Det finns alltid ett annat sätt

Det finns mängder med olika sätt som du kan leva ditt liv. Du kan oroa dig hela livet över någonting så att du aldrig vågar ta dig utanför din trygghetszon. Kanske lever du hela ditt liv utan att tänka på någonting alls så att ingenting verkar ha någon ordning. Kanske lever du ditt liv för alla andra och aldrig tänker på dig själv. Oavsett vad du gör så är det alltid du som gör det. Du kan inte skylla på någon annan för det som du väljer att göra. Det är alltid du som har ansvaret för ditt nuvarande liv.

Ofta fastnar man inom illusionen av att man inte har ett val och upplever sig fast i gängse rutiner. Man fortsätter att leva livet som man alltid har gjort och förutsätter att det är så det är utan att se bortom det som man en gång har lärt sig. Detta här är helt okej så länge du mår bra och trivs med ditt liv. Men om du inte gör det så finns det alltid ett annat sätt. Du behöver endast se bortom det som du en gång har fått lära dig. Det handlar om är perspektiv. Ju högre perspektiv som du upplever livet igenom desto fler möjligheter upplever du dig ha. Det motsatta stämmer även. Ju lägre perspektiv som du upplever livet igenom desto färre möjligheter upplever du dig ha. Du kan uppleva dig vara fast och inte ha några möjligheter alls att förändra din situation, eller så kan du uppleva dig vara fri med oändliga möjligheter. Allt är ett val även om man kanske inte kan se dessa val ur ett lägre perspektiv. Men eftersom det är ett perspektiv så går det att förändra. Man behöver endast inse att det är så det är. Detta perspektiv kan även skifta mycket under ens livstid. Vid verkligt prövande situationer smalnar oftast perspektivet till ett lägre vilket gör att man känner sig trängd och upplever sig inte ha några valmöjligheter. Man går in i det som händer så hårt att det upptar hela ens upplevelse av livet. Händelsen och livet upplevs som om det vore en och samma sak.

Resa emot en högre medvetenhet om den du är innebär att du samtidigt erhåller ett allt högre perspektiv att uppfatta den du är och även andra. Du erhåller en allt högre förståelse för livets skeden och även hur detta påverkar den du är. Den du är och det som händer separerar du alltmer ifrån varandra och du börjar uppleva dem som två helt skilda saker. Även om du upplever det som händer så upplever du inte att du är det som händer dig. Det som händer är inte längre ditt liv, utan du är livet och upplever det som händer. Detta ger dig ett helt annat perspektiv och helt andra möjligheter att agera med det som är. Denna resa emot en högre medvetenhet om den du är innebär även att det bagage som du har burit behöver lämnas. Det har inte längre någon plats i ditt liv och håller dig endast tillbaka. Beroende på hur du hittills har levt ditt liv kommer detta alltså att påverka din resa emot en högre medvetenhet om den du är.

Låt säga att du lever hela ditt liv orolig för om någonting kan hända så att du aldrig går bortom din trygghetszon. Du lever ett liv så som det förväntas utav dig utan att egentligen känna efter vad du själv vill med ditt liv. Sedan kommer tiden när det är dags att lämna detta jordeliv. Hur tror du att du tänker när den dagen kommer om du aldrig har vågat ta klivet ut i det ovissa? Kanske ångrar du att du inte tog steget och undersökte vad som var möjligt. Kanske blir du bitter på någon annan som du har låtit styra och ställa över ditt liv.

Du är viktig! för dig. Du har inte kommit till detta liv för att leva livet åt någon annan, utan du har kommit för att leva ditt liv. Rättare sagt så är du livet men upplever det just nu genom formen av dig. Du är det uttryck som livet har tagit genom formen av dig. Du är det som livet har önskat uppleva genom dig. Du har kommit både för att uppleva livet som du är och även för att vara en upplevelse till andra. Det allra bästa sättet för dig att uppleva livet och även vara en upplevelse är att vara den du är, som du kom för att vara. I din egen sanning finner du även vägen som du har kommit för att vandra. Du vet då att du kan erhålla vägledning inom dig själv. Du vet även att livet som du upplever vara utom dig själv kan vägleda dig. Du erhåller vägledning överallt bara du öppnar dig för möjligheten att livet är mer än ett färdiginslaget paket med en anvisning som du fick när du växte upp. Du är bortom alla förutfattade meningar. Du är bortom någon som helst förklaring som du någonsin har fått höra av någon annan. Du är mer än du någonsin kan föreställa dig vara och detta kan du känna inom dig själv. Du behöver endast skala bort den formning som oundvikligen sker under din uppväxt. Bortom detta skal inom dig själv finns någonting helt unikt vilket är den gåva som du kom för att vara till denna värld.

Ge dig själv och alla andra äran att få ta del av denna gåva genom att inse att det alltid finns ett annat sätt att leva ditt liv om du just nu upplever att du inte har några möjligheter. Öppna ditt hjärta och låt livet ta med dig på en resa emot en högre medvetenhet om den du är. Du inte kommer att ångra dig. Du vägleds då till de möjligheter som du själv inte kunde se. Du lever ett liv värt att leva och du erhåller så mycket av livet som du annars inte kunnat göra. Ge dig själv möjligheten att leva det liv som du själv kom för att göra.

Du har själv valt hur du skulle leva detta liv även innan du kom för att uppleva det. Om du sedan gör det är upp till dig att avgöra. Men du har gjort detta val innan du kom för att vara inom denna form av liv, och du har alltid ett val att välja vad du fokusera på när du väl är här. Livet tar inte slut endast för att du lämnar denna föreställning här på jorden, utan du är livet och fokuserar det här nu. Du väljer alltså vad du vill göra. Antingen så fokuserar du på att göra det andra förväntar sig att du gör, eller så fokuserar du på det som har kommit för att göra. Inget är egentligen fel men det ger olika upplevelser och olika lärdomar.

Det finns alltid ett annat sätt om du just nu inte upplever dig ha några möjligheter. Du är inte ditt historiska perspektiv om någonting även om du kanske bär med dig bagaget utav det. Genom att bearbeta och lämna bagaget ger du dig själv samtidigt friheten att leva ett liv i möjligheternas tecken då det inte längre baseras på någonting som redan har hänt. Den du är och det som händer är två helt skilda saker. Det som händer kan ha påverkat den du upplever dig vara. Men du är bortom det och kan även separera den du är ifrån den du upplever dig vara. Detta ger dig samtidigt möjligheten att bearbeta det som du har upplevt ifrån ett högre perspektiv. Även här finns det alltså ett annat sätt att uppfatta det som har hänt. Du upplever dig ha fler möjligheter ju högre perspektiv du har, och du erhåller ett högre perspektiv genom att höja din nuvarande medvetenhet om den du är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: