Finn sanningen om den du är

Du upplever just nu en fysisk värld igenom en kropp som har fått uppleva en del saker under ditt nuvarande liv. Beroende av vad du har fått uppleva så har det formats en del sanningar som håller dig kvar i denna fysiska värld. Dessa sanningar formar som en slags verklighet som är sann för dig. Egentligen så är det endast din egen sanning och alla andra har sin egen sanning beroende på vad de har fått uppleva under sitt nuvarande liv. Det skapas som en slags verklighetsbubbla av dessa sanningar som formar din egen värld.

Du upplever din yttre värld igenom dina nuvarande sanningar som i sin tur formar en känsla inom dig utav det. Dessa sanningar blir som ett slags filter som tolkar upplevelsen inom dig. Dessa sanningar är även mestadels någon annans sanningar som du har fått ärva om du ännu inte medvetet har påbörjat en resa inom dig själv för att ta reda på sanningen om den du verkligen är.

Du upplever just nu en fysisk värld igenom en kropp. Kroppen är inte den du är utan den som du upplever den yttre världen igenom. Genom kroppen kan du även uppleva din inre värld. Kroppen är således ditt verktyg för att uppleva denna upplevelse. Utom dig får du uppleva olika sorters händelser som kroppen/verktyget och dina nuvarande sanningar tolkar vilket sedan skapar känslor inom dig. Känslorna inom dig visar i sin tur den du är. Du kan alltså känna den du är inom dig baserat på det som du får uppleva utom dig som även har tolkats eller filtrerats igenom dina nuvarande sanningar. Din medvetenhet om den du är formar således upplevelsen av din värld både utom och inom dig.

Du är den du är. Detta är inte din kropp, det är inte dina tankar, det är inte det du gör eller de roller som du agerar. Den du är, är allt som är. Både utom och inom dig kan du uppleva allt som du är. Allt är ett och du är just nu i en upplevelse utav det igenom din nuvarande kropp som är det verktyg som du kan uppleva och tolka denna fysiska värld igenom. Därav når du medvetenhet om den du är genom allt som du får uppleva både utom dig och inom dig. Allt är ett men du upplever det baserat på dina nuvarande sanningar som du mestadels har fått ärva av någon annan.

Det finns inte endast en sanning utan det existerar flera olika sanningar. Allt är sanning ur det perspektiv som det upplevs ifrån. Perspektivet som det upplevs ifrån baseras på din nuvarande medvetenhet om den du är, vilket även formas av dina nuvarande sanningar. Detta hänger alltså samman även om upplevelsen utav det oftast upplevs separerad. Men det är endast sanningarna som du bär som får dem att upplevas separerade. Du finner sanningen om den du är inom dig själv. Du behöver således ifrågasätta den du upplever dig vara och dina nuvarande sanningar som formar den yttre fysiska världen som du har kommit för att uppleva. Genom detta ifrågasättande finner du sanningen om den du är inom dig själv. Du kan även finna sanningar om den du är genom andra. Men det är inom dig själv som du når den du är som är sanningen. Därav behöver du ägna din uppmärksamhet inom dig själv där du verkligen är. I det yttre lär du dig endast att intellektuellt begripa hur det hänger samman vilket även det är ännu en illusion som skapar en annorlunda slags verklighetsbubbla. Det är inom dig där du verkligen kan känna den du är som är sanningen. Du når den du är genom att slå hål på din verklighetsbubbla som har formats av intellektet som så gärna vill förstå.

För att finna sanningen om den du är behöver du således inte veta någonting, du behöver inte vara någonting, du behöver ingenting alls för att finna sanningen om den du är eftersom du redan är den du är. Vad mer än den du är kan du då tänkas behöva för att känna den du är, vilket är en helt annan sanning än att få veta om den du är. Givetvis kan du behöva ifrågasätta den du är genom att få veta andra sanningar av någon annan som kan ändra din nuvarande verklighetsuppfattning. Men i slutänden är det ändå inom dig som du når den totala sanningen om den du är. Det utom dig är endast olika perspektiv att nå denna plats inom dig själv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: