Gratis distanshealing till grupp

background balance beach boulder

När arbetet med iamthat.me startade upp igen kände jag att det ska erbjudas tre healingsessioner efter varandra. Dessa erbjuds via evenemang på iamthat.me Facebook-sida som även startades upp på nytt.

Det första som erbjöds den 13/9-2020 var en kombination av Usui Holy Fire® Reiki och Holy Fire® Karuna Reiki®. Detta var en längre session på 45 minuter som avsåg att hjälpa till att släppa eventuella rädslor och andra känslor som uppstått på grund av de omständigheter som råder just nu. Skrev ett inlägg som härrör till detta som du finner här: https://www.iamthat.me/ar-2020-ett-ganska-stormigt-ar/

Den andra sessionen som erbjöds den 20/9-2020 avsåg att hela andliga bindningar med Holy Fire® Reiki. Har vi starka kontrollbehov, rädslor m.m. så kan vi skapa egna eteriska medvetandeformer baserat på dessa som får sitt eget liv. Det kan även finnas andar som tror sig hjälpa oss men som egentligen gör det motsatta. Detta helande gick till att lossa dessa andliga bindningar för att göra oss fria ifrån dem. Skrev ett inlägg även om detta som du finner här: https://www.iamthat.me/vi-skapar-eteriska-medvetandeformer/

Den tredje sessionen som erbjuds på söndag den 27/9-2020 består av Angelic Reiki®. Denna session avser att fylla på med ljus i våra liv där vi har lättare att se ett positivt perspektiv av livet. Det har skrivits ett inlägg även om detta som du finner här: https://www.iamthat.me/livet-vill-alltid-ditt-basta/

Dessa tre healingsessioner hänger samman. Den första avser släppa rädslor etc., den andra följderna av dessa rädslor och den tredje att istället fylla oss med ljus och en positivare syn på livet med hjälp av Ärkeänglar, uppstigna mästare m.fl.

Om du har missat att ta emot någon av dessa sessioner så kan du göra detta i efterhand. Dessa healingsessioner sker bortom tid och rum, och jag har haft intentionen att sända till alla som har anmält sig till evenemangen samt till alla som har intentionen att ta emot. Det vill säga om du har intentionen att ta emot ett helande som redan har skett så kan du göra en tidsresa tillbaka och ta emot detta helande med din intention att göra det. Tänk endast “jag väljer att ta emot detta helande NU“, tänk samtidigt på vilken session du avser och därefter slappnar du endast av och tar emot energierna. Läs gärna informationen för sessionen innan du tar emot eftersom där kan finnas information som hjälper dig ytterligare.

Denna morgon kände jag även att det ska erbjudas ytterligare tre sessioner med Past Life Reiki. Past Life Reiki är en del av Kundalini Reiki Millennium och avser hela trauman etc. från tidigare liv som vi har med oss in i vårt nuvarande. Helandet med Past Life Reiki sker i tre sessioner och evenemangen heter därefter (Del 1 av 3) osv. Om du väljer att ta emot Past Life Reiki så gör det i ordningsföljd. Om du har missat någon av de tidigare sessionerna så ta emot dem i efterhand på samma sätt som jag beskrev tidigare innan du tar emot Del 2 och 3 för bästa resultat. Past Life Reiki-sessionerna sker den 4/9-2020 (Del 1 av 3), 11/9-2020 (Del 2 av 3) och 18/9-2020 (Del 3 av 3). Dessa evenemang finner du på iamthat.me Facebooksida under evenemang.

Jag som erbjuder dessa helanden är utbildad Reiki Master inom:
– Usui Holy Fire® III Reiki
– Holy Fire® III Karuna Reiki®
– Angelic Reiki®
– Kundalini Reiki Millennium

Deltagandet i dessa grupphealingsessioner är gratis. Men om du känner att du vill och kan så går det att ge en gåva för detta arbete genom en valfri summa till antingen.
BankGiro: 337-7298 eller Swish: 123-400 58 23 (iamthat.me förlag).

Alla är välkomna att ta emot dessa helanden. Jag sänder dock inte till barn under 8 år och endast till dem som själva har valt att ta emot. Jag sänder alltså inte till någon som själv inte är medveten om det.

Det är OK att dela evenemangen på Facebook och även bjuda in andra till dem. Men jag sänder endast till de som väljer att de “kommer” i evenemanget som är skapat för ändamålet. De som inte har Facebook kan även anmäla via e-post till healing@iamthat.me (ange vilken session som avses med datum och ditt namn).

Varmt välkommen!
Teppo Oksa

Kommentera

%d bloggare gillar detta: