En universell kraft

Det finns en kraft i universum som genomsyrar allt liv. När du öppnar dig för denna kraft och välkomnar den in i ditt liv så mår du bra. Du känner då att denna kraft fyller varje cell i hela din kropp och du går omkring som på moln enormt kär och lycklig utan någon som helst yttre anledning. Du känner dig lätt eftersom allt som är tungt har tagits omhand av denna kraft som du har välkomnat in i ditt liv. Det finns oändligt av denna universella kraft så det finns mer än nog utav den till alla. Den är helt gratis och alla förtjänar att få ta emot denna kraft. Det enda som förhindrar dig ifrån att uppleva den fullt ut är din förmåga att stänga dig för den.

Det finns många saker som kan påverka din förmåga att ta emot denna universella kraft. När du upplever dig negativ eller har negativa tankar stoppar du flödet ifrån denna kraft att komma till dig. Alla känslor där du inte känner dig i fas med den du är begränsar din förmåga att ta emot kraften ifrån universum. De tillfällen när egot skärmar av den du verkligen är inom dig själv är även det tillfällen då du begränsar din förmåga att ta emot denna kraft. Även om det finns oändligt utav denna kraft så begränsar du dig själv ifrån att ta emot den.

När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så upplevs livet mestadels spegelvänt. En av de saker som man får uppleva spegelvänt är just var denna kraft kommer ifrån. När du har skärmat av förmågan att ta emot denna kraft genom att du förhåller dig med egot så tror du dig få denna kraft ifrån någon annan. Du kan få den av andra men bara till den nivå som andra vill ge utav den till dig. Du blir således beroende av någon annan för att få tillgång till den kraft som det finns oändligt utav till alla. Allt du behöver göra är att öppna dig för denna kraft och välkomna den in i ditt liv. Men känner du inte till detta så försöker du nå den genom andra eller genom någonting annat. Detta kan även skapa beteenden där du försöker hävda dig för att få andra att se upp till dig för att på så sätt erhålla kraften av andra. Om du inte får någon uppmärksamhet från någon annan och även har skärmat av tillgången till den så känner du dig dränerad på denna kraft som håller dig vid liv. Detta kan få dig att känna dig nedstämd och trött, och kanske det även uppstår depressioner som följd utav denna brist av den universella kraften som det finns obegränsat utav. Din förmåga att se ner på dig själv påverkar även din förmåga att ta emot denna kraft eftersom du då ofta inte anser att du förtjänar någonting och inte väljer att ta emot. Det finns alltså många sätt att försöka få denna kraft till sig av andra även om den är universell och tillgänglig för oss alla, och det finns även oändligt med olika sätt att begränsa dig ifrån denna kraft.

Denna universella kraft genomsyrar allt liv och du har alltid denna kraft inom dig till en viss del. Utan den skulle du inte existera eftersom allt består av denna kraft. Denna kraft kan även kallas för livet. Livet som är den du är. Det finns inget slut på livet men den ändrar ständigt form. Liksom energi som aldrig försvinner utan endast transformeras så gör livet det med. Allt är egentligen energi men tar sin form på något vis. Det finns alltså många namn för samma sak beroende på vilket perspektiv man beskriver det ifrån. Livet, den du är, energi, högsta jag, Jag är, allt som är, Gud. Du kan kalla det för vad du tycker passar bäst för att beskriva källan till allt som är. Detta är en universell källa som genomsyrar allt liv.

Du är en multidimensionell varelse utan begränsningar som just nu fokuserar ner i en tillsynes fysisk dimension som en människa på denna jord. Bortom denna dimension som en människa här på jorden så är du ditt högre jag. Bortom dimensionen som ditt högre jag så är du ditt högsta jag. Ditt högsta jag är samma högsta jag som allt annat liv. Detta är den universella källan till allt liv som vi kallar så många olika namn. Denna källa genomsyrar allt liv och detta är den du verkligen är.

Som ditt högsta jag fokuserar du ner till ditt högre jag. Som ditt högre jag fokuserar du ner till ditt lägre jag som har inkarnerat en människas kropp. Som den du upplever dig vara fokuserar du i din tur på någonting som i sin tur kan begränsa din förmåga att kunna känna ditt lägre jag. Det är denna fokusering som begränsar tillgången till den universella kraft som strömmar från ditt högsta jag till ditt högre jag till ditt lägre jag till den du upplever dig vara. Det är som ett vattenfall av livskraft som kan flöda fritt om du bara öppnar dig för den och välkomnar den in i ditt liv. När du gör det så mår du bra och du kan känna denna kärlekskänsla inombords som om du vore nyförälskad. Den energi som är den du är upplevs som det vi kallar den känslan som vi når när vi är kära. Det som du i hela ditt liv har kämpat efter att få uppleva inom dig själv genom yttre tillfredställelse finns redan obegränsat utav inom dig själv bara du öppnar dig för den och välkomnar den in i ditt liv.

Det finns olika sätt som du kan öppna dig för denna universella kraft. En metod är meditation vilket skingrar illusionen av separation för en stund och du kommer i fas med den du verkligen är och låter den universella kraften fylla dig med liv. Ett annat sätt är genom visualisering. En enkel visualisering är att du föreställer dig att du har som en stor tratt som öppnar sig mot universum ifrån ditt kronchakra (sitter mitt uppe på huvudet). Visualisera sedan att denna universella kraft flödar in i denna tratt som sedan fyller hela din kropp. Vartenda cell och molekyl fylls med denna kraft. Förutom detta så är det avidentifieringen av dina falska jag som förhåller sig med egot som öppnar dig för denna kraft helt naturligt. Det är detta som är att nå den du är, som du kom för att vara. Det finns även många andra sätt att bearbeta det som begränsar din förmåga att ta emot denna kraft.

Känner du dig dränerad på energi så kan jag rekommendera meditation eller den visualisering som jag beskrev. Eller så kan du helt enkelt göra någonting som du mår bra av. Gå i naturen eller någonting annat som får dig att inte förhålla dig med egot som om det vore den du är. Det är ditt ego och dina falska jag som skärmar av ditt äkta lägre jag som du når inom dig själv. Genom ditt lägre jag når du ditt högre jag som i sin tur når ditt högsta jag vilket är källan till universell livskraft som är den du är.

Du är så mycket mer än du tror att du är, och detta kan du känna inom dig själv till den nivå som du är öppen för den du verkligen är. Du fokuserar endast ner till denna tillsynes fysiska dimension i en människas kropp. Men du är mer än så vilket du når inom dig själv. Låt dig bada i denna universella kraft som du kan nå inom dig själv. Den är gratis och den får dig att må bra. Det är egentligen den som du har sökt efter genom allt annat. Du är denna kraft!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: