Dina undermedvetna mönster

Våra mönster är olika sätt som vi interagerar med livet med automatik baserat på det som befinner sig i vårt undermedvetna. Vi gör saker på sätt som vi har lärt oss göra dem utan att tänka på det. Dessa mönster är inte alltid för vårt eget eller andras högsta bästa.

Kanske kränker vi och förminskar oss själva. Kanske agerar vi ut våra inre sår och försöker förminska andra i ett sätt att kompensera för dessa sår. Kanske reagerar vi på sätt som vi inte önskar och så vidare. Allt verkar gå på autopilot.

Vem styr egentligen farkosten vi upplever livet igenom?

Från början är vi inte medvetna om våra undermedvetna automatiska mönster. Vi är som en robot som automatiskt gör som den har blivit programmerad att göra. Det som har programmerat den att göra så är vår prägling in i denna värld. Detta är den vi tror oss vara, men inte är.

När vi väl ger oss av på den inre resan och börjar skingra illusionen av separation så börjar observeraren att göra sig närvarande. Successivt börjar vi se allt klarare på ”oss själva” utifrån som om det vore en annan person. Vi börjar se vilka sanningar vi bär, vilka tankar vi tänker och även dessa undermedvetna mönster som vi agerar med automatik. Vi börjar se saker som inte längre stämmer med den vi vill vara. Vi börjar även uppmärksamma vad som automatiserar vår upplevelse av verkligheten men vi anser oss inte ha kraften att förändra någonting. Vi frågar oss själva: Varför gör jag så här emot mig själv? Varför gör jag så här emot andra? Detta stämmer inte längre med den vi vill vara men dessa mönster är så djupt inprogrammerade att vi ändå fortsätter skada oss själva och andra. Vi ser på ”oss själva” som observeraren som om vi inte kan kontrollera oss själva.

Längs den inre resan blir vi alltmer medvetna om vem vi är och hur vi vill vara för att vara alltmer sanna emot oss själva, vilket även inkluderar att vara alltmer sanna emot andra. Vi börjar ändra på våra sanningar till andra som stämmer bättre med den vi vill vara. Vi ändrar oss på sätt som är i resonans med vårt hjärta för det andra börjar skava inom oss på sätt som inte längre känns bra.

Vi önskar inte längre förminska oss själva för vi ser vad detta gör med oss. Vi önskar inte heller förminska andra för vi ser även hur det får andra att må. Det skapas en önskan att göra förändring eftersom vi som observeraren nu ser hur vi gör på sätt som inte längre stämmer. Vi ser det som observeraren men någon annan verkar styra farkosten. Vi börjar se hur vi genom våra undermedvetna inprogrammerade mönster agerar på sätt vilket vi som observeraren inte kan kontrollera.

Vem har styrt och ställt med våra liv fram till nu?

Det finns nu två aspekter av oss. Den ena som gör och den andra som observerar och de verkar inte ha kontakt med varandra. Det är nu vi börjar få ett val och detta val handlar om vem som ska styra farkosten.

Är det egot, eller ditt sanna jag?

Att förändra en sanning till en annan är inte enkelt när den gamla sanningen är djupt rotad i detta undermedvetna. Samma sak är det med våra inprogrammerade mönster. Det vi kan se kan vi förändra även om vi från början inte verkar ha den kontrollen. Men med övning återtar vi alltmer kontroll över hur vi önskar vara och vad vi vill tro på, hur vi vill må och hur vi önskar få andra att må. Vi får öva in det nya om och om igen tills det tar plats i vårt undermedvetna. Vi ser oss göra på det gamla sättet och tänker: Nu är jag där igen! Men straffa inte dig själv. Successivt blir det nya vårt nya sätt att vara på och vi behöver inte ens tänka på det. Det är nu vårt nya mönster som stämmer bättre med den vi vill vara. Steg för steg blir vi alltmer sanna emot oss själva. Observeraren och den som styr farkosten blir allt mindre åtskilda, eller med andra ord låter du ditt högre jag styra farkosten istället för ditt ego som stärkte dina falska jag vilket egentligen var roller som inte var ditt äkta jag. Roller med sår som den behövde kompensera genom att vara på sätt emot andra som inte stämde för dig som observeraren. Roller med sår som fick dig att leva i rädsla och förminska dig själv. Roller och mönster som inte längre stämmer med den du inom dig känner att du är!

Detta är en del i en inre resa emot att leva autentiskt som sig själv som sitt sanna jag. Detta inkluderar att leva autentiskt även mot andra. Nu säger du inte längre JA till någon annan när du känner NEJ inom dig. Du är sann emot dig och står i din kraft, och eftersom du är sann även mot andra så är inte detta NEJ nedsättande för andra. För du är sann! Andra kanske är vana med ”lilla dig” och undrar vad som hänt med dig. Kanske lämnar de dig för att du inte längre ställer upp och är deras ”nickedocka” utan tänker själv och har tagit tillbaka kontrollen över hur du vill vara, vad du vill göra, hur du vill må och så vidare.

Du är så mycket mer än du tror dig vara. Du kan så mycket mer och klarar så mycket mer än du tror. Du är ditt högsta jag(Gud, allt som är) som upplever dig själv genom ditt högre jag, som upplever dig själv genom ditt lägre jag, som observerar dina falska jag och inprogrammerade undermedvetna mönster i denna upplevelse av att vara människa. Mönster som du kan förändra till andra eftersom du fortfarande är ditt högsta jag som upplever/observerar genom alla aspekter av dig. Denna kraft kan du nå och för att nå den går du inåt och uppåt genom dimensioner av varande.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: