Ditt inre ljus tar dig bortom din nuvarande upplevelse

Jag sitter här i min soffa med en känsla att jag ska skriva ett inlägg till er. Är hemma från jobbet för andra dagen pga. att jag åkt på någon slags influensaliknande utrensning med värk i kroppen och är helt dimmig i huvudet. Jag har ingen titel till denna text utan endast en känsla inombords att det är någonting jag ska skriva just nu.

Jag läste just nu ut boken Kvantmedvetandet av Peter Smith som var jätteintressant. Den var intressant ur det perspektiv att det mesta som beskrevs i den har jag redan upplevt längs min inre resa utan att veta att det hör samman även med kvantsynen på saker och ting. Jag kan verkligen rekommendera denna bok. Jag fullkomligen slukade den vilket är sällsynt numera.

Det är intressant hur våra olika väger leder till samma svar även om svaren kanske har olika namn men betyder samma sak. Jag har stött på flera olika “sanningssökare” längs min inre resa som har följt olika vägar och kommit fram till samma svar. Så det finns inte endast en väg utan miljoners vägar att nå sanningen om vem du är och varför du överhuvudtaget existerar. Min väg har varit att följa mitt hjärta och successivt följa denna vägledning mot en allt högre medvetenhet om vem jag är och successivt dela med mig av detta. Mitt högre jag har varit min vägledare genom denna resa som stundtals varit väldigt frustrerande men som senare skapat en enorm tacksamhet. Det frustrerande har varit när allt verkar gå emot och allt verkar rasa in i en värld av meningslöshet igen. Detta har varit stunder för mig att reflektera över vad som verkligen är viktigt och vad som ska få lämna min upplevelse här på jorden för att komma vidare. Efter dessa reflektioner och prövningar har jag gått vidare insikter rikare och finner en allt högre mening även i det jag tidigare upplevde som meningslöst. Allt visar sig ha en mening och ett högre syfte. Det är endast att man kanske inte ser det när man är mitt inne i det. Ju längre jag kommit längs min livsväg så har dessa saker samtidigt skapat en nyfikenhet över vad jag verkligen ska se i det tillsynes meningslösa. Detta gör att perspektivet av upplevelsen förändras och blir tvådelad. En del känner frustrationen och den andra delen av mig känner nyfikenheten över dess budskap.

Min transformation har varit från ett liv av meningslöshet till ett liv av nyfikenhet över hur mycket mer det existerar i denna och andra verkligheter. Jag har inte nöjt mig med att få veta att det är så utan det måste vara min egen ytterst personliga upplevelse av verkligheten. Jag har varit medveten om att jag har upplevt en illusion av separation och att jag endast förändrar denna illusion till en annan genom att endast tro på saker och ting. Jag är medveten om att jag måste leva förändringen för att kunna få uppleva den själv. Att endast tro på den gör ingen större förändring eftersom transformationen måste komma inifrån mig själv som en expanderad verklighetsuppfattning. Det är just denna expanderade verklighetsuppfattning som skapar denna nyfikenhet i vad mer som finns att uppleva som en människa. Vilka mer förmågor att uppleva och interagera med livet är möjliga genom en människas kropp? Successivt har det aktiverats saker inom mig som jag tidigare inte vetat var möjliga, och detta är så intressant för det verkar inte existera något slut på denna expansion så länge jag är öppen för att lämna mina gamla sanningar när jag finner nya.

Jag är fullt medveten om att min expanderade verklighet blir alltmer främmande för de som inte har expanderat och ännu befinner sig fullt ut inom illusionen av separation. För mig blir det som att leva i flera världar/dimensioner samtidigt där jag behöver avgöra vad jag verkligen kan säga i samtal med andra. Jag behöver känna efter var andra befinner sig för att välja “rätt” ord, eller så är jag helt tyst istället eftersom det som diskuteras inte alls överensstämmer med min verklighet längre. Ibland så slinker det ändå ut ord ur mig i samtal när jag inte är uppmärksam på att det jag säger kanske inte överensstämmer med den kollektiva medvetenheten om hur “saker” borde vara. Det är väldigt olika hur detta tas emot. Ibland blir det helt tyst, ibland förändras samtalet till att övertyga mig om att det inte alls är så. Vart finns bevis för att det är så? Men så finns även de som på riktigt blir nyfikna över varför jag säger som jag gör även om det är lite bortom, och de som är helt med på vad jag säger. Sedan finns de som har en ännu mer expanderad verklighet än vad jag själv upplever så då gäller det för mig att ha ett öppet sinne för att det kan vara så. Alltid är inte jag mottaglig för dessa sanningar och tar inte in dem eftersom jag ännu inte är där där detta kan ta fäste inom mig.

Min inre resa har bl.a. handlat om att avidentifiera mig ifrån mina falska jag som förhållit sig med egot. Detta är bl.a. de roller som jag agerat och trott mig vara. Nu när jag har skingrat dessa roller behöver jag agera nya roller med olika människor för att kunna fungera i flera världar/dimensioner samtidigt. Skillnaden nu jämfört med mina falska jag är att jag inte längre tror mig vara dem.

Anledningen för mig att dela med mig av min successivt mer expanderade verklighet är min önskan att tända ditt inre ljus att det finns mer än vad du har blivit lärd. Jag var själv fullt ut inom illusionen av separation och såg inte inåt till mitt inre ljus. Det var först när upplevelsen av den yttre verkligheten blev till en kaosartad sådan som jag började ifrågasätta saker och ting. Som jag ser det så är det först då som man tar sig för att ifrågasätta verkligheten. När det lunkar på och verkar vara helt ok fortsätter människan att springa i sitt “ekorrhjul” utan att ifrågasätta någonting. Människan fortsätter att konsumera och jaga efter mer pengar i tron om att det är där lyckan existerar. Finner man det inte i konsumtionen så är det i makt eller någonting annat som existerar i det yttre. Människan ser inte sitt inre ljus utan söker efter en mening i den yttre manifestationen som endast kan ge ett kortvarigt “rus” som sedan tonar bort i jakten efter mer. För mig var det samma sak. Jag sökte efter en mening i det yttre omedveten om att jag sökte efter den. Men det var en saknad inombords som hela tiden triggade igång ett begär efter någonting i det yttre. När jag sedan har eller fått uppleva det i det yttre var jag nöjd för en stund för att sedan känna hur det tonar bort.

Se all jakt efter mer pengar, mer saker, bättre bilar, senaste mobilen, skönhetsoperationer för att se ut som i den photoshop’ade reklamen samtidigt som nyheterna visar vilken hemsk värld det är så att du absolut inte kan vara lycklig och nöjd för se hur mycket elände det finns i världen.

Vi jagar efter mer hela tiden eftersom vi inte kan se vårt eget inre ljus. Vi känner inte oss själva inom oss själva vilket är avsaknaden vi tror oss finna i det yttre. Det är avsaknaden av oss själva som skapar begäret av någonting i det yttre när vi upplever den spegelvända illusionen av separation. Vi tror oss finna det i den senaste saken på reklamen, när vi har den nya jobbtiteln inom karriärstegen, när vi vinner den där miljonen på lottoraden, när vi finner den optimala kärlekspartnern som fyller tomheten vi känner inom oss själva. Vi söker hela tiden efter det vi saknar inom oss utom oss själva. Jag skrev i min bok Den inre flykten: Vem finner sig själv när man söker efter sig själv utom sig själv?

Förstår du hur mycket energi det går åt att söka efter dig själv överallt där du inte finns att finna? Förstår du att du aldrig kommer att finna dig själv när du söker överallt där du inte existerar? Förstår du att du redan är det du söker efter i allt annat som inte kan ge dig det du önskar? Förstår du att du springer i ett “ekorrhjul” av görande som inte leder någon annanstans än till nya behov och begär som i sin tur tonar ut och sedan skapar nya behov och begär? Hur länge vill du springa i detta “ekorrhjul” utan att komma fram till det som du verkligen söker efter, till det du verkligen känner saknad efter som skapar detta behov?

Det är därför min bok heter Den inre flykten eftersom vi har flytt vårt inre och befinner oss i en dröm kan man säga där vi är avskilda från vår inre verklighet som även leder bortom denna fysiska verklighet. Vi är i en upplevelse av att vara människa här på jorden men vi är så mycket mer än så. Detta är en upplevelse igenom en kropp av en tillsynes yttre fysisk verklighet av materia. Det är inget fel på den yttre fysiska verkligheten men den är inte det enda som finns. Det är endast att vi har blivit formade att enbart uppleva den yttre verkligheten och glömma bort vår inre sanning om vem vi verkligen är. Det yttre är en spegelbild av vår nuvarande medvetenhet om vem vi upplever oss vara. Formas vår nuvarande medvetenhet på det sätt som den gör med den programmering som oundvikligen sker så försvinner spegelbilden och det existerar inte längre någon reflektion inom oss. Detta gör att vi upplever en spegelvänd illusion av separation vilket får oss att uppleva det mesta spegelvänt. Våra behov, begär, det vi får uppleva i det yttre osv. får inget fäste inom oss utan vi jagar i det yttre för att uppfylla våra behov och våra begär. Spegelbilderna i det yttre reagerar vi emot och gör motangrepp mot det vi kunde speglat oss i inom oss själva för att nå en högre medvetenhet om oss själva. Vi ser inte livets budskap i det yttre utan tänker att det är emot oss när livet i själva verket oavbrutet visar oss vem vi upplever oss vara.

Som jag ser det behöver vi nå ett kaosartat tillstånd där det yttre förlorar sin betydelse för att vända oss inåt och verkligen ifrågasätta vad det är för verklighet vi upplever. Från mitt perspektiv att se på det nu är det helt ofattbart att det är viktigare att springa i “ekorrhjulet” än att vilja veta varför man i själva verket är här. Jag har själv sprungit där och vet att vi slukas av illusionen av separation och förlorar vår sanna innebörd att vara här. Konsumtionssamhället tar ett grepp om oss och vi blir som fåren som fåraheden leder in i fållan. Vi blir kontrollerbara och vi faller in i fållan och konsumerar, arbetar, kämpar i tron om att det är det livet handlar om. Kämpa och spara till pensionen när jag verkligen ska leva, och kanske lever du inte ens dit eller blir så sjuk så du inte kan njuta av livet då. Jag rekommenderar dig att börja leva nu istället och njuta av varje stund inkl. pensionen när det väl är dags. Livet är inte en transportsträcka till pensionen utan livet visar dig hela tiden vem du är. Du kan göra livet till ett fantastiskt äventyr och samtidig expandera och uppleva en alltmer expanderad verklighet som går bortom dina föreställningar om vad som är möjligt.

I min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv skriver jag mycket om hur du kan skingra illusionen av separation för att nå ditt sanna jag inom dig själv. I och med detta transformerar du den spegelvända upplevelsen av livet och får uppleva dina sanna behov. De falska behoven som var avsaknaden av dig själv känner du redan så dessa försvinner helt när du når ditt sanna jag. Min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet innehåller mängder av budskap ur mängder av olika perspektiv. Även dessa kan ge dig insikter om att det finns mer än ögat kan se för att nå denna expanderade verklighet genom dig själv. Det är som jag skrev tidigare att det hjälper inte att enbart tro på det, du måste leva det för att det ska bli din verkliga upplevelse av verkligheten.

Det är en avsevärd skillnad att tro på någonting och att veta det genom din egen upplevelse.

Det jag försöker vägleda dig till är ditt sanna jag, till detta ljus som du bär inom dig. Sanningen om vem du är som successivt expanderar. Det är därför jag delar med mig av mina egna upplevelser och insikter för att visa att det finns mer med mig själv som exempel. Jag är på denna resa mot en allt högre medvetenhet och jag lever det för att få uppleva det som en direkt sanning i min egen upplevelse av verkligheten. Jag vill inte endast förmedla vidare någon annans sanning i form av någon tro, utan jag vill förmedla någonting som jag vet är sant för mig i min egen verklighetsuppfattning.

Eftersom livet successivt expanderar så blir alltmer möjligt. Jag ser ur nya högre perspektiv på verkligheten som nu är bortom endast denna jordupplevelse. Den är bortom tid och rum och den inkluderar alltmer av allt som är. Galaktiska ursprung börjar komma in i mitt liv, och tidigare liv är numera parallella liv. Allt sker nu parallellt i olika tidslinjer/dimensioner/versioner av jorden osv. Jag får uppleva glimtar av dessa parallella liv både från galaktiska ursprung och tidigare liv och tidigare i detta liv. Det är inte endast att jag får se dem utan jag upplever mig som dem. De är jag i en annan upplevelse just nu. Jag känner mig annorlunda när jag är en utomjordisk ras, och jag känner mig även annorlunda när jag är den andra människan i den andra parallella upplevelsen osv. Anledningen för mig att se och uppleva detta upplever jag är för att inkludera medvetenheten från dessa andra parallella existenser i min nuvarande här på jorden just nu. För medvetenheten existerar inte inuti kroppen som en del tror, den är bortom och vi kan nå mer av den om vi når högre frekvenser att vibrera på genom att göra arbetet med oss själva här på jorden vilket är vad jag delar med mig av.

Vi har fått med oss en del av medvetandet här på jorden som människa, och vi kan nå mer genom att återknyta kontakten med vårt inre ljus vilket är som en portal till vårt högre jag och våra parallella existenser bortom tid och rum. Tänk vilken potential som existerar bortom denna yttre verklighet som tidigare varit allt som är. Det du ser i det yttre är endast en version av verklighet som du just nu har valt att få uppleva baserat på dina vägval, sinnesstämning, trossatser osv. Det existerar multipla existenser av både den du upplever dig vara som har gjort alla olika vägval som varit möjliga under hela din upplevelse och även de du ännu inte har upplevt, och alla andra parallella existenser i andra kroppar inkl. alla möjligheters vägval som dessa har kunnat välja. Förstår du vidden av möjligheter om du gör arbetet med dig själv att skingra illusionen av separation och finna ditt inre ljus som når bortom denna jordupplevelse. Du är då fortfarande människan här på jorden samtidigt som allting får ett större sammanhang. Livet får en allt större mening och du är inte längre obetydlig och liten varelse som inte tror sig ha någon förmåga att förändra verkligheten. Du gör det successivt genom ditt arbete med att skingra illusionen av separation. Successivt transformeras din upplevelse av verkligheten och alltmer blir möjligt. Du ser att du har förmågan att skapa om din verklighet till en annan om du så önskar. Du är inte längre ett offer för omständigheterna. För att senare även inkludera ditt högre jag och även parallella multipla existenser som du är samtidigt som du är en människa här på denna jord. Du har mer kraft att vara ditt sanna jag här på jorden och utföra det du kom för att göra med denna kontakt, visdom och vägledning som du kan nå medvetenhet om i din nuvarande upplevelse.

Det finns så mycket mer än detta “ekorrhjul” att springa i om vi börjar ifrågasätta vår verklighet, vem vi i själva verket är och varför vi är här. För mig började som sagt med en upplevelse av meningslöshet som fick mig att vända mig inåt. Och oj vilken resa det tog mig på. Det är så makalöst fantastiskt intressant att successivt expandera, och när jag är redo för att hantera det så aktiveras nya förmågor som jag kan göra i den här farkosten som människa här på denna jord. Just nu inkluderar detta att uppleva parallella existenser där inte alla är som människa här på denna jord. Upplevelsen av tid och rum skingras alltmer, och likaså upplevelsen av liv och död.

Jag säger det igen och sedan känner jag att jag måste sluta skriva på denna “roman”. Vi är i en upplevelse igenom en kropp här på planeten jorden. Det är inte den enda upplevelsen vi har haft, eller kommer att ha om man ser det i sekventiell tid. I själva verket upplever vi dem alla parallellt och vi kan överbrygga dessa och interagera med dem alla. Vi kan erhålla medvetenhet från de andra, och vi kan dela med oss av medvetenhet till dem andra från vår nuvarande. Allt existerar samtidigt när ingen tid existerar.

Observera att jag inte försöker framhäva mig som mer, utan visa vad som är möjligt med mig själv som exempel. Jag kanske inte alltid har fakta eller bevis på att det är så som jag beskriver. Så jag ber dig att endast ta emot det som klingar sant i ditt hjärta av det jag skriver till dig. Försök sedan att leva denna sanning i ditt eget liv och se för dig själv om det stämmer för dig. Stämmer det inte så släng det och ersätt detta med någon annan sanning. Du märker när det stämmer genom att din upplevelse av verkligheten förändras och det blir din verkliga verklighet och inte endast en tro. Det tar ett tag att ersätta en sanning med en annan så ge det lite tid. Det spelar ingen som helst roll om någon annan tror på din nya verklighet även om det kan vara jobbigt att vara ensam om den och inte kunna dela den med andra. Det är så det är längs den inre resan. Den kan stundtals vara mycket ensam att vandra då det inte går att dela upplevelsen med någon annan. Men med tiden kommer nya människor in i ditt liv som också är på sin resa och förstår dig och även upplever det du gör. Sedan finns även de människor som har kommit längre än oss på sin resa och kan delge saker vi ännu inte varit mottagliga för. Det finns alltid de som är före och efter oss och vi alla är precis där vi behöver vara baserat på vår nuvarande medvetenhet om vem vi är. En medvetenhet som går att expandera successivt genom vårt arbete med oss själva. Som jag ser det är det just detta som livet handlar om genom denna upplevelse vi har just nu. Den här verkligheten på jorden är så makalös fantastisk på att visa oss vem vi är. Vi behöver endast se bortom slöjan och reflektera oss i denna fantastiska värld. Vi behöver även inse att vi nu har valt att vara människa här på denna jord och inte glömma bort vikten av detta. Det är lätt att tappa fotfästet när multipla existenser börjar göra sig närvarande bortom tid och rum så det är viktigt att samtidigt vara jordad här på vår kära moder jord.

All kärlek till dig och din upplevelse igenom din kropp! Du är så mycket mer än du tror att du är. Livet är så mycket mer än din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Men du är i denna kropp och på denna jord just nu och du har en högre anledning att vara här som successivt visar sig för dig om du skingrar den spegelvända illusionen av separation.

/Teppo

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.