Galaktisk healing

Vi människor tror ofta att vi är på den enda planeten med liv och intelligens. Vi människor tror även ofta att denna planet endast är fysisk i sin form och likaså att vi människor och allt annat på den är det. Att det finns någonting mer än vad vi kan se, smaka, känna, lukta eller höra med våra fysiska sinnen tror oftast inte människan på. Är vi sjuka så tar vi något ”magiskt piller” som någon annan har kommit på som ska fixa allt. Har vi värk i vår kropp så är orsaken alltid fysisk i sin natur. Det är så vi har blivit lärda eftersom vi tror att vi är en fysisk kropp av kött och blod som befinner sig i en fysisk värld som är den enda med liv. Vi tror även att det enda livet här på denna planet är den fysiska som vi kan se med våra ögon. Det jag kommer berätta för dig tar dig ganska långt bortom denna syn jag just beskrev.

Observera att jag inte säger att det är fel att ta hjälp av läkare om du känner dig sjuk, utan jag rekommenderar dig verkligen att göra det.

Det existerar så mycket mer än vad vi kan förnimma med våra fysiska sinnen. Parallellt med den yttre världen existerar en inre värld. Parallellt med den fysiska världen existerar en ickefysisk sådan. Allt fysiskt har även sin ickefysiska aspekt och de hör ihop och bildar en helhet. Det existerar även det som inte har tagit en fysisk form både här på jorden och bortom och även i vår kropp.

Kroppen vi har just nu är vår “farkost” under denna nuvarande livstid och den animeras av den vi är som vårt lägre jag. Så kroppen är inte endast kött och blod utan animeras av den vi är vilket får den att vara vid liv. Vi lämnar kroppen åter till jord när vi lämnar detta jordeliv medan ”vi” fortsätter våra liv genom andra former av varande. Det existerar mycket som kan påverka vår upplevelse av att befinna oss i denna kropp bl.a. genom det vi får uppleva igenom den. Både tankar, känslor, andra människor m.m. påverkar hur det upplevs att vara i vår kropp. Den kan känna smärta och den kan känna kärlek och så mycket fler saker.

Kraftigt förenklat består kroppen av den fysiska aspekten. Runt den fysiska aspekten existerar ett energifält vi kan kalla för aura. Inuti varje fysisk aspekt av kroppen existerar även dess energetiska motsvarighet. Kroppen är som en högteknologisk energifarkost som animerar en fysisk form som vi ”lever” i under denna nuvarande livstid här på jorden. Till denna kropp flödar det hela tiden energi ”Ki” som i sin tur går i olika energibanor i kroppen för att sedan gå ut ur kroppen igen. Se det som ett slags kretslopp där energi ”Ki” kommer till kroppen och lämnar den igen. Vi har även olika energicentras som ofta kallas för Chakras.

Under min inre resa har jag successivt skingrat illusionen av separation. Jag upplever mig inte längre vara min kropp, livet är inte längre det som händer mig utan jag är livet och jag har förändrat mina tidigare ärvda sanningar till andra. Jag upplever och ser världen numera som energier parallellt med dess fysiska motsvarighet. Successivt har jag expanderat den jag själv upplever mig vara och även vad livet egentligen är. Denna inre resa har aktiverat funktioner och minnen i mig som befinner sig bortom mig som människa här på denna jord. Jag har bl.a. erhållit en medveten kontakt med mig som mitt högre jag, jag har börjat uppleva parallella existenser som jag är samtidigt varav en del av dem är av Galaktiskt ursprung.

Detta Galaktiska helande härstammar från mina galaktiska ursprung som stjärnfrö/starceed. Genom att jag erhållit minnen från dessa ursprung även här på jorden erbjuder jag nu detta helande som jag kallar för Galaktiskt healing. Ett Galaktiskt helande kan ses som en andlig kirurgisk operation där jag avlägsnar ”saker” som sitter på eller i energikroppen som inte ska vara där.

Minnet av mina galaktiska ursprung får mig att se ”saker” i människokroppen som inte ska sitta där. Jag kan se blockeringar i energisystemet och så mycket mer. När jag ser ”saker” i kroppen känner jag om de ska vara där eller inte, och jag får successivt veta hur jag ska avlägsna dessa och korrigera kroppen att fungera igen efter saken avlägsnats. Jag kan se en blåkopia av din kropp hur den ska se ut i ordinarie skick jämfört med hur den ser ut i nuläget med dessa ”saker”. På så vis vet jag när saker är som de ska.

Vanliga exempel på vad dessa ”saker” kan göra med din fysiska kropp:

  • Förhindra dig från att kunna djupandas
  • Tryck i bröstet
  • Smärta i hjärtat
  • Skapa oro och olustkänslor
  • Skapa destruktiva tankegångar
  • Dränera dig på energi så du känner dig orkeslös
  • Försämra din rörlighet i olika kroppsdelar
  • ”Kronisk” huvudvärk
  • och så mycket mer

Eftersom jag börjat minnas mina Galaktiska ursprung kan jag säga att det existerar liv bortom planeten jorden. Detta liv existerar i olika dimensioners varande vilket gör att vi kanske inte kan se det med våra fysiska ögon som är anpassade för detta ljusspektrum. Även här på jorden existerar minst dubbelt så mycket som vi kan se med våra fysiska ögon. Mitt bland allt detta upplever vi oss vara människor i denna högteknologiska energetiska farkost vi kallar för en kropp. Denna kropp kan påverkas av andra energetiska saker och det är detta jag har börjat se och även veta hur jag ska avlägsna. Jag ska försöka strukturera upp det lite så det blir tydligare här nedan.

Observera att all värk eller motsvarighet som beskrivs nedan inte behöver bero på de saker jag ser, även om dessa saker kan påverka det jag beskriver. En del saker jag ser kan även vara symboliska för att jag ska kunna arbeta med energin på detta sätt.

Cellminnen

Vi har inte endast upplevt denna upplevelse vi upplever just nu här på jorden i denna tid, utan vi har upplevt flera ”liv”. Från dessa andra liv kan vi ta med oss minnen av det som har hänt oss till vårt nuvarande. Dessa minnen kallas för cellminnen och kan påverka hur vi upplever livet just nu. Kanske har du skadat dig i ett krig i en tidigare upplevelse, blivit bränd på bål, amputerat ben osv. Dessa kraftiga upplevelser kan finnas kvar med dig även om detta inte har hänt dig i ditt nuvarande liv. Kanske har du t.ex. problem med ett ben i ditt nuvarande liv även om du inte har någon fysisk anledning till det egentligen. Minnet av ditt tidigare amputerade ben kan kännas i ditt nuvarande. Dessa cellminnen ser jag som apparater på eller i kroppen. Jag kan se en människa som har problem med ett ben hur det kan sitta stödapparater med skruvar m.m. kvar från det tidigare livet som inte längre behövs. Jag vet även hur jag kan montera bort dessa apparater vilket i sin tur får värken i benet att försvinna eftersom cellminnet har helats.

Apparater

Kronisk huvudvärk kan se ut som en slags klo som klämmer åt om huvudet. Svårighet att andas kan vara remmar som stramar åt om lungorna, eller som klämmor på luftrören. Problem med känsel eller värme i fötter och händer kan vara plåtar som spärrar av tillförseln av livskraft ”Ki” till dessa områden. Hos kvinnor ser jag ofta apparater som liknar kyskhetsbälten och andra apparater som ska ta bort ens kraft. Smärta i fötter vid gång kan vara apparater i hålfoten med trådar upp till hjärnan som skapar en värk för varje steg du tar. Detta och mycket mer har jag hittills sett hos mina klienter.

Psykiska attacker av andra människor

Vi är inte enbart fysiska varelser i en fysisk kropp, utan vi är även energivarelser som animerar den fysiska kroppen. Så fort vi tänker en tanke på en annan människa skapas ett energikoppel mellan oss själva och den andra personen. Om någon tycker väldigt illa om dig eller är väldigt avundsjuk på dig kan sådan laddad energi även attackera din energikropp. Detta kan manifesteras som värk i din kropp vilket energimässigt kan vara spjut som sitter rakt in i dig i en kroppsdel. Det kan även manifesteras som olika sorters apparater som påverkar din fysiska förmåga. På samma sätt som med cellminnen ser jag dessa apparater och kan avlägsna dem och även stärka upp ditt energifält så du inte är lika mottaglig för psykiska attacker.

Attacker av andra utomjordiska raser

Attacker sker inte enbart av andra människor utan även av andra raser av varelser. Dessa ser jag oftast mot ljusarbetare eftersom dessa raser har en annan agenda och önskar inte se oss i vår fulla kraft. De apparater som dessa varelser sätter fast på oss används för att begränsa vår kraft. Dessa apparater kan skapa nedsättande tankegångar att vi inte är mycket värda osv. De kan förhindra oss från att djupandas, röra oss fritt fysiskt och så mycket mer. Även dessa lossar jag på under mitt Galaktiska helande. Observera att det även finns hjälpsamma raser i Universum så du inte tror att alla av utomjordisk ras är onda.

Implantat och spårsändare

Jag ser även att vi ibland har implantat och spårsändare i vår kropp. Dessa implantat är ofta kopplade till skepp på ett sätt som därifrån observerar eller kontrollerar saker. Ibland används de för att inhämta information, och ibland för att kontrollera hur vi upplever världen. Minns att vi använder vår kropp just nu som vårt verktyg i denna verklighet. Vi är inte kroppen men vi ska ändå inte tillåta andra kontrollera den medan vi är i upplevelsen igenom den. En del inplantat sitter i nacken på oss som sedan är inkopplade eller uppkopplade i vårt energisystem. Motsvarigheten till våra fysiska organ existerar i det ickefysiska. Jag ser ofta plåtar(kontrollcentral) vid bröstet med trådar in i olika organ, plåtar i magen osv. Semiapparater eller vad jag ska kalla dem som delvis är metalliska i sin form och även vid liv. Ofta sitter de över axlarna och skapar en värk, och fortsätter ner längs ryggraden med skruvar, ibland klämmor. Ibland även upp genom ryggraden upp i hjärnan. Ofta går de även upp längs nacken och sedan rakt in i huvudet med någonting som liknar en svans. Ibland ser jag även som kontrollcentraler i hjärnan på människor som är uppkopplade in i resten av kroppen.

Entiteter och energivampyrer

Vi är i en energikropp som animerar en fysisk form. Genom den flödar det livskraft ”Ki”. Alla varelser har inte samma kontakt med källan till ”Ki” och behöver få tillgång till den på annat sätt för att vara ”levande”. Ett sätt är att sätta sig på vårt energifält och ta av vår ”Ki”. Dessa entiteter och energivampyrer ser jag sitta på vår energikropp som fästingar. De dränerar oss på energi likt vampyrer dricker blod för sin egen överlevnads skull. De kan endast sätta sig i håligheter i vår aura och därför är det gynnsamt att vi har en stark lysande aura där de inte kan ta fäste.

Energivarelser och parasiter

Ofta under Galaktiskt helande ser jag energivarelser befinna sig inom den fysiska kroppen. De har olika form och olika anledningar att vara där. Det gemensamma är att de inte ska vara där och att de påverkar oss medan de är där på olika sätt. En del ser ut som stora skalbaggar, andra som ormar av olika slag, ofta har ormarna som klor i svansen som de spärrar ut när jag ska lossa dem.

Egenskapade entiteter (ormar)

Vi får ofta höra att vi ska tänka positivt och det ligger så mycket i det när jag ser vad de negativa tankegångarna skapar. När vi tänker negativt skapas det som egna entiteter som jag ser som ormar. Oftast befinner de sig i magen och lever av vår negativitet som är en energiform. Ormarna eller entiteterna skapar i sin tur nya negativa tankegångar vilket får dig i en nedåtgående spiral av destruktivitet och negativitet. Genom att lossa på dessa ormar lossar jag även på denna tankeloop av negativitet, men det kräver även att du byter perspektiv eftersom annars skapar du nya entiteter i din mage.

Förbannelser, kontrakt och karmarensning

Under dessa helanden kommer jag även ibland i kontakt med olika sorters förbannelser eller kontrakt som vi erhållit av andra eller själva skapat i något liv. Dessa förbannelser eller kontrakt kan följa dig genom livstider ända tills du bryter dem. Orsakerna är olika varför vi erhållit förbannelser eller skapat kontrakt. Kanske har vi levt liv där vi inte varit så “goda” eller “medvetna” vilket fått andra att sätta en förbannelse på oss i resten av våra liv. Sedan lever vi våra nuvarande liv helt omedvetna om dessa förbannelser från tidigare livstider men som påverkar vår vardag på olika sätt utan att förstå varför. Inom detta helande går jag tillbaka till den livstiden där detta har skett för att bryta förbannelser och kontrakt, och även finna den som skapat förbannelsen för att mäkla fred på en högre nivå. Baserat på tidigare liv kan vi även ha skapat karma till oss själva, vilket är en läroplan för att nå en högre medvetenhet om vem vi är. Även dessa karmaläxor kan rensas genom att nå medvetenheten av vad de består utav. Detta sker genom resor genom tid och rum för att erhålla medvetenheten av vad som skett och återigen mäkla i de kontraster som uppstått mellan varandra. Jag rapporterar till dig vad som skett och vad jag gjort när det gäller dessa saker efter helandet.

Livet

Även livet sätter dit apparater på oss människor. Dessa är där för vår skull och dem får jag inte lossa på. Anledningen till att de är där är för att vi inte lyssnar till våra inre signaler att stanna upp. Kanske stressar vi massor och lyssnar inte på oss själva. Då kan livet t.ex. sätta dit en apparat på ryggen som ser ut som ett galler. Fysiskt tror du dig ha fått ”ryggskott” eftersom symptomen är densamma, och när du når insikten av att den är där pga. din stress så tonar apparaten bort och påverkar dig inte mer.

Detta var några exempel på vad som kan hända med och i vår kropp som påverkar den och vår upplevelse på olika sätt. Till det yttre fysiska är det kanske en värk i ryggen, tungt att andas, ont i bröstet, huvudvärk, negativitet osv. medan det energimässigt sitter en klämma runt lungan, hjärtat, eller så sitter något implantat eller energivampyr fast på dig.

Detta galaktiska helande utför jag på distans. Så du kan befinna dig vart som helst. Jag börjar med att tona in mig på dig och kontrollerar att jag får göra arbetet (så livet inte har satt dit det på dig). Därefter arbetar jag med att avlägsna det jag ser som inte ska sitta där. Efteråt skriver jag till dig vad jag sett och gjort. Observera att jag inte tonar in mig på varje entitet och frågar varför den är där osv. Jag känner intuitivt och blir vägledd i vad som ska sitta i kroppen och vad som inte ska det. Så dessa svar får du inte av mig. Det tar alldeles för mycket energi av mig att få den att svara på dessa frågor vilket tar tid från annat arbete i att avlägsna saker. Ser jag implantat med spårsändare följer jag sändarsignalen till skeppet och tar hand om detta samtidigt.

Jag har full förståelse om det känns olustigt eller ens sant att det existerar saker i den ickefysiska världen av denna karaktär. Själv har jag som sagt erhållit minnen att utföra helandet från mina Galaktiska ursprung. Allt är egentligen energi som har tagit någon form. Form som jag ser som det jag beskrivit ovan som påverkar oss människor på olika sätt.

Galaktisk healing rekommenderas ej som förstavalsbehandling vid allvarlig psykisk ohälsa som t.ex. psykotiska tillstånd. Det kan även förekomma utrensningar efter en behandling med Galaktiskt helande.


Återkoppling från klienter:


Jag har problem i bröstkorgen till och från, Känns som att jag inte kan djupandas så att du skulle hamna där det förstod jag. ?Har också en irritation i halsen, helt plötsligt hosta utan förvarning och kliande och irriterande. Det kändes som att det började klia inne i bröstkorgen och halsen.Jag har alltid haft känslan att kläder som går upp i halsen kväver mig så det har jag inte kunnat ha. Ibland har en muskel låst sig på högra sidan bak i lungan så det gjort väldigt ont när jag försökt ta djupa andetagoch det har suttit i upp emot en vecka?Har inte upplevt det mera?
Under själva sessionen kände jag tydligt att något pågick i dessa områden i min kropp.
Har inte känt av detta mera?

Jag kände smärta i axlarna och sen var det som att myror började springa när flödet öppnade. Fick en väldig klåda vid svanskotan?

Har inte heller haft någon huvudvärk efter sessionen. Har haft konstant huvudvärk i två år.?

Min molande magvärk är helt borta.?

Fick besöka Änglarnas Kungarike.???

Efter ett antal dagar mötte jag reg.nr med följande bokstäver IAM???.
Innan hade jag mött många änglanummer.?

Skulle kunna skriva mera men det får räcka så just nu?
Så tacksam och så nöjd?

/Maywor


Den här hjälpen har “skakat om” mig rejält och min upplevelse om vad som är möjligt har förändrats… Kan numera djupandas och efter 20 års besvär med mitt bäcken och vänsterben kan jag röra mig utan att det känns som att det är i sirapsmotstånd på vänsterbenet. 🙂 Har tidigare fått hjälp på annat håll fysiskt med otaliga behandlingar och daglig egenträning som endast hjälpt tillfälligt. En nära anhörig som inte alls tror på sådant här ens i sin vildaste fantasi ser också skillnad på hur jag kan använda mitt ben. Så glad och tacksam!??/Tove


Efter en behandling av Galaktiskt helande känns det som att jag fått livskraften tillbaka. ✨?✨
Jag kan känna lukt och smak igen, vilket jag knappt gjort på flera år.
Andetaget är lättare. Hjärtat fritt från blockeringar.
Jag känner mig fri på alla plan.

Teppo är en fantastisk healer och otroligt engagerad i sina klienter. Jag kan varmt rekommendera honom vidare. ❤️

/Carina