Gold Reiki™ Millennium

Gold Reiki™ är en kraftfull healingmetod utvecklad av Ole Gabrielsen. Detta system har uppgraderats och kallas nu Gold Reiki™ Millennium.

Essensen av guld har helande egenskaper. Detta är en väldigt unik essens som återfinns i naturen och ger oss något som ingen annan metall kan ge. Därför är den så speciell, mirakulös och i den materiella världen så dyr. Detta är materialet som innehåller ett avtryck av personen som bär det. Det är väldigt mottagligt.

Guldessensen kan transformera och kan även fungera som en sändare. Den är bäst när den återfinns rå i naturen. Energin som den avger är stark och upplyftande och kan transformera nästan allt i världen.

När känslor av lägre frekvens som medlidande, ilska och skam etc. kommer i kontakt med Gold Reiki. Då börjar sändningsprocessen och personen lyfts från dessa känslor och stiger i frekvens på grund av den universella livsenergin. En transformation sker till glädje, acceptans, självkärlek och självläkning etc.

Det finns tre nivåer av Gold Reiki som bör ges som en initiering. Separera inte dessa nivåer av Gold Reiki.

Den första nivån är en initiering till ren Reiki.
Den andra nivån är initieringen till den rena essensen av guld.
Den tredje nivån är en uppgradering till dessa tider och energin av dagens guld. Detta är energin av guld som för närvarande finns på planeten Jorden. Naturligtvis bör du arbeta med den renaste essensen av guld från dessa tider. Med den energin kan du med din intention rensa och rengöra det fysiska guldet i världen, som guldtackor eller smycken.

Under initieringen till den första nivån av Gold Reiki kommer du känna att det först går från hjärtchakrat och sedan expanderar. I själva verket öppnas alla chakran, men hjärtchakrat är den första att reagera eftersom det är via hjärtchakrat vi når kontakten med Gud. Detta är vår första öppning till källan.

Den andra saken du kanske märker under den andra initieringen är att guldenergin går genom kronchakrat och väldigt kraftfullt ner genom hela energisystemet.

Den tredje nivån går överallt runt din aura eftersom den omger dig helt likt en gyllene kokong.

Det finns inga förkrav för Gold Reiki, och Gold Reiki är inte heller något förkrav för någon annan Reiki-stil.

Gold Reiki kan användas som helande på plats eller distans, eller som en meditation. Du kan även skapa energiverktyg. Bergskristall är t.ex. bra för det eller föremål som redan är av guld.

Energin är starkare än någonsin.

Fördelar med Gold Reiki:
– Hjälper till att läka den fysiska kroppen.
– Ge energi till vatten och oljor.
– Ladda kristaller med Gold Reiki som kan agera sändare i ditt hem.
– Transformerar negativitet.
– Höjer vår vibration.
– Fristående helandesystem.
– Inga förkrav.

Vem kan lära sig Gold Reiki™ Millennium?
Alla kan lära sig Gold Reiki™ Millennium genom att ta emot den initiering som öppnar för detta. Gold Reiki™ Millennium är mycket enkel att ge till sig själv och andra och baseras på din intention att ge av dessa energier till någonting. Symboler används inte inom Gold Reiki™ Millennium som inom många andra Reikisystem.

Initiering för Gold Reiki™ Millennium kan beställas av mig.
Mer information om detta finner du här: Inititering – Gold Reiki™ Millennium.

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Gold Reiki™ Millennium: Personlig healingsession

%d bloggare gillar detta: