Energiarbete

Det finns olika sätt att bearbeta och uppfatta saker. Men i slutänden så handlar det ändå om energier. Allt är egentligen energi som tar någon form. Det formlösa är energi som i sin tur kan ta en form som fortfarande är energi men som har formats till någonting. En känsla är energi, en tankeform är energi, din nuvarande form(din kropp) är energi, träden, djuren, stenar, vattnet, luften du andas, allt är energi som tar någon sorts form.

Du består av energi som vibrerar i en viss frekvens och likaså gör allt annat det. Vissa energier känns upplyftande medan andra känns nedsättande. Du kan göra av med energi och du kan få energi på olika sätt. Eftersom allt är energi så omvandlas den endast till någon form och kan även transformeras till en annan form. Vi människor har förmågan att transformera de energier som vi består utav. Vi kan även sända och ta energi av varandra. Vi kan bära på mängder av saker inom oss vilket håller oss nere i frekvens, och vi kan även lämna saker vilket får oss att stiga i frekvens. Saker som vi bär på inom oss kan även blockera energiflödet som vi består utav och skapa spänningar och även sjukdomar. Vårt perspektiv till någonting kan avgöra vilken frekvens som vi vibrerar på. En sådan enkel sak som att ändra sitt perspektiv till ett annat kan göra en enorm skillnad gällande hur man mår som en människa. Man upplever fortfarande exakt samma saker i det yttre men tolkar det ur ett annorlunda perspektiv vilket får vår energi att förändra sig.

Vi har blivit lärda att det vi kan ta på är verkligt och det som vi visualiserar och fantiserar inom oss själva är overkligt. Vi människor fokuserar oftast enbart på det som vi kan förnimma har en fysisk form. Men det finns även mängder av ”saker” som befinner sig i det formlösa som man kan fokusera på. Allt detta är energier och det har endast tagit olika sorters former.

Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så utför vi hela tiden ett energiarbete. Vi kan ge energi till någon annan genom att hjälpa denne på något sätt. Vi kan även ta energi av någon annan genom att agera på något annat sätt. Även det motsatta gäller att vi kan få energi av någon annan, och någon annan kan ta energi ifrån oss. Egentligen så kan ingen ta energi ifrån oss om vi inte själva på något plan har medverkat i detta. Den energi som vi består utav påverkar hur vi mår. Därav är det av stor vikt att bli medveten om dessa energier. Då kan man även mycket enklare avgöra om det man gör ger eller tar energi.

Denna livsenergi som allt består utav kallas för olika saker på olika platser i världen. Ki, Chi, Prana, livskraft och så vidare. Det är egentligen samma sak med olika namn. Vi behöver denna livskraft för att kunna vara “levande”. Saknar vi energi så blir vi oftast trötta och nedstämda och kanske även sjuka. Har vi gott om energi så känner vi oss uppåt och glada och mår helt enkelt bra. Det finns oändligt av denna energi att tillgå men vi begränsar oss ofta ifrån att ta emot den inom oss själva. Vi har så att säga skärmat av källan till denna energi som vi kan nå inom oss själva vilket gör att vi försöker få den genom andra eller någonting annat.

Ju mindre vi skärmar av denna källa inom oss själva, desto mindre blir även behovet av att få energi av någon annan eller någonting annat. Vi finner det även alltmer givande att ge utav det till andra som vi nu har tillgång till inom oss själva. Detta eftersom vi når källan till livskraften inom oss och har oändligt utav den att tillgå. Saknar vi däremot tillgången till denna källa inom oss själva så ökar behovet av att få den av någon annan. Då handlar det mer om att ta än om att ge. I det yttre så kan man se detta genom egoistiskt agerande eftersom det är egot som skärmar av källan till livskraften som man kan nå inom sig själv.

Det finns alltså oändligt av denna livskraft/energi att tillgå och den kan ta olika former och vibrera på olika frekvenser. Den påverkar hur du mår och hur du agerar emot andra och dig själv. All denna energi tar former genom olika sorters händelser i det yttre vilket skapar olika sorters händelser i det inre. Både det yttre och det inre hänger samman och allt är den du är. Du tolkar det endast genom din nuvarande form just nu. Allt är alltså energi och allt är den du är som du tolkar genom dina nuvarande sanningar och den kropp som du nu har. Livet här på jorden är en unik tillvaro där du har möjlighet att bli medveten om den du är genom detta energiarbete som sker i din vardag. Varje dag så upplever du saker som påverkar dig på något sätt och baserat på hur du agerar med det så erhåller du olika resultat. Dessa resultat handlar i sin tur om hur du behöver bli medveten om den du är på olika sätt. Antingen så bearbetade du det som du fick uppleva av det yttre inom dig och erhöll en högre medvetenhet om den du är, eller så skapade du nya former av upplevelser som du kommer att få uppleva senare för att återigen bli medveten utav det. Det återkommer antingen genom samma form eller genom någon annan. Livet visar dig oavbrutet den du är genom olika former och allt är den du är och allt är energi som tar någon form.

I det yttre så är det händelser och upplevelser som i sin tur skapar känslor inom dig om den du är. Antingen så speglar det en omedveten del om den du är vilket kan kännas som ett obehag, eller så speglar det en medveten del om den du är vilken upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla. Inom dig bär du även med dig de händelser som du ännu inte har bearbetat och dessa kommer upp till ytan lite då och då. När de kommer upp till ytan skapar de åter en känsla inom dig som motsvarar den upplevelsen som du en gång har haft. Detta tillfälle är din möjlighet att bli medveten om den du är om du medvetet bearbetar detta och låter det lämna dig som avklarat. Beroende på hur du agerar med detta så får du åter olika resultat. Antingen så fortsätter du att bära med dig detta eller så lämnar du det som bearbetat. Består detta minne av nedsättande energier så tynger det dig och påverkar hur du mår ända tills du bearbetar detta som avklarat.

Eftersom allt är energier så kan du bearbeta detta energimässigt. Du kan bli medveten om energierna genom att lära dig att observera hur du känner dig inombords. När du lär dig att känna av energier inom din nuvarande kropp så kan du även avgöra om det du gör är bra för dig eller inte. Du kan känna om den mat du äter är bra för din kropp eller inte, och du kan även känna hur olika platser påverkar dig energimässigt. Du märker även hur TV-program påverkar dig energimässigt. Du får som känselspröt inombords som signalerar när du agerar på ett visst sätt eller utsätter dig för någonting som dränerar dig på din energi, eller att du befinner dig på en plats eller en situation som inte är gynnande för dig. Detta gäller både hur du agerar emot andra och hur du tar emot det andra gör emot dig. På detta vis kan du lära dig att se vad som är bra för dig och inte.

Hela livet är en resa emot en högre medvetenhet om den du är, och just nu upplever du det genom din nuvarande form och denna nuvarande form av liv. Livet är för evigt och upplevelsen utav det fortsätter även efter den fysiska kroppens död. Din medvetenhet om den du är fortsätter att söka andra vägar att nå ännu högre medvetenhet om den du är. Kanske återigen genom denna form av liv, eller så väljer du en annan form eller fortsätter i det formlösa. Att den fysiska kroppen och dess upplevelse når ett slut är på inget sätt slutet på den du är eftersom denna upplevelse som du upplever just nu enbart är ett steg i evolutionen om den du är. Du är redan allt som är och upplever dig endast genom en begränsad del av den du är just nu. Det som du inte bearbetar i detta nuvarande liv tar du med dig och behöver bearbeta genom andra former. Du har även med dig saker ur tidigare liv som du fortsätter att bearbeta i detta nuvarande liv.

Eftersom energi aldrig tar slut utan endast ändrar sin form så gör även du det. Din nuvarande medvetenhet om den du är och ditt nuvarande sinnestillstånd påverkar den energi som du består utav och den frekvens som du vibrerar på. Beroende på hur hög frekvens din energi vibrerar på så är du mottaglig för olika höga sanningar. Ungefär som en radioapparat kan ta emot radiokanaler på olika frekvenser så kan du som människa ta emot högre sanningar ju högre frekvens som du håller energimässigt. Alla dessa sanningar handlar egentligen om din nuvarande medvetenhet om den du är, eftersom allt är den du är och allt är energi som vibrerar i en viss frekvens.

Inom dig så har du förmodligen mängder av händelser som du ännu inte har bearbetat. Dessa händelser kan skapa blockeringar i energiflödet och även upplevelser i det yttre för att du ska bli medveten om dem. Dessa händelser kan vara ifrån ditt nuvarande liv och även ifrån tidigare liv eftersom du tar med dig det som ännu inte har bearbetats. Dessa tidigare livs händelser bär du med dig som cellminnen och de påverkar din upplevelse av ditt nuvarande liv. Kanske har du en fobi för någonting som du inte kan härröra till detta nuvarande liv. Kanske får du uppleva händelser i detta nuvarande liv för att bli medveten om den du är baserat på saker som du har upplevt i ett tidigare liv (Karma). Karma är inget straff utan kan ses som en utbildningsplan för att nå en högre medvetenhet om det som tidigare har agerats genom omedvetenhet (kanske ifrån ditt nuvarande liv, eller ett tidigare). Eftersom allt är ett så är karma ett sätt att nå medvetenhet om den du är genom ditt agerade emot den du är. Som en slags balanserande kraft kan man säga.

Eftersom livet är en resa emot en högre medvetenhet om den du är och du även är livet så upplever du den du är genom allt som är. Hela din nuvarande tillvaro är som en prisma där du får uppleva den du är hela tiden. Allt som du får uppleva genom din nuvarande form tolkar du baserat på dina nuvarande sanningar vilket ger dig en känsla om den du är inom din nuvarande form. Du transformerar således en yttre upplevelse till en energiform inom dig själv av den du är.

Genom att bli medveten om detta så förändrar du hela din upplevelse av livet. Du kan medvetet bearbeta allt som du får uppleva direkt och därigenom även medvetet kunna höja din medvetenhet om den du är. Detta gör att du transformerar omedvetna delar om den du är till medvetna delar om den du är inombords. Detta i sin tur transformerar de spegelbilder som du får uppleva utom dig för att bli medveten om den du är. Genom att arbeta energimässigt med det som du får uppleva så förändrar du således både din inre känsla ifrån obehag till kärlek. Det yttre som speglade dina omedvetna delar inom dig själv har sedan inte längre någon orsak att vara där för dig längre. Om du undrar varför du hela tiden ska “råka ut” för samma elände om och om igen så kan detta vara anledningen. Du har helt enkelt inte tagit emot budskapet om den du är inom dig själv som skapades av det yttre. Bearbetar du enbart saker i det yttre utan att samtidigt energimässigt erkänna att det du kan känna inom dig själv utav det är den du är. Då har händelsen inte gjort sin verkan och orsaken för dess närvaro är ännu behövd. Därav så återkommer dessa händelser i det yttre som skapar samma känsla inom dig. Kanske återkommer det genom en annan form men känslan inombords är ändå densamma. Det vill säga den omedvetna delen om den du är.

Du kan vara en energiarbetare som medvetet höjer din medvetenhet om den du är genom att bearbeta det som skapas inom dig på detta sätt. Samtidigt skapar du dig ett liv av följsamhet. Det blir följsamt eftersom livet inte behöver återupprepa samma budskap till dig om och om igen. Du går från klarhet till klarhet och höjer successivt din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva av livet. Detta skapar även en nyfikenhet för varje ny dag då detta är din möjlighet att höja din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva varje dag. Du når insikten om att livet är en resa emot en högre medvetenhet om den du är, och även att ditt högre syfte är att få uppleva själva resan som ger denna högre medvetenhet. Helt plötsligt är det inte så bråttom längre. Du kan släppa taget och uppleva denna dag helt och fullt istället för att drömma om en avlägsen framtid som innehåller det som du tror dig vilja ha. Du når även insikten att du genom att följa ditt hjärta når ditt högre syfte även om du inte förstår det just där du är. Detta för dig till de upplevelser som du behöver för att nå en ännu högre medvetenhet om den du är genom det perspektiv som du valde innan du kom för att vara här på jorden. Du når livsströmmen vilket är din väg genom livet och där är det fröjdfullt att befinna sig. Du blommar och njuter av att få vara den du är och göra det du gör när du följer din livsväg här i livet. Allt som du behöver göra är att förnimma energierna som du består utav och lyssna inom dig gällande vad som är rätt för dig att göra. Allt som du behöver för att nå denna plats befinner sig inom dig. Du behöver endast flytta din fokuspunkt ifrån det yttre till det inre baserat på det som du får uppleva av det yttre. Då ser du meningen med det som sker och du inser även att livet hela tiden har försökt att visa dig den du är och aldrig har varit emot dig. Du når ett liv där Universum leder dig vidare och synkronicitet blir för dig en vardag eftersom livet och den du är är ett. Du kämpar inte längre emot det som är där för din skull, utan tar emot det och bearbetar det successivt energimässigt inom dig själv.

När du har kommit så långt att du kan känna källan till livskraft inom dig själv så känner du en känsla av kärlek porla inombords. De energiblockeringar som har skärmat av källan har bearbetats och du har nått ett högre varande. Du finner att det du har sökt efter genom yttre tillfredställelse egentligen befann sig inom dig själv. Det som du upplevde tidigare var en illusion av att den yttre upplevelsen gav dig den tillfredställande känslan av att vara nöjd. I själva verket var det den du är inom dig själv som du kunde känna för en stund när behovet var borta och egot inte längre skärmade av den du är inom dig själv. När du väl kan känna den du är inom dig själv så minskar behovet av yttre kompensation för det som du kan känna inom dig. Källan till energi/livskraften är samma sak som den du är. Det vill säga den högsta aspekten av den du är vilket inte är din nuvarande kropp som du upplever detta nuvarande liv igenom.

Du kan nu välja hur du vill må genom att välja det själv. Det är inte längre en automatisk process som påverkas av någonting i det yttre, utan ett medvetet val över hur du vill känna dig inombords. Eftersom du nu är medveten om energierna som befinner sig i din kropp så kan du avgöra om du ska fortsätta att utsätta dig för det du gör, eller om du ska avbryta och göra någonting annat. Detta gäller likväl de tankar som formar sig inom dig som det sätt du tolkar tillvaron utom dig. Du blir den som observerar det som händer inom dig själv vilket gör det allt lättare att avgöra hur du vill göra härefter.

Livet som du upplever får en helt ny innebörd. Du är inte längre fast inom illusionen av separation och du har även funnit en helt ny värld som befinner sig i det formlösa. Du märker hur det du gör påverkar någon annan, och du märker även hur det någon annan gör påverkar dig. Allt är energi som transformeras och ändrar sin form hela tiden. Eftersom du kan känna energierna i din nuvarande kropp så lär du dig successivt vad som är bra för dig att göra. Du leds till ett bättre liv genom detta och lär dig att leva alltmer kärleksfullt. Du inser att all denna negativitet enbart dränerade dig på energi. Onödig oro för någonting som du ändå inte kan påverka kan du lämna över till livet att sköta åt dig. Du och livet är ett och allt behöver inte kontrolleras av dig. Mycket av det som sker är där för dig att observera och nå en insikt utav och sedan lämnas åt livet att sköta åt dig. När du lämnar över mycket av allt kontrollerande till livet som ändå vet vad som är bäst för dig så ger du dig själv utrymme att vara fri. Mängder av alla måsten försvinner och du mår även allt bättre.

Allt som har beskrivits genom denna text upplever du hela tiden i din vardag. Du finner energitjuvar som vill ta av din energi, och du finner dem som ger dig av sin energi eftersom de har nått sin källa inom sig själv. Vad det handlar om är att nå en högre medvetenhet om den du är genom att hela det som ännu är omedvetna delar om den du är. Dessa omedvetna delar finner du genom din vardag genom det som du får uppleva utav det. Det yttre är en spegelbild som visar dig den du är hela tiden.

Eftersom källan till denna livskraft nås inom dig själv så kan du fylla på med energi genom att ta emot energi ifrån denna källa. Vi gör detta omedvetet till den grad som vi är öppna för källan. Det kan även göras medvetet ungefär som när du stannar vid en bensinstation och tankar din bil. Minns att vi har blivit lärda att det yttre som har tagit en fysisk form enbart är verkligt, och det som vi visualiserar eller fantiserar är overkligt. Inget kan vara mer fel än så. Det som du visualiserar inombords är fullt lika verkligt som det yttre. Det är endast att denna energi har tagit en annan form. Det är alltså fullt möjligt att fylla på med energi enbart genom att visualisera att du gör det. Du kan inte se det i det yttre men du kan känna det inom dig själv. Om detta anses som verkligt eller inte har egentligen ingen betydelse så länge du kan känna att du fylls med energi och får må bra.

Ett sätt som jag använder är att visualisera som om jag hade en tratt från toppen på mitt huvud som sträcker sig ut i Universum. Sedan så sätter jag min intention att jag fylls upp av energi från Universum genom denna tratt så att den fyller hela min kropp. Jag visualiserar hur det börjar fyllas på nere vid tårna och upp genom benen för att tillslut vara helt full av energi. Efter denna “tankning” så är jag mycket piggare än jag var innan. Du kan även välja att fokusera på ditt hjärta i stillhet för att göra exakt samma sak. Det finns även andra övningar som du kan göra för att fylla på med livskraften. Qi Gong är en metod, Yoga en annan. Själv använder jag Reiki vilket är en kanalisering av Universell livsenergi. Även utan initieringar till Reiki kan du genom visualisering fylla på med energi på det sätt som jag beskrev. Med Reiki kan jag nu kanalisera denna energi och ge utav den utan att själv dräneras på min egen livsenergi.

Alla kan hela och hjälpa någon annan och sig själv, och vi gör det hela tiden. När du hjälper en annan människa som är mottaglig för din hjälp och i sin tur är tacksam för det och visar det för dig. Då har du sänt energi till den andra personen, och den andra personen har sänt energi till dig genom sin tacksamhet. Du och den andra personen mår bra och det känns bra inombords. Det som du då kan känna inom dig är din energi som har fyllts på. Om du däremot på ett egoistiskt sätt försöker hävda dig själv som bättre än någon annan i ett försök att få dem att se upp till dig. Då är detta att försöka ta energi av någon annan. Är de uppmärksamma på ditt försök till energistöld och inte ser upp till dig så kommer du själv att känna dig dränerad på energi. Samma sak händer om du försöker hjälpa en annan människa i all välmening men som inte är mottagliga för din hjälp. Du kommer då att märka att din energinivå sänks. Detta är ett bra sätt att avgöra om du ska hjälpa eller inte. Det kanske helt enkelt inte var rätt tillfälle. Dina inre känselspröt för din energinivå kan hjälpa dig att avgöra vad som är rätt för dig eller inte.

Eftersom allt är energi som flödar genom olika former så kommer detta energiarbete att ge dig en genväg till ett bättre liv. Det är egentligen ingen genväg utan du går direkt på källan eller blockeringen och löser upp det allteftersom det dyker upp. När din energi får flöda fritt så mår du allt bättre och blir alltmer sällan sjuk eftersom sjukdomar oftast skapas genom dessa energiblockeringar. Reiki är ett väldigt bra sätt att lösa upp dessa energiblockeringar och ger kraft till kroppens egna självläkande förmåga att tillfriskna.

Du kan börja med att uppmärksamma hur du mår och känner dig inom dig själv, och sedan se hur detta förändrar sig i olika situationer. Successivt lär du dig att känna skillnad på energier både i din kropp, i andra och i andra saker. Du blir medveten om hur saker påverkar varandra på ett helt annat plan och du blir så att säga energimedveten.

Allt är energi och allt är den du är. Detta kan även kallas för kärlek vilket är den känsla som den du är har, eller för ljus. I denna värld upplever vi dualitet så allt har två sidor. Det finns mörker vilket är avsaknad av ljus, och det finns rädsla som är avsaknad av kärlek. Detta energiarbete handlar alltså om att belysa rädsla, mörker och så vidare och transformera det till kärlek och ljus. Allt är den du är även om du inte har varit medveten om de delar som har befunnit sig i mörker eller i rädslan.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: