Din verklighet

Ofta förhåller vi oss till de sanningar som vi har fått lära oss av andra under hela vår uppväxt. Ofta förhåller vi oss även till dessa sanningar för att inte sticka ut och vara annorlunda. De första åren i livet formas våra sanningar av de vi växer upp med, och under skoltiden så formas våra sanningar även av skolan. Våra sanningar formas även av samhället där vi växer upp. Detta är sanningar om dig själv och även om allt som är. Du har fått lära dig att nämna saker vid namn, om det är bra eller dåligt, om det är rätt eller fel, om det är verkligt eller overkligt och så vidare. Under hela din uppväxt har du således präglats av andras åsikter om både den du är och om allt som är. Detta har i sin tur skapat din nuvarande verklighet.

I början av livet ifrågasätter man inte så mycket av det man får lära sig. Som ett litet barn frågar man i och för sig ofta “varför det?” men tar emot svaret på frågan som en sanning. Man formas så att säga in i formen av familjens, skolans och samhällets trossatser där man växte upp och detta blir som en programmering. Som tonåring försöker man ofta bryta sig loss ifrån programmeringen och prova sin egen väg som kan motsätta andras åsikter om hur det bör vara. Beroende på hur ”rebellisk” man var under denna tid och hur mycket man ifrågasatte så skapade man samtidigt egna sanningar eller en egen bild av verkligheten som inte samstämde helt med till exempel familjens synsätt på verkligheten.

Ofta vill man passa in i normen för det som är normalt och accepterat av samhället vilket är den gemensamma acceptabla uppfattningen om vad som är sant och vad som inte är det. Om man anses vara annorlunda får man ofta utstå andras åsikter om att vara någon som fantiserar och hittar på en mängd saker. Sticker man ut och är annorlunda får det ofta följder att man blir förlöjligad eller utsatt för mobbning. Man passar inte in och blir utstött från dem som tycker samma. För att inte bli utstött håller man oftast tillbaka med sin egen uppfattning om vad som är verkligt och förhåller sig istället till samma sanningar som alla andra. Man släpper så att säga taget om sin egen uppfattning om verkligheten och anser att andras verklighet är den sanna eftersom de är överens. Många accepterar endast en ny sanning om verkligheten först när den är bevisad enligt forskarnas principer.

Inom dig har du en källa till sanningen i form av den du är, och den skiljer sig förmodligen avsevärt ifrån den som du har fått lära dig under hela din uppväxt. Detta beror givetvis på vem du har växt upp med och vad de hade för uppfattning om verkligheten. Små barn upplever en ofiltrerad verklighet eftersom de ännu inte är formade av de ärvda sanningarna. Men vi vuxna lyssnar inte till dem utan påstår att de hittar på och bara fantiserar. Vi vuxna kan oftast inte se eller höra det som barn kan som ännu inte har stängt av sina medfödda förmågor och vi har även slutat tro på det. Eftersom ingen annan verkar kunna se eller höra det som de själva gör så slutar de oftast använda sig av dessa förmågor för att sedan glömma bort att de någonsin har existerat. När de själva är vuxna så är de på samma sätt eftersom de inte längre tror på det som de själva tidigare hade upplevt. Dessa förmågor har glömts bort men kan väckas till liv igen. Det jag menar med förmågor är till exempel telepati (att kunna kommunicera med tankarna), eterisk syn (att kunna se det icke-fysiska) med mera. Allt detta är fullt verkligt men anses som fantasier och påhitt. Detta är så overkligt inom det normala att skulle man påstå att detta existerar så skulle man anses vara tokig. Eller till exempel att djur enbart talar med det ljud som vi hör med våra fysiska öron och det kroppsspråk som de har. Att djur kommunicerar telepatiskt är ofta en sanning som är svår att ta emot, eller att vi människor kan kommunicera med djur telepatiskt kan vara en ännu svårare sanning att ta emot.

I samhället börjar man öppna sig för allt högre sanningar och alltfler saker blir accepterade som en verklighet. Exempelvis akupunktur där nålar i en kropp kan hjälpa till att bedöva eller läka var tidigare inte en allmänt accepterad verklighet, eller Reiki för den delen som jag själv använder mig av. Reiki är idag accepterat som friskvård av Skatteverket, men ännu inte inom sjukvården i Sverige. Däremot i USA och även i England används Reiki inom sjukvården.

Historiskt har vi sett människan som en fysisk ”maskin” av kött och blod. Nu börjar man dock acceptera att det existerar energifält runt och inom människan också. Det börjar öppna sig en ny verklighet som baseras på högre sanningar. När den har accepterats av samhället är det oftast säkert att tycka samma och därefter höja sina egna sanningar i samband med detta.

Men varför ska du vänta på samhället och forskarna för att själv kunna acceptera en ny högre sanning? Varför inte lyssna och lita på din egen sanning som du når inom dig själv? Alla har vi egentligen olika sanningar men vi försöker vara lika för att passa in i formen av normal.

Att invänta och följa samhällssynen perspektiv gällande vad som är verkligt och inte går väldigt långsamt. Detta är en trög process medan din egen process att nå högre sanningar kan vara mycket snabbare. Du kan även vara den som bidrar till att samhällssynens sanning höjs. Det vill säga den kollektiva medvetenheten. Varför inte vara unik istället och vara den du är? Sanningen når du inom dig i form av den du är. Den behöver inte bekräftas av någon annan för att vara sann för dig. Du är till exempel inte din kropp, dina tankar eller någonting av det som du hittills har fått uppleva av detta nuvarande jordeliv. Du är ingenting av det som du har fått lära dig att du är av andra. Inget av detta är den du är. Men ändå så har du fått lära dig allt detta under detta jordeliv.

Ur det perspektiv som du blir formad att uppleva verkligheten når du möjligheten att ifrågasätta den du nu upplever dig vara genom det som händer. Ditt perspektiv eller din verklighet formar sig baserat på dina nuvarande sanningar. Detta skapar i sin tur händelser och situationer i det yttre där du får möjlighet att ha en ståndpunkt gällande hur du ställer dig till det. Du når prövningar och utmaningar genom detta formade perspektiv som ger dig möjligheten att höja din medvetenhet om den du är genom det som händer. Om du höjer din medvetenhet genom det som händer så formar du samtidigt om dina nuvarande ofta ärvda sanningar till egna högre sanningar som du når inom dig själv. Du börjar så att säga höja sanningshalten i din verklighet. Hela tillvaron i denna fysiska verklighet är där för din skull för att kunna göra just det.

Var och en av oss har en egen bild av verkligheten som inte helt överensstämmer med varandra. Även om vi förhåller oss till den gemensamma verkligheten offentligt för att inte sticka ut och vara annorlunda.

Det behöver givetvis inte endast vara genom prövningar och utmaningar som du höjer din medvetenhet om den du är. Du kan själv börja ifrågasätta det som är och även dina oftast ärvda sanningar utan att det yttre behöver skapa en prövning för att ge dig lärdomen. Det är detta som oftast kallas för att påbörja en inre resa. En resa av ifrågasättande av sina nuvarande sanningar vilket kommer att skapa en ny verklighet. Oftast är detta även en ny verklighet som överskrider det som av samhället kan acceptera som en sanning. En sanning som är så självklar och sann för dig. Men som av många andra anses som tokigheter och nonsens. Det kräver mod att fortsätta längs din inre resa eftersom allt kommer upp till ytan igen. Gamla prövningar återuppstår och du ges möjlighet att agera ur ett allt högre perspektiv och lämna dessa prövningar som avklarade. Detta är livets sätt att se om du är redo att gå vidare emot högre höjder, eller en högre nivå av medvetenhet.

Om du påbörjar en sådan inre resa kommer du även på sikt inse att livet hela tiden har visat dig det som du behöver få uppleva. Du lär dig så att säga navigera i tillvaron och skapar därigenom din egen verklighet. En verklighet som hela tiden visar dig den du är. Detta får livet att upplevas magiskt eftersom nya saker visar sig för dig hela tiden. Du kommer även märka hur det yttre förändrar sig i samband med att du förändrar dina sanningar till högre som du når inom dig själv. Du kommer även börja uppleva synkronistiska händelser i samband med detta. Du och livet blir alltmer i symbios när du tar emot lärdomarna ur prövningarna istället för att motarbeta dem som du kanske tidigare hade gjort när du upplevde dig separerad ifrån den du är. Prövningarna är där för din skull för att visa dig den du är. Upplever du dig separerad ifrån den du är så upplevs prövningarna oftast vara emot dig. Men ur ett annat perspektiv så är de gåvor till dig. Tar du inte emot budskapet ur prövningen så återuppstår de igen tills du har tagit emot det. Förstår du inte dess ursprungliga form så kommer budskapet genom en annan. Om du tar emot dess budskap så undviker du således återkommande prövningar. Därav blir även livet mer följsamt och trivsamt att leva. Du surfar som på en våg och ibland så ramlar du av vågen ner i en prövning. Men så fort du har tagit emot budskapet ur den så har den gjort sin verkan och du är åter uppe och surfar på vågen igen. Detta är att följa livsströmmen som är unik för dig.

Lyssna och lita på din intuition eller ditt hjärtas röst. Där finner du sanningen som är menad för dig. Det spelar ingen som helst roll om någon annan anser att detta är sant. För detta är din sanning, och vi alla förhåller oss på olika nivåer av medvetenhet om den vi är. Därav har vi olika sorters prövningar och även olika perspektiv att uppleva livet ifrån. Du är unik! Tillåt dig att vara det och låt inte andras åsikter dra ner din nivå av medvetenhet. Sjunk inte för att vara andra till lags. Men acceptera samtidigt där andra befinner sig och tvinga dem inte att tycka samma som dig.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: