Följ ditt högre syfte

Följ det som du känner i hjärtat är rätt för dig att göra och välja. På så vis låter du dig ledas av det högre inom dig emot ditt högre syfte för att vara här på jorden i en upplevelse igenom en kropp.

Ditt högre syfte är inte en speciell plats där du sedan ska stanna, utan en upplevelse som kan höja din medvetenhet om den som du verkligen är. Genom att följa ditt högre syfte leds du hela tiden emot dem som du behöver möta, de upplevelser som kan höja din medvetenhet om den du är så som du har önskat även innan du kom för att vara i en kropp här på jorden.

Du har själv valt att komma hit till jorden för att få uppleva dig vara i denna kropp som du har just nu. Du har även valt att få uppleva vissa saker för att nå en högre förståelse eller medvetenhet genom detta. Dessa saker och upplevelser låter du dig ledas till om du följer det som du känner i hjärtat är rätt för dig att göra och välja. Det som du känner är rätt i hjärtat är den du verkligen är som hela tiden hjälper dig i denna upplevelse som även kallas för ett liv på jorden.

Det spelar absolut ingen roll var du befinner dig just nu, utan känslan inom dig leder dig dit där du behöver vara oavsett detta. Detta leder dig även till ett liv av följsamhet eftersom du följer den livsström som du kom för att vara när du låter dig vägledas av din inre känsla av den du verkligen är. När du väljer att följa ditt hjärta så vet du inte alltid intellektuellt varför eller vad ett val eller det du gör kommer att leda till. Men lita på din inre känsla trots det så kommer du märka hur du vägleds till möjligheter som du inte såg möjliga ur det perspektiv där du befann dig innan. Det existerar som sagt en plan över vad du har önskat med ett liv. Inom dig finner du vägledaren för att nå denna plan. Vägledaren är den du är som du når inom den du kom för att vara. Inom dig når du alltid de högre svaren som är sanna för dig.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: