Det finns alltid flera perspektiv

Livet som du upplever här på jorden är en sekvens av händelser. Du befinner dig i ett nu och förhåller dig till det som händer i denna sekvens av händelser på en mängd olika sätt. Detta får dig att uppleva att det finns en tid. En tid som är förgången och en tid som komma skall. I mitten av allt detta förhåller du dig till allt som är på olika sätt. Även om du upplever en tid så är den en fiktion skapad av ditt eget sinne. Du minns händelser som har varit och du föreställer dig händelser som eventuellt komma skall. Ingen av dessa är nu utan endast en upplevelse skapad av ditt eget sinne som formar sig baserat på det som du för närvarande känner till. Den tid jag menar är den psykologiska tiden som du upplever livet igenom och inte den klocktid som vi använder för att mäta denna sekvens med år, månader, dagar, timmar, minuter och sekunder och så vidare.

Din förmåga att minnas denna sekvens av händelser som du får uppleva i varje nu och även din förmåga att föreställa dig en eventuell framtid får dig att uppleva som om det fanns en tid, även om det endast är ett nu som förflyttar sig i en sekvens. Denna sekvens av nu är den period som vi kallar för ett liv här på jorden. Det vill säga upplevelsen av livet är en sekvens av händelser som du får uppleva i varje nu. Detta gör det möjligt för dig att interagera med det som är. Du kan göra någonting, eller uppleva någonting som skapar en kommande händelse vilket även den är ett nu även om den kommer lite senare i denna sekvens av upplevda händelser. Din upplevelse utav det som händer nu är alltså en formad händelse baserat på det som du för närvarande känner till och minns baserat på ett historiskt perspektiv. Du tolkar det du upplever i varje nu genom dina nuvarande sanningar. Sanningar som har formats beroende på vad du har upplevt i sekvensen av händelser både i detta nuvarande och även i tidigare liv. Du har med dig minnen från tidigare liv som påverkar ditt nuvarande. De existerar inom dig som cellminnen även om du kanske inte minns dem. Dessa kan påverka hur du upplever händelser och olika situationer i denna nuvarande livstid. Sekvensen av nu som du upplever som ett liv sträcker sig alltså bortom denna nuvarande livstid. Denna nuvarande livstid är en fortsättning av en föregående. Även om allt endast är ett nu så är det så vi upplever det sekventiellt. Föregående och framtida liv är endast ett sätt för oss människor att sätta detta i ett perspektiv som vi kan hantera. Alla dessa liv är parallella liv och alla sker nu. Det är endast att vi har valt att fokusera ner i en upplevelse av ett liv igenom en kropp här på planeten jorden just nu. Ett liv som kommer att ge oss upplevelser och lärdomar som vi får interagera med.

Varje nu är alltså en sekvens där du har ett val att göra. Du kan välja hur du ska förhålla dig till det. Det vill säga om du vill uppleva detta nu så som det är i nuet, eller om du väljer att fokusera på en dåtid där du minns hur en tidigare händelse har varit. Kanske föreställer du dig istället hur en eventuell framtid kommer att vara baserat på det som du får uppleva nu. Detta påverkar i sin tur hur du kommer interagera med det som händer nu. Det är du som skapar din upplevelse av tillvaron genom varje nu. Du skapar upplevelsen som du upplever just nu, och du skapar även en framtida händelse baserat på detta vilket är ett framtida nu. Du är den som skapar tillvaron du får uppleva, och du gör det baserat på det som du för närvarande känner till. Det är som en slags fokuspunkt in i en upplevelse av att existera i en värld där det även existerar en tid.

Det är inte endast du som gör detta, utan även alla andra människor gör så. Alla gör sina egna vägval i deras egna sekvenser genom detta samma nu. Detta nu har oändligt med olika perspektiv vilket är själva fokuspunkten in i denna form av liv. Även om du just nu upplever livet så som du gör så finns det även oändligt med andra perspektiv att uppleva exakt samma sak som du upplever just nu. Oavsett om det är det du gör eller någonting annat så existerar det alltid andra perspektiv att uppleva detta ifrån. Upplever du det inte upplyftande för dig. Försök då att se det ur andras perspektiv, eller förändra ditt eget perspektiv att se på det. Ibland kan det vara bra att se tillvaron ur flera perspektiv samtidigt för att få en klarare bild över vad det egentligen är.

Detta hänger även samman med din medvetenhet om den du är. Ju högre medvetenhet du har om den du är, desto högre eller vidare perspektiv upplever du även tillvaron igenom. Ett högre eller vidare perspektiv ger dig alltså förmågan att se varje nu som mer än om du ser på det ur ett snävare perspektiv. En väldigt prövande situation får oftast din fokuspunkt in i denna tillvaro att smalna. Detta får det som händer att upplevas som om det vore ditt liv. Ur detta avsmalnade perspektiv ser du inga andra möjligheter än den upplevelsen som du har skapat till dig själv. Med medvetenhet om att det existerar olika perspektiv och insikten väl infinner sig att du endast har smalnat av med din fokuspunkt. Då kan du dra ut den för att se klarare på situationen som du får uppleva.

Ibland är det nyttigt att fara in i händelser och smalna av i ditt fokus eftersom detta ger en starkare upplevelse. Kanske är detta exakt vad du behöver få uppleva för att insikten eller lärdomen ska erhållas. Ibland är det även nyttigt att fara ut ur händelser och höja och vidga ditt perspektiv för att uppleva det du upplever just nu ur flera perspektiv. Därigenom ser du oftast fler möjligheter eller fler vägval. Allt är egentligen ett val och du har även givits fri vilja genom denna sekvens av nu som du får uppleva som en tid eller ett liv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: