Det finns en värld

Det finns en värld där både du är och jag är. I denna värld finns det både en kärlek och det finns en rädsla. Det finns både ett du och det finns ett jag. I denna värld så finns det en upplevelse av ett mörker och det finns även en upplevelse av ett ljus. Det är antingen det ena eller så är det det andra. I denna värld så existerar det även en rädsla för att få vara detta ljus så man väljer istället detta mörker. I detta mörker upplever man allt separerat. Det är antingen det ena eller så är det det andra. Det är antingen eller och egentligen aldrig både och. Det finns ett du och det finns ett jag. Där du kan vara ond, eller där du kan vara god. Du kan vara ljus eller så kan du vara ett mörker. Det är antingen eller och egentligen aldrig båda. I denna värld av separation så upplever du dig vara den ena eller den andra. Det är alltid en separation.

Men det finns även en värld där du ser dig själv som båda. Där du både är den du är och den de är. Där du är både denna kärlek och denna rädsla. Där du och jag är ett. I denna värld upplever du dig själv vara en del av detta mörker och även detta ljus. Det är både och. I denna värld existerar en förståelse för att denna rädsla egentligen är avskildheten från kärlek. Där detta mörker egentligen är avskildheten från ljuset. I denna värld förstår du att allt detta är en och samma men olika sidor av samma mynt. I denna värld välkomnar du även det mörka och transformerar detta till ljus. Det är alltid en transformation till ljus.

Det finns även en värld där du är detta ljus och allt är kärlek. I denna värld är du ett med den du är. Det existerar inte längre någon separation. I denna värld ser du denna värld där det både fanns ett du och det fanns ett jag. Men du är inte längre utav denna värld. Du har endast kommit för att uppleva dig vara en del utav den. Av denna värld som består av detta ljus och denna kärlek har du kommit till en värld av separation för att ge det som du nu har till andra som ännu inte kan se det i sig själva. Du har kommit för att ge av den du är till andra så att andra kan se vem de i själva verket är inom sig själva. Du är en ljusarbetare som har kommit för att transformera mörker till ljus och rädslor till kärlek. Du har kommit för att ena allt till ett.

Som ljusarbetare kan du se detta kaos. Du ser elände och människor i skräck för det ljus som de själva är men ännu inte kan hantera. Du ser hur denna värld av separation börjar lysas upp alltmer och även hur det skapar en oro i alla som ännu inte kan se. Där denna rädsla för det inre mörkret som ännu inte är ljus kan skapa ett kaos inombords som ger utlopp i yttre våld och elände. I denna värld är ljusarbetaren där för att belysa denna rädsla och detta mörker för att transformera detta till ljus.

Det finns en värld av enbart mörker där allt hopp är borta. Det finns även en värld där både ljus och mörker existerar, och det finns även en värld bortom denna slöja av illusion där allt är ljus. Vilken värld som du väljer att uppleva är ett val av dig. Den värld som du upplever är en värld om dig. Även om du kan uppleva att det finns båda så är båda den du är. Allt är ett och allt är den du är. Du är både detta mörker och detta ljus. Välkomna båda aspekterna av dig och transformera allt till kärlek och ljus så välkomnar du även den du är till denna värld av ljus.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: