Du är inte det som händer

Fortfarande är det vanligaste tillståndet bland människor att man förhåller sig med egot som om det vore den man är. Man har då identifierat sig med allt möjligt som man inte är. Detta kan vara saker, sin kropp, sina tankar, sin partner, sin eventuella sjukdom, sin ekonomiska situation, de roller som man agerar med mera. Människan identifierar sig med allt möjligt när man väl förhåller sig med egot som om det vore den man är. Dessa felaktiga identifieringar blir då till ens falska jag eftersom man tror sig vara dem. Dessa falska jag får man ett behov av att försvara, och man får även ett behov av att uttrycka någonting för att stärka dessa falska jag vilket ger avtryck i den personlighet som man har. Dessa behov uppstår endast för att detta är de falska jag som man tror sig vara vilket inte är ditt äkta jag eller lägre jag. När du väl börjar ifrågasätta vem du i själva verket är så kommer du snart märka att du inte är någonting av det som beskrevs ovan. Du är inte din kropp, du är ingenting av denna värld men samtidigt så är du precis allting.

Hur kan du vara ingenting av denna värld och allting på en och samma gång?

Allt som är, är den du är. Men du är inte någonting, du är. Du är inte den du upplever dig vara, men du är den som upplever dig vara. Den värld som du upplever är en upplevelse av att vara vilket inte är den du är. Du är bortom denna värld men du kom för att uppleva den igenom din nuvarande kropp. Det är en upplevelse av att vara vilket inte är den du är. Likaså är alla andra den du är i en upplevelse igenom en kropp. Detta innebär att även alla de andra är den du är i en annan form av upplevelse. Denna upplevelse är det perspektiv som du har önskat uppleva den du är igenom. Det vill säga dina nuvarande sanningar eller din nuvarande medvetenhet är det perspektiv som du får uppleva av denna värld. Din upplevelse av denna värld är din nuvarande sanning om den du är. Detta innebär även att du inte är det som händer i denna värld, utan det som händer i denna värld är en upplevelse av den du är. Men det är inte det som händer utom dig i denna värld, utan det som du kan känna inom din nuvarande kropp. Inom din nuvarande kropp kan du uppleva den du är. Den du är upplever denna upplevelse av denna värld igenom en kropp, och likaså skapar det en upplevelse av den du är inom din nuvarande kropp.

Eftersom dina nuvarande sanningar skapar upplevelsen av denna värld så är det just genom dina sanningar som du kan forma om denna värld till vad du än önskar uppleva. Denna värld är ett sätt för den du är att höja din medvetenhet om den du är genom det du får uppleva. Det du upplever genom dina nuvarande sanningar skapar en känsla av den du är inom dig. Antingen så är det en medveten del av den du är, eller en omedveten del. En omedveten del upplevs ofta som någonting du önskar förändra. Den känslan har du för att det är din möjlighet att höja din medvetenhet om den du är genom det som händer i denna värld. Detta innebär även att du inte är det som händer utom dig. Men det som händer utom dig visar dig den du är inom dig.

När du når det perspektiv där du känner inom dig att detta stämmer så kan du medvetet höja din medvetenhet om den du är genom det som händer i denna upplevelse som även kallas för ett liv. Allt som händer i denna värld är där för att visa dig den du är inom din nuvarande kropp. Därav kan du nå den du är genom allt som händer. Men om du har identifierat dig med det som händer så tror du att det som händer är ditt liv.

När du har upplevt livet ur detta perspektiv där allt är den du är. Men att du inte är medveten om allt du är ännu så kommer du successivt att höja din medvetenhet om den du är. Detta påverkar även det perspektiv som du får uppleva av livet. Du kommer att avidentifiera dig alltmer ifrån dina falska jag vilket även får egot att avskärma den du är inom din nuvarande kropp alltmer. Detta ger dig ett avsevärt högre perspektiv att uppleva livet här på jorden igenom. Du är då inte längre det som händer vilket gör att du inte personligen dras in i all drama och du mår även allt bättre.

Ur detta perspektiv kan du givetvis välja att gå ut i händelserna för att få uppleva en starkare känsla av den du är i det som händer. Du kan även välja att gå ur händelsen och uppleva ur den du ärs perspektiv. Detta kan vara gynnsamt för dig om du får uppleva starka prövningar där du har svårt att avgöra vad det som händer har för budskap om den du är. Allt som händer i denna värld är budskap om den du är och budskapet känner du inom dig.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: