Det finns en plats

Det finns en plats där du är nöjd. En plats där du är hel. En plats där ingen rädsla finns. En plats där kärleken är. En plats där du är fri. En plats där du är älskad. En plats där du mår bra. En plats där allt är bra så som det är.

Denna plats längtar efter att få träffa dig. Den längtar efter dig så pass mycket att hela tillvaron omkring dig är formad för att du ska kunna nå till denna plats. Denna längtan är gemensam för er båda och det är som en dragningskraft som ni känner till varandra. Din längtan efter denna plats är så stor så att den påverkar hela din upplevelse av ett liv. Den får dig att söka efter någonting som får dig att må bra, som får dig att vara nöjd, som får dig att uppleva kärlek och att vara älskad, som ger dig en känsla av frihet och att få känna dig hel.

I din längtan efter att få uppleva allt detta låter du dig formas av den värld som du har kommit till. Du gör det för att passa in och för att duga som den du är. Du formar dig för att andra ska tycka om dig och för att bli älskad och accepterad av andra. Du formar dig så pass mycket att du glömmer bort vem du i själva verket är. Den värld som du har kommit till och illusionen har nu tagit ett grepp om dig så att du agerar roller som du nu har identifierat dig med och även tror dig vara. Du har tappat bort dig själv i din längtan efter denna plats och nu är det som händer dig istället detsamma som ditt liv. Hela livet upplever du nu spegelvänd även om din inre längtan efter denna plats kvarstår. Inom den spegelvända illusionen har du fått lära dig att det du söker finns att finna utom dig i den värld som du nu får äran att uppleva. En värld som i själva verket leder dig till denna plats som du längtar efter så mycket. Men du missuppfattar vad världen vill säga till dig eftersom du upplever den spegelvänd.

Du har fått lära dig att du måste kämpa hårt för att få uppleva det som du längtar efter så mycket. Du får även veta att du måste se ut och vara på ett visst sätt för att bli accepterad, älskad och omtyckt. Överallt får du veta hur du ska vara för att passa in vilket kan få dig att forma dig ännu mer. Allt längre bort ifrån denna plats kommer du som du i hela ditt liv har längtat efter att få uppleva. Stundtals kan du ändå förnimma den härliga känslan av att få vara nöjd. Men eftersom känslan inte kvarstår får det dig att söka efter mer eller någonting annat som kan ge dig denna känsla igen.

Denna illusion av separation som får dig att söka efter denna plats pågår så länge som du fortsätter att uppleva världen spegelvänd. Även om du har sökt efter denna plats under hela ditt nuvarande liv så är den inte alls långt borta. Denna plats är så nära att du inte ens kan tänka dig att leta efter den där. Platsen där du finner allt som du så länge har längtat efter att få uppleva finner du i ditt eget hjärta. Men det är inte ditt fysiska hjärta utan ditt andliga hjärta. Denna plats inom dig själv har skärmats av på grund av all formning som du har gjort möjlig genom att du började tro på det som du fick höra om dig själv. Det är alltså de sanningar om den du är som du har tagit till dig som har skärmat av den plats inom dig själv där du kan nå den känsla som du i hela ditt liv har letat efter utom dig själv. Din formning har fått dig att förhålla dig med egot som i sin tur har fått dig att uppleva en spegelvänd värld. För att finna denna plats inom dig själv behöver du förändra dina nuvarande sanningar om den som du tror att du är. Du behöver avidentifiera dig ifrån de roller som du har tagit på dig för att bli omtyckt och älskad av andra. Du kan fortfarande agera dessa roller men du behöver sluta tro dig vara dem. För var sak du avidentifierar som inte är du, desto närmare den du verkligen är kommer du. Allt mindre spegelvänd börjar världen även upplevas. Du börjar nu se vad världen vill säga till dig vilket får dig att komma allt närmare den plats inom dig själv som befinner sig i ditt andliga hjärta. Du börjar inse att du inte är det som händer dig i denna nuvarande upplevelse av ett liv. Du börjar även inse att du inte är de tankar som du tänker. Du börjar även inse att du inte är din nuvarande kropp. Du börjar även inse att den du verkligen är är bortom din nuvarande kropp men att du upplever igenom den just nu genom ditt andliga hjärta i din nuvarande kropp.

När du har avskärmat ditt andliga hjärta så kan du känna den plats som du hela ditt liv har längtat efter. Du har funnit en plats där du är nöjd. En plats där du är hel. En plats där ingen rädsla finns. En plats där kärleken är. En plats där du är fri. En plats där du är älskad. En plats där du mår bra. En plats där allt är bra så som det är. En plats som är den du är.

Inom din nuvarande kropp har du ditt andliga hjärta. Den är som en portal till en plats där du når ditt högre jag, som når ännu högre till ditt högsta jag. Ett högsta jag som även kan kallas för Jag är, allt som är, Gud, medvetandet eller som jag även kallar det “Den du är” och så mycket mer. När du har öppnat och kan känna ditt andliga hjärta kan du även känna den du är eftersom du inte är separerad ifrån det mer än genom den formning som har skett. Det är den du är som är denna känsla som du har längtat efter under hela ditt liv. Du har helt enkelt längtat efter att få känna den du är återigen. Någonting som illusionen av separation har fått dig att förlora kontakten med även om det hela tiden har befunnit sig inom dig. Inom dig har du alltså denna källa av kärlek som är den du är. När du kan känna denna källa känner du dig nöjd, du känner dig hel, du känner ingen rädsla eftersom kärleken är där, du känner dig fri och du känner att du är älskad. Du lever i denna fysiska värld och upplever en kärlek porla inom dig som om du vore nyförälskad, och denna kärlekskänsla kommer av att du kan känna den du är inom dig själv.

Det finns alltså en plats där du är nöjd. En plats där du är hel. En plats där ingen rädsla finns. En plats där kärleken är. En plats där du är fri. En plats där du är älskad. En plats där du mår bra. En plats där allt är bra så som det är. Och denna plats är den du är inom dig själv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: