Förlåt

Under hela det liv som du hittills har levt så har du mött på olika sorters upplevelser. Dessa upplevelser kanske inte alltid har varit så upplyftande och positiva, utan även prövande och krävande. Upplevelser som har fått dig och andra att agera på ett visst sätt. Det kanske kan ha varit en händelse där någon annan har gjort dig orätt, eller en händelse där du idag anser att du kunde ha agerat på ett högre och bättre sätt än du då gjorde. Oavsett vilket så skapar dessa prövande och krävande upplevelserna känslor inom dig. Vissa av dem har du bearbetat och lämnat. Andra har du fortfarande kvar inom dig och bär med dig dem som ett minne av någon som har gjort dig orätt, eller där du har agerat på ett sätt som du idag inte anser var det bästa du kunde ha gjort.

Detta är inget konstigt utan det är så det är. Alla får vi uppleva prövande och krävande upplevelser för att växa genom dem. Det är dessa upplevelser som ger dig en möjlighet att ifrågasätta den du är ur det perspektiv som prövningen visar sig. Prövningen i sig visar dig en del av den du är som du ännu är omedveten om. En del av den du är som du kan känna inom dig som en slags olustkänsla eller ett slags obehag. Prövningen är alltså där för ditt växandes skull. Men det är inom dig som den du är befinner sig och det som du får uppleva som en prövande situation skapas utom dig. Det är där för att visa dig den du är.

Beroende av hur du har hanterat prövningen så har du antingen lämnat den och bearbetat den på så sätt att den nu har visat dig en del av den du är som du tidigare har varit omedveten om. Till det yttre så har händelsen agerats ut och det finns ingenting kvar utav den. Men inom dig var det en del av den du är som kom upp till ytan för dig att lära känna och bekanta dig med. Sen så finns även de prövningar som du inte har bearbetat. Dessa bär du med dig och de påverkar dig oavsett om du är medveten utav det eller inte. Undermedvetet så tynger dessa prövningar dig. De håller dig även fast i ett historiskt perspektiv som förhindrar dig ifrån att uppleva dig fullkomligt fri. Det finns ett band mellan denna prövning och den du upplever dig vara som håller dig kvar. Ibland kanske du kommer ihåg den och då skapar det en liknande känsla inom dig som när den en gång var en händelse. Antingen så kan den skapa en ilska eller irritation emot en annan människa, eller så kanske den skapar en känsla av skam eller en ångerkänsla där du önskar att du hade agerat på ett annat sätt än du då gjorde. Oavsett vilket så är det dig den tynger och det håller dig även tillbaka ifrån att leva helt fri.

De prövningar som du inte har bearbetat har även en förmåga att återkomma. Samma eller liknande händelser fortsätter att påverka ditt liv eftersom du inte har tagit emot den delen av den du är ännu. Till det yttre handlar det oftast om prövande händelser. Men till det inre är det en känsla om den du är som skapas. Du är således fast i en cykel av liknande händelser som återkommer om och om igen ända tills du har tagit emot vad händelsen vill visa om den du är. Inom dig kan det även skapa en cykel av liknande känslor där du om och om igen får återuppleva den händelse som nu är ett minne av någonting som har hänt.

Eftersom dessa obearbetade prövningar tynger dig och håller dig kvar vid ett historiskt perspektiv så är det allra bästa att lämna dessa som uppklarade. Det du behöver göra är att förlåta både dig själv och andra inblandade i prövningen. Förlåtelse släpper dig fri ifrån dessa obearbetade prövningar där du har kvar en ilska eller irritation emot en annan människa, eller där du känner en skam eller ångerkänsla för att du har agerat på ett visst sätt. Denna förlåtelse gör du inom dig själv som en överenskommelse med dig själv där du tillåter prövningen att lämna dig. Du kanske tänker att den som har gjort dig orätt inte förtjänar att bli förlåten. Men vem är det den tynger? Det är dig själv! Det är dig själv du straffar för att någon annan har gjort dig orätt, inte den andra personen. Därför kan du förlåta denna person inom dig själv för att frigöra dig själv ifrån detta. De prövningar där du själv har agerat orätt eller anser att du kunde ha agerat på ett högre och bättre sätt kan du även förlåta dig själv för. Även i dessa fall är det dig det tynger. Du hjälper inte den andra för att du ser ner på dig själv på grund av det du har gjort. Är du medveten om att den andra personen bär med sig händelsen så kan du givetvis be om förlåtelse till den andra personen för att släppa dem fria. Men förlåter de dig inte så bär inte med dig denna händelse längre, utan förlåt dig själv för ditt tidigare agerande och gå vidare med ditt liv. Inse att du inte är ansvarig för vilka prövningar som andra bär med sig om de inte vill lämna dem. De har sin egen fria vilja att göra som de önskar och du har din. Samma sak är det med prövningar där någon annan har gjort dig orätt. Du behöver inte andras förlåtelse för att du ska frigöra dig ifrån händelsen, eftersom det är du som är ansvarig för vad du bär med dig och andra är ansvariga för vad de bär med sig eller förlåter. Du kan inte heller kräva att någon annan ska förlåta dig eller be om förlåtelse utan även detta faller inom ramen om den fria viljan som vi har här på jorden.

Förlåtelse är så kraftfullt eftersom det släpper det historiska perspektivet om någonting som har hänt. Förlåt allt och du släpper ditt historiska perspektiv om det som har varit. Allt lättare kommer du att känna dig för varje händelse som du förlåter och lämnar eftersom den inte tynger dig längre. Allt friare kommer du även att känna dig och allt bättre kommer du att må. Använd din fria vilja och ta ditt ansvar för vad du bär med dig inom dig som tynger dig. Gör det för din skull.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: