Du är ansvarig

När jag skrev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv så kom inte alla budskap med in i själva boken. Vissa av dem var där för mitt eget lärande för att höja min medvetenhet om den jag är och för att ge mig nya insikter. I samband med att jag tog emot budskapen av mitt högre jag så uppstod även synkronistiska händelser i det yttre för att stärka budskapet för att insikten skulle infinna sig hos mig.

Ibland så ges vi budskap genom yttre händelser som ger oss en insikt eller en känsla för att vi behöver göra någonting. Min känsla för att dela det budskap som inte kom med i boken är baserad på en sådan händelse. En vän till mig via Facebook delade ett inlägg av Dr. Wayne Dyer om att man själv är ansvarig för de val som man gör. Detta påminde mig om det budskap som jag skrev till min bok men som inte kom med i boken. Budskapet heter “Du är ansvarig”.

Budskapet som jag delar kan verka lite hårt beroende på vilket perspektiv du tolkar det ifrån. Men vi själva är ansvariga för de val vi gör även innan vi kommer för att leva ett liv här på jorden. Ju svårare det är att ta emot detta budskap, desto högre perspektiv behöver du se det ifrån. Även högre än detta nuvarande liv och in i perspektivet av evolutionen av den du är där detta nuvarande liv är ett steg emot en högre medvetenhet om den du är genom de upplevelser som du upplever just nu. Det finns en mening i allt som händer. Även i det som ibland kan upplevas tämligen meningslöst och totalt onödigt.

Budskapet från Dr. Wayne Dyer var följande:

”Everything you do is based on the choices you make. It’s not your parents, your past relationships, your job, the economy, the weather, an argument or your age that is to blame. You and only you are responsible for every decision and choice you make. Period.”

Översatt till svenska blir detta:

”Allt som du gör baseras på de val som du gör. Du kan inte skylla på dina föräldrar, dina tidigare relationer, ditt jobb, ekonomin, vädret, ett argument eller din ålder för detta. Du och endast du är ansvarig för varje beslut och val som du gör. Punkt.”

Här kommer budskapet ”Du är ansvarig” som inte kom med i min bok Den inre flykten:

Du är ansvarig

Oavsett hur, var eller vem du är så är det du som är ansvarig för det liv som du lever. Du har valt att komma för att leva som den du är, och du har själv valt att födas där du föddes. Så inte ens din uppväxt kan du anklaga någon annan för. Den har du själv valt innan du kom för att vara. Detta innebär att du har ansvaret för hela ditt liv, även din uppväxt.

Du var fullt medveten vad du gav dig in på. Eftersom din uppväxt formar den du kom för att vara så väljer du en uppväxt som stämmer bra in på det som du kom för att uppleva. Om du ser ner på din barndom och anklagar de du växte upp med för det liv som du lever nu så se det så här. Du valde det själv innan du kom för att vara. Du visste mycket väl vilken miljö du skulle hamna i innan du kom för att vara. Du visste mycket mer än du kan föreställa dig nu. Du visste till och med varför du gjorde det. Att välja att komma till en familj med missförhållanden kan innebära att du behövde komma tillbaka för att bearbeta en karmaskuld. Du gör detta frivilligt eftersom en karmaskuld är en tidigare obalans skapad av dig, och den behöver du rätta till för att komma i balans med den du är.

Även om det inte är någon karmaskuld som har orsakat missförhållanden i din uppväxt så har du ändå ansvaret för det liv som du lever. Du kan inte lägga skulden på någon annan för ditt liv. Att du lever ett liv här på jorden gör du på grund av att du önskade uppleva ett liv här på jorden. Du behöver inte komma för att leva här på jorden eftersom du redan lever innan du kom för att vara som ditt högre jag i den övre världen. Du kom för att vara för genom det kan du uppleva den du är på ett sätt som inte är möjligt som ditt högre jag.

Det finns lärdomar i det liv som du upplever nu som du sedan har med dig tillbaka till dig som ditt högre jag när du lämnar detta liv. De erfarenheter som du kommer skaffa dig under det här livet kommer den du är som ditt högre jag ha nytta av för evigt. Varje inkarnation, alltså varje liv som du kommer för att leva kan du lägga till din meritlista över anskaffade erfarenheter som ditt högre jag. Dessa erfarenheter har du nytta av som ditt högre jag. Vad du kom för att skaffa dig för erfarenheter kan inte jag säga, men du kan känna det inom dig själv. Det är det som du dras till och tycker om att göra som är det som du kom för att göra. Detta kan ändra sig under livets gång eftersom du förmodligen inte valt att komma för att göra en sak. Var sak har sin tid, och var sak är grunden för en nästkommande sak. Även missförhållanden under din uppväxt kan vara en sak som du har nytta av senare i det liv som du lever. Kanske behöver du erfarenheten av dessa förhållanden för att kunna hjälpa andra i liknande situationer senare i livet, eller i ett senare liv.

Du är även ansvarig för hur du upplever det du uppfattar. Du kan själv välja hur du vill uppleva det du uppfattar. Upplevelsen baserar sig på det som du känner till, det vill säga dina sanningar. De sanningar som du bär inom dig är det som formar din upplevelse. Du är alltså även ansvarig för dina sanningar. Genom att förändra de sanningar som du bär inom dig kommer du att förändra upplevelsen av den du är och det som är.

Du är även ansvarig för dina tankar, och dina tankar formar hur du känner dig. Alla tankar är inte ens dina även om du uppmärksammar dem som dina. Känner du dig till exempel nedstämd så har du förmodligen negativa tankar som påverkar dig. Du kan lära dig att vara den som observerar de tankar som kommer. Om du känner dig nedstämd så observera om du har negativa tankegångar och ändra dem, eller lämna dem. Egot formar även tankar som du tänker oavsett om du är medveten om dem eller inte. Detta kan få dig att svänga i humöret helt okontrollerat. När du börjar observera dina tankar kommer du att märka att det spelas upp scenarios i ditt huvud som ännu inte har hänt. Du processar eventuella framtida händelser som inte existerar vilket dränerar dig på energi. Du är alltså ansvarig även för dina tankar och de styr hur du mår. Hur du tänker om någonting som du upplever baseras på dina sanningar vilket du även är ansvarig för.

Det finns alltså ingenting alls som du kan skylla på någon annan för ditt liv. Även om det skulle göra det. Vad hjälper det ditt liv? Det tar enbart energi ifrån dig själv och du förlorar det liv som du kom för att leva. Men det är ditt liv som du är ansvarig för, inte någon annans! Alla är ansvariga för sitt eget liv och hur de väljer att uppleva detta.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: