Följ ditt hjärta

Genom att följa ditt hjärta låter du dig ledas emot ditt högre syfte i detta nuvarande liv. Du kan se ditt hjärta som en vägvisare som pekar emot ditt högre syfte oavsett var du råkar befinna dig just nu. Hur vilse du än är i denna upplevelse som vi även kallar ett liv så kommer ditt hjärta att vägleda dig emot ditt högre syfte där du behöver vara för att uppfylla det som du kom hit för att göra. Vad kom du för att göra? Du kom för att göra det du har önskat att få göra. Du har själv valt ditt högre syfte för detta nuvarande liv innan du kom för att uppleva det. Detta kan du känna i ditt hjärta vad det är för någonting. Du kanske inte kan känna exakt vad det är men du kan avgöra om det du gör nu är ditt högre syfte eller inte. Om du lever ditt högre syfte så älskar du att göra det du gör just nu. Det är meningen att det ska kännas så att leva detta nuvarande liv. Oftast så väljer du kanske inte att följa ditt hjärta i det du gör och väljer. Istället väljer du att följa det som andra gör och det som andra säger att du borde göra. Du följer så att säga andras syn gällande vad som är rätt vägval för dig. Du lyssnar överallt förutom till ditt eget hjärta. Men ingen annan kan avgöra vad som är rätt vägval för dig förutom du själv. Det är du som har de vägval som är rätt för dig inom dig själv och du når dem genom att lyssna och följa det som du kan känna i ditt hjärta är rätt för dig att göra.

Att följa ditt hjärta är detsamma som att lyssna och följa ditt högre jag som är en högre aspekt av dig som även valde att få uppleva denna nuvarande upplevelse här på jorden. I ditt hjärta kan du även känna vägledning av dina guider och änglar med flera som hela tiden försöker hjälpa dig att nå ditt högre syfte med ditt nuvarande liv. Att följa ditt hjärta är således att följa den vägledning som du når av ditt högre jag, dina guider och änglar med flera som vet vad du har kommit för att göra och få uppleva.

Alternativet är att följa ditt ego som inte har en aning om vad du har kommit för att uppleva. Ett ego som även skärmar av ditt hjärta och tar åt sig av andras åsikter om den de ser i dig. Egot kan få dig att göra saker för att få andra att se upp till dig. Egot får dig även att kämpa efter mer saker där du tror dig finna lyckan. Saker som kräver att du jobbar och sliter med saker som du egentligen kanske inte tycker om för att sedan ha råd att köpa det som du tror dig behöva för att vara lycklig. Detta är en illusion eftersom den sanna lyckan finner du inom dig i ditt eget hjärta som den du är. Det är alltså gynnsamt att lyssna och följa ditt hjärta eftersom detta leder dig emot det som du kommer att älska att göra och även älska att vara. Det vill säga den du är, som du kom för att vara.

Jag fann en video som förklarar detta så bra som jag önskar dela till dig:

Follow Your Heart – Inspiring Video – theJourneyofPurpose TJOP

Kommentera

%d bloggare gillar detta: