsföra boken och har fått till svar att jag ska släppa taget om den och låta livet sköta det åt mig. Den har prövat mitt tålamod och min tro på mig själv. Egot har den givit en rejäl törn och detta har förmodligen varit meningen också. De stunder den inte har sålt alls har jag ibland tänkt att den inte är bra och att ingen vill läsa den. Sedan i nästa stund så har jag insett att det åter var ett test för att se vilken nivå jag själv befinner mig på. Jag fick för mig att jag skulle släppa den helt fri som e-bok för att den skulle nå fler människor. Men även detta var ett sätt för livet att se hur jag värdesätter mig själv och det jag har arbetat med. Jag har arbetat med denna bok under 2 års tid. Under dessa 2 år så har jag varje dag lagt minst 3 timmar på att skriva denna bok. Så det har varit en tung men en mycket rolig process att skriva denna bok. e-boken som var gratis är nu borttagen och har åter fått ett pris.

Den inre flykten kommer även att bli tillgänglig i hårdbandsformat. Igår gjorde jag ett nytt omslag till boken för att passa även till hårdband. Jag har nu beställt ett provexemplar för att se att texten faller på rätt plats. Inom en snar framtid kommer det alltså även att gå att beställa Den inre flykten som hårdband. Boken kommer således att finnas i tre olika format med olika prissättning baserat på tryckkostnader.

Jag önskar dig all lycka till på din resa emot en högre medvetenhet om den du är. Boken tar med dig på denna resa och kan hjälpa dig längs vägen. Men resan är din så ingen annan kan göra den åt dig. Jag finns dock här som ett stöd för dig om du undrar över någonting. Du är inte ensam! Det finns många som befinner sig på en resa emot en högre medvetenhet om den de är. Du kommer att märka längs resan att nya människor kommer att komma in i ditt liv som befinner sig på den nivån där du själv befinner dig. Människor som även de har påbörjat en resa och som mer än gärna vill dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans är vi här på jorden på en resa emot denna högre medvetenhet som vi erhåller av livet och även genom möten med varandra.

Det jag vill göra är att hjälpa mina medmänniskor att finna sätt att transformera livet till det bättre, och att det alltid finns ett val oavsett hur hopplöst det än verkar. Det man behöver göra är att ifrågasätta och nå allt högre sanningar inom sig själv. Det är då möjligheterna börjar visa sig. Detta vill jag förmedla med boken för att ge dig de verktyg och perspektiv som jag själv har funnit när jag har transformerat om mitt liv på nytt. Jag upplever idag en helt ny värld jämfört med hur jag upplevde det innan. I denna värld är allt möjligt. Jag vaknar varje ny dag med en nyfikenhet över vad mer som är möjligt och livet visar mig det genom det som sker. Detta gör att varje ny dag är en ny möjlighet för mig att växa. Jag älskar numera livet och jag älskar att leva. Jag älskar även dig och har förståelse för att det även kan vara jobbigt i livet. Jag har själv varit där och sedan transformerat om mitt liv till det bättre. Detta önskar jag att varje människa skulle få uppleva som befinner sig i ett mörker där de inte längre ser några möjligheter. Det finns alltid ett sätt, man behöver kanske se det ifrån ett annat perspektiv istället.

All kärlek & ljus till dig!

Kram Teppo

%d bloggare gillar detta: