En illusion

Låt oss släppa allt allvarligt för en stund och försvinna in i en föreställningsvärld där allt är möjligt. Släpp alla förutfattade meningar om hur det är och låt dig förvandlas in i denna värld som jag nu kommer att förmedla till dig. En värld där alla händelser endast är en förmåga att förmedla en känsla inombords för att du ska få känna den du är. Föreställ dig att denna värld egentligen inte är verklig utan en slags illusion. En illusion som är en simulation där du får uppleva händelser som i en berättelse eftersom här existerar en tid. Illusionen som sådan är mycket verklig och du dras in i den med all den medvetenhet som du har tagit med dig in i denna upplevelse. Den upplevs så verklig att du inte längre kan se den övre världen där du även befinner dig. Denna värld där du nu befinner dig är allt som du är medveten utav och den är mycket verklig. Du upplever den som en värld av form. Allt som befinner sig inom denna värld är allvarligt och viktigt och det är även allt som är. Bortom denna värld existerar ingenting. Utan allt som är, livet, den du upplever dig vara börjar med födseln och slutar med döden. Meningen med livet är det som händer mellan dessa två händelser i en sekvens av tid vilket vi kallar för ett liv här på jorden.

Tänk om allt det allvarliga som händer under detta jordeliv egentligen endast är en illusion. En illusion som är så verklig och kan ge dig helt unika och fantastiska gåvor genom allt som du får uppleva utav den. Där denna illusion är en simulation. Ett slags hologram av ljus som skapar en helt unik upplevelse för dig att få uppleva. Där allt som du får uppleva är anpassat just för dig, och där allt som någon annan får uppleva är anpassat just för dom. Att alla får uppleva exakt det de behöver genom denna illusion vilket är en simulation av en värld av form.

Tänk om denna värld av form inte alls är så fast och bestämd som vi har fått lära oss att tro. Att den egentligen är väldigt flexibel och formbar baserat på det som du behöver få uppleva. Tänk om det egentligen är helt tvärtom. Att du inte har kommit till en värld och får uppleva det som den kan ge dig. En värld som är separerad ifrån dig. Utan att du är världen som just nu är formad till en illusion av detta slag som du upplever genom den form som du har valt att göra det igenom vilket är din kropp. Att kroppen som sådan är ett verktyg som du kan uppleva den du verkligen är igenom i denna slags upplevelse av form. Som att du befinner dig inom dig själv för att få uppleva den på detta sätt. Men att detta sätt inte är det enda sättet att uppleva den du är igenom, utan att det finns oändliga olika möjligheter att göra det igenom. Att denna värld endast är en slags illusion och att det finns flera beroende på vilken upplevelse du önskar få uppleva om den du är. Ungefär som när du väljer vilken film du ska se på. Kanske känner du för att se en komedi eftersom du vill uppleva känslan som en sådan film kan ge dig. Men istället för att se en film väljer du att få uppleva en illusion så verklig att den tar dig bortom dimensioner av möjligheter in i en värld där du nu upplever dig vara som en människa på en jord där det existerar andra människor, djur, natur, kärlek, ondska, fred, krig och allt annat möjligt.

Denna värld är som ett smörgåsbord av det exklusivaste som existerar. Här finns allt att uppleva och det är bara att välja och vraka. Men eftersom illusionen blev så väldigt verklig fångades du utav den och blev formad att uppleva den på ett visst sätt, och du blev även formad att uppleva dig själv på ett visst sätt. Smörgåsbordet av det exklusivaste som existerar blev plötsligt indraget och istället blev du placerad i ett fack av att du är si och du är så, och även världen är si och den är så – PUNKT slutdiskuterat, ifrågasätt inte!

Tänk om det är så att du verkligen har blivit formad att få uppleva en fast och bestämd värld där någon annan har format den du upplever dig vara. Där denna formning i sig har fått dig att uppleva en illusion av ett smörgåsbord av det exklusivaste formatet som en kraftigt begränsad upplevelse där du inte har någon kraft eller möjlighet att förändra din tillvaro till en annan. Där du känner dig fångad i en illusion av form omedveten om att den är begränsad även om den har alla möjligheter för dig att uppleva. Att formningen av ditt medvetande nu skapar en begränsad illusion istället för det smörgåsbord av det exklusivaste formatet där alla möjligheter existerar. Denna formning får dig även att se dig själv som mindre än du är. Där den människa som du upplever dig vara är helt värdelös och betydelselös när du egentligen är allt i denna illusion och endast upplever det genom din nuvarande form. Illusionen är så kraftfull och kan skapa alla dessa olika upplevelser. Smörgåsbordet är så exklusivt att det kan även ge dig elände och misär. Allt existerar i denna illusion och det är du som skapar den eftersom du är den. Du upplever den endast genom din nuvarande form som är din kropp.

Tänk om allt som du får uppleva just nu egentligen är energi. Där denna energi är den du är, och att även den kropp som du upplever igenom är energi och att allt vibrerar i någon sorts frekvens. Där frekvensen som vibrerar skapar en sorts form i denna illusion av en värld av form. Att all form egentligen är ett energimönster som vibrerar i en viss frekvens. Föreställ dig att du upplever all denna energi som vibrerar i en viss frekvens vilket du upplever som en fysisk värld. Men att du upplever de frekvenser eller den vibration som du själv håller i din nuvarande kropp. Att kroppen är som ett instrument som du använder för att välja vilken sorts upplevelse som du vill uppleva av detta exklusiva smörgåsbord där allt är dig givet. Det är dig givet eftersom detta är den du är. Det är endast att du har valt att få uppleva det igenom denna nuvarande form. Att din kropp är som ett instrument som kan ändra frekvensen som du vill attrahera genom att vrida på en knapp. Att det är du själv som väljer din upplevelse genom frekvensen som du själv vibrerar på. Att det inte alls är någon annan som någonsin har givit dig någonting som du inte själv har bett om att få uppleva, om än på ett undermedvetet plan. Att den värld som du just nu får uppleva är en slags illusion av energi som vibrerar i olika frekvenser och du själv justerar in den frekvens av detta exklusiva smörgåsbord som du önskar uppleva. Att det egentligen är du som väljer upplevelsen istället för att upplevelsen kommer till dig utan din vetskap.

Detta betyder samtidigt att om du inte tycker om att uppleva den upplevelse som du upplever just nu så kan du förändra den genom att justera om frekvensen som du själv vibrerar på. Därigenom får du uppleva en annan smak av det exklusiva smörgåsbord som du har kommit för att uppleva genom denna form av värld, vilket är en illusion av en energi som vibrerar i olika frekvenser som skapar en form av upplevelse till dig.

Att detta inte är möjligt för dig handlar endast om att du har blivit formad att se dig själv som mindre än du är, och att du inte har någonting med den upplevelse som du upplever att göra. Du har formats att tro att du befinner dig i en fast och bestämd värld där du inte har någon som helst förmåga att förändra den. Du har inte givits medvetenheten om att du är denna illusion som du upplever just nu igenom din kropp. En kropp som du kanske även ser ner på eftersom den inte ser ut som den redigerade reklambilden av en människa som egentligen inte alls existerar utan har ändrats om i ett datorprogram. En kropp som egentligen är ett högteknologiskt instrument som du kan använda dig utav inom denna illusion för att forma din egen upplevelse av denna verklighet. Se upp till dig själv och den kropp som du har. Den är helt magisk! Du har förmågan att justera om upplevelser i denna värld med den. Hur coolt är inte det! Du kan transformera energier med den för att nå en högre medvetenhet genom det som du får uppleva av denna illusionsvärld. Genom denna högre medvetenhet når du en allt högre förmåga att stämma in ditt instrument som är din kropp för att få uppleva mer av detta exklusiva smörgåsbord som denna illusionsvärld är.

Denna illusion är så fantastisk och exklusiv och kan ge dig allt som du önskar dig. Men kanske önskar du dig saker som du egentligen inte vill ha. Det existerar andra sätt att uppleva denna illusion så du behöver inte dras in i den som om den vore allt. Du behöver inte dras in i en händelse som om den vore allt. Denna illusion är så kraftfull och kan ge dig allt som du verkligen behöver. Nu menas inte egots önskan eftersom även egot skapar ytterligare en illusion av illusionen. Det finns egentligen inga begränsningar eftersom du är själva upplevelsen. Du är världen som du upplever just nu. Du är allt som du älskar, och du är allt som du hatar. Du är allt som existerar inom denna värld och bortom. Du är världen som du kom för att uppleva. Du är den övre världen som du kom ifrån att uppleva, och du är även det högsta som existerar som är allt som är. Det existerar egentligen ingen separation utan endast en illusion utav den.

Om du är allt som är. Hur skulle du då uppleva någonting om det inte existerade en illusion av separation på något sätt? För att få en upplevelse behöver där finnas en rörelse, och för att få en rörelse behöver det finnas någonting mer än allt som är. Om det inte finns någonting mer än allt som är. Då får man föreställa sig det genom att skapa en illusion av separation. Detta är vad ”Jag är” har gjort, eller allt som är, Gud eller det namn man än vill kalla det som är källan till allt som vi upplever. Där ”Jag är” har skapat den du är vilket är ditt högre jag. Där ditt högre jag har valt att få uppleva en upplevelse av en värld av form genom ditt lägre jag. Där ditt lägre jag befinner sig inom din nuvarande kropp som har börjat skapa sig en illusion av sig själv genom egot. Där egot sedan skapar en illusion med föreställningar om den värld där du befinner dig och om den du själv upplever dig vara som inte stämmer. Som nu upplever en illusion av en illusion som är begränsad. Men endast begränsad till den grad som du tillåter den att vara. Det är fortfarande du som ger egot kraft och låter den leva ditt liv som om den vore den du är.

Egot är skapat av dina föreställningar om den du är och det som är. Det vill säga dina nuvarande sanningar. Om du vill skingra illusionen av illusionen som mestadels är en spegelvänd upplevelse. Då behöver du förändra dina nuvarande sanningar till andra. De sanningar som är rätt för dig ur denna spegelvända illusion av illusionen finner du inom dig själv. Det är endast du som kan reversera dina nuvarande sanningar i den takt som är rätt för dig. Är du fast i egots värld som är en illusion av illusionen ser du dig oftast inte ha denna förmåga att förändra din upplevelse. Du kan inte se “ratten” som justerar frekvensen vilket får ditt instrument som är din kropp att vibrera i en annan frekvens som i sin tur öppnar upp det exklusiva smörgåsbordet av möjligheter i denna fantastiska illusion vilken består av energi som vibrerar i en viss frekvens.

När du väl får nog av denna illusion av illusionen som är spegelvänd och skapad av egot. Då kanske du börjar ifrågasätta den värld som du har fått uppleva. Om du fortsätter ifrågasätta den tillräckligt mycket kommer illusionsbubblan som egot har skapat att spricka och du börjar finna saker bortom denna illusionsbubbla. Du finner ett små guldkorn som fångar din uppmärksamhet som i sin tur får dig att undra: Vad mer existerar som jag ännu inte har fått veta? Efter ett tag i detta sökande finner du dig själv ganska lurad av denna värld. Du känner förmodligen bitterhet över att du har fått uppleva en begränsad värld istället för detta exklusiva smörgåsbord av möjligheter. Efter ytterligare ett tag så inser du att du även behövde få uppleva denna begränsade illusionsvärld eftersom den gav dig helt fantastiska kontraster till den värld som du nu börjar öppna upp till.

Även denna värld som du öppnar upp till är en illusion. Men den är en mer tillåtande sådan. Den är där för din skull, för din högre medvetenhet om den du ärs skull. Efter ett tag så blir du den som observerar dina tankar och märker hur egot tidigare har agerat. Du uppmärksammar nu när egot skapar begränsande tankar inom dig men du låter dig inte längre fångas utav dem. Allt mindre kraft ger du egot och tillslut når du den du är inom dig själv. Ditt äkta lägre jag som har inkarnerat denna kropp som är ditt instrument att uppleva denna illusion igenom. Du börjar nu känna en kärlekskänsla porla inom dig själv eftersom du är centrerad i dig själv istället för fångad av egots illusion av separation. Egot har tidigare varit som en skärmvägg för ditt äkta lägre jag men nu kan du äntligen känna den du är inom din nuvarande kropp.

När du har återtagit kontrollen över hur du vill må och även börjar inse att du har en förmåga att justera frekvensen som du vibrerar på. Då börjar du skapa den värld som du själv önskar få uppleva av detta exklusiva smörgåsbord av möjligheter. Du märker även att du kan nå bortom denna illusion av form genom din nuvarande kropp som är ditt instrument. Instrumentet börjar bli alltmer finstämt och du erhåller även en kontakt med den du är som ditt högre jag. Ditt högre jag är din högre aspekt av dig som även valde att få uppleva den upplevelse som du upplever just nu genom din nuvarande kropp. Som ditt högre jag valde du vart och vem och hur du skulle påbörja ett liv inom illusionen av form. Som ditt högre jag var du fullt medveten om att du skulle fångas av illusionen så kraftigt att du förlorar kontakten med dig själv i en människas kropp.

När du har skingrat egots avskärmning av ditt lägre jag når du även ditt högre jag. Du har nu kontakt bortom illusionen. Du befinner dig nu både inom illusionen och samtidigt utanför den. Du är den inte längre på samma vis som tidigare, utan du upplever den genom din nuvarande kropp. Medvetenheten om att du är ditt högre jag i en upplevelse genom ett lägre jag som har inkarnerat en kropp får dig att förstå att vägledningen som du kan erhålla av ditt högre jag kommer ur ett betydligt högre perspektiv än vad du kan hålla genom ditt lägre jag. Eller för den delen av egot som försöker kontrollera och förutbestämma alla händelser i förväg.

När du har levt ditt liv på detta sätt ett tag genom att låta dig vägledas av ditt högre jag. Då når du successivt en allt högre medvetenhet om den du är och ännu fler världar öppnas för dig. Du når förmågan att ha kontakt med världar bortom detta, med änglar, uppstigna mästare och med Gud (eller som jag oftast kallar det Jag är). Gud är ett så kraftigt missbrukat ord. Vi människor har krigat inom denna illusion av illusionen baserat på vårt ego om vem som har rätt Gud, om vem som har rätt och fel. Det är så urbota dumt om man ser det som så att allt detta är en illusion och var och en utav oss har valt vilken sorts illusion vi har önskat uppleva. Men att vi har glömt bort att det är en illusion och nu får uppleva en illusion av illusionen som förhåller sig med egot. Där egot har ett starkt behov av att ha rätt eftersom det inte är äkta. Egot vill hela tiden kompensera för dess brister eftersom den inte är ditt äkta lägre jag.

Det är egot som får dig att se ner på dig själv, eller upp till dig själv som om du vore bättre än någon annan. Det är egot som får dig att jaga efter kärleken utom dig själv istället för att vara kärleken som du är inom dig själv och sedan vibrera i den frekvens som skapar detta även utom dig själv. Genom att justera frekvensen så att säga. Det är egot som vill ha mer makt för att kompensera för dess brist av att inte vara äkta. Det är egot som skapar begär efter mer i tron om att det är där lyckan befinner sig. Men allt detta är endast en illusion inom illusionen av att det existerar en brist. Inom dig själv genom ditt lägre jag når du ditt högre jag. Genom ditt högre jag når du ditt högsta jag, eller Jag är, Gud och så vidare. Allt detta har du inom dig själv. Du är inte alls begränsad till någonting förutom till den nivå som du har förmågan att justera frekvensen som du vibrerar på i denna form av illusion.

För att summera är du inte begränsad till någonting alls. Du är inget offer för omständigheterna som egentligen endast är en berättelse inom denna form av illusion. Allt inom denna illusion är den du är vilket är energi som vibrerar i en viss frekvens. Din nuvarande kropp är det instrument som du har valt att få uppleva denna illusion igenom. Detta instrument är helt fantastiskt eftersom du genom den kan välja vilken sorts upplevelse du önskar få uppleva om den du är genom att ställa in dig på motsvarande frekvens. För att gå ännu djupare så är inte ens din upplevelse genom din nuvarande kropp personlig eftersom det är en upplevelse igenom en kropp. Vem som helst kan uppleva samma upplevelse som dig igenom din nuvarande kropp. Men det är du som har valt att vara upplevelsen. Det vill säga andra i den övre världen kan känna på upplevelsen som du upplever just nu, och du har själv gjort det innan du kom för att vara den. Du har så att säga smakat på upplevelsen innan du kom för att vara den. Det är som att se en trailer till en film innan du går för att se den på bio. Ingenting i denna illusionsvärld är egentligen så himla allvarligt eftersom allt ger erfarenheter om den du är på något vis. Ingenting är heller personligt eftersom det är en upplevelse av en illusion om den du är. Det är som att du skulle äga biofilmen som du gick för att se och att ingen annan skulle få sen den förutom du själv.

Varje dag är en unik möjlighet för dig att uppleva denna värld. Enbart för att vi har givit dagarna olika namn som har fått oss att göra olika saker på dessa dagar betyder inte att unikheten av det som sker har förändrats. Var uppmärksam på din inre känsla av allt som du får uppleva utom dig. Inom dig har du förmågan att känna den du är hela tiden genom denna form av värld oavsett vilken dag det är.

Det som du får uppleva utom dig är den du är i en värld av form. En slags illusion av energin som vibrerar i en viss frekvens. När du sedan har upplevt illusionen färdigt lämnar du tid och rum och återgår som ditt högre jag igen. Det existerar ingen död, utan endast ett avslut på en upplevelse genom det instrument som var din nuvarande kropp. Livet som du är går vidare. Kanske återkommer du för en ny upplevelse genom samma form eftersom du märkte hur många möjligheter som du kanske missade och vill ge det ett nytt försök. Där du denna gång ska välja lite mer av alla möjligheter i detta exklusiva smörgåsbord som denna illusion verkligen är. Allt är för dig möjligt och du behöver endast släppa taget lite och börja ifrågasätta vad som verkligen är verkligt. Öppna dina sinnen och låt mer komma in i din värld av möjligheter. Lek med illusionen och låt livet vägleda dig framåt till den du verkligen är. Det är det du är här för att få uppleva genom din nuvarande kropp. Allt är där för din skull, för din högre medvetenhet om den du ärs skull.

Upplev det! Var det!

Det är häftigt vilka möjligheter som finns bortom nästa krön när du väl släpper taget och låter dig vägledas av livet självt. Illusionen kan vara helt magisk och fantastisk där allt är möjligt. Men den kan även vara kraftigt begränsad som om ingenting är möjligt och allt är totalt meningslöst. Detta är fantastiskt eftersom vi ges alla möjligheter till upplevelser. Både dem vi upplever upplyftande, och dem vi upplever nedsättande. Allt ger medvetenhet ur det perspektiv som det upplevs igenom. Där detta perspektiv påverkas av din förmåga att använda ditt nuvarande instrument för att justera de frekvenser som du själv vill uppleva.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: