Din medvetenhet om den du är skapar din verklighet

Tänker du att din verklighet är fast och bestämd? Bestämd av någon annan någon annanstans bortom din kontroll, och fast så att du inte alls har någon möjlighet att påverka den. Tänk om det är så att den verklighet som du får uppleva skapas helt unikt för dig baserat på den medvetenhet du har om den du verkligen är. Att din nuvarande upplevelse av verkligheten anpassar sig helt efter det som du behöver få uppleva baserat på det som du för närvarande känner till om den du är. Om detta stämmer innebär det även att verkligheten egentligen inte är fast och bestämd, utan endast din nuvarande medvetenhet om den du är ifall du upplever verkligheten som så.

Om du redan anser dig veta vem du är så har du förmodligen även en fast och bestämd åsikt om detta och får då även uppleva en verklighet som du upplever vara fast och bestämd. Kanske tänker du nu: “självklart vet jag vem jag är”. “Varför skulle jag inte veta detta?” “Jag har ju levt hela mitt liv som mig!“.

Om jag frågar dig hur du kan veta vem du är? Vad baseras denna vetskap på för någonting? Tänk om det är så att du under hela ditt liv sedan den dagen du föddes har fått veta om vem du är av andra. Att du har formats in i denna värld att tro dig vara någon som någon annan har berättat för dig. Om detta är sant, vart befinner sig då den du verkligen är om den du nu tror dig vara mestadels baseras på sanningar som du har tagit emot av någon annan?

Om det även är sant att din nuvarande medvetenhet om den du är skapar din verklighet så betyder det även att din verklighet baseras på sanningar som du har tagit emot av någon annan.

Vad är det då som formar din upplevelse av verkligheten?

Det är de du växte upp med, de du började umgås med när du blev lite äldre, samhället, skolan, arbetslivet, media och alla andra och allt annat som på något sätt har berättat för dig vem du är som du har börjat tro på som sant.

Detta innebär alltså att du inte är den som du tror att du är. Det betyder även att verkligheten inte är det som du tror att det är, eftersom den nu skapas baserat på någonting som inte är sant om vem du är. Verkligheten är givetvis sann för dig så som du upplever den just nu eftersom den anpassar sig efter din nuvarande medvetenhet om den du är. Men det betyder även att det finns andra versioner av verkligheter att uppleva när du väl skingrar illusionen om den du formats att tro dig vara och finner den du verkligen är alltmer.

Om du inte redan har påbörjat din ifrågasättande inre resa med avidentifiering av dina falska jag vilket är de saker som du har identifierat dig med men som du inte är. Då upplever du förmodligen verkligheten så som jag beskrev ovan.

För varje sak du identifierar dig med (som du inte är) skapar du ett nytt falskt jag. Du har förmodligen mängder av falska jag vilket kan ses som olika personlighetsdrag som du har formats att ha baserat på din uppväxt in i denna värld. Eftersom dessa falska jag inte är ditt äkta jag så är de mycket instabila. De har ingen grund att stå på och påverkas starkt av andra och behöver även stärkas för att den du nu tror dig vara ska må bra. Du har även ett ego vars roll är att stärka den du tror dig vara och skydda dig emot farorna i det yttre. Om du nu har identifierat dig med mängder av falska jag så formas egot att stärka dessa identifieringar med den du nu tror dig vara. Detta gör att egot skapar falska behov för att stärka dessa falska jag, vilket sätter igång jakten efter mer. Det är hela tiden en strävan för att stärka dina falska jags falskhet. Det kan vara bekräftelse, behov av att bli sedd, utge dig för att vara bättre än någon annan, mer makt, pengar osv. Eftersom dessa falska jag är mycket instabila så tar de även åt sig om någon säger någonting som du uppfattar nedsättande om dessa falska jag. Detta kan få egot att börja skydda dig genom att få “dig” att gå till motangrepp, eller så sjunker du för att du ser dig som en dålig människa eftersom du tog det den andra sa om ditt falska jag personligt och som en sanning om vem du är. Detta i sig kan skapa ytterligare falska jag eller bekräfta de du redan har skapat.

En annan sak som egot och dina falska jag gör är att de skapar upplevelsen av ett spegelvänt liv. Du tolkar verkligheten spegelvänt eftersom du inte längre kan känna den du är inom dig själv. Du tror istället att det existerar i den yttre verkligheten. Därav alla falska behov och jakten efter mer. Det du verkligen längtar efter är att få känna den du verkligen är inom dig själv. Men egot och dina falska jag får dig att tro att det existerar i det yttre. Så länge du tror på detta kommer du att jaga efter mer i all evighet utan att finna det du verkligen söker efter. Du får känna det stundtals när du väl finner det du tror dig behöva via ett falskt behov, men den känslan försvinner efter en stund igen och ett nytt falsk behov skapas av någonting nytt i det yttre.

Den spegelvända upplevelsen av detta är att du tror dig bli lycklig när du väl får det egot och dina falska jags falska behov har berättat att du behöver. När du väl har det så kan du ju känna denna lyckokänsla inombords så självklart är det den yttre saken som fick dig att må så här bra. Det som egentligen händer är att det falska behovet försvinner för en stund och du kan känna den du verkligen är under den tiden. Dessa falska behov oavsett vad de består utav skärmar av den du verkligen är inom dig själv, och när dessa falska behov är aktiva kan du inte känna dig lycklig. Du känner en brist av någonting som du tror är det som ditt ego och dina falska jag berättar för dig. Men bristen är egentligen att få känna den du verkligen är.

Här är du nu i en verklighet formad av någon annan som även har format den du nu upplever dig vara. Egot och dina falska jag får dig att jaga i all evighet efter det som de får dig att tro dig behöva, men som du aldrig kommer finna eftersom det du letar efter är dig själv.

Om du inte har avidentifierat dig ifrån dessa falska jag så vet du inte vem du är!!!

Du är en formad människa i en formad verklighet som låter egot och dina falska jag styra och ställa med det som “den du nu tror dig vara” upplever vara viktigt. Du upplever livet spegelvänt och tolkar och agerar genom ett spegelvänt perspektiv.

Om du upplevde det jag skrev nyss som ett påhopp så är det ingen fara. De flesta av oss påbörjar våra liv genom att formas in i det baserat på andras sanningar som de själva har fått ärva genom sin uppväxt. Men det finns även andra sätt att uppleva verkligheten och det får du uppleva genom att börja ifrågasätta vem du är och därigenom även skapa en ny verklighet till dig att uppleva.

Detta ifrågasättande om vem du är kallas ofta för en inre resa. Det är en resa tillbaka till dig själv (ditt äkta jag) som går genom dina nuvarande sanningar som du har formats att tro på. Jag har skrivit mängder av inlägg om detta arbete på denna webbsida och jag har även skrivit två böcker där jag beskriver hur du kan skingra det jag kallar för illusionen av separation vilket är den upplevda separationen ifrån den du verkligen är.

Mer information om dessa böcker finner du här:
Den inre flykten
hel[ande]

Det som händer när du väl börjar denna inre resa av ifrågasättande är att du i början finner den du inte är, men som du har trott dig vara, som du avidentifierar dig ifrån (slutar tro dig vara det). Detta skingrar den spegelvända upplevelsen av verkligheten alltmer. När du har avidentifierat dig ifrån dina falska jag ett tag så kommer du nå en insikt om att du inte är någonting i denna värld, och allting samtidigt.

Vem är jag om jag inte är den jag tror mig vara?

Det uppstår en slags tomhetskänsla inombords eftersom identiteten är borta på ett sätt. Du är givetvis fortfarande här och du har fortfarande ett ego men nu stärker den inte dina falska jag som du har avidentifierat. Detta gör att du har börjat uppleva den du verkligen är inombords vilket känns som denna lycko- och kärlekskänsla. Du kan känna igen känslan från när du tidigare uppfyllde dina falska behov. Känslan är densamma eftersom det är ditt äkta jag du nu kan känna utan någon yttre uppfyllelse av något falskt behov.

Det har nu skett ett skifte. Verkligheten är inte längre spegelvänd. Du kan se vad livet vill visa dig och du använder livet som en läromästare för att nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du interagerar med livet på ett helt nytt sätt nu när du inte längre tolkar det spegelvänt. Du kan använda prövningarna som lärdomar och du kan tolka livets signaler för att avgöra om du är på rätt väg. Du lyssnar och litar på intuitionen vilket är ditt högre jag (en högre aspekt av dig) som du nu har kontakt med. Du är medveten om att du inte har lika hög medvetenhet om vem du är eller varför du är här som människa som ditt högre jag har. Det är som att du har expanderat bortom denna verklighet. En viss del av medvetenheten håller du som människan du upplever dig vara igenom, och du har tillgång till mer medvetenhet genom kontakten med ditt högre jag. Men du har inte allt som människan utan har tillit till intuitionen som vägleder dig vidare längs livet.

Du uppmärksammar även hur din upplevelse av verkligheten förändras i samband med din egen transformation emot en allt högre medvetenhet om den du är. Dessa verkar hänga samman. Din inre transformation emot en allt högre medvetenhet om den du är gör att din yttre verklighet transformeras i samband med detta. Det är inte endast din inlevelse av din upplevelse som förändras, utan även den yttre verkligheten förändras. Du uppmärksammar att människor är på ett annat sätt emot dig även om de inte har en aning om det arbete du har gjort inombords. Livets händelser förändras och du upplever ett allt starkare flöde av följsamhet eftersom du lever i symbios med livet. Du lyssnar till livets signaler och din intuition vilket får dig att följa din livsväg vilket upplevs som att surfa på en våg av följsamhet. Ibland är det stilla ett tag och du faller av vågen. För att senare hoppa på en ny våg emot en alltmer expanderad verklighet för dig att uppleva som baseras på en allt högre medvetenhet om den du verkligen är, vilket livet hela tiden visar dig i det yttre men som du känner inom dig själv.

Du kan endast veta vem du är genom att känna den du är!

Detta visar din upplevelse av verkligheten till dig oavbrutet inom dig själv.

Kan du nu förstå att vi alla upplever olika verkligheter? Ju längre du kommer längs din resa med att höja din medvetenhet om den du är så inkluderar du även mer in i din verklighet. Saker som kanske inte existerar i andras verkligheter. Oavsett hur du berättar för andra att det är på ett visst sätt så kan de inte se det om de inte befinner sig i din version av verkligheten, eller liknande nivå av medvetenhet om den de är. De kanske kan börja tro att det är så som du beskriver. Men de upplever det inte som sin faktiska upplevelse av verkligheten förrän de själva har nått samma nivå av medvetenhet om den de är vilket inkluderar detta in i deras egen verklighet.

Alla har sin resa emot en högre medvetenhet om den de verkligen är. Detta är en aspekt av meningen med livet. Det finns inte endast en väg att resa på, utan oändligt med vägar.

I mitt arbete med iamthat.me delar jag med mig av mina insikter och visar även den väg som jag hittills har vandrat som har fungerat för mig. Jag säger inte att det är den enda vägen, utan endast den väg jag har vandrat. Jag gör det genom mina inlägg på webbsidan, mina böcker, genom YouTube-kanalen osv. Jag erbjuder även healing för att lossa blockeringar och andra saker som kan hjälpa dig att känna dig själv alltmer som den du verkligen är, vilket känns som en kärlekskänsla eller en känsla av att vara lycklig och nöjd över hur du är och hur det är. Livet är bra helt enkelt.

Livet här på jorden är en upplevelse igenom en kropp i denna livstid där det finns prövningar och andra lärdomar för att nå en allt högre medvetenhet om vem du verkligen är. Detta skapar i sin tur din version av verkligheten.

Meningen med livet är att uppleva den du är!

All kärlek och lycka önskar jag dig längs din livsresa inom din verklighet!
Teppo

Kommentera

%d bloggare gillar detta: