Grupphealing

Grupphealing på distans:

Varje söndag som jag har möjlighet så erbjuder jag en grupphealing på distans som är gratis till alla som önskar ta emot. Under detta helande sätts inte en individuell intention på samma sätt som under en personlig healing, utan helandet blir mer generellt. Jag brukar växla mellan olika healingmetoder varje söndag.

Anmälan till denna grupphealing görs via det evenemang som skapas på Facebook för aktuell söndag.
Du finner aktuella evenemang här: https://www.facebook.com/iamthat.me/events

Det går även att anmäla sig genom att sända ett e-postmeddelande till: healing@iamthat.me (ange namn, vilket datum och vilken healing det gäller).

Mina grupphealingsessioner är gratis men jag tar tacksamt emot en gåva för mitt arbete vilket är en valfri summa pengar som du kan sätta in på antingen BankGiro: 337-7298 eller Swish: 123-400 58 23 (iamthat.me förlag).Just nu är iamthat.me pausat på oviss framtid. Detta betyder att jag inte erbjuder något helande eller publicerar någon ny information. Men allt som jag hittills har givit ut finns fortfarande kvar att ta del utav.