Dramateater

Livet här på jorden är som en dramateater där du agerar en av karaktärerna. Du klär dig i en roll som en av karaktärerna i denna dramateater. Själva rollen eller karaktären som sådan är inte den du är, utan endast en roll som du klär dig i under detta nuvarande liv.

Hur du upplever karaktären i denna dramateater baseras på din medvetenhet om den du är. Karaktären i dramateatern är inte den du är, utan du är den som har valt att få uppleva karaktären. Karaktären är alltså en upplevelse i en dramateater vilket kan och kommer att höja din nuvarande medvetenhet om den du är ur det perspektiv som du upplever rollen igenom.

Du har redan innan du tog på dig rollen som din nuvarande karaktär valt att du önskade uppleva den. Som ditt högre jag har du nogsamt valt vad och vilken upplevelse som kan höja din medvetenhet om den du är allra bäst. Din nuvarande roll som du agerar är alltså utvald av dig själv som ditt högre jag. Du är således helt perfekt för det som du behöver få uppleva som denna karaktär i din nuvarande upplevelse av dramateatern. Du är ditt högre jag i den övre världen även medan du klär dig i rollen som denna karaktär. Du är således ditt högre jag som upplever en upplevelse igenom en kropp som agerar en roll som är en karaktär i denna dramateater som vi även kallar för ett liv här på jorden.

Du kan ha olika perspektiv till den roll som du agerar. Du formas in till denna roll genom din uppväxt och uppfostran samt genom allt annat som påverkar den du upplever dig vara. Den du då tror dig vara är den som du har formats att tro dig vara av andra. Till en början så tror du dig vara allt som du har fått lära dig att du är. I vissa liv så upplever du hela upplevelsen i tron om att detta är den du är. Du kan fångas så hårt in i upplevelsen av denna karaktär att det inte finns en chans att få dig att uppleva något annorlunda. Du tror dig då vara din kropp och alla de roller som du har tagit på dig som om de vore den du är. Inte förrän du lämnar upplevelsen för gott så inser du vad du egentligen upplevde dig vara för något.

Den som du tror dig vara baseras på det som du har lärt dig att du är vilket i sin tur förhåller med egot som om det vore den du är. Egot kan du se som din falska kärna i din nuvarande kropp eftersom dess roll som den du är är falsk. Egot är inte den du är. Du har även en äkta kärna i din nuvarande kropp i form av ditt äkta jag eller ditt lägre jag, och genom ditt lägre jag kan du även nå ditt högre jag.

Du är alltså i en upplevelse av ett liv här på jorden som kan liknas med en dramateater. Du agerar även en roll som en av karaktärerna i denna dramateater. Karaktären eller rollerna är inte den du är, utan den som du upplever dig vara här på jorden. Beroende på hur hårt du har identifierat dig med rollen eller diverse olika saker så påverkas du olika hårt av denna upplevelse igenom en kropp. Ju hårdare du har identifierat dig, desto mer påverkar upplevelsen dig på ett personligt plan. Det vill säga om någon säger någonting dumt om den du upplever dig vara som en roll så tar du det personligt, eller rättare sagt så gör egot det. Eftersom egot är din falska kärna så behöver den hela tiden kompenseras med någonting för att du ska uppleva dig vara nöjd som den du upplever dig vara. Säger någon något nedsättande om en roll som du agerar så påverkar det ditt ego. Detta kan få dig att agera nedsättande tillbaka, eller helt enkelt ta åt dig personligen och må dåligt. Minns att detta är en roll som en karaktär i en dramateater vilket inte är den du är. Du kan alltså identifiera dig så hårt med rollen så att du tror dig vara den. Det är oftast så vi alla påbörjar vår upplevelse av ett liv på jorden, och de flesta av oss fortsätter att tro det tills den dagen när vi lämnar denna upplevelse. Det vill säga dör. Men vi dör inte utan vi lämnar endast vår fysiska kropp och denna dramateater och återgår som vårt högre jag i den övre världen igen. En upplevelse rikare än innan vi klädde oss i denna roll och upplevde ett liv på jorden.

Det existerar andra perspektiv än att tro sig vara karaktären i denna dramateater. Du kan höja din medvetenhet om den du är genom att du avidentifierar dig ifrån dessa roller som du har agerat. Ju mer du avidentifierar dig ifrån saker som du inte är, desto mindre avskärmar egot din äkta kärna vilket är ditt lägre jag. Du kan fortfarande agera rollen men nu tror du dig inte vara den längre. Det är som när du spelar med i en teater här på jorden. Då är du medveten om att du spelar en karaktär och att detta inte är den du är. Detsamma upplever du när du avidentifierar dig ifrån rollerna och når ditt äkta lägre jag. 

När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så skärmar du således av ditt lägre jag inom din nuvarande kropp, och ju mer du avidentifierar dessa roller så kommer du allt närmare ditt äkta lägre jag. Du kan alltså bli medveten om och även kunna känna att du är ditt högre jag i en upplevelse igenom ditt lägre jag som har inkarnerat en kropp som just nu upplever en upplevelse här på jorden. Perspektivet blir totalt förändrat gällande hur du upplever dig själv, hur du upplever andra, och även upplevelsen som sådan. Du dras inte in i dramat lika hårt som när du trodde dig vara karaktären som agerar en roll. Du tar inte åt dig av andras åsikter om den de upplever att du är eftersom du kan känna den du är inom din nuvarande kropp. Du är nu den som observerar denna upplevelse ur ett högre perspektiv och du kan även välja hur långt in i upplevelsen du önskar vara. Det blir som att du både kan zooma ut ur och in i dramateatern. Detta kan vara bra om du upplever en tuff period i ditt liv. Då kan det vara gynnsamt att uppleva detta ur ett högre perspektiv. Är du långt in i upplevelsen när det är jobbigt så tar det hårt på dig personligen. Det kanske tar så hårt att du går ner dig totalt i upplevelsen utav det och inte ser några utvägar. Ibland kanske upplevelsen är så fantastisk att du även önskar vara så långt in i upplevelsen som du bara kan. Det går åt båda hållen så att säga. Ibland kan det vara hälsosamt att zooma ut, och ibland trevligt att zooma in. Valet är ditt att ta när du är medveten om att du har ett sådant val. Oavsett vilket så ger båda perspektiven dig en högre medvetenhet om den du är. Det perspektiv som är långt in i upplevelsen kan vara ganska stormig, medan den som du upplever genom ett högre perspektiv inte påverkar dig lika hårt på ett personligt plan. Ur det högre perspektivet ser du även fler möjligheter än du gör när du är långt inne i händelserna och tror att detta är ditt liv.

Du har inte ett liv, utan du är livet i en upplevelse genom en kropp just nu.

När du inte längre fångas av all drama så ser du även andra möjligheter än om du är långt inne i upplevelsen och tror dig vara den. Du når insikten av att allt har en mening att vara så som det är. Du ser budskapet i händelserna även om de är prövande. Istället för att se dem som motgångar så ser du din möjlighet att höja din medvetenhet om den du är genom det som händer. Detta gör att du börjar uppleva en tacksamhet för denna dramateater på ett helt annat sätt. Du är inte längre fångad av upplevelsen utan du är fri att vara den du är även i din nuvarande kropp. Du är medveten om att du är helt perfekt just så som du är och att detta även är det absolut bästa som du kan vara i detta nuvarande liv. Du är även medveten om att du själv har valt att få uppleva det här livet. Ett liv som kan ses som en dramateater som är full av möjligheter och upplevelser som är där för att höja din medvetenhet om den du är. Du är inte längre rädd för döden eftersom döden endast är slutet på just denna upplevelse som du har valt att få uppleva denna gång. Du kan känna den du är inom dig själv och är fullt medveten om att du är i en upplevelse igenom en kropp, vilket inte är den du är utan den som du upplever dig vara just nu. En karaktär som agerar en roll i en dramateater. Du är alltid den du är oavsett vilken upplevelse du väljer att få uppleva genom en kropp.

Detta är givetvis endast en liknelse med en dramateater. Livet här på jorden är så mycket mer än det som just beskrevs. Men perspektivet att uppleva detta liv är mycket likt en upplevelse där du agerar en karaktär i en dramateater.

Du har alltså ett val och detta val handlar om vilket perspektiv som du önskar uppleva denna dramateater vi kallar för ett liv här på jorden. Antingen kan du gå väldigt långt in i upplevelsen för att uppleva den starkare, eller gå ut ur upplevelsen för att uppleva den ur ett högre perspektiv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: