Ett evolutionsperspektiv

Det jag kommer skriva i detta inlägg är ett perspektiv att uppleva evolutionen ifrån. Detta är det perspektiv som jag hittills har erhållit längs min egen inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är. Men det är som sagt ett perspektiv vilket inte alls är samma sak som den totala sanningen. Alla upplever vi sanningen genom vårt nuvarande perspektiv där denna sanning kan få oss att uppleva oss själva mycket begränsade som att vi inte har några möjligheter, eller där vi upplever oss själva obegränsade med oändligt med möjligheter.

Min egen resa har gått ifrån ett perspektiv där jag upplevde tillvaron mycket begränsad och inte såg någon slags mening med det jag fick uppleva av livet till ett annat perspektiv där allt nu är en möjlighet och mening för mig att uppleva. Jag är fortfarande samma människa på samma jord men upplever mig som en annan människa på en annan jord. Hela upplevelsen utav ett liv är förändrat för min del tack vare min resa emot en högre medvetenhet om den jag är. I denna text ska jag försöka mig på att vidarebefordra det jag själv har erhållit längs min egen resa om det evolutionsperspektiv som jag nu upplever tillvaron igenom. Detta perspektiv ger mig en högre förståelse för det som är vilket samtidigt skapar en tacksamhet för det jag får uppleva. Även om det jag får uppleva upplevs prövande ser jag det numera oftast som en möjlighet att kunna växa genom det.

Denna text kommer att skrivas ur lite olika perspektiv att se på det. Detta evolutionsperspektiv har givit mig möjligheten att se tillvaron här på jorden ur ett allt högre perspektiv där allt har en mening att vara så som det är. Där även det tillsynes meningslösa får en mening i ett större sammanhang. Så låt mig börja så får vi se vad hur denna berättelse formar sig.


Del 1: Som en människa inom illusionen av separation

Du kom till en värld av form som ett litet människobarn. Du var fullt medveten om varför du har kommit till denna värld och även vem du har valt att komma till. Du var medveten om vem du var eftersom illusionen av separation ännu inte hade fått ett grepp om dig. Men du kunde inte förmedla detta till någon annan eftersom du ännu inte kunde behärska den kropp som du valde att bära under din nuvarande upptäcksfärd här på denna jord. Den form av kommunikation som användes behärskade du ännu inte, och de du valde att komma till behärskade inte det sätt som du kunde kommunicera. Det tog dig således några år innan du kunde förklara dig med det språk som andra kunde förstå, och det tog dig motsvarande tid att förstå det språk som de andra ville få dig att förstå. Inom denna lilla kropp som du började ditt liv inom var du fullt medveten om meningen med din nuvarande upplevelse av detta fysiska liv. Du förstod även att det kommer att förändras genom din uppväxt och att du kommer glömma bort vem du är där du får uppleva en värld av form. Eftersom ingen annan använde de medfödda förmågor som du hade så glömdes dessa bort i tron om att de inte behövdes i den värld som du nu hade kommit till. Men trots det så ligger de latent kvar inombords. Ingenting har försvunnit utan endast slutat användas.

Som det lilla människobarn som du nu var fick du lära dig av dina föräldrar eller de du växte upp med vad allt är. Du fick lära dig vad du heter, vad som är rätt och fel sett ur deras perspektiv, du lärde dig att använda din nuvarande kropp. Du lärde dig snabbt vad som var uppskattat och vad som inte var det så du formades att vara på det sätt där du kunde erhålla uppskattning och kärlek av de andra. Du började sedan även identifiera dig med det som du fick erhålla av dem du växte upp med. Du är snäll, du är stygg, du är dum, du är smart, du är fin, du är ful, du är tjock, du är smal. Allt möjligt kan du ha fått erhålla av dem du växte upp med. Det som du tog till dig som sanning formade i sin tur din identitet eller den du började tro dig vara. Samma sak fortsatte när du blev lite äldre och lekte med andra barn. Även de ansåg att du var det ena och det andra och det som du tog till dig som en sanning formade din identitet ytterligare. Allt detta påverkade även ditt sätt att vara tillsammans andra och tillvaron som sådan. Sedan du var ett litet barn har du alltså skapat roller som du agerar som du även har identifierat dig med och tror dig vara. Minns att du redan som spädbarn var medveten om vem du var och varför du hade kommit till denna värld av form men att du inte kunde förmedla detta. Nu har du istället fått höra av andra om den de anser att du är vilket du har tagit till dig som en sanning. Detta har i sin tur fått dig att glömma bort vem du i själva verket är och även anledningen för dig att vara här i denna värld av form. Alla dessa roller som du nu agerar och tror dig vara är dina falska jag som i sin tur förhåller sig med egot som om detta vore den du är. Men egot är inte den du är utan en falsk kärna som dina falska jag förhåller sig till. Den du verkligen är som du kunde känna som ett litet spädbarn har nu skärmats av med hjälp av alla roller som du istället agerar och tror dig vara. Du har fångats av illusionen av separation i en värld av form.

Genom illusionen av separation upplevs nu världen spegelvänd mot vad den i själva verket är. Detta får dig att uppleva det som är utom dig som om det vore allt som är och även någonting annat än den du är. Den som du verkligen är kan du inte längre känna inom dig själv. Detta skapar i sin tur ett behov av att få göra det. Men inom illusionen av separation tror du dig behöva någonting som befinner sig utom dig själv. Upplevelsen av behovet blir spegelvänd vilket får dig att ständigt uppleva nya behov av någonting i det yttre eftersom du aldrig finner källan till behovet utan endast en kompensation för det. Kompensationen i det yttre får dig ändå att känna den du är inom dig själv men du tror att det är kompensationen som du får uppleva vilket är en illusion. Dessa falska behov sätter igång jakten efter mer eller någonting annat. Hela upplevelsen utav ett liv genom en kropp är nu spegelvänd vilket får dig att fara vilse i upplevelsen och din mening med detta nuvarande liv. Hela perspektivet av ditt nuvarande liv är nu begränsat till det som du kan uppfatta med dina fem sinnen och det som händer dig i din upplevelse av ett liv. Beroende på hur mycket vilse du kommer i upplevelsen utav ett liv av form så får du uppleva motsvarande mängd motstånd. Detta motstånd får du uppleva för att komma tillbaka till det som du en gång hade valt att få uppleva av detta liv. Men eftersom du upplever livet spegelvänt så tolkar du detta motstånd som att livet är emot dig när det i själva verket visar dig vägen. Det mesta är nu en spegelvänd upplevelse av ett liv eftersom du inte längre kan känna den du är inom dig själv utan endast uppfattar spegelbilden utom dig själv.

De flesta av oss fortsätter hela upplevelsen av ett liv av form genom denna illusion av separation helt omedvetna om det. Vi glömmer bort varför vi är här och ersätter det med sådant som alla andra verkar vilja ha. Vi faller så att säga in i samhällsformen av normalt. Även som vuxna matas vi med information gällande hur vi ska vara för att duga som vi är, vad vi behöver äga, hur vi ska se ut och så vidare för att bli accepterade av andra inom samma samhällsform. Vi skapar ständigt nya falska jag som i sin tur kompenserar andra falska jag där vi känner en brist. Inget falsk jag kan någonsin ersätta ditt äkta jag som du når inom dig själv. Det kan endast kompenseras för en kort stund tills känslan av tomhet och saknad återkommer vilket är skapat av ännu ett nytt behov. Behovet kan vara mer pengar, arbetstitel med högre status, mer makt med mera. Det kan vara vad som helst som du inte upplever dig ha just nu.

Från att ha varit ett litet barn med medvetenhet om den du är och varför du är här har du alltså formats att tro dig vara någon som du inte är vilket har skärmat av den du verkligen är inom dig själv. Men detta är endast sanningar som du har börjat tro på som går att förändra. Det som verkligen är sant kan du känna inom dig själv genom den du är. Det som du kan känna är sant i ditt eget hjärta är den sanning som är rätt för dig. Men nu har du fått veta om den du är av andra genom deras perspektiv så som de upplever dig, vilket i själva verket är en spegelbild av dem själva. Detta är inte din sanning utan en sanning ärvd av andra. Bortom dessa sanningar inom dig själv kan du nå ditt äkta lägre jag. Ditt lägre jag är i en ständig förbindelse med ditt högre jag, och ditt högre jag är i ständig förbindelse med ditt högsta jag. Ditt högsta jag är detsamma som Jag är, Allt som är, Gud, Medvetande, Livet och så vidare. Det finns mängder av namn som man kan benämna den du verkligen är. Men inget namn kan ge det någon rättvisa eftersom det endast är ett perspektiv att beskriva det igenom. Däremot så kan du känna det inom dig själv så som du gjorde när du kom till denna värld av form. Men ingen kunde du förmedla detta till eftersom de inte hade kvar sin medfödda telepatiska förmåga att kommunicera. En förmåga som du sedan har glömt bort att du har även om den ligger kvar latent inom dig redo att väckas upp igen.

Det oftast genom illusionen av separation som de flesta av oss upplever hela vårt nuvarande liv. Detta skapar ett behovsbaserat liv i avsaknaden av den du verkligen är i tron om att det är någonting annat. Detta begränsar även perspektivet av den du är och det liv som du upplever just nu. Allt som du får uppleva genom händelser med mera är ditt liv vilket kan upplevas väldigt begränsande där händelser saknar en mening ur ett större perspektiv.

Det behöver inte vara så för alltid eftersom det finns andra perspektiv att uppleva livet igenom. Det är därför jag skriver detta för att dela med mig av det perspektiv som jag hittills har funnit längs min egen resa. Som jag skrev tidigare är det ett perspektiv och på inget sätt den totala sanningen. Den ger dock en högre förståelse för livets skeden och mer frihet.


Del 2: Som den du är (högsta jag, Jag är, källan, allt som är, Gud, livet, medvetandet eller vilket ord du än vill använda)

Föreställ dig nu att den du är är allt som är. Du är ingen människa på jorden som du upplever dig vara nu. Utan du är källan till allt som är. Du är även medveten om allt som är. Det existerar ingen rörelse eftersom ingenting annat än den du är existerar. Allt som existerar är ren kärlek och det finns ingen motsats till det. Allt är ljus i avsaknaden av mörker. Det existerar inte heller någon upplevelse eftersom ingenting annat än den du är finns att uppleva. Du är allt som är, du är den du är.

För att få en upplevelse väljer du att glömma bort den du är. Du skapar en illusion av separation för att få uppleva motsatsen till den du är. Du erhåller en upplevelse av att vara någon som du inte är. Inom denna illusion av separation skapar du flera aspekter av den du är i form av högre jag. Inom varje högre jag finns en kärna som länkar hem till den du är som ditt högsta jag. Det är egentligen ingen separation utan endast en upplevelse utav det.

Som ditt högre jag skapas nu ett behov av att höja din medvetenhet om den du är som du kan känna inom dig men ännu inte är fullständigt medveten utav. Det finns nu mängder av olika sätt för dig att erhålla en högre medvetenhet om den du är. En av dessa sätt är att få uppleva ett liv genom en kropp som en människa på planeten jorden.

Upplevelsen på planeten jorden återigen är en illusion av separation. Som ditt högre jag kan du välja mellan olika upplevelser som finns på jorden och därigenom välja den som du anser kan ge högst utväxling. Du kan så att säga smaka på upplevelserna innan du går in i dem och därigenom avgöra om de är rätt för dig. När du väl har funnit en upplevelse du önskar få uppleva så förbereder du dig inför detta uppdrag. Ett råd avgör om det är rimligt för dig att klara av det uppdrag som du har tagit på dig så att du inte ger dig ut i alldeles för tuffa saker. Som ditt högre jag är du orädd för de saker som kan befinna sig i en upplevelse på jorden eftersom du är medveten om att det är en upplevelse och inte den du verkligen är. Du blir alltmer modig allteftersom du har upplevt flera liv. Därav är rådet värdefullt som kan avgöra att du inte tar på dig för mycket eftersom du glömmer bort vem du är som ditt högre jag när du väl går in i upplevelsen. Som ditt högre jag är du medveten om att du formas in i upplevelsen och kommer att glömma bort vem du är ytterligare. Därav väljer du det samhälle, den familj där de trossatser med mera existerar som formar dig att uppleva livet genom en fysisk kropp genom ett visst perspektiv. Det är inte möjligt att gå in i en upplevelse som ditt högre jag till en början eftersom energifrekvensen eller vibrationen i en människas kropp på planeten jorden är alldeles för låg. Därav är det ett lägre jag som inkarnerar kroppen vilket återigen är en separation av den du är men från ditt högre jag.

Som den du är som ditt högsta jag upplever du illusionen av separation genom ditt högre jag, och som den du är som ditt högre jag upplever du illusionen av separation genom ditt lägre jag, och genom ditt lägre jag upplever du livet genom en fysisk kropp på planeten jorden. Inom allt levande existerar en kärna inombords som är kontakten med den du är som ditt högsta jag. Som människa har du en kärna som är ditt lägre jag som är kontakten med ditt högre jag, och som ditt högre jag når du den du är som ditt högsta jag. Upplevelsen eller illusionen av separation går således båda vägarna. Från högsta jag till lägre jag, och från lägre jag till högsta jag. Det är även genom denna kanal som livskraften strömmar och skärmas av i motsvarande grad som du skärmar av dig ifrån den.

Som människa på jorden så formas du till en början vilket får dig att uppleva en illusion inom illusionen av separation. Denna illusion skärmar av ditt lägre jag som når ditt högre jag som når ditt högsta jag. Du upplever nu som att du fast inom illusionen av separation som en människa på jorden i en fysisk kropp. Du har glömt bort vem du är och upplever dig avskärmad ifrån källan till den grad som du har skärmat av dig ifrån den. Det är genom att få uppleva den du inte är som du når medvetenhet om den du är. Så det är meningen till en början att du ska skärmas av och glömma bort vem du är. Men det är även meningen att du ska finna vägen hem igen och det är därför du är där du upplever dig vara just nu. I en människas kropp upplevande ett fysiskt liv full av händelser.


Del 3: Inkarnationscykler

För varje liv som du upplever genom någon sorts form så erhåller du medvetenhet om den du är genom att få uppleva den du inte är. Du kan även välja att uppleva ett liv för att hjälpa andra i sin upplevelse utav ett liv. Huvudanledningen till det är i vilket fall att nå en högre medvetenhet om den du är som ditt högsta jag på ett eller annat sätt.

Även ditt agerande påverkas av din formning som sker där du är. Detta kan få dig att uppleva dig väldigt avskärmad ifrån källan som är den du är. Där källan är ljus och avsaknaden utav det är mörker, eller där källan är kärlek och avsaknaden utav det är rädsla. Inom illusionen av separation finns alltid en dualitet där denna dualitet är olika nivåer av medvetenhet om den du är. Det är varken bättre eller sämre utan endast olika mycket medvetenhet om den du är. När du inte kan känna källan som är den du är inom dig så skapas ett behov utav att få göra det. Ju mer avskärmad du är, desto starkare är behovet. Är du kraftigt avskärmad och inte kan uppleva källan inom dig och inte heller får uppleva någon kärlek utom dig så skapas ett behov av att få uppmärksamhet på något annat sätt. Dessa sätt kanske inte är för ditt eller andras högsta bästa men det är vad som finns att ta till för att erhålla någon sorts bekräftelse av existens. Beroende på det du gör så kanske du även agerar omedvetet emot andra för att få erhålla denna bekräftelse eller uppmärksamhet. Men eftersom även de andra är den du är men upplever det genom sin egen form av liv genom sitt eget högre jag och sedan genom sitt lägre jag så har du agerat omedvetet emot den du är. Den du är är ditt högsta jag eller allt som är. Andras högsta jag är samma högsta jag som ditt högsta jag. Din avsikt som ditt högre jag var att höja din medvetenhet om den du är som ditt högsta jag. Därav kan du välja att inkarnera till ett liv för att erhålla medvetenhet om ditt tidigare omedvetna agerande. Detta kallas för karma som är en väg eller en plan emot en högre medvetenhet om den du är. Så även ett liv där du upplever att du blir orättvist behandlad kan vara ett val som du har gjort för att bli medveten om detta omedvetna beteende som du kanske själv har utfört i ett tidigare liv. Detta är således inget straff utan medvetandehöjande för dig ur ett högre perspektiv.

Du kan även välja att inkarnera för att hjälpa andra att växa. Du kan till exempel välja att inkarnera en kort stund för att sedan lämna upplevelsen för att genom denna saknad skapa en upplevelse för dem som är kvar som de behöver få uppleva. Där kanske du som ett litet barn lämnar den fysiska upplevelsen mycket tidigt. Detta kan upplevas som mycket orättvist ur ett perspektiv, och ur ett annat perspektiv kan ni tillsammans ha valt denna upplevelse för att växa genom den innan någon av er kom för att uppleva denna form av liv. Minns att det är en upplevelse genom en form av liv för att därigenom höja din medvetenhet om den du är, och att detta inte är ditt liv eller den du är.

Det existerar minst lika många anledningar till allt som sker som det finns människor på denna planet. Alla har vi valt vår egen unika väg genom denna upplevelse av ett tillsynes fysiskt liv. Alltid följer vi inte vår unika väg utan går vilse i upplevelsen eftersom vi skärmar av den vi är inom oss själva och tappar så att säga bort oss inom illusionen av separation. Oavsett vilket så är du alltid ditt högsta jag i en upplevelse av ditt högre jag i en upplevelse genom ditt lägre jag genom den form av liv som du upplever just nu. Denna källa finns alltid kvar inom dig oavsett hur vilse du är inom upplevelsen. Du kan således inte veta anledningen till det som andra får uppleva eller veta om det är för deras högsta bästa eller inte, eftersom vi alla har olika saker vi behöver uppleva och även olika perspektiv att uppleva olika saker ifrån. Se det som så att allt har en mening att vara så som det är. Oavsett hur orättvist det än kan verka på ett plan, kan det ur ett annat plan vara just det som behöver ske och även vara ett eget val att få uppleva som sitt högre jag.

Dessa inkarnationscykler genom olika former av liv sker hela tiden tills du en dag har erhållit så hög medvetenhet om den du är att denna form av liv inte längre är nödvändigt. Men även då kan du välja att inkarnera en form av liv för att hjälpa andra på sin resa emot en högre medvetenhet om den de är.


Del 4: Uppvaknandet

Även om livet genom en form är en illusion av separation som fångar dig i sitt grepp genom olika inkarnationscykler så sker inte detta för evigt. Tillslut får du nog av denna illusion eller helt enkelt inte finner den givande längre. I eoner har du jagat lösningar på falska behov där du har förhållit dig till falska jag som i sin tur har förhållit sig med egot som du har skapat genom de sanningar som du har erhållit av andra. När du har tröttnat på illusionen kommer ett tillfälle när du börjar ifrågasätta din existens inom illusionen. Du köper helt enkelt inte den berättelse som du har givits och känner inte längre att den håller. Detta kan vara ett tillfälle när det falska behovet inte längre finner någon yttre tillfredsställelse och livet upplevs tillsynes meningslöst. När detta tillfälle kommer så kanske du går ner dig i en depression och helt enkelt tycker att livet är meningslöst, eller så kanske du börjar ifrågasätta varför du överhuvudtaget existerar. En fråga som tidigare inte har verkat alls viktig eftersom du har haft fullt upp med att jaga kompensation för den saknad som du har kunnat känna inom dig genom att du har skärmat av den du verkligen är. När denna fråga har väckt ditt intresse påbörjas din resa av sökande efter meningen med livet. Det var detta som hände mig i mitt nuvarande liv. Jag fick uppleva så mycket motstånd av livet att jag tillslut fick nog och började ifrågasätta vad meningen med livet egentligen är. Envist fortsatte jag att kämpa emot detta motstånd ett tag tills jag tillslut fick nog. Detta fick mig att vända mig inåt för att söka efter svar. Inåt där jag kan nå mitt lägre jag som når mitt högre jag som når mitt högsta jag. Omedveten om detta då påbörjades min inre resa emot ett mer uppvaknat tillstånd.

Ett uppvaknande kan ske hastigt, eller genom en successiv process. För min del sker det successivt och det är även detta jag delar med mig av allteftersom jag når allt högre perspektiv att uppleva tillvaron. Som det känns så är det meningen att jag ska vakna upp successivt för att kunna hjälpa andra att göra likaså. Att vara en vägvisare till andra om att det finns andra sätt att uppleva tillvaron här på jorden än genom illusionen av separation där man förhåller sig med egot som om det vore den man är. Jag har ännu inte nått ett fullständigt uppvaknat tillstånd utan befinner mig fortfarande inom illusionen av separation. Jag pendlar dock mellan dessa perspektiv att uppleva tillvaron så som jag upplever det. Mitt ego är ännu där och gör sig tillkänna men allt snabbare uppmärksammar jag att det är egot och inte den jag är. Jag har funnit sätt att leva som hjälper mig att vakna upp ännu mer och livet visar mig vägen dit. Jag upplever många uppvakningssymptom som jag har kunnat läsa mig till av andra som upplever liknande saker. Kundalinienergin vandrar numera inom mig upp längs ryggraden och jag har börjat känna av energier på ett helt annat sätt. Jag har erhållit en medveten kontakt med mitt högre jag och genom den kontakten skrev jag min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Jag upplever närvaron av änglar och uppstigna mästare som även hjälper mig i den healing som jag numera ger mig själv och andra. Jag har börjat att se varför saker och ting är som de är och hur man kan ta tillbaka makten till sig själv som den man är. Jag upplever en kärlekskänsla porla inom mig av den jag verkligen är vilket är kanalen genom mitt lägre jag till mitt högre jag till mitt högsta jag. Min kropp kommunicerar numera med mig när jag stoppar i den någonting som inte är för mitt högsta bästa. Jag upplever att mitt kronchakra och hela huvudet vibrerar, pulserar och trycker som om jag hade en vibrerande hjälm på huvudet. Dessa chakran och även mitt tredje öga öppnar sig successivt vilket stärker min intuition och kontakt med de övre världarna som jag når inom mig genom mig själv. Som jag förstår det idag så är ett fullständigt uppvaknat tillstånd när du har blivit ditt högre jag även här i denna fysiska form. Men för att det ska vara möjligt behöver jag höja min medvetenhet om den jag är så pass mycket att jag vibrerar med så hög frekvens att även mitt högre jag kan befinna sig här i denna värld. Medvetenheten om den jag är och den frekvens som jag vibrerar på hänger samman. Plus mycket mer.

I ett uppvaknat tillstånd ser du igenom illusionen av separation och även varför allt “elände” sker på denna planet. Detta kan vara frustrerande att observera när du även ser hur människan egentligen är ett med varandra men upplever sig så separerad att man är kapabel att skada varandra. Du ser även igenom maktspelet som sker om världsherravälde men jag väljer att inte fokusera på det här då jag känner hur en negativ energispiral tar ett grepp om mig när jag fokuserar på det. Du blir även mer känslig för det som du upplever och utsätter dig för. Själv kan jag knappt se på nyheter längre då detta känns som att bli dränerad på all min energi. Att se skräckfilmer med mord och så vidare fungerar inte heller längre då även detta påverkar mitt sinnestillstånd på ett negativt sätt. Kaffe, alkohol med mera har även det satt stopp då min kropp inte längre vill ha detta i sig. Tidigare har jag upplevt det mysigt att kunna ta ett glas rött en fredagkväll efter en arbetsvecka men numera så känns det som om jag häller in gift i min kropp. Om jag ändå försöker dricka det vilket jag har gjort för att prova så känner jag hur jag helt plötsligt är ur fas med den jag är. I det tillstånd som jag har nått kan jag känna när jag är i fas och när jag är ur den. Så fort jag är ur fas känner jag mig ur balans, och när jag är i fas kan jag känna hur bra det känns att vara jag. Det är som en slags vibratorisk energisk känsla inombords där det känns bra att vara. Kärlekskänslan porlar då inombords och jag känner att jag har stöttning av livet och änglarna samt uppstigna mästarna i det som sker i min vardag. Även om jag inte alltid förstår varför allt sker så känner jag ändå en stöttning av dem och även synkronistiska händelser i form av siffror med mera om att jag är på rätt väg. Livet är numera magiskt och inte alls meningslöst längre som jag upplevde det för några år sedan. Utmaningarna är ännu närvarande om inte ännu kraftigare stundtals eftersom jag numera kan agera inom dem genom ett högre perspektiv. Vi ges inte mer än vi kan klara av och livet känner till detta.

När du har nått ett fullständigt uppvaknat tillstånd är du klar med reinkarnationscyklerna och behöver således inte längre uppleva denna form av liv. Om du själv inte önskar eller behövs för att kunna hjälpa andra.


Del 5: Som en människa medveten om illusionen av separation

När du har börjat vakna upp ur illusionen av separation och börjat söka efter svar. Då kommer du till en viss nivå där du inser att allt som du får uppleva är där för din skull. Du börjar nu inse hur du har upplevt hela tillvaron spegelvänd när du har förhållit dig med egot som om det vore den du är. Egot är ännu kvar och gör sin närvaro stundtals men nu blir du alltmer uppmärksam på när egot är där och när du är i kontakt med den du verkligen är. Du börjar nu mer medvetet höja din medvetenhet om den du är jämfört med tidigare när du var helt uppslukad av illusionen av separation. Livet visar dig hela tiden vägen och du uppmärksammar det som livet skapar inom dig i form av känslor med mera.

Insikt efter insikt når du en allt högre medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva. Du bearbetar det som behöver bearbetas som är av lägre medvetenhet allteftersom det visar sig längs din upplevelse av livet. Du börjar uppleva en tacksamhet för det som är eftersom du inser att allt är där för din skull även om du inte alltid förstår varför. När du får uppleva prövningar så skapar det samtidigt en nyfikenhet inom dig eftersom du vet att detta är din möjlighet att höja din medvetenhet om den du är ännu mer. För varje sak som du bearbetar står du allt stadigare på marken och mår allt bättre. För varje sak som du avidentifierar som du tidigare hade identifierat dig med så stör du dig även allt mindre på saker i din omgivning. När du väl stör dig på någonting skapar även detta en nyfikenhet inom dig eftersom det speglar en del om den du är som du ännu inte varit medveten utav. När du väl har accepterat och bekantat dig med den delen av den du är inom dig själv som du tidigare inte varit medveten om. Då märker du även att det som tidigare störde dig försvinner helt, eller att du helt enkelt blir transparent för det. Det tar inte längre fäste inom dig eftersom du nu är medveten utav det. Du märker även att saker från tidigare liv påverkar ditt nuvarande och du erhåller vetskap om dessa på ett eller annat sätt för att kunna bearbeta även detta. In i varje liv tar vi med oss cellminnen från tidigare liv som påverkar vårt nuvarande. Vi fortsätter så att säga liv efter liv och får bearbeta det som finns där att bearbeta för att kunna höja vår medvetenhet om den vi är. Du inser att det egentligen är parallella liv men att de upplevs i en sekvens. Däremot är det enklare att beskriva som tidigare och framtida liv eftersom du har din fokuspunkt in i det liv som du upplever just nu vilket ger upplevelsen av sekventiell tid.

Varje ny dag är en ny möjlighet för dig att växa och nå en allt högre medvetenhet om den du är. Att följa ditt hjärta har nu blivit din högsta prioritet eftersom du vet vad det för med sig att följa egots röst. Ibland kanske du ändå väljer egots röst men märker kort därefter att du ändå måste ändra vägval när detta skapade ett motstånd eller helt enkelt var en återvändsgränd som inte ledde någonstans. Du är uppmärksam på sådant som motstånd för att vända om vilket tidigare fick dig att kämpa motströms. Du är väl medveten om att när du följer livsströmmen så kommer livet upplevas som ett flöde av följsamhet och att du även väljer att uppleva livet så som du själv valde som ditt högre jag. Du är medveten om att du når ditt lägre jag inom dig och därigenom ditt högre jag och ditt högsta jag. Du kan känna det inom dig så det är inte i form av någon tro. Du känner inte längre att det är att följa någon annans vägval när du väljer att följa ditt högre jag, eftersom du är fullt medveten om att du är ditt högre jag i en upplevelse genom en kropp genom ett lägre jag. Du är även medveten om att upplevelsen som du kom för att uppleva är ett steg inom evolutionen av den du är. Du är medveten om att när du väljer annorlunda än du själv hade valt som ditt högre jag så behöver du ändå återkomma i någon form för att göra det som du själv valde som ditt högre jag att göra.

Att skada andra för egen vinnings skull känns nu helt orimligt och du upplever andra alltmer kärleksfullt. Att hjälpa andra får en helt annan innebörd eftersom du är medveten om att även de är den du är men i sin egen upplevelse utav det. Du är även medveten om att du har kärleken inom dig och att du kan nå den så fort du är i fas med den du är. Dina falska behov har även försvunnit men du tycker fortfarande om att göra saker och även om andra personer. Att älska någon annan får en helt annan innebörd och du är även ointresserad av ego-baserad drama eftersom du vet att det inte leder någon vart.

På min egen resa har detta även skapat en önskan av att få dela med mig av det jag själv har funnit. Jag gör det för att hjälpa andra på sin resa genom livet. Det jag förmedlar är olika sätt att skingra illusionen av separation för att nå den du är, som du kom för att vara inom dig själv. Detta är ett tillstånd där du kan känna kärleken porla inom dig själv av den du är som ditt högsta jag. Ett tillstånd där ego-baserad drama inte längre har ett grepp om dig och du ser igenom illusionen av separation. Livet börjar nu spegla den du är inom dig själv vilket får livet att sluta vara en spegelvänd upplevelse och istället vara den vägvisare som det verkligen är.


Slutord

En medveten resa emot en högre medvetenhet om den du är är krävande. Den kräver allra mest ärlighet emot dig själv där du medvetandegör dolda sidor som du har burit inom dig. Alla har vi både ljusa och mörka sidor som vi bär med oss. Vi kan inte blunda för det mörka utan vi behöver belysa det med vår medvetna närvaro. Det mörka är inte sämre utan endast en avsaknad av det ljus som du är. Minns att det finns flera aspekter av varje sak inom denna dualitet. Varje sak är egentligen två saker med ett spektrum däremellan där du kan välja vilken del av detta spektrum som du vill fokusera på som i sin tur skapar din upplevelse utav ett liv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: