Flera aspekter av dig, eller flera världar

Det finns flera aspekter av dig här på denna jord än den som du upplever att du är, eller om man ska säga att det existerar flera världar. Där en av världarna befinner sig utom dig och är fysisk till sin karaktär. Den andra befinner sig inom dig och är mer andlig eller spirituell i sin karaktär. Båda dessa världar är egentligen en och samma värld även om de upplevs olika av den som du upplever dig vara. Du får uppleva den yttre världen för att kunna interagera med den i en fysisk form, och du får uppleva den inre världen i en andlig form. Båda dessa världar är aspekter av den du är även om du upplever att de har lite olika karaktär.

Din inre värld skapar din yttre värld och baserat på hur du interagerar med din yttre värld så formas även din inre värld. Det är alltså ett samspel mellan din inre och din yttre värld och båda är aspekter av den du är.

Vad innebär då detta för dig?

Med medvetenheten om detta så kan du skapa en balans mellan din yttre och din inre värld. Detta gör att du mer medvetet kan skapa din yttre värld vilket i sin tur formar din inre värld som sedan återigen skapar din yttre värld. Du skapar alltså din upplevelse av verkligheten baserat på hur du interagerar mellan dessa två världar.

Egentligen så handlar det om att höja din medvetenhet om den du är genom båda dessa världar. Du ges möjligheten att uppleva den du är genom en fysisk form samtidigt som du kan uppleva den inom dig i andlig form. Detta är en fantastisk möjlighet för dig att kunna höja din medvetenhet om den du är genom denna fantastiska och helt unika plats som vi kallar för jorden.

Men så händer någonting!

Du formas av de som du växer upp med vilket oftast även får dig att koppla bort sambandet mellan din inre och din yttre värld. Fokus hamnar nu enbart i den ena av världarna. Antingen din inre, eller din yttre. Sambandet mellan dessa båda aspekter av den du är går förlorad och likaså balansen mellan dem. Sambandet existerar där hela tiden men du uppfattar det inte som så. Istället blir perspektivet att det är någon annan som skapar din yttre värld och det är någon annan som påverkar din inre värld. Du har således lämnat över detta till någon annan som du tror åstadkommer detta och likaså perspektivet att uppleva livet här på jorden.

Livet är som en berg och dalbana med upp och nedgångar!

Visst ligger det en viss sanning i ovanstående påstående. Men oftast tolkas uppgångar som någonting positivt, och nedgångar som någonting negativt. Man upplever sig inte heller ha någonting med dessa upp och nedgångar att göra utan det är livet som gör detta emot en. Men vad är livet? Livet är den du är som du upplever just nu igenom en fysisk form vilket är din kropp. Både utom och inom din nuvarande kropp kan du uppleva den du är vilket är din yttre och din inre värld. Allt är den du är som du är olika mycket medveten utav. Därav så upplever du denna form av liv här på jorden för att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva både utom dig och inom dig.

Det hänger samman och båda världarna är den du är!

Är du inte medveten om detta så upplevs livet som en berg och dalbana med upp och nedgångar som du inte kan påverka utan bara “råkar ut för”. Är du däremot medveten om detta så kan du medvetet skapa en balans mellan båda dessa världar. När du är medveten om att din inre värld formas av din yttre värld så kan du rikta din uppmärksamhet inåt när du får uppleva någonting utom dig.

Fråga dig själv: Vad är det som denna upplevelse utom mig speglar inom mig? Varför får jag uppleva det som jag gör just nu? Vad är lärdomen för mig i detta?

Allt som sker i den yttre världen har en anledning att vara där, och din upplevelse utav det inom dig formas baserat på din medvetenhet om den du är. Detta skapar i sin tur en känsla om den du är inom dig. Denna känsla inom dig speglar alltså din nuvarande medvetenhet om den du är. Det som du får uppleva inom dig av det som du upplever utom dig är den du är. Båda världarna är den du är. Utom dig så upplever du en fysisk tillvaro och inom dig en andlig närvaro.

Om du medvetet börjar uppmärksamma både din inre och din yttre värld, och även medvetet börjar interagera med dessa båda världar. Då kan du nå en balans mellan dem. Även om du är i balans så uppstår dessa upp och nedgångar men du upplever dem inte längre som så, utan som tillfällen att kunna höja din medvetenhet om den du är genom det som händer. Du är trots allt där du upplever dig vara för att höja din medvetenhet om den du är. Vad är bättre än att få uppleva någonting som får dig att ifrågasätta det som du får uppleva både utom dig och inom dig? Genom detta ifrågasättande och interagerande med både din inre och din yttre värld så ges du en möjlighet att kunna höja din medvetenhet om den du är.

Varför ska jag höja min medvetenhet om den jag är?

Livet är en resa emot en högre medvetenhet om den du är. Där den du är är allt som är. Allt som du får uppleva både utom dig och inom dig är den du är. Detta är du olika mycket medveten om och har därför kommit för att uppleva den du är genom denna fysiska tillvaro. Denna fysiska tillvaro är endast ett litet steg i evolutionen av den som du upplever dig vara. Där den som du upplever dig vara är den du är även om du inte är fullständigt medveten om allt som du är. Därav kommer du för att uppleva denna upplevelse igenom en fysisk form. Allt som du får uppleva genom denna fysiska tillvaro är där för att kunna höja din medvetenhet om den du är. Alla upplevelser har en anledning att vara som de är oavsett om du är medveten om dem eller inte. Är du inte medveten om dem så ges du möjlighet att bli det genom det som händer. Du höjer din medvetenhet om den du är genom att acceptera det som du kan känna inom dig som den du är. Det som du kan känna i din inre värld är den du är, och även det som du får uppleva utom dig i den yttre fysiska världen. Allt är den du är som du är olika mycket medveten utav.

Varför ska jag då acceptera min inre känsla som den jag är om den upplevs som ett hat eller ett mörker? Detta är inte den jag är utan en påverkan av yttre faktorer! Detta är sant för dig så länge du upplever dig vara separerad ifrån den du är. Men ur ett annat perspektiv så är även det som du får uppleva som en hatkänsla eller som ett mörker inom dig den du är. Du har många aspekter av den du är som du kanske inte är medveten om ännu. Genom att acceptera dessa aspekter som den du är så ges du möjligheten att höja din medvetenhet om den du är.

Eftersom livet är en resa emot en högre medvetenhet om den du är så är även upplevelserna i denna fysiska tillvaro där för att just höja din medvetenhet om den du är. Det vill säga det som du får uppleva utom dig har en anledning att vara där för dig. Höjer du inte din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva utom dig så har det även fortsättningsvis en anledning att vara där för dig. Händelsen eller upplevelsen har ännu inte utfört sin orsak för att vara där för dig eftersom du har inte tagit emot vad den vill visa om den du är.

Låt säga att du får uppleva någonting som hela tiden verkar återkomma in i ditt liv. Du undrar varför detta alltid ska hända mig? Det är orättvist! Det händer för att upplevelsen inte har utfört sin orsak för att vara där för din skull. Tar du däremot emot vad upplevelsen vill visa dig så har den utfört sin verkan och har inte längre någon orsak att vara där för dig. Du har höjt din medvetenhet om den du är genom det som händer och det som händer har utfört sin verkan. Förstår du? Höjer du inte din medvetenhet om den du är genom det som händer så fortsätter det att hända tills du tar emot budskapet från händelsen. Förstår du inte dess ursprungliga form så kommer det i en annan. Det återkommer ända tills du har accepterat att detta är den du är. Därför är det så viktigt eller gynnsamt för dig att finna en balans och även interagera med både din inre och din yttre värld. Då tar du åter kontrollen och upplever dig inte längre som ett offer för omständigheterna. Du är medveten om att det som händer har en orsak att vara där, och du blir nyfiken över vad det kan vara. Du vill att det ska få utlopp för dess verkan inom dig själv för att komma vidare i livet med en ännu högre medvetenhet om den du är.

Detta leder även till följsamhet!

Om du interagerar med livet på ovanstående sätt så kommer upplevelser till dig som har en orsak att vara där. Du uppmärksammar detta och börjar interagera med det genom att vända dig inåt och försöka känna in vad det är för budskap i det som händer. När du väl finner denna känsla inom mig som inte känns helt bekväm så går du in i den och belyser den med din kärlek och acceptans. Ungefär som ett litet ledset barn ger du det tröst och uppmärksamhet. Du accepterar denna känsla som den du är oavsett hur mörk eller obehaglig den än känns. Ju mer kärlek och acceptans som du ger denna känsla så kommer du märka att känslan avtar och upplevs mer transparent. Du börjar bekanta dig med denna känsla och den börjar även bli en medveten del av den du är. Denna medvetna del upplevs mer som en frihetskänsla eller som en kärlekskänsla inombords. Det enda som du behövde göra var att acceptera detta som den du är. Vad som då händer är att händelsen i det yttre inte längre har någon orsak att vara där för dig eftersom den har utfört sin verkan. Om du inte gör detta så återkommer således händelsen om och om ingen ända tills du har tagit emot den. Detta leder till motstånd på din resa emot en högre medvetenhet om den du är. Tar du däremot emot det som händer och accepterar detta som den du är så leder det i sin tur till följsamhet. Livet börjar upplevas följsamt och som ett pussel som lägger sina bitar för din skull. Detta är en stor skillnad både gällande hur du upplever dig inom dig och även utom dig. Eftersom det som du får uppleva utom dig är där för din skull så ändras även de yttre händelserna i samband med detta.

Det är du som skapar din upplevelse av verkligheten!

Börjar du se sambandet mellan din inre och din yttre värld?

Det är inte endast det som du upplever i din yttre värld som påverkar hur du upplever den du är, utan även hur du agerar med din yttre värld. Minns att både din inre andliga värld, och din yttre fysiska värld är den du är. Detta inkluderar även alla andra som upplever denna fysiska värld. Det vill säga hur du agerar emot någon annan påverkar den du är på ett eller annat sätt. Eftersom denna någon annan är den du är även om de upplever detta genom en annan form. Ur ett högre perspektiv så är både den du upplever dig vara och någon annan ett, vilket är den du är. Så hur du agerar emot någon annan påverkar hur du upplever den du är. Även här kan du skapa motstånd eller följsamhet. Balans eller obalans.

Det handlar mer om varför du gör än hur och vad du gör.

Ovanstående rad har jag hämtat ur min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv ur budskapet Avgöra din orsak. Det handlar alltså mer om din avsikt att göra någonting än vad du gör. Allt har sin orsak och verkan, även det du gör. Gör du någonting så kommer en verkan genom det senare. Alltså är det gynnsamt både för dig själv och andra att utföra orsaker som ger en bra verkan då detta även leder till följsamhet. Vi återkommer återigen till dessa olika aspekter av dig. Inom dig har du en andlig aspekt av den du är, och utom dig en fysisk aspekt av den du är. Det du gör i det fysiska har även andliga aspekter inbakade i sig. Det ter sig endast genom fysisk form. Allt är egentligen energier som har olika frekvenser, eller som har olika vibrationer så att säga.

Både den fysiska och andliga världen är ett.

För att ge ett par exempel på detta. Om du till exempel hjälper någon annan med all välmening så försöker du ge av din energi till den andra. Tar den andra personen emot din hjälp så blir det ett flöde av energi ifrån dig till den andra. Är även den andra personen tacksam för din hjälp så ges energi tillbaka till dig ifrån den andra personen. Tar du emot denna tacksamhet så känner du denna energi inom dig. Du mår bra av att ha fått hjälpa någon annan. I den yttre fysiska världen så var det alltså en praktisk handling. Men i den andliga världen så var det energier som utbyttes med varandra som även var stärkande.

Samma exempel med en annan avsikt. Du vill hjälpa någon annan för att visa dig bättre och för att de ska se upp till dig. Nu är egot inblandat och vill bli stärkt. Din avsikt är nu inte att ge, utan att få. Den andra personen känner detta energimässigt men kanske inte medvetet i den fysiska tillvaron. Känslan inombords blir oftast att den som du försöker ta ifrån känner sig lite kränkt. Då kommer ingen tacksamhet tillbaka till dig. Det blir inget utbyte av energier utan du har endast gjort av med din energi med avsikten att få men blev utan på grund av avsikten att ta. När detta sker så kan du känna inombords att du känner dig dränerad på den energi som du består utav. Det blev inte som du hade planerat.

Samma sak händer om du försöker hjälpa någon med all välmening men det inte finns någon som tar emot. Envist kanske du ändå fortsätter att påvisa att det visst är så. Även detta dränerar den energi som du består utav. Det handlar inte om att påvisa att någonting är rätt eller fel, utan att avgöra om någon är mottaglig för det eller inte med avsikten att ge. Då kommer även energin att komma tillbaka till dig och du mår bra. Detta leder även till följsamhet.

Livet är så mycket mer än det som händer i det yttre

Det existerar således flera aspekter av dig som du kan uppleva i din inre värld samt din yttre värld. Du kan interagera med båda dessa världar som egentligen är en och samma värld även om du får uppleva dem som två genom din nuvarande kropp. Finner du en balans mellan båda dessa världar så mår du bra. Det blir inte längre någon berg och dalbana som slänger dig hit och dit mellan din inre och yttre värld. Det blir mer stilla och ett bättre flöde i energierna mellan båda dessa världar. Livet börjar upplevas följsamt där du även medvetet kan skapa båda dessa aspekter av dig genom en högre medvetenhet om den du är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: