Galaktisk healing

Detta helandesystem började genom min egen inre resa där jag successivt erhöll en allt högre medvetenhet om vem jag verkligen är. Steg för steg skalade jag bort den jag trodde mig vara och allt närmare den jag verkligen är kom jag. Genom detta helande arbete med mig själv insåg jag att jag inte är min kropp, mina tankar eller någonting av det som jag hade formats att tro mig vara. När jag väl gav mig av på denna inre resa släppte jag alla förutfattade meningar om vad som är sant och vad som är möjligt och tillät mig successivt ta reda på detta genom min egen upplevelse av livet.

Ett par år in på denna inre resa erhöll jag en medveten kontakt med min högre aspekt av mig i form av mitt högre jag. Genom kommunikationen med mitt högre jag erhöll jag allt högre information om vad livet verkligen är. Detta fick mig att förändra mitt sätt att agera inom livet som en människa. Istället för att tro mig ha förmågan att veta vad jag behöver lät jag mig vägledas av mitt högre jag även om jag inte alltid visste varför. Detta vägledde mig bl.a. till Reiki där jag idag är utbildad Reiki Master Teacher inom Usui Holy Fire® III Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki®, Angelic Reiki® och Kundalini Reiki™ Millennium. Jag har även utbildat mig inom Munay Ki som har koppling till Shamanska aspekter vilket balanserar upp de helande energierna på ett fantastiskt sätt. Genom Angelic Reiki® erhöll jag även en medveten kontakt med änglar, ärkeänglar, uppstigna mästare, galaktiska helare m.fl. vilket expanderade min upplevelse av verkligheten ytterligare.

Ju lägre jag kom på min inre resa, desto mer skingrade jag min illusion av separation ifrån den jag trodde mig vara och desto fler aspekter av den jag verkligen är fann jag och erhöll medvetenhet utav. Detta inkluderade bl.a. mina parallella aspekter av mig i andra liv där jag hade en annan form här på jorden i andra tidsspann. Andra liv förhöll sig i andra verkligheter som utomjordiska raser.

Dessa minnen av mina parallella existenser i andra verkligheter väckte successivt upp förmågor inom mig som jag inte hade lärt mig här på jorden. Det galaktiska helandet är en av dessa förmågor. Förmågor som jag redan har som en utomjordisk ras bortom denna verklighet. Successivt genom detta helande erhåller jag alltmer information om hur saker hänger samman och hur detta helande kan utföras.

Det galaktiska helandet är alltså ett alltmer växande system som innefattar alltmer allteftersom jag minns mer från dessa parallella ursprung som den existens jag har där. Därför är helt nya saker för mig i min nuvarande medvetenhet här på jorden en växande erfarenhet för mig då jag successivt erhåller nya svar från dessa parallella verkligheter gällande detta. Även här har jag fullständigt släppt taget om vad som är möjligt och överlåter till det som är möjligt att visa sig för mig istället. Steg för steg skingrar jag våra nuvarande begränsningar och tränger mig allt djupare in i möjligheterna bortom detta.

Vi alla är multidimensionella varelser bortom tid och rum som upplever en tillsynes fysisk upplevelse genom en människas kropp just nu här på denna jord. Men vi är så mycket mer än denna människa i denna kropp här på denna jord. Även kroppen är så mycket mer än vad vi har fått lära oss att den är. Vi inkarnerar kroppen som är vårt verktyg och instrument inom denna verklighet för oss att uppleva denna form av värld igenom. Denna kropp påverkas av mängder av olika saker. Den påverkas både av oss själva och våra olika perspektiv och utmaningar inom denna verklighet, och den påverkas även av andra (även bortom denna verklighet). Alla saker påverkar oss inte i ett positivt perspektiv varken ifrån oss själva eller andra.

Dessa saker har jag börjat se tack vare mina minnen från mina galaktiska ursprung där jag redan har utfört detta helande längre än vad jag vet om som människa här på jorden idag. Successivt får jag dock veta alltmer vad jag ska göra med det jag får se under dessa helandesessioner. Därav växer det Galaktiska helandet allteftersom jag utövar det.

Successivt längs min inre resa har jag delat med mig av den information jag har erhållit och det helande arbete jag själv har gjort. Denna information kan du finna på denna hemsida under inlägg och även genom mina böcker som du kan köpa via WebShop.

Om jag ska säga vad som har skapat detta helandesystem så härrör det från verkligheter bortom denna varav en multidimensionell aspekt av mig är en av dem som utövar detta helande som jag har börjat minnas som en människa här på jorden.

Galaktiska helandets utveckling:
För många år sedan började jag kunna se saker i människan. Apparater, entiteter, spårsändare etc. som påverkade den fysiska upplevelsen av att vara människa. I det fysiska kunde det upplevas som nedstämdhet, kronisk huvudvärk, andra sorters värk, svårigheter och så mycket mer. När det i själva verket var apparater, entiteter och andra saker som påverkade den fysiska kroppen som är vårt instrument/verktyg i vår nuvarande upplevelse av att vara människa. Jag säger inte att all värk härstammar från dessa apparater etc. Men om den gör det så försvinner värken så fort apparaten eller vad det är har avlägsnats eftersom den inte påverkar oss längre.

Viktigt att minnas är att den fysiska kroppen inte är den vi är, utan den vi upplever denna upplevelse igenom. Den är vår farkost inom vår nuvarande upplevelse av verkligheten som vi inkarnerar med vårt lägre jag. En farkost som kan påverkas av en mängd olika faktorer. Helt inom illusionen av separation tror vi oss vara denna farkost eftersom vi har identifierat oss så starkt med den. Men vi använder den endast under vår nuvarande upplevelse av att vara människa i detta nuvarande tidsspann som vi kallar för ett liv. Vi är så mycket mer än det och vi är så mycket kraftfullare än vi tror oss vara inom illusionen av separation. Men ändå tillåter vi oss påverkas av saker i denna farkost eftersom vi oftast inte kan se vad som sker inom den, vilket jag har börjat göra tack vare min inre resa och de minnen jag har erhållit från andra galaktiska ursprung där jag redan utför detta helande.

Det är därför jag delar med mig av mina erfarenheter eftersom detta inte är något unikt för mig utan endast visat sig för mig längs min inre resa. Även du kan finna svaren och möjligheterna som befinner sig bortom illusionen av separation om du gör det helande arbetet med dig själv, vilket jag delger olika perspektiv att göra det igenom.

Ju mer jag har arbetat med detta helande, desto fler medarbetare har jag erhållit. Även detta har påverkats av min inre resa och att jag har följt mitt högre jag i de vägval jag har gjort. I dagsläget arbetar jag i detta helande tillsammans med två kraftfulla drakar som kom till mig när jag var i Glastonbury och som initierade mig i drakarnas kraft. Detta är en mörk och en ljus drake som tillsammans bildar en symbios (helhet). Den mörka draken bistår med sin enastående kraft och den ljusa draken med sin höga frekvens och sin höga medvetenhet. Jag har återfunnit kontakten med mitt galaktiska team som bistår mig vid intergalaktiska aktioner. Holy Fire-energin och drakarna tar hand om de entiteter och andra saker som avlägsnas och så mycket mer….

Nedan följer några exempel på saker som utförs inom detta helande ( som successivt växer allteftersom helandet utövas och mer minnen erhålls).

Cellminnen
Vi har inte endast upplevt denna upplevelse vi upplever just nu här på jorden i denna tid, utan vi har upplevt flera liv. Från dessa andra liv kan vi ta med oss minnen av det som hänt oss till vårt nuvarande. Dessa minnen kallas för cellminnen och kan påverka hur vi upplever livet just nu. Kanske har du skadat dig i ett krig i en tidigare upplevelse, blivit bränd på bål, amputerat ben och så vidare. Dessa kraftiga upplevelser kan finnas kvar med dig även om detta inte har hänt dig i ditt nuvarande liv. Kanske har du till exempel problem med ett ben i ditt nuvarande liv även om du inte har någon fysisk anledning till det. Minnet av ditt tidigare amputerade ben kan kännas i ditt nuvarande. Dessa cellminnen ser jag som apparater på eller i kroppen. Jag kan se en människa som har problem med ett ben hur det kan sitta stödapparater med skruvar med mera kvar från den andra inkarnationen som inte längre behövs. Jag vet eller får veta hur jag kan demontera dessa apparater vilket i sin tur ofta får värken i benet att försvinna eftersom cellminnet har helats.

Apparater
Kronisk huvudvärk kan till exempel se ut som en slags klo som klämmer åt om huvudet. Svårighet att andas kan vara remmar som stramar åt om lungorna, eller som klämmor på luftrören. Problem med känsel eller värme i fötter och händer kan vara plåtar som spärrar av tillförseln av livskraft till dessa områden. Kvinnor ser jag ofta ha kyskhetsbälten och andra slags apparater som ska ta bort deras kraft. Smärta i fötter vid gång kan vara apparater i hålfoten med trådar upp till hjärnan som skapar en värk för varje steg du tar. Detta och mycket mer har jag hittills sett hos mina klienter.

Psykiska attacker av andra människor
Vi är inte enbart fysiska varelser i en fysisk kropp, utan även energivarelser som animerar den fysiska kroppen. Så fort vi tänker en tanke om en annan människa skapas en energikoppling mellan oss själva och den andra personen. Om någon tycker väldigt illa om dig eller är väldigt avundsjuk på dig så kan en sådan laddad energi även attackera din energikropp. Detta kan manifesteras som värk i din fysiska kropp vilket energimässigt kan se ut som ett spjut som sitter rakt in i en kroppsdel på dig. Det kan även manifesteras som olika sorters apparater som påverkar din fysiska förmåga. På samma sätt som med cellminnen ser jag dessa apparater och kan avlägsna dem och även stärka upp ditt energifält så att du inte är lika mottaglig för psykiska attacker.

Attacker av andra utomjordiska raser
Attacker sker inte enbart av andra människor utan även av varelser av annan utomjordisk ras. De apparater som dessa varelser sätter fast på oss används ofta för att begränsa vår kraft. Dessa apparater kan skapa nedsättande tankegångar där vi inte längre upplever oss kraftfulla. De kan förhindra oss ifrån att djupandas, röra oss fritt fysiskt och så mycket mer. Även dessa lossar jag på under mitt Galaktiska helande. Observera att det även finns hjälpsamma raser i universum så du inte tror att alla av utomjordisk ras har denna agenda.

Implantat och spårsändare
Jag ser även att vi ibland har implantat och spårsändare i våra kroppar. Dessa implantat och spårsändare är ofta kopplade till skepp med utomjordingar som befinner sig eteriskt utanför atmosfären som därifrån observerar eller kontrollerar saker med oss. Ibland används de för att inhämta information, och ibland för att kontrollera och styra hur vi upplever världen. Minns att vi just nu använder vår kropp som vårt instrument i denna verklighet. Vi är inte kroppen men vi ska ändå inte tillåta andra kontrollera den medan vi är i upplevelsen igenom den. En del inplantat sitter i nacken på oss som sedan är inkopplade på vårt energisystem. Motsvarigheten till våra fysiska organ existerar i det icke-fysiska. Jag ser ofta plåtar(kontrollcentraler) vid bröstet med trådar in i olika organ, plåtar vid magen med trådar och så vidare. Semiapparater eller vad jag ska kalla dem som delvis är metalliska i sin form och även vid liv. Ofta sitter de över axlarna och skapar en värk, och fortsätter ner längs ryggraden med skruvar, ibland klämmor. Ibland även upp genom ryggraden in i hjärnan. Ofta går de även upp längs nacken och sedan rakt in i huvudet med någonting som liknar en svans. Ibland ser jag även som kontrollcentraler i hjärnan på människor som är uppkopplade in i resten av kroppen.

Entiteter och energivampyrer
Vi är i en energikropp som animerar en fysisk form. Genom den flödar det livskraft. Alla varelser har inte samma kontakt med källan till denna livskraft och behöver få tillgång till den på annat sätt för att kunna leva. Ett sätt är att sätta sig i håligheter i vårt energifält och ta av vår livskraft. Dessa entiteter och energivampyrer ser jag sitta på vår energikropp ungefär som fästingar. De dränerar oss på energi likt vampyrer dricker blod för sin egen överlevnads skull. De kan endast sätta sig i håligheter i vår aura och därför är det gynnsamt att vi har en stark lysande aura där de inte kan ta fäste.

Energivarelser och parasiter
Ofta under Galaktiskt helande ser jag energivarelser befinna sig inom den fysiska kroppen. De har olika form och olika anledningar att vara där. Det gemensamma är att de inte ska vara där och att de påverkar oss medan de är där på olika sätt. En del av dessa energivarelser ser ut som stora skalbaggar, andra som ormar av olika slag. Några ser ut som krabbor som kan bita sig fast i något organ vilket skapar en fysisk värk och mycket mer. Ormarna har ofta en klo i svansen som de spärrar ut när jag ska ta bort dem.

Intrång av andar i din kropp
Innan ett Galaktiskt helande sätter jag upp en portal av ljus över klienten för att både skydda klienten och för att hålla entiteter och andra saker inom denna portal tills jag har skickat det till ljuset. När jag gör detta ser jag ibland för min inre syn att klienten beter sig mycket konstigt inom denna ljusportal. Det är som att det existerar flera andar i samma kropp. När jag rycker ut dessa andra andar får jag kontakt med klienten och kan fortsätta fokusera på klienten. Detta kan vara andar som har varit människor som har dött inom den nuvarande inkarnationens upplevelse av tid och rum. Det kan även vara demoner, poltergeists och andra varelser som har tagit plats i vår kropp tillsammans med vår egen själ.

Under vissa sessioner har jag även mött vad jag kallar för själsätare som tar själens plats om klienten har utövat en viss svart magi, eller på annat sätt sålt sin själ för egoistiska ändamål i denna nuvarande, eller i någon annan inkarnation. Det kan kräva ett hårt arbete att häva dessa själskontrakt som skapats.

Dessa andar som befinner sig i kroppen samtidigt som dig kan skapa personlighetsförändringar och även få dig att uppleva verkligheten annorlunda och påverka hur du mår. Även andra kan påverkas av dessa andar på ett sätt. Små barn och djur till exempel kan ofta både se och känna närvaron av dessa andar i din kropp och bli rädda för ”dig”.

Själssplittring
Vid tillfällen när jag har avlägsnat andra andar ur klientens kropp för att få kontakt med klienten ser jag hur kroppen faller samman helt orkeslös som följd. Detta är oftast en visuell bild jag får se när själen inte befinner sig i kroppen fullt ut. I vissa fall har hela själen varit avlägset borta på en och samma plats, och ibland har den varit utspridd på olika platser. När jag ser detta samlar jag tillbaka själen igen så den befinner sig inom kroppen i denna upplevelse med kontakt till det högre jaget igen. Vid tillfällen har jag sett hur det högre jagets kontakt med det lägre jaget har förlorats som om ett band vore av. Vid dessa tillfällen kopplar jag samman det högre och det lägre jaget igen.

Andra liknande tillfällen har jag sett silvertrådar som gått av som går mellan kroppen och själen på ett sätt, och även mellan det högre jaget i den övre världen och det lägre jaget i den undre världen här på jorden i vår kropp. Detta gör även att själen inte hittar hem till kroppen igen och behöver hämtas tillbaka och knyta samman dessa trådar.

Egenskapade entiteter (ormar)
Vi får ofta höra att vi ska tänka positivt och det ligger mycket i det när jag ser vad de negativa tankegångarna skapar. När vi tänker negativt så skapas det egna entiteter av dessa tankar som för mig ser ut som ormar. Oftast befinner de sig i magen och lever av vår negativitet som är en energiform. Ormarna eller entiteterna skapar i sin tur nya negativa tankegångar vilket får dig i en nedåtgående spiral av destruktivitet och negativitet. Genom att lossa på dessa ormar löser jag även upp denna nedåtgående spiral av negativitet. Men det kräver även att du byter perspektiv till ett mer positivt eftersom du annars skapar nya entiteter i din mage.

Förbannelser, kontrakt och karmarensning
Under dessa helanden kommer jag även ibland i kontakt med olika sorters förbannelser eller kontrakt som vi har erhållit av andra eller själva skapat i något liv. Dessa förbannelser eller kontrakt kan följa dig genom livstider ända tills du bryter dem. Orsakerna är olika varför vi erhållit förbannelser eller skapat kontrakt. Kanske har vi levt liv där vi inte varit så “goda” eller “medvetna” vilket har fått andra att utfästa en förbannelse på oss i resten av våra liv. Sedan lever vi våra nuvarande liv helt omedvetna om dessa förbannelser från tidigare livstider men som påverkar vår vardag på olika sätt utan att vi förstår varför. 

Inom detta helande går jag tillbaka till den livstid där detta har skett för att bryta förbannelser och kontrakt. Jag försöker även finna den som skapat förbannelsen för att mäkla fred på en högre nivå. Baserat på tidigare liv kan vi även ha skapat karma till oss själva. Karma är en läroplan för att nå en högre medvetenhet om vårt tidigare omedvetna agerande. Även dessa karmaläxor kan rensas genom att nå medvetenheten av vad de består utav. Detta sker genom resor bortom tid och rum för att erhålla medvetenheten om vad som skett och återigen mäkla i de kontraster som uppstått mellan varandra.

Livet
Även livet sätter dit apparater på oss människor. Dessa är där för vår skull och dem får jag inte lossa. Anledningen till att de är där är för att vi inte lyssnar till våra inre signaler att stanna upp. Kanske stressar vi och inte lyssnar på oss själva. Då kan livet till exempel sätta dit en apparat på ryggen som ser ut som ett galler. Fysiskt tror du dig ha fått ryggskott eftersom symptomen är densamma, och när du når insikten av att den är där på grund av din stress och börjar lyssna till dina inre signaler så tonar apparaten bort och påverkar dig inte mer.


Detta var några exempel på vad som kan hända med och i vår kropp som påverkar den och vår upplevelse på olika sätt. Till det yttre fysiska är det kanske en värk i ryggen, tungt att andas, ont i bröstet, huvudvärk, negativitet, orkeslöshet och så vidare. Medan det energimässigt kan sitta en klämma runt lungan, hjärtat, eller så sitter något implantat eller en energivampyr fast på dig.

Det Galaktiska helandet utför jag på distans. Du kan befinna dig var som helst för att ta emot detta. Jag har haft klienter från Australien på andra sidan jordklotet och det går lika bra för det. Under en session börjar jag med att tona in mig på dig och kontrollerar om jag får göra arbetet. Därefter arbetar jag med att avlägsna det jag ser som inte ska sitta där. Jag ser även till att livskraften flödar fritt igenom dig och lossar blockeringar som eventuellt förhindrar detta. Observera att jag inte tonar in mig på varje entitet och frågar varför den är där och så vidare. Jag känner intuitivt och blir vägledd i vad som ska sitta i kroppen och vad som inte ska det. Så dessa svar får du inte av mig. Det tar alldeles för mycket energi av mig att få dem att svara på dessa frågor vilket tar tid från annat arbete med att avlägsna saker. Ser jag implantat med spårsändare följer jag även sändarsignalen till mottagaren och tar hand om detta samtidigt.

När det gäller personliga healingsessioner med det galaktiska helandet så rapporterar jag inte längre det jag har sett och gjort under sessionen. Dock skannar jag alltid igenom kroppen och avlägsnar det jag finner som inte ska vara där och korrigerar eventuella “felaktigheter” i den eteriska kroppen. Jag ser även till att livskraften flödar fritt igenom kroppen och avlägsnar blockeringar som eventuellt förhindrar detta. Efter sessionen är det så att säga “rent hus”. Om det skulle behövas fler sessioner informerar jag om detta. Men oftast räcker en session för det som avses.

Anledningen till att jag inte längre rapporterar vad jag sett och gjort är för att det brukar hända väldigt mycket under dessa sessioner och rapporteringen kan ta upp till en timme eller mer att skriva. Förutom det är inte alla mottagliga för att höra det jag sett och gjort vilket istället kan göra klienten skada. Lider man t.ex. förföljelsemani så hjälper det inte om klienten får höra att det har suttit en spårsändare i den eteriska kroppen, utan det gör istället mer skada. Arbetet är ändå utfört och färdigt när jag meddelar detta tillbaka. Så för både min och klientens skull sker inte denna rapportering längre.

Jag har full förståelse om det kan kännas olustigt eller ens sant att det existerar saker i den icke-fysiska eteriska världen av denna karaktär. Själv har jag som sagt erhållit förmågan att utföra detta helande baserat på minnen från mina galaktiska ursprung och den helande resa som jag har gjort.


%d bloggare gillar detta: