Din högre plan

Finner du att livet är orättvist emot dig? Som att en högre makt styr och ställer över dig och ställer till med orättvisor. Då har du lämnat över din makt till dina nuvarande sanningar som formar din nuvarande tillvaro.

Det existerar egentligen ingen högre makt som styr och ställer över dig, utan denna makt är med dig och för dig. Denna makt når du inom dig själv och är den du verkligen är. Din upplevelse av ett liv här på jorden är ännu ett steg i din evolution emot en högre medvetenhet om den du verkligen är. Din nuvarande upplevelse av ett liv är ett perspektiv av allt som är vilket är den du är. Din nuvarande upplevelse av ett liv har även en högre plan som du själv har valt innan du kom för att vara. En plan som du kan välja att följa eller ignorera.

Om du följer din egen högre plan för ett liv här på jorden så upplevs tillvaron följsam och saker faller på plats som utav sig själv. Det upplevs som om universum hjälper dig med det du tar dig för. Livet blir till ett äventyr som visar dig saker allteftersom du är redo för det. Följer du däremot inte din egen högre plan för ett liv här på jorden så upplevs det motsatta. Det vill säga livet upplevs vara emot dig. Men egentligen är det du som går emot din egen högre plan för ditt liv här på jorden. Du går så att säga motströms. Har du då även perspektivet av att vara separerad ifrån den du är så upplevs detta som att någon högre makt är orättvis emot dig. Men när du når insikten av att du är ett med den du är så når du även insikten om att du inte förhåller dig till den plan som du har satt upp för dig att uppleva. Detta blir då en signal för dig att lyssna inom dig själv och låta dig vägledas av det högre inom dig. Genom denna inre känsla kan du förhålla dig till den högre planen medan du upplever ett liv här på jorden.

Detta kan låta strikt och hårt att följa en högre plan. Men det finns inget tvång eftersom du har din fria vilja att göra vad du än önskar. Följer du däremot din högre plan så kommer du att finna det underbart att leva. Det är meningen att det ska kännas så när du följer din egen högre plan, din livsström som strömmar genom illusionen av möjligheter. Du upplever då ett flöde av följsamhet där det är trivsamt att vara, som du själv har valt att uppleva innan du kom för att vara. Du kommer även fortsättningsvis att uppleva prövningar. Men du upplever dem inte som motgångar längre eftersom du når dess budskap genom att lyssna inom dig själv till den du är.

Allt är som det behöver vara, och du formar det genom dina nuvarande sanningar till det som du behöver för att höja din medvetenhet om den du är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: