Har du fastnat i det viktiga görandet?

En sak som förhindrar dig att nå den du är, som du kom för att vara är allt det viktiga görandet, alla dessa måsten som är så väldigt viktiga. Men är de verkligen så viktiga att det är värt att förlora den du är, som du kom för att vara på grund av detta?

Om du var medveten om vad du orsakar genom att fastna i görandet så skulle du omedelbart prioritera om vad som egentligen är så viktigt. Om du var medveten om varför du i själva verket har kommit för att uppleva ett liv på jorden som den du kom för att vara så skulle du omedelbart prioritera om vad som egentligen är så viktigt. Om du var medveten om varför du får uppleva de saker som du gör så skulle du även då omedelbart prioritera om vad som egentligen är så viktigt.

Så varför är du inte medveten om allt detta?

Det är för att du har fastnat i det viktiga görandet som förhindrar dig att uppleva den du är, som du kom för att vara. I allt detta görande har du skärmat av den du i själva verket är och förhåller dig i tankarna gällande vad som behöver göras. Givetvis finns det viktiga saker som du behöver göra men inte så viktiga att de får skärma av den du är inom dig själv.

När du förlorar förmågan att känna den du är inom dig själv så förlorar du dig även in i illusionen av någon som du tror dig vara. Den du tror dig vara förhåller sig i sin tur med egot, vilket kan få dig att uppleva hela tillvaron här på jorden spegelvänt. Helt plötsligt är berättelsen av det som du har upplevt under ditt nuvarande liv ditt liv, och i denna berättelse finns det väldigt mycket som är viktigt som egentligen inte är det. Inom denna berättelse har du skapat en bild om den du tror dig vara som du även behöver hålla vid liv. Denna bild har du fullt sjå att försvara eftersom detta inte är den du är. Detta får dig att ta åt dig av andras åsikter om den de anser dig vara. Det får dig även att försöka stärka den bild av den du tror dig vara, eftersom den behöver stärkas då den inte är den du är. Inget av detta är viktigt utan endast en föreställd bild av någon som du tror dig vara.

Kanske har du en roll inom arbetslivet som du upplever som väldigt viktig, vilket även formar den du tror dig vara ännu mer. Kanske du genom denna roll upplever dig vara mer än andra och ser ner på andra som inte har så viktiga roller inom arbetslivet som du anser dig ha. Detta får dig då att sluta lyssna till den du är inom dig själv och även andra som du anser som oviktiga. Prioriteringen blir din viktiga arbetsroll som du tror dig vara, vilken kanske även blir viktigare än din egen familj som får stå åt sidan för allt viktiga görande som du har inom din viktiga arbetsroll som du tror dig vara.

Kanske är du en förälder där dina barn är väldigt viktiga (vilket är förståeligt). Din roll som förälder skapar bilden av den du är. Du är en mor eller en far, och detta är den du är. Men du är ingenting av detta. Det är en roll. Den du är har du inom dig oavsett vilken roll du antar dig. Ingen av de roller som du agerar är den du är, utan detta är någonting som du agerar inom berättelsen av ditt liv. Men berättelsen är inte ditt liv, utan detta är de upplevelser som du kom för att uppleva. Du är bortom allt det som händer i denna upplevelse som kallas för ett liv.

Allt detta görande förhindrar dig att stanna upp och känna efter, vilket även hindrar dig ifrån att uppleva den du är, som du kom för att vara. Den du är, är bortom allt som händer, allt du gör, allt du upplever dig vara. När du väl känner den du är, som du kom för att vara kommer dina prioriteringar om vad som i själva verket är viktigt att förändras dramatiskt. Du kommer även att finna dig mer harmonisk och kärleksfull, och förmodligen blir du även mer produktiv eftersom det du nu gör kommer ifrån den grund som är den du är. Du är nu det uttryck av livet som du kom för att vara. Du lever inte längre genom dina tankar, utan du utgår ifrån ditt hjärta och det som du känner inom dig är viktigt. När du utgår ifrån detta perspektiv där du upplever den du är så försvinner du inte in i illusionen av allt viktiga görande längre. Du gör saker som är viktiga, men detta är inte längre den du är, utan det du gör. Du har nu separerat görandet ifrån den du är.

Du är den du är oavsett vad du gör, de roller som du agerar, de tankar som du tänker, det som händer i din upplevelse. Du är bortom allt detta, och när du tillåter dig att känna den du är inom den du kom för att vara så kommer allt det viktiga görandet inte längre vara lika viktigt. Sköt om dig och kom ihåg att det är du som är viktig, och även alla andra! Men inte allt görande.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: