Dina känslor är budskap om den du är

Du är så mycket mer än du tror att du är, och bortom denna tro så kan du känna det inom dig. Jag har skrivit detta många gånger men det tål att upprepas.

Du befinner dig just nu i en upplevelse av den du är. Den du är upplever du i allt som är. Utom dig upplever du en spegelbild om den du är som du når inom dig. Det vill säga allt som du får uppleva utom dig är där för att skapa en känsla om den du är inom dig. Det som du sedan känner inom dig av det som du har fått uppleva utom dig är den du är. Men du är inte fullständigt medveten om den du är så dessa känslor som du får känna inom dig är ibland (eller ofta) en omedveten del om den du är. En omedveten del om den du är upplevs ofta som någonting som du vill förändra, en känsla som du inte önskar ska befinna sig i din kropp. Denna känsla kan vara att du känner dig ledsen, sårad, rädd och även smärta. Det kan vara vilken känsla som helst egentligen som du inte vill ska vara där. Det vi oftast gör när vi har en sådan känsla är att vilja bli av med den. Vi kämpar emot den eller bedövar den med någonting. Vi begraver den helt enkelt under någonting annat. Det som händer då är att den fortfarande existerar även om vi har skärmat av den inom oss själva. Det vill säga om du gör så har du inte tagit emot budskapet om den du är vilket är denna känsla. Känslan är en omedveten del om den du är. Den är där för att visa dig den du är. Om du begraver denna känsla så kommer den att dyka upp igen förr eller senare eftersom du inte har tagit emot budskapet som denna känsla vill visa dig.

Allt som du får uppleva utom dig är där för din skull, och det är även du som skapar dessa omständigheter baserat på vad du behöver uppleva för att nå en högre medvetenhet om den du är. Gillar du inte det du som får uppleva så gå in i känslan inom dig som det utom dig skapar så når du budskapet om den du är.

Det är detta som är att vända din uppmärksamhet inåt istället. Utom dig har du spegelbilden om den du är inom dig. Stör du dig på något så är denna känsla en omedveten del om den du är inom dig. Du har således funnit någonting som kan höja din medvetenhet om den du är. Detta är fantastiskt och lärorikt. Givetvis finns det även andra som agerar omedvetet om den de är som skapar en känsla inom dig. Men även här har du möjlighet att höja din medvetenhet om den du är genom att inse att det handlar just om omedvetenhet om den de är. Du ser så att säga igenom handlingarna och ser djupare in i personen som agerar omedvetet. Du når en högre förståelse för varför denna person agerar som den gör vilket leder till kärlek istället för ilska. Eftersom kärlek är en helande energi som du önskar hjälpa den andra med för att de ska kunna nå en högre medvetenhet om den de är.

Allt är den du är i olika upplevelser av den du är. Det vill säga andra är den du är, och du är den de är. Allt är ett. Det är en självklarhet att hjälpa varandra med att höja vår medvetenhet om den vi är när den insikten har infunnit sig. Att skada någon annan blir då en omöjlighet eftersom det inte finns någon annan, utan endast olika perspektiv att uppleva den vi är.

Genom allt som du får uppleva utom dig når du en känsla om den du är som befinner sig inom dig. Denna känsla är där för att visa dig den du är som du inte alltid är medveten om. Istället för att vilja bli av med denna känsla som är en omedveten del om den du är så gå in i känslan istället. Bekanta dig med den och lär dig känna känslan. Detta gör du genom att placera din medvetenhet i känslan som finns i din kropp. Acceptera känslan som en del av den du är och ge den kärlek istället för att vilja bli av med den. Det som händer när du bekantar dig med din omedvetna del om den du är, är att den blir en medveten del om den du är. En medveten del om den du är känns som en del av dig. Den blir transparent eller kan upplevas som en kärlekskänsla inom dig. Genom att bekanta dig med en omedveten del om den du är vilket är en känsla inom dig så kan du alltså transformera om den till en medveten del om den du är.

Eftersom det utom dig är en spegelbild om den du är inom dig, och även visar dig “saker” som du inte är fullständigt medveten om så kommer även det yttre att transformeras i samband med att du transformerar om din inre känsla till en medveten del om den du är. Dess orsak att vara där har gjort sin verkan när du har tagit emot budskapet om den du är. Försvinner det inte fysiskt så kommer det åtminstone inte skapa samma känsla inom dig. Du blir transparent eftersom det nu är en medveten del om den du är. Du kommer märka att många av de prövningar som du upplever återkommer om och om igen kommer att försvinna när du väl accepterar känslan som de skapar inom dig som en del av den du är. De återkommer endast för att du ännu inte har tagit emot budskapet om den du är. Kanske hamnar du till exempel i liknande situationer oavsett vilken partner du träffar. Oavsett vad det är så skapar det en känsla om den du är inom dig, och detta är anledningen till det som du får uppleva utom dig att vara där. Det utom dig är en spegelbild om den du är inom dig, vilket är det du behöver uppleva för att höja din medvetenhet om den du är. Att höja din medvetenhet om den du är, är ditt högre syfte för att vara här och uppleva ett liv igenom en kropp.

Observera att en högre medvetenhet om den du är inte betyder att du är smartare eller bättre än någon annan. Däremot kommer du att göra klokare val för din egen och andras skull med en högre medvetenhet om den du är eftersom egot försvagas i samband med detta. Du når en allt starkare kontakt med den du verkligen är vilket skingrar egots felaktiga funktion.

När du når insikten av att detta stämmer så kommer din upplevelse av “livet” utom dig att bli mycket intressant. Det kommer skapa en nyfikenhet gällande varför du får uppleva det du gör. Du upplever dig då inte längre som ett offer för omständigheterna, utan ställer istället frågan till dig själv gällande varför du har skapat denna situation. Ställ dig frågan: Vad har jag att lära av det som händer just nu? Inom dig kan du finna svaret genom dina känslor och de insikter som kommer i samband med att du lär dig att känna känslan som en medveten del skapar inom dig om den du är.

Inom dig har du allt som du någonsin kan behöva veta om den du är eftersom inom dig når du källan som är den du är. Det som du får uppleva utom dig är där för att visa dig vägen till den du är som du når inom dig. Du är redan allt som du behöver vara. Du upplever endast ett perspektiv utav det just nu för att nå en högre medvetenhet om den du är, som du redan är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: